Projecte direccio

1,782 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Projecte direccio

 1. 1. 1
 2. 2. ÍNDEX1.- Introducció......................................................................................................32.- Proposta d’equip directiu................................................................................43.- Característiques del centre.............................................................................64.- Anàlisi de la situació (Dafo)..........................................................................105.- Formulació dels objectius.............................................................................126.- Descripció de les activitats, actuacions, recursos, temporalització,responsables, indicadors d’avaluació................................................................147.- Avaluació del projecte..................................................................................278.- Conclusions..................................................................................................289.- Bibliografia....................................................................................................29 2
 3. 3. 1.- IntroduccióPer poder donar una resposta a la pregunta per què sóc i voldria continuar sentdirectora d’aquest centre?, he de fer una reflexió prèvia al procés que m’haportat a la direcció.Des de que vaig estudiar Pedagogia Terapèutica tenia clar que volia ensenyarals alumnes amb necessitats educatives especials.Quan vaig començar a treballar en barris (Ciutat Vella, Besos-Mina) on haviamolt alumnes de risc social, vaig començar a preocupar-me per trobar lamanera en que aquests alumnes amb situacions socials desfavorides,poguessin tenir una educació que els donessin eines per poder compensar lesseves desigualtats socials.Un dels meus objectius va ser la formació continua. Fer cursos i estar encontacte amb altres professionals de l’educació amb els quals poder compartirexperiències i coneixements.Aquest objectiu ha estat una constant al llarg de la meva trajectòria com adocent i com a membre d’un equip directiu durant molts anys.Després d’aquests anys de docència a Barcelona, vaig anar a treballar a unaescola cíclica de la Zer Baix Montseny.En aquesta escola en la que he treballat quinze anys (onze dels quals he estatcom a cap d’estudis) he aprés molt. He ajudat a construir un projecte educatiude centre d’una escola petita que ha passat a ser una escola de doble línia.En el moment que vaig entrar a formar part de l’equip directiu, primer com asecretària i després com a cap d’estudis, em vaig proposar ser un motor queajudes a impulsar el canvi educatiu per donar resposta als reptes de la societatactual.Durant aquests anys he intentat, juntament amb els meus companys de feina,posar en marxa projectes i/o metodologies innovadors (Biblioteca “Puntedu”,treball per projectes, incorporació de les TIC en el desenvolupament delcurrículum i de les competències, treball cooperatiu...).Aquest curs he començat com a directora en aquesta escola de nova creació(porta quatre anys en funcionament).És un repte personal poder liderar, gestionar i organitzar de manera efectiva ieficaç, un centre en qual s’ha de crear una línia d’escola que ha de quedar 3
 4. 4. recollida en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, lligat al propi context.On s’ha de prioritzar la qualitat dels aprenentatges, així com la participacióactiva dels alumnes en el seu propi procés d’aprenentatge i de la resta de lacomunitat educativa.Tenint present que el marc de referència ha de ser la nova Llei d’Educació i elsDecrets d’Autonomia de Centre i de Direcció.Per aconseguir aquest repte he de desenvolupar competències directives, entreles quals ressalto el lideratge directiu, distribuït i pedagògic, que estiguinorientades a la millora dels resultats educatius i de la cohesió social del meucentre.La direcció ha de mostrar seguretat a l’hora de motivar i d’implicar a tots elsmestres i a la comunitat educativa.No oblidant perquè vaig estudiar Pedagogia Terapèutica, tenint en compte queestic de directora, i amb el treball, la responsabilitat i el compromís de l’equipde mestres, vull ajudar a tots els alumnes de la meva escola a aconseguir l’èxitescolar. Que siguin alumnes competents.No és un repte fàcil però sí possible, sempre que hi hagi il·lusió, entusiasme,responsabilitat i capacitat de treball.2.