เฉลย โมเมนตัมและพลังงาน3

3,095 views

Published on

  • Be the first to comment

เฉลย โมเมนตัมและพลังงาน3

  1. 1. 11. ตอบ 0.9 m/s12. ตอบ 15 N.s , 75 N13. ตอบ 414. ตอบ 415. ตอบ 2
  2. 2. 16. ตอบ เมื่อลูกปื นผ่านไป วัตถุเคลื่อนไปทางขวาด้วยความเร็ ว 0.75 m/s17.
  3. 3. 18.19.
  4. 4. 20.
  5. 5. www.slideshare.net/PhysicsF/ss-6381429http://www3.ipst.ac.th/physics/files/test/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A1_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B252-53.pdfhttp://www.dlf.ac.th/uploads/document/12880651249688.pdf

×