Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technologie 21

793 views

Published on

Závěrečná prezentace kurzu RVP_VT21

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Technologie 21

 1. 1. Technologie 21.století e-learning RVP Praktická východiska reformy školství1.UČITEL dobře teoreticky i prakticky připravenýSamostatný, kreativní, empatický, vytrvalý a sebevědomý,vybavený uměním naslouchat druhým a stále se vzdělávat2.Žák aktivní a správně motivovaný na úspěšnou praxi(měl by vědět co, jak a hlavně proč se co učit. Nazahlcovat informacemi, kompetence jak akde je najít a zařadit do praktických souvislostí)3.Rodič, jako spolupracovník učitele a školy v zájmu svého dítěte – partner ne soupeřŠkola : Důraz na výchovu a prevenci patologických jevů (morálka)A. Méně gymnázií, více odborných škol (respektovat poptávku na trhu práce)B. Důraz na kvalitu, ne na kvantitu (počet žáků, objem učiva)C. Pryč s normativem na žáka!!!D. Více praxe ve výuce na školách v přípravě pro absolventy PFE. Finance do škol z evropských grantů (MŠMT- OPVK , regionální projekty)
 2. 2. Teoretická východiska reformy školství 1.téma e-learningu příspěvky do diskuzního fóra• Jitka Papežová Jak dál, co a hlavně kdo pomůže ?• Vlasta Novotná Škola základ života a základem školy ?• Stanislav Cikalo Kam kráčíš reformo školství?• Martin Vonášek MV-několik stanovisek• Vladimír Havlíček Proč nepíšu blog• Míra Friedrichová Myšlenková mapa T21.st.• Jiří Soukup RVP 21.st.-L 1.• Eva Lošťáková Jak to vidím já ?• Klára S. Tak to vidím já• Ivana Paseková Reforma školství-odkud začít ?• Lucie Bušová ICT už od kolébky ?
 3. 3. Jitka Papežová Jak dál, co a hlavně kdo pomůže ?• Učitelé, dlouho usazení v čele třídy, musí změnit svou pozici a přemístit se na místo pasažérské, odkud budou moci sledovat autobus jiným pohledem a doprovázet své žáky po té fantastické jízdě informační dálnicí.• Ale nesmí se nám při tom ztratit člověk a jeho potřeba osobního kontaktu s jinými lidmi . Jejich vzájemné vztahy, pomoc spolupráce,předávání zkušeností a v neposlední řadě i příklady k následování a vzory .• Proč spolu v pedagogických sborech i učitelé málo komunikují o svých nápadech, o svých problémech ?• Základem úspěchu výchovy a vzdělávání je dobře připravený učitel, posedlý svým posláním.• V komunikaci učitele s rodiči žáků,tam máme velkou rezervu,mnozí rodiče nám mohou významně pomoci.
 4. 4. Vlasta Novotná Škola základ života a základem školy ?• Vezmu-li si však učebnici a vložím-li svůj čas do toho,abych mu pomohl se látku naučit, co říkám? Říkám: "Záleží mi na tobě!" Takové učení má velkou hodnotu. Toto je velice důležité. Jestliže totiž posadím žáka k počítači, v podtextu mu tím říkám: "Zmiz! Mám důležitější práci, než se starat o tebe!"• (Clifford Stoll (astronom, spisovatel, známý odborník nabezpečnost počítačových systémů): přednáška, Buffalo Arts Center, 1996 )• Nejdůležitější je lidský faktor. Učitel svým postojem i chováním ovlivňuje žáky neuvěřitelně silně. Mnohdy jsem byla zaskočena tím, co všechno moji žáci ode mne pochytili. Mysleme na to, že objektem naší činnosti je lidské mládě.• Sleduji děti ve škole - mají stres. Vypadá to, že jsou drzé, hloupé, nesoustředěné.... Nemyslím si, že za všechno mohou PC a ani to, že PC nejsou přínosem v moderní škole. ALE! Jako vždy v historii, je to hodně na učiteli.