- Proposta d’equip directiuL’equip directiu que té el compromís formal de continuar al llarg del període pelqual es presenta aquest projecte de direcció, està format per les següentspersones: -Directora: Montserrat Valero López (mestra d’educació especial). -Cap d’estudis: Gladys Grau Gutierrez (mestra d’educació primària). -Secretària: Maite Santaolalla Martínez de Falcon (mestra d’educació infantil).Com equip tenim la possibilitat de construir un projecte que representa un reptei una oportunitat d’innovar i proposar una escola més adequada a la societatactual, que es pugui adaptar millor als canvis i afavoreixi l’aprenentatge delsnostres alumnes, així com potenciar la relació amb les famílies i amb el contextsocial del municipi. 4
 5. 5. Les persones que formem part d’aquest projecte compartim la idea de funciódirectiva com un element dinamitzador, que està encaminat a aconseguir unaorganització creativa, dinàmica i flexible.Som un equip que vol estimular i recolzar les iniciatives, potenciar laparticipació responsable i compromesa, així com delegar tasques iresponsabilitats.Volem trametre confiança per treballar en equip i per poder assolir unsobjectius compartits.Per això, per nosaltres és important crear canals d’informació i comunicaciótransparents i dinàmics entre tots els membres de la comunitat educativa.En definitiva, volem que la nostra escola sigui participativa, inclusiva, acollidora,motivadora, creativa, que ensenyi a pensar i eduqui a persones autònomes,competents i felices. 5
 6. 6. 3.- Característiques del centre3.1.- Situació geogràficaL’escola està situada en el municipi de Sant Celoni, en la província deBarcelona. Té uns 17.000 habitants. Les principals vies de comunicació quetravessen el municipi són el ferrocarril i les carreteres que uneixen els poblesdel voltant. També té l’autopista AP-7 que uneix el municipi amb Barcelona iGirona.3.2.- Anàlisi del context socioeconòmic i culturalL’escola està ubicada en un poble que ha anat creixent fins a convertir-se en elcentre comercial dels pobles més petits de la rodalia.Des de fa un temps ha augmentat la població degut a la immigració. Per aquestmotiu, les diferents escoles del municipi també han tingut un creixementnotable.L’escola està situada en el centre de la ciutat. Té al seu abast molts serveis, iestà molt ben comunicada: l’hospital, la biblioteca, les escoles bressol (unamunicipal i dues privades), el mercat...El poble té quatre escoles públiques situades: dues a la perifèria, una al nucliurbà i l’altra a la Batlloria. També hi ha tres escoles concertades i un institutpúblic.Disposa de molta infraestructura pel que fa a les comunicacions. La indústriatèxtil va patir una remodelació i la química va agafar-ne la totalitat delprotagonisme.El sector agrícola ha patit un retrocés i una pèrdua d’importància al llarg delsanys.La situació socioeconòmica actual comporta per l’escola un tipus d’alumnatforça heterogeni, d’una banda els alumnes procedents de les zones rurals i delmateix municipi, per l’altra els fills de les famílies que s’han instal·lat últimamenten aquesta zona provinents d’altres països (Ucraïna, Sud-Amèrica, Xina, Índia,Marroc i Gàmbia, principalment).La llengua vehicular predominant és el català. Hi ha famílies de procedènciacastellana que també s’han adaptat ràpidament a la tradició, la cultura i la parlacatalana.Els fills de les famílies provinents d’altres països, tot i parlar la llengua del seupaís, s’adapten amb facilitat a la llengua catalana. 6
