Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Islam powerx

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Islam powerx

 1. 1. Version 1.1
 2. 2. Slowo wstepneTen PowerPoint pokazuje ISLAM z bardzo negatywnej strony, tak jak jeston obecnie widziany w swietle aktow torreryzmu dokonywanych przezextrymistow islamskich.Musimy pamietac ze w przeszlosci – okolo 500 lat temu – ISLAM jako takibyl bardzo pozytywnym elementem dla uwczesnego swiata. WowczasISLAM byl tolerancyjny w stosunku do chrzescijan i zydow, a takze bardzoprzyczynil sie do rozwoju algebry, geometrii, medycyny i sztuki.Musimy takze pamietac ze w przeszlosci – okolo 500 lat temu – takchrzescijanie jak rowniez protestanci torturowali i palili na stosachczarownice i wiele osob nie zgadzajacych sie z ich uwczesna religia.Jednak, to bylo 500 lat temu a nie dzisiaj. Dlatego SHARIA, to swieteprawo Islamu - wykonywane przez Muzulmanow, tak jak to pokazuje tenPowerPoint – nie moze byc uznane za wlasciwe prawo, ktore mialobyobowiazywac na calym swiecie, tak jak to sobie wyobrazajaMuzulmanie.Ten PowerPoint poczodzi z Australii, kraju ktory postanowil nie tolerowaczadan muzulmanskich ekstremistow.
 3. 3. Czy Islam jest taki jakim chcą nam go sprzedać na Zachodzie? Jaki on jest naprawde?
 4. 4. To jest obraz rodzinnej dewocji… … a to jest ta sama rodzina
 5. 5. Islam nie jest tylko religią lub wiarą .W swojej rozszerzonej formie jest pełnym , 100% -owym przepisem na życie.Islam posiada komponenty religijne, prawne, polityczne, ekonomiczne, socjalne i wojskowe.Tam część religijna służy tylko jako pokrywka dla pozostałych części składowych . Islamizacja rozpoczyna się kiedy w jakimś kraju liczba muzułmanów staje się wystarczająca aby rozpocząć kampanie na rzecz przywilejów religijnych. Kiedy w jakimś społeczeństwie tolerancyjnym, poprawnym politycznie i zróżnicowanym kulturowo akceptuje się żądania muzułmanów na rzecz swoich wolności religijnych, pozostałe części składowe islamu zaczynają przenikać do całej reszty życia obywatelskiego.
 6. 6. Popatrzmy jak to działa: Kiedy populacja muzułmanów w jakimś krajupozostaje około 2% lub mniej , W takim przypadku ludność miejscowa traktuje muzułmanów jako pokój miłującą mniejszość która nikomu nie zagraża . •Taki przypadek występuje w następujących krajach: Stany Zjednoczone : 0,6% muzułmanów Australia : 1,5% muzułmanów Kanada: 1,9% muzułmanów Chiny : 1,8% muzułmanów Włochy: 1,5% muzułmanów Norwegia 1,8% muzułmanów
 7. 7. Kiedy populacja islamistów osiągnie 2% do 5 % ,muzułmanie rozpoczynają działalność roszczeniową pobudzając inne mniejszości etniczne lub grupy niezadowolonych z miejsca pobytu a często także wśród więźniów.Taki stan rzeczy istnieje w: Danii : 2,0% muzułmanów Niemczech: 3,7% muzułmanów Wielkiej Brytanii: 2,7% muzułmanówHiszpanii: 4,0% muzułmanów Tailandii: 4,6% muzułmanów
