Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AKTUALNI PROBLEMI NAVODNJAVANJA U HRVATSKOJ Istočna Hrvatska – Osječko baranj. županija <ul><li>Jure Novokmet dipl. inž....
CILJ IZLAGANJA <ul><li>Ukazati na probleme koji su danas u velikoj mjeri nazočni u navodnjavanju: </li></ul><ul><li>- izb...
Navodnjavanje  <ul><li>- melioracijska mjera kojom se nadopunjuju prirodne padaline kada tijekom vegetacije nema dovolj...
OSNIVANJE POVJERENSTAVA I TIMOVA <ul><li>NACIONALNI TIM ZA NAVODNJAVANJE - NA RAZINI REPUBLIKE HRVATSKE NA ČELU SA PREMIJ...
UKUPNO OBRADIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE <ul><li>Republika Hrvatska  1.980.441 ha </li></ul><ul><li>Osječko-baranj. župa...
NAVODNJAVANE POVRŠINE 2002. god. Izvor: Navodnjavanje – zanemarena djelatnost u Hrvatskoj, Marušić J. i sur., Cavtat 2004...
Pregled navodnjavanja 1998. god. u Europi: <ul><li>Bugarska 17,8% </li></ul><ul><li>Rumunjska 28,6% </li></ul><ul><li>Gr...
KORISTI OD NAVODNJAVANJA <ul><li>utječe na visinu, kakvoću i sigurnost uroda uzgajanih kultura, </li></ul><ul><li>utječe n...
MOGUĆI PROBLEMI U NAVODNJAVANJU <ul><li>Pravilna primjena navodnjavanja u skladu sa strukom, donosi navedene koristi. Među...
Uspostava navodnjavanja Istraživanje tla  <ul><li>Na temelju prosječnih višegodišnjih vrijednosti klimatskih elemenata i...
SPOSOBNOST TLA ZA PRIMJENU NAVODNJAVANJA <ul><li>Pravilan izbor tla za navodnjavanje ima veliko značenje, stoga, treba vo...
DOZIRANJE VODE PRI NAVODNJAVANJU <ul><li>Pravilno doziranje vode vrlo je značajno u praksi navodnjavanja. </li></ul><ul><l...
Obrok navodnjavanja <ul><li>Količina vode koja se dodaje jednim navodnjavanjem (m 3 /ha ili u mm), naziva se obrok navodnj...
TRENUTAK POČETKA NAVODNJAVANJA <ul><li>predstavlja točno određeni trenutak dodavanja obroka navodnjavanja, što je jedan od...
NAČIN NAVODNJAVANJA I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE ODABRATI NA TEMELJU <ul><li>klimatskih i pedoloških prilika, </li></ul><ul>...
Izvori vode za navodnjavanje: <ul><li>- nadzemni vodotoci, </li></ul><ul><li>- prirodna i umjetna jezera (akumulacije), </...
ZAKLJUČAK <ul><li>Obzirom da su izneseni pozitivni i negativni učinci navodnjavanja poljoprivrednih kultura, te da imamo ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

navodnjavanje

3,861 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2ZDZFYj ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