 7. 7. 3.3.- Tipologia escolarL’escola és de titularitat pública i depèn del Departament d’Ensenyament de laGeneralitat de Catalunya.És una escola de nova creació que va començar a funcionar en el curs 2006-2007 amb una aula de P3, en un edifici de dues plantes on a dalt estava elCentre de Recursos Pedagògics. Antigament havia estat una escola.Actualment s’imparteix fins a segon de primària.A la planta baixa es troben P3, P4 (les dues classes tenen lavabos dintre pelsalumnes), el menjador (sala polivalent on el cicle infantil fa psicomotricitat i esdesdoblen els grups de cicle inicial per fer filosofia), el despatx de l’equipdirectiu (on també treballa l’administratiu, que fa l’horari de 9 a 13h. tots elsdies), el despatx del conserge i el lavabo.En la primera planta hi ha les classes de P5, primer i segon i els lavabos delsalumnes i de les mestres.L’edifici de l’escola és temporal, doncs estem a l’espera de la construcció delnou centre. Per aquest motiu el proper curs es posarà en el pati un mòdulprefabricat. Deixant el pati molt reduït.Al pati hi ha un sorral i gronxadors amb accés directe des de les aules de P3 iP4.L’escola només disposa de cinc espais que són les aules, no hi ha ni aula dereforç, ni biblioteca, ni sala d’ordinadors. Per això s’utilitza bastant el menjador iun petit espai que hem habilitat (separat amb mobles), compartint amb l’aula deP5.Els alumnes de primer i segon de primària van al pavelló municipal a realitzarl’educació física.L’horari del centre és de 9 a 12h. del matí (infantil), de 9 a 13h (primària) i de 15a 17h de la tarda (tots).Aquest és el primer curs que s’ha posat en marxa el servei d’acollida matinal(de 7:45 a 9h.), gestionat per l’AMPA, així com el d’acollida de 12 a 13h. pelsalumnes d’infantil que tenen germans a primària, gestionat pel ConsellComarcal i l’empresa de menjador.Hi ha servei de menjador. El menjar el porten de càtering. 7
 8. 8. El nivell econòmic i cultural de les famílies és mig i baix. Degut a la situació decrisi tenim moltes famílies, en la que hi ha algun dels membres o tots dos al’atur.El fet de que s’hagi donat una arribada constant d’immigració ha comportat quel’alumnat del centre reflecteixi una gran diversitat social i cultural.La matrícula actual és de 109 alumnes (29 són estrangers), distribuïts de lasegüent manera:Cursos Total NEE Tipus A Tipus B Tipus C (dictamen) (risc social) (nouving.)P3 21 5 3 2P4 26 6 1 3 2P5 18 6 1 3 2Primer 21 8 1 5 2Segon 23 4 3 1L’escola manté una relació activa amb els serveis externs: -Serveis Educatius de la Zona: CRP, EAP (un cop al mes), Coordinadora LIC, CREDA. -Serveis Socials de l’Ajuntament -CDIAP -ONCE -Centre de Salut (CAP) -Altres escoles i institut del municipi -Escoles bressols -Servei d’atenció Municipal (SAM) -Altres professionals que treballen amb els nostres alumnes (psicòlegs, logopedes...). 8
 9. 9. El claustre de mestres està format per deu persones: -Cinc mestres d’educació infantil (una d’elles cobreix tres reduccions de jornada). -Dues mestres de primària. -Un mestre especialista de música. -Una mestra especialista d’anglès. -Una mestra especialista en educació especial.L’equip directiu està format per dues persones: la directora i la cap d’estudis.L’escola disposa d’AMPA, la qual gestiona l’acollida matinal i el menjador.També s’encarrega de la venda de llibres.L’AMPA col·labora amb l’equip directiu i amb l’equip de mestres per millorar icontribuir de manera positiva en l’educació dels seus fills/es.Aquesta participació es canalitza a través de la representació del pares i maresal Consell Escolar i en les reunions amb l’equip directiu.També participa en les diverses activitats del centre: les reunions de curs, lesjornades de portes obertes i qualsevol altra activitat proposada des del centre. 9
 10. 10. 4.- Anàlisi de la situació (Dafo)Oportunitats (aprofitar) Amenaces (defensar)-Existència d’un Pla educatiu d’entorn. -És l’escola a la que van molts alumnes per no poder entrar en les-Àmplia oferta d’activitats per part de escoles concertades del municipi.l’Ajuntament. -Provisionalitat i inestabilitat de l’equip-Ajudes econòmiques que dóna de mestres.l’Ajuntament. -Pes de l’escola concertada.-Consell Escolar Municipal (on estanrepresentades totes les escoles). -Poca atenció de lEAP (un cop al mes).-Treball en xarxa. -Reducció de les hores de la-AMPA molt col·laboradora i vetlladora per atendre una alumnaimpulsora d’iniciatives. Recolza al nou que tenim de nee.Equip Directiu i a lequip de mestres. -Moltes famílies tenen dificultats-Proposta de ser escola 3/16 (totes econòmiques.les escoles públiques), per equiparar-nos a les escoles concertades del -Edifici provisional, limitació d’espais.municipi. A lespera de la construcció del nou edifici.-El desplegament i aplicació de laLEC i els Decrets d’Autonomia deCentres Educatius i de Directors.-Tenim un entorn que possibilita fersortides a l’espai natural immediat. 10