 8. 8. •Począwszy od 5% zaludnienia zaczynają domagać się nieograniczonych praw dla ludności islamskiej . Na przykład , żądają powszechnego dostępu do żywności <halal> ( żywność czysta, przetwarzana według receptury islamskiej ) , zapewniając sobie miejsca pracy zarezerwowane dla muzułmanów. •Zaczynają wywierać naciski na sieci supermarketów aby wystawiały żywność halal na swoich półkach grożąc konsekwencjami w razie nie zastosowania się do ich żądań .•To zjawisko występuje już w :• Francia: 8,0% muzułmanów Filipiny: 5,0% muzułmanów Szwecja: 5,0% muzułmanów Szwajcaria : 4,3% muzułmanów Holandia : 5,5% muzułmanów Trinidad i Tobago: 5,8% muzułmanów
 9. 9. Co to jest Sharia ? Popatrzmy ...• Poczynając od tego miejsca rozpoczynają wymuszać na miejscowych władzach zgodę na kierowanie się w swoich gettach, własnymi prawami jak «Sharia»,prawa i szkoły islamskie .• Ostatecznym celem muzułmanów jest ustanowienie praw Sharii na całym świecie.
 10. 10. To jest «sharia»Kara za nieposuszenstwo wobec malzonka
 11. 11. …i to takze «sharia» Karanie kobiety za zdrade malzenska
 12. 12. …a to takze «sharia» Karanie doroslej osoby za kradziez
 13. 13. To jest «sharia»Karanie dziecka za kradziez
 14. 14. …i to jest «sharia»Karanie kobiety za zdrade malzenska
 15. 15. …i to jest takze «sharia» Karanie kobiety za zdrade malzenska
 16. 16. To jest «sharia»Karanie kobiety za bluznierstwo wobec Islamu
 17. 17. To jest «sharia»Karanie kobiety za bluznierstwo wobec Islamu
 18. 18. To jest takze sharia»Karanie meszczyzny za bluznierstwo wobec Islamu
 19. 19. Kiedy muzułmanie osiągają 10% populacji rozpoczynają szerzyć powszechną anarchię którą traktują jako środek pozwalający skarżyć się na warunki w tym kraju. Widzieliśmy już taką rewolucję miejską w Paryżu z paleniem samochodów i urządzeń miejskich . W takiej sytuacji każdareakcja nie muzułmańska przeciwna rozruchom „ obraża ” islam potęgując dodatkowo rozruchy i groźby , tak jak było to wAmsterdamie po filmie na temat islamu i zakazie noszenia winiet Mahometa.•Zdarzenia takie występują nagminnie w rejonachmuzułmańskich w takich krajach: Guyana: 10,0% muzułmanów Indie: 13,4% muzułmanów Izrael: 16,0% muzułmanów Kenia: 10,0% muzułmanów Rosja: 15,0% muzułmanów
 20. 20. • Po osiągnięciu 20%, narody mogąspodziewać się przerażających wydarzeń w rodzaju tworzenia oddziałów milicji <<dżichadistów >> , sporadycznych morderstw, podpalania kościołów… •Takim krajami juz sa: •Etiopía: 32,8% muzułmanów •Nigeria: 35,0% muzułmanów
 21. 21. • Po osiągnięciu 40% zaludnienia muzułmanów, w kraju dzieją się masakry i ludobójstwa ciągłe ataki terrorystyczne i nieprzerwana wojna wewnętrzna. •Tak jak w tych krajach: Bośnia : 40,0% muzułmanów • Czad: 53,1% muzułmanów Líban: 59,7% muzułmanów
 22. 22. W krajach w których liczba muzułmanów przekracza 60% mieszkańców odbywają się prześladowania bez ograniczeń niewierzących lub wyznających inne religie (z muzułmanaminieortodoksyjnymi włącznie) oczyszczania etniczne i sporadyczne masakry ludobójstwa stosowanie prawa Sharii jako broni, stosowanie specjalnych podatków dla niewiernych. • To się dzieje w tych krajach: Albania: 70,0% muzułmanów Malezia: 60,4% muzułmanów Qatar: 77,5% muzułmanów
