Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Drets Dels Infants

8,243 views

Published on

 • Be the first to comment

Els Drets Dels Infants

 1. 1. ELS DRETS DELS INFANTS<br /><ul><li>Montserrat Azorín Hernàndez.
 2. 2. Cristina Baltà Coll.</li></li></ul><li>ELS INFANTS TAMBÉ TENEN DRETS<br />La Convenció dels Drets dels Infants és el primer tractat internacional que reconeix els drets i obligacions dels infants.<br />Es consideren infants totes aquelles persones menors de 18 anys.<br />La Declaració Universal dels Drets dels Infants, aprovada l’any 1959 per l’Assemblea de les Nacions Unides, recollia els drets bàsics dels infants.<br />La Convenció dels drets dels infants aprovada posteriorment, per l'Assemblea de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989; ofereix una nova visió dels infants.<br />Els estats signants de la Convenció es comprometen a donar-la a conèixer dins el seu territori, a definir polítiques que defensin els interessos dels infants, i a emprendre accions per fer-les complir.<br />Periòdicament els estats que tenen en compte la Convenció dels Drets dels Infants, fan un comitè a Ginebra per a verificar la seva aplicació.<br />Hi ha 54 articles de la Convenció dels Drets dels Infants, a partir dels quals s’elaboren els deu Drets dels Infants, vigents en l’actualitat.<br />
 3. 3. DRET 1: Dret a la igualtat, sensedistinció de raça, religió o nacionalitat.<br />
 4. 4. DRET 2:Dret a la protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.<br />
 5. 5. DRET 3: Dret a un nom i a una nacionalitat.<br />
 6. 6. DRET 4: Dret a una alimentació, habitatge i atenciómèdicaadequats.<br />
 7. 7. DRET 5:Dret a una educació i atencióespecials per elsinfantsfísicament o mentalmentdisminuïts.<br />
 8. 8. DRET 6:Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de les societats.<br />
 9. 9. DRET 7:Dret a l’educaciógratuïta i a gaudir del joc.<br />
 10. 10. DRET 8:Dret a atenció i ajudapreferents en cas de perill.<br />
 11. 11. DRET 9:Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.<br />
 12. 12. DRET 10: Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justificació entre tothom.<br />
 13. 13. TOTS TENIM DRETS I HEM DE LLUITAR PERQUÈ ES RESPECTIN!!!<br />

×