navodnjavanje

 1. 1. AKTUALNI PROBLEMI NAVODNJAVANJA U HRVATSKOJ Istočna Hrvatska – Osječko baranj. županija <ul><li>Jure Novokmet dipl. inž.polj. </li></ul><ul><li>Dr. sc. Miranda Šeput </li></ul><ul><li>Dr. sc. Marko Josipović </li></ul><ul><li>Stubičke toplice, siječanj 2005. god. </li></ul>
 2. 2. CILJ IZLAGANJA <ul><li>Ukazati na probleme koji su danas u velikoj mjeri nazočni u navodnjavanju: </li></ul><ul><li>- izboru tla i ekonomski opravdane </li></ul><ul><li>površine za navodnjavanje </li></ul><ul><li>- nestručnom izvođenju navodnjavanja </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>izboru načina navodnjavanja i sustava za navodnjavanje </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>doziranju vode (obrok i trenutak početka navodnjavanja) </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Navodnjavanje <ul><li>- melioracijska mjera kojom se nadopunjuju prirodne padaline kada tijekom vegetacije nema dovoljno vode u tlu za normalan rast i razvoj uzgajanih kultura. </li></ul><ul><li>- u Hrvatskoj je interes za ovom mjerom u zadnjih 4 - 5 godina u izuzetnom porastu. </li></ul>
 4. 4. OSNIVANJE POVJERENSTAVA I TIMOVA <ul><li>NACIONALNI TIM ZA NAVODNJAVANJE - NA RAZINI REPUBLIKE HRVATSKE NA ČELU SA PREMIJEROM </li></ul><ul><li>STRUČNI TIM ZA IZRADU PROJEKATA NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I VODAMA </li></ul><ul><li>STRUČNI TIMOVI NA RAZINI ŽUPANIJA - U NADLEŽNOSTI UREDA ZA POLJOPRIVREDU I GOSPODARSTVO ILI RAZNIH CENTARA ZA PODUZETNIŠTVO </li></ul><ul><li>STRUČNI TIMOVI NA RAZINI OPĆINA </li></ul>
 5. 5. UKUPNO OBRADIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE <ul><li>Republika Hrvatska 1.980.441 ha </li></ul><ul><li>Osječko-baranj. županija 242.174 ha (12,2 %) </li></ul><ul><li>Izvor: Županija u brojkama 2003, Osječko-baranjska županija, prosinac 2004. god. </li></ul>NAVODNJAVANE POVRŠINE U REPUBLICI HRVATSKOJ - 2.770 ha 1954. god. - 13.290 ha 1989. god. - 5.960 ha 1994. god. - 7.159 ha 2002. god . Izvor: Program za izradu vodno gospodarskog plana navodnjavanja Osječko-baranjske županije, 2004. god.
 6. 6. NAVODNJAVANE POVRŠINE 2002. god. Izvor: Navodnjavanje – zanemarena djelatnost u Hrvatskoj, Marušić J. i sur., Cavtat 2004. god . 1.419,0 19,8 % 1122,0 77,1 % 0,0 0 % 15,0 1,2 % 282,0 6,0 % Osječ.-baranj. županija 1.901,0 26,6 % 1402,0 96,3 % 0,0 0 % 50,0 5,3 % 449,0 9,6 % Istočna Hrvatska 7.159,5 100 % 1456,0 20,2 % 90,0 1,3 % 949,0 13,3 % 4.664,5 65,2 % Republika Hrvatska Ukupno ha Ratarstvo ha Vinogradi ha Voće ha Povrće ha
 7. 7. Pregled navodnjavanja 1998. god. u Europi: <ul><li>Bugarska 17,8% </li></ul><ul><li>Rumunjska 28,6% </li></ul><ul><li>Grčka 35,9% </li></ul><ul><li>Italija 23,9% </li></ul><ul><li>Mađarska 4,0% </li></ul><ul><li>Francuska 10,3% </li></ul><ul><li>Izvor: FAO Godišnjak 2002. god. </li></ul><ul><li>Španjolska 19,0% </li></ul><ul><li>Danska 17,4% </li></ul><ul><li>Njemačka 17,4% </li></ul><ul><li>Nizozemska 55,6% </li></ul><ul><li>Slovenija 1,0% </li></ul><ul><li>Hrvatska 0,3% </li></ul>
 8. 8. KORISTI OD NAVODNJAVANJA <ul><li>utječe na visinu, kakvoću i sigurnost uroda uzgajanih kultura, </li></ul><ul><li>utječe na mikroklimu prizemnog sloja atmosfere, </li></ul><ul><li>utječe na temperaturu tla i biljke, </li></ul><ul><li>utječe na fizikalne, kemijske i biološke procese u tlu, </li></ul><ul><li>omogućuje dvije žetve (berbe) godišnje, </li></ul><ul><li>popravlja socijalno stanje stanovništva dajući mogućnost zapošljavanja radne snage. </li></ul>
 9. 9. MOGUĆI PROBLEMI U NAVODNJAVANJU <ul><li>Pravilna primjena navodnjavanja u skladu sa strukom, donosi navedene koristi. Međutim, ukoliko se navodnjavanje nestručno izvodi, te se voda dodaje bez prethodnog poznavanja potreba biljke za vodom, ova mjera može izazvati velike probleme: </li></ul><ul><li>- ispiranje hranjiva i osiromašivanje oraničnog sloja tla, </li></ul><ul><li>- pogoršanje fizikalnih značajki i erozije tla, </li></ul><ul><li>- zamočvarivanje tla, </li></ul><ul><li>- zaslanjivanje tla. </li></ul>
 10. 10. Uspostava navodnjavanja Istraživanje tla <ul><li>Na temelju prosječnih višegodišnjih vrijednosti klimatskih elemenata izračuna se ukupan nedostatak vode (po mjesecima), za planiranu strukturu sjetve </li></ul><ul><li>Utvrđivanjem potrebe za navodnjavanjem, OBVEZATNO se provode terenska i laboratorijska istraživanja tla, te se na temelju fizikalnih i vodnih svojstava: </li></ul><ul><li>- utvrđuje sposobnost tla za primjenu </li></ul><ul><li>navodnjavanja, </li></ul><ul><li>- određuju se elementi doziranja vode pri </li></ul><ul><li> navodnjavanju. </li></ul>