 11. 11. Fortaleses (punts forts) (recolzar) Debilitats (punts febles) (superar)-Equip directiu nou amb il·lusió i amb -Gestió de la direcció anterior.ganes de treballar per construir unaescola innovadora que estimuli la -No tenir Projecte Educatiu de centre,iniciativa i potenciï la curiositat i laon es concretin: els criterisinquietud per experimentar, fomenti la metodològics, les activitats, les normes d’organització pedagògica icreativitat, el diàleg, l’esperit crític i lapresa de decisions per part dels de funcionament, el desenvolupamentalumnes. del currículum, el projecte lingüístic i el pla de convivència, el pla d’accióAlhora que vol treballar per adequar tutorial, els indicadors de progrés il’escola als nous temps i aconseguir d’avaluació...uns bons resultats educatius en elsnostres alumnes. -No tenir un Pla d’acollida pels mestres i pels alumnes nouvinguts.-Escola petita, de nova creació,acollidora i educadora (tant als -Manca de programacions peralumnes com a les famílies). capacitats (infantil) i per competències (primària).-Valoració interna de la importànciadel treball en equip. -Falta d’aules i espais lliures per fer agrupaments diversos amb l’alumnat i-Clima de cooperació i interacció entre reforços.alumnes de diferents edats, ambientde confiança i respecte.-Preocupació per la millora delsresultats educatius i la cohesió social.-Mestres conscienciats en el canvimetodològic, oberts a nous reptes iimplicats en la formació permanent.-Bona comunicació entre claustre iequip directiu. 11
 12. 12. 5.- Formulació dels objectiusEls objectius previstos parteixen dels dos objectius generals del Departamentd’Ensenyament que són: - Millorar els resultats educatius. - Millorar la cohesió social.OBJECTIUS ÀMBITS ESTRATÈGIES -Concreció dels criteris d’organització pedagògica.Elaborar el Projecte Educatiu Pedagògicdel Centre (PEC). -Elaboració dels diferents documents que defineixen el PEC. -Millora de l’atenció a la diversitat.Millorar la cohesió social i la Pedagògic,integració de l’alumnat: humà i de -Millora de l’equitat, la igualtat iatenció a la diversitat. serveis l’excel·lència. -Potenciació del Pla Educatiu d’Entorn. -Coordinació per desenvolupar el currículum.Elaborar la programació Pedagògiccurricular del centre. -Unificació dels criteris d’actuació dels mestres. -Pràctica de la reflexió compartida entre l’equip docent. -Delegació de responsabilitats als diferents membres delFomentar la implicació del Humà i de claustre.claustre en la cultura de serveiscentre. 12
 13. 13. -Coordinació i unificació dels criteris metodològics,Treballar per aconseguir la Pedagògic d’avaluació i de promoció.millora de l’èxit escolar. -Introducció d’innovacions metodològiques a les diferents àrees. -Millora de l’eficàcia i l’eficiència del treball escolar. -Relació, col·laboració i implicació de tots els membresFomentar un bon clima de Humà i de de la comunitat educativa.treball i de col·laboració amb serveistota la comunitat educativa. -Potenciació del seguiment de l’alumnat.Establir una coordinació i un Pedagògic,traspàs d’informació amb els institucionalcentres del municipi. -Coordinació per fer el seguiment de la construcció deFer un seguiment de la Institucional la nova escola.construcció de l’edifici noude l’escola.Aquests objectius quedarien englobats en quatre àmbits d’actuació: 1. Àmbit pedagògic 2. Àmbit econòmico-administratiu 3. Àmbit humà i de serveis 4. Àmbit institucional 13