 5. 5. Stanislav Cikalo Kam kráčíš reformo školství ?Standardy pro učitele pět bodů, které by měl každý učitel splňovat:• Podporují a inspirují učení žáků a jejich tvořivost• Připravují vzdělávací a hodnotící aktivity odpovídající digitálnímu věku• Ve své práci běžně využívají technologie• Budují a podporují zodpovědnost a občanství• Věnují pozornost sebezdokonalování a profesionálnímu růstu• Kdo a jak učitelům pomůže tento standard naplňovat?• Budou to pedagogické fakulty, které s velkou odvahou revidují obsah učitelského studia?• Bude to MŠMT, která s velkou odvahou zvýší financování školství o další miliardy na vytvoření a zaplacení dalšího vzdělávání učitelů tímto směrem?• Nebo to budou samotní učitelé, kteří se budou navzájem učit ze svých zkušeností?
 6. 6. Martin Vonášek MV-několik stanovisek• Myslím, že myšlenkové mapy jsou dobré k promýšlení témat a to celkem do hloubky - jak, co a kam nakreslím má totiž velký význam. Brainstorming je podle mě metoda rychlé akce - začátek hodiny, rozházet myšlenky a tak trochu je "otřepat" a pak už se jede.• Zajímavá myšlenková mapa Technologie 21.století• http://www.mindomo.com/view.htm?m=9bcb24ae2 75e4cb5a1a182e7cbd5b1ab od Míry Friedrichové –velmi inspirativní
 7. 7. Vladimír Havlíček Proč nepíšu blog• V tomto kurzu považuji za velmi důležité možnost komunikovat s ostatními, vést pracovní diskuzi, poučit se od nich, případně poskytnou své zkušenosti a informace, vzájemně se obohatit a přispět k něčemu novému, co vzniká a naučit se to, co se nabízí, aby bylo možné předávat dál a používat osvědčené způsoby vyučování, učení a komunikace.
 8. 8. Jiří Soukup RVP 21.st.-L 1. Obecnou formulí až zaklínadlem se stal obrat že „nejsou peníze“, a to nejen ve školství. A tento neblahý stav se tak stal problémem jak státním, tak institucionálním, tak i osobním – rodinným. Ekonomické „rozevírání nůžek“ pak bohužel podstatně ovlivňuje další závislé činnosti a možnosti všech subjektů.• Jestliže zatím nelze neustále vybavovat školy nejnovějšími technologiemi, připravovat metodologicky školskou veřejnost by šlo, pokud by k tomu bylo více vůle. Pak se domnívám, že v případě získání jakékoli technologie, by bylo její účelné zařazení do jakéhokoli procesu rychlejší a účinnější.• Kurz je opravdu velmi podnětný a pro mě i osobně důležitý. Po mnoha životních bojích v učitelování nabývám občas pocitu marnosti.• Tento kurz mi vlévá novou a dobře okysličenou krev do žil pro další život v této profesi
 9. 9. Eva Lošťáková Jak to vidím já• Při zpracování Profil Škola21 jsme naráželi na problém s financemi. Jak můžeme plánovat vybavení IT, školení v rámci DVPP, když chybí finance ? Učitelé si vybírají školení podle toho zda je placené nebo ne. (Proč asi?) Druhou nezbytnou podmínkou je, že učitelé musí na cestě k inovačnímu procesu projít několika fázemi. Nejčastěji používaný model obsahuje 4 fáze. Difúzní model učitele: - nutnost - mistrovství - vcítění - inovace (kdo chvíli stál, už stojí opodál)
 10. 10. Klára S. Tak to vidím já• Mám pocit, že se v současném světě nehledí na slabé jedince.• Kdo nebude schopný adaptace, skončí v propadlišti dějin a ten, kdo se přizpůsobí, tak se z těch všech vlivů, které na něho působí, zblázní.• Je zde svět vnější, který je všude kolem nás. Je dobrý, pokud se v něm vyznáme a budeme vhodně využívat jeho produkty. Na druhé straně zde existuje vlastní vnitřní svět každého jedince, který si musí chránit a starat se o něj. Zastavit se a rozjímat. A právě učitelé by se měli stát takovými průvodci při studentových toulkách po obou dvou světech.• Hrozí zánik školy jako tradiční instituce? Jak bude vypadat výuka za 50 let? Chtějí čeští učitelé vůbec nějakou změnu – nové technologie?• ---------------• JP-Připojím se –Chtějí naši žáci vůbec nějakou změnu?• Chtějí být aktivní,samostatní a tvořiví ?• Tady bude důležitá MOTIVACE pro činnost,aktivitu-to se vyplatí!