 23. 23. • Począwszy od 80% zaczynają dziać się gwałty i zastraszanie ludności nie islamskiej czystki etnicznye sterowane przez państwo a także przypadki ludobójstwa , w celu wypędzenia resztek ludzi niewiernych którzy jeszcze pozostali. W ten sposób kraj staje się w 100% muzułmański. •Tak właśnie stało się lub dzieje się teraz tam: • Bangla Desh: 83,0% muzułmanów Egipt : 90,0% Gaza: 98,7% Indonezia: 86,1% Indonezia: Irán: 98,0% Irak: 97,0% Jordania: 92,0% Maroko: 98,7% Maroko: Pakistan: 97,0% Palestyna 99,0% Palestyna Syria: 90,0% yria: Taddżykistan 90,0% Taddżykistan Turcja 99,8% , Emiraty Arabskie : 96,0%
 24. 24. Po osiągnięciu 100% liczby mieszkańców zaczyna się Pokój typu „Dar-es-Salaam” (Raj islamski) . (ale pokój ??? ) Zakłada się że jest już pokój bo wszyscy są muzułmanami .Wyznacznikiem całego życia jest Koran a jedyne szkoły jakie istnieją są to szkoły koraniczne. Taka sytuacja jest już w tych krajach: Afganistán: 100% muzułmanów Arabia Saudyjska 100% muzułmanów Somalia 100% muzułmanów Jemen: 100% muzułmanówTam prawo Sharia rzadzi, a Koran – ta swieta ksiega Islamu – jestpodrecznikiem uczonym sie na pamiec przez dzieci w islamskichszkolach. Kobietom nie wolno prowadzic samochodow, a zawodyjakie im sa dozwolone to tyko Nauczyciel dla dziewczynek lub lekardla kobiet. W tych krajach koscioly katolickie i synagogi zydowskinie istnieja. Obcokrajowiec, ktory by sie odwazyl pkazac medalik zkrzyzykiem jest natychmias wydalony z kraju, bo zniewazyl Islam.
 25. 25. •Niestety pokoju nigdy się nie osiąga ponieważ wtych krajach w których już jest 100% muzułmanów , ci bardziej radykalni i ortodoksyjni kierując się nienawiścią, prześladują i tępią tych mniej radykalnych często , z rozmaitych powodów zaspakajają swoje żądze morderstwami. morderstwami“León Uris, “El Peregrinaje (– Pielgrzymki )”wjawia:Zanim skończyłem 9 lat poznałem podstawowądoktrynę życia arabskiego:Ja byłem kontra mojemu bratu ;ja i mój brat kontra naszemu ojcu;moja rodzina kontra naszym kuzynom inaszemu klanowi; nasz klan kontra naszemuplemieniu;Nasze plemie kontra światu, a wszyscy razemkontra niewiernym .”
 26. 26. •Należy zrozumieć że w krajach w których populacjamuzułmanów jest znacznie mniejsza od 100% jak n. p.we Francji , mniejszość muzułmańska żyje w gettach.Wewnątrz tych gett tworzą 100% -e społeczeństwomuzułmańskie na podstawie prawa Sharia . Policja niewchodzi do tych gett. Nie ma tam sądów, policji , szkółnarodowych ani żadnych instytucji nie islamskich .W takiej sytuacji muzułmanie nie integrują się zespołeczeństwem kraju w którym żyją. Dzieci ichuczęszczają wyłącznie do „ Madrasów „ ( szkołymuzułmańskie ) gdzie studiują wyłącznie Koran. .•Ponadto wszelkie relacje z osobami „ niewiernymi„ są zakazane i często karane śmiercią .Z tegopowodu w niektórych krajach , immani i pozostaliekstremiści mają na takich terenach większą władzęniż instytucje narodowe kraju ich zamieszkania.
 27. 27. •Półtora miliarda muzułmanów stanowi dzisiaj 22% ludności świata . Jednakże ich przyrost naturalny przewyższa przyrosty chrześcijan, hinduistów buddystów , Żydów i wszystkich innych pozostałych wierzących. •Muzułmanie przekroczą 50 % populacji świata przy końcu bieżącego wieku..•Taka jest przyszłość świata o ile nie podjętezostaną żadne działania i nie pozostawi się ich abyżyli pomiędzy sobą w krajach które już opanowalikorzystając ze swojej „kultury”.•W ciągu ostatnich 100 lat nie wnieśli oni żadnejnowej wartości na rzecz ludzkości świata i niemożna oczekiwać aby teraz to się mogło zmienić.