 14. 14. 6.- Descripció de les activitats, actuacions, recursos, temporalització, responsables, indicadors d’avaluació.OBJECTIU: Elaborar el Projecte Educatiu del Centre (PEC).ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Redacció dels trets 1 i 2-Reunions de cicle -Documents de Equip Directiu 1-Curs 2011-12 1-Grau de participació deld’identitat del centre. (setmanals) i de referència: LOE, claustre. claustre (quinzenals) LEC, Decret2-Elaboració de les per debatre i elaborar el d’Autonomia de 2-Durant el curs 2012-13normes 2-Curs 2011-12 a veure si el 80% de les normes PEC. Centre, 2014-15d’organització i de desplegament estan redactades.funcionament del del currículum,centre. Al final del projecte el 100% de normativa d’inici les normes han d’estar3-Elaboració del pla de curs... redactades.d’acollida dels 3 i 4-Reunions -Equip demestres nouvinguts. setmanals de l’equip 3- Graella de valoració per part directiu per redactar-lo. mestres dels mestres del centre i dels 3 i 4- Curs 2011-12 Consensuar-lo amb que es van incorporant per fer l’equip de mestres. substitucions, del pla d’acollida4- Elaboració del plad’acollida dels 4-Graella de valoració del plaalumnes i famílies d’acollida, per part dels tutorsnouvinguts. que reben als alumnes nouvinguts i les seves famílies. Instrument: Qüestionari Responsable: Cap d’estudis 14
 15. 15. 5-Concreció dels 5-Reunions quinzenals 5-Curs 2011-12 a 5-Nivell d’implementació delscriteris metodològics i de cicle per definir els 2012-13 acords presos.d’avaluació. criteris metodològics i d’avaluació en les Grau d’ús dels criteris diferents àrees, per tal metodològics i d’avaluació. de garantir la continuïtat Instrument: Pauta d’anàlisi de en tot el centre. les dades. Formació del claustre Responsable: Cap d’estudis. en treball cooperatiu. Percentatge de participació Elaboració de gràfiques dels mestres en la formació en i anàlisi de resultats centre. trimestrals per alumnes i àrees. Actes d’avaluació. Reunions d’avaluació.6-Elaboració del plade convivència. 6 i 7-Reunions quinzenals de l’equip 6 i 7-Curs 2011-12 a directiu. 2014-15 6 i 7-Durant el curs 2012-137-Elaboració del veure si el 80% del pla de Assessorament de la convivència i el projecteprojecte lingüístic. coordinadora LIC. lingüístic estan redactades. 15
 16. 16. Utilització del programa Al final del projecte de direccióaplicatiu del el 100% del pla de convivènciaDepartament. i el projecte lingüístic han d’estar redactats. Actes de les sessions*Donar a conèixer a la d’assessorament de lacomunitat educativa els coordinadora LIC.documents elaborats. *Per totes les activitats: -Actes amb els acords presos. -Documents on quedin recollits els trets d’identitat, les normes d’organització i funcionament, el pla d’acollida, la concreció dels criteris metodològics i d’avaluació, el pla de convivència, el projecte lingüístic. -Memòria del curs. 16
 17. 17. OBJECTIU: Millorar la cohesió social i la integració de l’alumnat: atenció a la diversitat.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Creació de la 1-Reunions mensuals -Documents de Directora i Cap Curs 2011-2012 a 1-Grau d’efectivitat de lesComissió d’atenció a de la CAD i de la referència: LOE, d’estudis. 2014- 2015 graelles del Projecte Trípode.la diversitat per Comissió Social. LEC, Decretestablir criteris d’Autonomia de Equip de mestres. Grau d’implementació delsd’actuació per acords presos.atendre la diversitat. Centre, Pla per la llengua i la Recull de les actes on quedin cohesió social, reflectits els acords. normativa d’inici2-Millora de la 2-Proposta de diverses de curs... 2-Grau d’ús de la llenguapresència i de l’ús activitats a l’aula i al catalana en les activitats desocial de la llengua centre on els alumnes -Equip de s’expressin oralment: l’aula i del centre (reunionscatalana com a mestres. amb la comunitat educativa, activitats docents,llengua comuna i de relació mestre-alumne, entrevistes amb les famílies,cohesió, en un marc patis, passadissos, documentació escrita...).de respecte i sortides, menjador,valoració de la festes, activitatsdiversitat lingüística. extraescolars...3-Fomentar l’equitat i 3 i 4-Proposta 3-Percentatge d’alumnes quel’excel·lència. d’activitats en les quals promocionen cada curs i que els alumnes facin treball superen les proves de cooperatiu. Competències Bàsiques de sisè de primària. Instrument: Pauta d’anàlisi de 17