 11. 11. Ivana Paseková Reforma školství , odkud začít ?• Téměř čerstvý absolvent PF UK• Ano, máme tady reformu školství, ano chceme něco změnit – tak měňme. Kde? Určitě tam, kde se budoucí pedagogové připravují na výkon svého povolání , to je pedagogická fakulta.• Na pedagogické fakultě jsem zažila skvělá léta svého života, seznámila jsem se s úžasnými vzdělanými lidmi a po teoretické stránce jsem odešla skvěle vybavena, ale to je zároveň to velké ale. Všude samá TEORIE.• Abych však za vše nevinila a veškerou vinu neshazovala na pedagogickou fakultu, musím zdůraznit!!!!!!, že každý máme odpovědnost sami za sebe a za svůj rozvoj, proto když cítím, že v něčem nemám dostatečné znalosti, je na každém z nás, abychom se snažili tuto mezeru zaplnit, což ovšem u mnoha učitelů postrádám.
 12. 12. Lucie Bušová ICT už od kolébky ?• Kdy se má svět našich dětí (žáků) cílevědomě protnout s ICT?“ Vrstevníci naší pětileté bravurně hrají počítačové hry, písničky si hledají i pouštějí sami, skypují se svými prarodiči a posílají kamarádům pozvánky na své narozeninové párty e-mailem. Kamarádka naší dvouleté by nejraději od Ježíška iPad.• Dělám chybu, když svým dětem ICT primárně nenabízím? Nebudou při vstupu do školy „pozadu“? Nepřijde nakonec moje snaha, aby byly schopné prožívat lineární (nikoli hypertextové) příběhy, nazmar? Co když už to nebudou ve škole potřebovat? Co když nastoupí do první třídy, místo kufříku dostanou notebook s i-učebnicí a budou se vzdělávat v kyberprostoru?• Sama sebe jsem dříve vnímala v rámci Rogersovy křivky jako vizionáře, nyní, z pohledu rodičovské perspektivy jsem se nespíš přesunula na pozici skeptika.• Jak jste na tom vy?* inovátoři – nadšenci (2.5%), časní osvojitelé (13.5%), * ranná většina – pragmatici (34%) pozdní většina – konzervativci (34%), zpozdilci –skeptici (16%
 13. 13. Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Bořivoj Brdička, UK PedF Praha (2000-2001)•••
 14. 14. SÍŤOVÁ GENERACRE
 15. 15. BLOOMOVA TAXINOMIE• Bloomova taxonomie 1.• Bloomova taxonomie pro kreativní prostředí Bloomova taxonomie 1.
 16. 16. Vzdělávací prostředí 21.století
 17. 17. Adresy, které pomohou• Mind42 http://mind42.com/ Online nástroj pro společnou tvorbu myšlenkových map (brainstorming) vhodný např. pro spolupráci na výukovém projektu. MindMeister http://www.mindmeister.com/ Online nástroj na spolupráci při tvorě myšlenkových map. Text2Mindmap http://www.text2mindmap.com/ Jednoduchý online nástroj na tvorbu myšlenkových map s exportem do obrázku ve formátu JPG. Xmind http://www.xmind.net/ Nástroj na tvorbu diagramů a myšlenkových map podporující spolupráci tvůrců a sdílení výsledků. Dabbleboard http://www.dabbleboard.com/ Online tabule umožňující bez registrace společně psát a kreslit. Lino It http://linoit.com/ Nástroj web 2.0 na online tvorbu společné tabule s obrázky, videi či jinými materiály doplněnými poznámkami uživatelů. Scribblar http://www.scribblar.com/ Multifunkční nástroj pro online spolupráci (tabule), komunikaci (chat) či sdílení hudby a videa. Sneffel http://www.sneffel.com/ Online tabule umožňující bez registrace společně psát a kreslit. Twiddla http://www.twiddla.com/ Online interaktivní tabule umožňující spolupráci na dálku včetně chatu a audia.• http://www.kliceprozivot.cz/-vzdělávání učitelů,e-learning,workshopy

×