 11. 11. SPOSOBNOST TLA ZA PRIMJENU NAVODNJAVANJA <ul><li>Pravilan izbor tla za navodnjavanje ima veliko značenje, stoga, treba voditi računa o optimalnoj odnosno ekonomski opravdanoj površini navodnjavanja na pojedinom gospodarstvu . </li></ul><ul><li>Općenito, tlo (predviđeno) sposobno za navodnjavanje treba biti uređeno (osposobljeno) sa stanovišta: </li></ul><ul><li>- agrotehničkih i </li></ul><ul><li>- hidrotehničkih melioracija </li></ul>
 12. 12. DOZIRANJE VODE PRI NAVODNJAVANJU <ul><li>Pravilno doziranje vode vrlo je značajno u praksi navodnjavanja. </li></ul><ul><li>Unutar doziranja vode temeljna su dva elementa: </li></ul><ul><li>- obrok navodnjavanja, </li></ul><ul><li>- trenutak početka navodnjavanja </li></ul>
 13. 13. Obrok navodnjavanja <ul><li>Količina vode koja se dodaje jednim navodnjavanjem (m 3 /ha ili u mm), naziva se obrok navodnjavanja. </li></ul><ul><li>Obrokom navodnjavanja treba navlažiti tlo do poljskog vodnog kapaciteta, što znači da obrok navodnjavanja ovisi o vrsti tla. </li></ul><ul><li>Za određivanje obroka navodnjavanja treba poznavati vlažnost tla prije navodnjavanja i vodna svojstva tla. Razlika između poljskog vodnog kapaciteta i trenutačno sadržaja vode u tlu, predstavlja obrok navodnjavanja . </li></ul>
 14. 14. TRENUTAK POČETKA NAVODNJAVANJA <ul><li>predstavlja točno određeni trenutak dodavanja obroka navodnjavanja, što je jedan od uvjeta za uspješno i racionalno navodnjavanje. Ako se trenutak početka navodnjavanja određuje “od oka” navodnjavanje je neracionalno, može biti i štetno. </li></ul><ul><li>ako se navodnjava češće nego što je potrebno: </li></ul><ul><ul><ul><li>troši se suviše vode (posklupljuje proizvodnju), </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>narušavaju se prirodna svojstva tla, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ispiru se hranjive tvari, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>može doći do zaslanjivanja tla uslijed podizanja razine podzemne vode. </li></ul></ul></ul><ul><li>ako se navodnjava rjeđe nego što je potrebno: </li></ul><ul><ul><ul><li>ne mogu se ostvariti visoki, sigurni i kvalitetni urodi, navodnjavanje je nerentabilno. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. NAČIN NAVODNJAVANJA I SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE ODABRATI NA TEMELJU <ul><li>klimatskih i pedoloških prilika, </li></ul><ul><li>vrste uzgajane kulture, </li></ul><ul><li>veličine i oblika proizvodne površine, </li></ul><ul><li>izvora vode za navodnjavanje, </li></ul><ul><li>kakvoće vode za navodnjavanje, </li></ul><ul><li>konfiguraciji terena, </li></ul><ul><li>ciljeva poljoprivredne proizvodnje. </li></ul>
 16. 16. Izvori vode za navodnjavanje: <ul><li>- nadzemni vodotoci, </li></ul><ul><li>- prirodna i umjetna jezera (akumulacije), </li></ul><ul><li>- bunari (podzemna voda). </li></ul><ul><li>Obvezatno izvršiti ispitivanje vode: </li></ul><ul><li>- kemijske značajke (koncentracija soli ...), </li></ul><ul><li>- fizikalne značajke (temperatura vode i </li></ul><ul><li>količina krutih čestica ...). </li></ul>
 17. 17. ZAKLJUČAK <ul><li>Obzirom da su izneseni pozitivni i negativni učinci navodnjavanja poljoprivrednih kultura, te da imamo dosta tala pogodnih za navodnjavanje, kao i značajne potencijale vode za navodnjavanje, neophodno je pravilno pristupiti navodnjavanju u skladu sa strukom </li></ul><ul><li>Navodnjavanjem bi se smanjile štete na poljoprivrednim usjevima od suše, promijenila bi se struktura sjetve u korist dohodovnijih kultura, omogućila bi se postrna sjetva, što bi rezultiralo pozitivnim gospodarskim učincima koji bi opravdali izradu projekata navodnjavanja. </li></ul><ul><li>Da bismo što uspješnije pristupili navodnjavanju: </li></ul><ul><li>neophodno je urediti poljoprivredno zemljište od vanjskih i vlastitith voda hidrotehničkim i agrotehničkim melioracijama </li></ul><ul><li>navodnjavanje – urediti odgovarajućim uredbama i pravilnicima, kojima bi se regulirao način uspostave navodnjavanja, pravo korištenja vode, cijena koštanja i niz detalja vezanih za primjenu navodnjavanja </li></ul><ul><li>poticati i sufinancirati projekte navodnjavanja (uspostavu navodnjavanja) koji su utemeljeni na primjeni struke i zakonske regulative </li></ul>

×