 18. 18. dades.4-Tractament de la Responsable: Cap d’estudis.diversitat amb eltreball cooperatiu i el 4-Grau de participació delssuport d’un altre alumnes en el treballmestre a l’aula cooperatiu.sempre que es pugui. 5-Grau d’efectivitat de les5-Participació activa 5-Reunions amb els reunions i dels acords presos.en el Pla Educatiu tècnics d’educació ded’Entorn (PEE) del l’Ajuntament per Percentatge d’alumnes quemunicipi. concretar les activitats intervenen en el Projecte del Pla Educatiu Xarxa. d’Entorn. Instrument: Pauta d’anàlisi de les dades. Valoració del grau en què el PEE ha contribuït en l’assoliment de l’objectiu. Responsable: Directora 18
 19. 19. OBJECTIU: Elaborar la programació curricular del centre.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Lectura i 1-Programació en -Currículum. Equip Directiu, Curs 2011-2012 a 1-Elaborar un dossier oninterpretació del l’horari d’un temps coordinadors de 2014- 2015 quedin recollides les unitatscurrículum d’infantil i setmanal i quinzenal per -Model de cicle, equip de didàctiques i lesde primària fer aquestes reunions programacions. mestres. programacions.(prioritzant les àrees que també ajudin a -Equip deinstrumentals i el reflexionar sobre l’acció Les coordinadores de cicle mestres. seran les responsablesConeixement del docent.medi social i cultural). d’aquest dossier.Elaborar les Nombre d’unitats didàctiques iprogramacions per de programacions fetes.capacitats (infantil) iprogramacionscompetencials(primària).2-Exposició de bonespràctiques que 2-Reunions mensuals 2-Grau de participació delsserveixen de del claustre. membres del Claustre.formació i reflexióentre tots elsmembres delClaustre. 19
 20. 20. OBJECTIU: Fomentar la implicació del claustre en la cultura de centre.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Creació de 1-Sessions quinzenals Horari i espais Equip Directiu i Curs 2011-2012 a 1-Grau de participació icomissions/ de reunions de les del centre. coordinadors. 2014- 2015 implicació dels membres delcoordinacions per tal diferents comissions i claustre.d’afavorir el coordinacions.funcionament i Instrument: Qüestionari.l’organització del Elaboració dels diferents documents. Responsables: Coordinadorescentre. de cicle.Delegació de tasquesde diferents activitatsi projectes que espuguin fer a l’escola. 20
 21. 21. OBJECTIU: Treballar per aconseguir la millora de l’èxit escolar.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Treball sistemàtic 1-Els alumnes de -Proves Equip Directiu i Curs 2011-2012 a 1 i 2- Percentatge d’alumnesd’expressió oral i primària faran deu d’avaluació equip de mestres. 2014- 2015 que superen les proves deescrita, comprensió minuts de lectura diagnòstiques i Competències Bàsiques delectora de manera individual a primera les de sisè i les proves diagnòstiquescompetencial i hora del matí. competències de cinquè.transversal a totes bàsiques.les àrees i amb Tots els cursos faran Valoració quantitativa iimplicació de tota la servir la rotllana al matí -Proves qualitativa dels indicadorscomunitat educativa. per intercanviar elaborades per d’Inspecció. experiències i l’equip de coneixements. mestres. Instrument: Pauta d’anàlisi de les dades. Els alumnes faran -Observació treballs per projectes. diària de Responsables: Directora i Cap l’alumne. d’estudis. -Treballs des alumnes.2-Treball sistemàticdel raonament 2-Activitat setmanal per -Carpetes ambmatemàtic i la treballar el raonament la documentacióresolució de matemàtic i la resolució dels alumnes.problemes. de problemes. 21
