Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Epekto at solusyon sa implasyon

64,561 views

Published on

  • Login to see the comments

Epekto at solusyon sa implasyon

  1. 1.  Implasyon- ang pagtaas sa pangkalatang antas ng mga presyo ng mga kalakal at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon. Kung ang pangkalahatang antas ng presyo ay tumataas, ang bawat unit ng salapi ay makakabili ng mas kaunting mga kalakal (gaya ng mga produkto) at mga serbisyo. Dahil dito, ang implasyon ay isa ring repleksiyon ng pagguho ng kakayahang pagbili ng pera na isang kawalan ng real sa halaga sa panloob na kasangkapan ng pagpapalit at unit ng kahalagan sa ekonomiya. Ang pangunahing sukatan ng implasyon ang antas ng inplasyon na taunang persentaheng pagbabago sa pangkalahatang indeks ng presyo(na normal na indeks ng presyo ng mamimili) sa paglipas ng panahon. Ang implasyon ay salamin ng pagtaas ng mga presyo sa pamilihan na nagiging dahilan upang harapin ng pamahalaan ang suliranin na nagbunsod sa mataas na presyo. Sa madaling salita, ito ang pagtaas ng halaga ng bilihin na dinudulot ng dami ng nakakalat na pera
  2. 2.  Gastos ng military Labis na salapi sa sirkulasyon Oil deregulation Utang panlabas Export orientation Import dependent Monopoly at kartel Gastos pamproduksyon
  3. 3. Kapansin pansin sa inilahad na mga dahilan ngimplasyon na ang mga konsyumer ay prodyuser aymay kinalaman sa pagtaas ng presyo ngmga bilihin.Mga Epekto ng Implasyon Ang implasyon ay nmasasabi na may kabutihan at di – kabutihang naidudulot sa mga tao at ekonomiya.Mabuting Epekto Kapag ang dahilan ng implasyon ay ang pagtaas ng demand ang mga negosyante ay nahihikayat na pataasin at pagbutihin ang produksyon bunga ng pagkakaroon ng mataas na presyo ng mga produkto.
  4. 4. MATAAS NA PRESYO MARAMING NEGOSYOMATAAS NA PASAHOD MARAMING MANGGAGAWA
  5. 5.  Mga Speculators Mga Mangungutang Mga taong hindi tiyak ang kita Mga nagpapautang Mga nag iimpok Mga Tao na may Tiyak na Kita

×