Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aralin part 1

1,536 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aralin part 1

 1. 1. ARALIN 21 •INPUT •OUTPUT
 2. 2. Mga bagay na ginagamit sa pagbuo ng mga produkto, tulad ng mga ,makinarya, lupain, pagawaan, hil aw na materyales, kasanayan at serbisyo ng mga manggagawa na ginagamit sa produksyon. Fixed Input –Hindi nagbabago Variable Input- nagbabago
 3. 3. Ang nabuong produkto mula sa paggamit ng iba’t-ibang bagay at ito ang bunga ng paggamit ng mga salik ng produksyon.
 4. 4. Production function Planta O Makinary UINPUT a T Yaring Hilaw na P Produkto materyale U s T Serbisyo
 5. 5. FORMULA1. Total Fixed Cost TC- TVC2. Total Variable Cost TC-TFC3. Total Cost TFC+TVC4. Average Fixed Cost TFC/TP5. Average Variable Cost TVC/TP6. Average Total Cost TC/TP7. Marginal Cost ^TC/^TP
 6. 6. a. Explicit CostTinatanggap ng may-ari ng salik ng produksyon ng hindi may-ari ng negosyo.b. Implicit CostTinatanggap mismo ng may-ari ng negosyo.c. Opportunity CostIpinagpapaliban ang paggamit ng naturang salik.
 7. 7. MGA ESTRAKTURA NG PAMILIHAN
 8. 8. Aralin 22
 9. 9. PAMILIHAN ay nauuri sa ganap at di-ganap na kompetisyon.GANAPAng sinumang negosyante ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan.
 10. 10. - Magkapareho ang produkto.- Malaya sa paglabas at pagpasok sa Industriya- Marami ang Mamimili at Nagbibili ng Produkto- Sapat na kaalaman at Impormasyon- Malayang Paggalaw ng mga Salik ng Produksyon.
 11. 11. Average Revenue – Ay ang benta sa bawat produkto na ipinagbili ng negosyante.Marginal Revenue – Karagdagang benta sa bawat karagdagang produkto na ipinagbili.

×