 22. 22. 3-Potenciar 3-Proposta d’activitats 3-Grau de participació delsl’autoavaluació i la sistemàtiques alumnes en aquestescoavaluació a totes d’autoavaluació i activitats.les àrees per motivar, coavaluació a totes lesimplicar i àrees. Percentatge d’alumnes queresponsabilitzar als aprenen a autoavaluar-se ialumnes en els seus Anàlisi trimestral, coavaluar-se.aprenentatges. quantitatiu i qualitatiu, dels resultats Instrument: Pauta d’anàlisi de acadèmics dels les dades. alumnes. Responsables: Tutors/es. Aplicació dels indicadors d’inspecció per valorar el progrés 4-Valoració del grau en que el dels alumnes. traspàs d’informació ha ajudat a millorar el coneixement sobre els alumnes.4-Garantir que la 4-Reunions a principis iinformació de traspàs Instrument: Qüestionari.dels alumnes d’un finals de curs.curs al següent Responsables: Tutors/es. Crear una carpeta onestigui a disposició estigui tota ladels tutors. documentació. 22
 23. 23. OBJECTIU: Fomentar un bon clima de treball i de col·laboració amb tota la comunitat educativa.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Afavorir la 1-Organització de festes Equip de Equip Directiu Curs 2011-2012 a 1-Percentatge de participacióconvivència i les populars obertes als mestres. 2014- 2015 de les famílies en les festes.relacions entre els pares.membres de la AMPAcomunitat educativa. Famílies.2-Utilització de Coordinadora 2-Nombre de visites a la web idiferents mitjans de 2-Fer la Web i de menjador i als blocs.comunicació per actualitzar els blocs. monitores.garantir les relacions Instrument: Qüestionari.(web, blocs de Enviar per emaill’escola, email, diferents informacions Responsable: Secretària.reunions...). als mestres i a l’AMPA. 3-Nombre de reunions.3-Reunions 3-Un cop al mes reunió Valoració de l’eficàcia iperiòdiques i de amb l’AMPA. desenvolupament.seguiment (un cop al Relació de propostes.mes) amb l’AMPAper parlar de la vidaescolar, fer i rebrepropostes.. 23
 24. 24. 4-Reunions mensuals 4- Un cop al mes reunió 4-Recull de les actes de lesamb la coordinadora amb la coordinadora de diferents reunions amb elsde menjador, per menjador. I, si cal, amb acords presos.intercanviar opinions les monitores.sobre el Responsable: Cap d’estudis.funcionament delmenjador i delsalumnes. 24
 25. 25. OBJECTIU: Establir una coordinació i un traspàs d’informació amb els centres del municipi.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Coordinació amb la 1-Reunió a principis de Disponibilitat Equip directiu, Curs 2011-2012 a 1 i 2-Valoració del grau dellars d’infants del setembre de la cap d’horari i espais. EAP, tutor/a de P3 2014- 2015 participació dels diferentsmunicipi, per garantir d’estudis, la mestra de i de sisè. professionals.un bon traspàs P3, les mestres de lad’informació. llar d’infants i l’EAP.2-Coordinació amb 2-Reunió a finals de 2-Valoració del grau del’IES per tal de juny de la cap d’estudis, satisfacció dels tutors degarantir un bon el tutor/a de sisè i el Secundària amb els informestraspàs de primària- coordinador pedagògic de traspàs dels alumnes.secundària (quan de l’IES.arribi el moment). Elaboració d’un informe *Registre de les diferents de traspàs. actes de les reunions fetes. Elaboració d’una graella Instrument: Qüestionari. per recollir la informació i la documentació dels Responsable: Directora i Cap alumnes. d’estudis. 25
 26. 26. OBJECTIU: Fer un seguiment de la construcció de l’edifici nou de l’escola.ACTIVITATS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLES TEMPORALITZACIÓ INDICADORS D’AVALUACIÓ1-Creació de la 1- Establir reunions Comissió de Equip Directiu Curs 2011-2012 a 1-Valoració del grau d’eficàciaComissió de periòdiques per fer el seguiment de 2014- 2015 de les reunions fetes.seguiment de les seguiment. les obres.obres de l’escola Instrument: Qüestionari.nova, amb Responsable: Directora.representats de:Equip Directiu,Consell Escolar,AMPA.2-Seguiment de les 2-Valoració del grau d’utilitat iobres per tal 2 i 3-Visita a l’espai on funcionalitat dels diferentsd’aconseguir uns es construeix l’escola. espais.espais adequats a lespropostes de lanostra escola.3-Revisió de les 3-Grau de seguretat de l’edificiinstal·lacions per nou per evitar possibles riscosvigilar possibles innecessaris per a tota laelements de risc pels comunitat educativa.alumnes. 26