 28. 28. Tutaj jest odpowiedź rządu Australijskiego•Kevin Rudd, Premier Australii wypowiedział się w sprawie prawaislamskiego Sharia: •Muzułmanom którzy chcą żyć na warunkach prawa islamskiego Sharia, powiedział żeby wyjechali z Australii . Rząd australijski rozpoczął kampanię przeciwko ekstremistom po to aby zapobiegać atakom terrorystycznym.
 29. 29. •Premier Rudd obraził niektórych muzułmanów australijskichkiedy powiedział że zgadza się żeby policja monitorowałamuzułmanów . Cytujmy: „ONI SĄ IMIGRANTAMI TO ONIMUSZĄ SIĘ ZAADOPTOWAĆ DO NAS A NIE AUSTALIJCZYCYDO NICH .•Jestem już zmęczony tym że mamy się martwićczy przypadkiem nie obrażamy kogoś lub czyjejśkultury. Od czasu ataków terrorystycznych naBali , zauważamy odradzanie się patryjotyzmuwśród większości Australikczyków ."
 30. 30. •„Nasz kulutra rozwijała się przez dwa wieki w walkach cierpieniach i zwycięstwach wielu milionów kobiet i mężczyzn którzy poszukiwali wolności !” •“Mówimy po Angielsku nie po Hiszpańsku ,• „ Arabsku ,Chińsku Japońsku , Rosyjsku lub w jakimkolwiek innym języku, co oznacza że jeżeli ktoś chce być częścią naszego społeczeństwa , powinien opanować nasz język!”
 31. 31. „Większość Australijczyków wierzy w Boga, ale nie jest to wyrazem chrześcijaństwa, ekstremy prawicowej lub stanowiskiem politycznym. Jest tak bo kobiety i mężczyźni którzy zbudowali ten naród byli głównie chrześcijanami !” “Jest to naturalne aby symbole naszej wiary były to widoczne na ścianach naszych szkół . Jeżeli nasz Bóg was obraża proponuję abyście przenieśli się do innej części świata ponieważ Bóg jest częścią naszej kultury ."
 32. 32. My nie zmuszaliśmy was do przyjazdu tutaj Przyjechaliście tutaj i zaakceptowaliście ten kraj dobrowolnie ."„Akceptujemy wasze wierzenia i o nic nie pytamy . Wszystko o co prosimy to zaakceptujcie nasze wierzenia, i żyjcie z nami w pokoju i harmonii.” „To jest NASZ KRAJ NASZA ZIEMIA I NASZ STYL ŻYCIA , dajemy wam wiele ułatwień abyście z tego mogli korzystać Kiedy jednak pojawiają się narzekania , roszczenia i krytyka naszej flagi , naszego sądownictwa, naszej wiary chrześcijańskiej , naszego stylu życia ,proponujemy abyście skorzystali z innego naszego prawa wolności australijskiej PRAWA DO WYJAZDU.“ „Jeżeli ktoś nie jest zadowolony z pobytu tutaj , proszę WYJECHAĆ !”
 33. 33. Potrzebujemy wielkich przywódców ! Podobnie jak wiele musimy zrobić z powoduglobalnego ocieplenia , z powodu niedostatku wodypitnej i t.p. Musimy także zająć się tym aby naszym dzieciom i wnukom zapewnić większe bezpieczeństwo na świecie . Jeszcze nie jest za późno Być może jeżeliroześlemy te myśli pomiędzy sobą , znajdą się ludzie którzy zechcą tą prawdę głosić . Jeżeli zgadzasz się ze mną roześlij to dalej tak szeroko jak tylko jest to możliwe.

Views

Total views

2,226

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

54

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×