 27. 27. 7.- Avaluació del projecte.En aquest projecte ens hem proposat vuit objectius amb els quals hemd’aconseguir tenir un bon funcionament com a centre escolar que repercutiràen els resultats educatius que obtinguin els nostres alumnes.Per tal de realitzar aquesta avaluació establirem els següents criteris:-Valorar la feina que es fa cada setmana en les reunions de l’equip directiu.Comprovar que tot el que s’ha proposat en la Programació General Anual(PGA) s’està portant a terme. Doncs la PGA desenvoluparà aquest projecte dedirecció que estarà lligat a la construcció del Projecte Educatiu del centre.-El claustre valorarà a final de cada trimestre la PGA.-Al final de curs es comprovarà si els objectius de la PGA s’han assolit i esproposaran propostes de millora que quedaran recollides en la Memòria Anualde curs, la qual valorarà i aprovarà el Consell Escolar.-Valorar anualment les normes d’organització i funcionament del centre,proposant propostes de millora.-Valorar el funcionament pedagògic referent als processos d’ensenyament-aprenentatge, tenint en compte el grau d’assoliment, per part dels alumnes,dels objectius proposats. Aquestes dades seran el punt de partida per plantejarnoves estratègies metodològiques.-Caldrà fer un seguiment i una valoració del Projecte Educatiu, per tal de quequedi redactat i aprovat en aquests quatre anys.-Podrem valorar els primers resultats dels nostres alumnes en les provesdiagnòstiques de cinquè en i les proves de Competències Bàsiques de sisè,planificant les estratègies, recursos i programació d’activitats necessàries permillorar els resultats, si és el cas.-A finals del 2012-2013, el claustre i la resta de la comunitat educativavaloraran el projecte de direcció per veure quins objectius s’han assolit, quinsno i analitzar quines són les causes i, per tant, es programaran els objectiusque s’han d’assolir en els dos anys restants de projecte, així com les propostesde millora.-Per tal de recollir informació sobre el grau de satisfacció del funcionamentpedagògic del centre, es recolliran queixes, suggeriments o propostes per partde les famílies que se’n derivin de les entrevistes amb els tutors/es, lesreunions d’aula, les entrevistes amb l’equip directiu, les reunions amb l’AMPA iles reunions del Consell Escolar. 27
 28. 28. Aquestes avaluacions ens han de servir per millorar la qualitat educativa de lanostra escola i potenciar l’excel·lència i l’esforç en els nostres alumnes, elsprincipals protagonistes en tot aquest procés.8.- ConclusionsAquest projecte de direcció busca la complicitat de tots els mestres queactualment hi són al claustre, així com la dels mestres que s’incorporarandurant aquests anys.És important les aportacions que puguin fer els mestres de les sevesexperiències pròpies, així com poder tenir reflexions compartides.Volem crear una escola acollidora i oberta a l’entorn que permeti respondre alsreptes que planteja la societat del segle XXI i on es prioritzi la formació integral iel creixement personal de l’alumne.Pensem que tots junts podem construir la història de la nostra escola. El que,en definitiva, serà la nostra pròpia història. 28
 29. 29. 9.- BibliografiaLa normativa que s’ha tingut en compte és la següent: -Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). -Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC). -Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius. -Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. -Resolució 223/2011, de 26 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director/a dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament. -Normativa d’inici de curs (2010-2011).Altres fonts: -AAVV: Les funcions actuals i futures de la direcció. Guix Nº 365, juny 2010. -ANTÚNEZ,S (1998): Claves para la organización de centros escolares. Hacia una gestión participativa y autónoma. ICE-Horsori, Barcelona. -ANTÚNEZ,S (2000): La acción directiva en las instituciones escolares. Anàlisis y propuestas. ICE-Horsori, Barcelona. -AXIA: Documents aportats en el curs: “El projecte de direcció”. Novembre 2010 fins Gener 2011, Barcelona. TEIXIDÓ, J: (1998): “El Projecte de Direcció” a Curs de Direcció i Gestió de Centres Educatius Públics. Textos i materials de treballs. Publicat a UOC Formació continuada. 29

×