SlideShare a Scribd company logo

Konferencja "Poszukiwanie pamieci i dialog"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa„Poszukiwanie Pamięci i Dialog. Białystok jako Model Żydostwa Wschodnioeuropejskiego” organizowana w dniach 15-17 listopada 2010 r. w Izraelu wnosi szczególną wartość do polsko-żydowskiego dialogu otwierając nowy kierunek badań o ogromnym współczesnym znaczeniu dla europejskiej historii i żydowskiej tożsamości.

1 of 16
Download to read offline
1
Dr Samuel Pisar,
Honorowy Przewodniczący Konferencji, Dyrektor Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem
Dr Grażyna Olszewska - Baka,
Przewodnicząca Konferencji, Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku,
Prof. Jerzy Nikitorowicz,
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku;
Prof. Israel Bartal,
Center of Research on History and Culture of Polish Jewry,
The Hebrew University in Jerusalem;
Prof. Daniel Tollet,
Université de Paris IV – Sorbonne;
Prof. Hanna Malewska – Peyre,
em. profesor, Polskiego Instytutu Nauki w Paryżu;
Prof. Michèle Tauber,
Université Paris VIII;
Prof. Wojciech Śleszyński,
Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku;
Prof. Andrzej Sadowski,
Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
Prof. Daniel Grinberg,
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
Prof. Daniel Boćkowski,
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku;
Dr Alexandre Kurc,
V-ce Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela
de Montaigne, Em. Prof. Uniwersytet Nancy 2 we Francji;
Dr Rina Benari,
AMCHA - National Israeli Center for Psychological Support of the Holocaust and the Second
Generation, Jerozolima;
Dr Leor Karni, Tel Aviv
Liora Shani,
Dyrektor Cultural Events, Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People;
Dr Ewa Rogalewska,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku;
Elżbieta Kozłowska – Świątkowska,
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan;
Ewa Kracowski,
Uczestniczka Powstania w Gettcie Białostockim
Przy współpracy:
Prof. Liora Lavsky, Swinborne University, Australia,
Prof. Zvi Zemishlany, Tel Aviv University.
Prof. Tuvia Milo, lazarus professor Hydrodynamic Department Tel Aviv University,
Prof. Pinchas Sirota , Abarbanel Psychiatry Health Center;
Nadine Assoune – Director of the French Department of Beit Lohamei Haghetaot in Israel
– The Ghettos Fighter’s Musuem House,
Ariel Sion, Lior Smadja, Memorial de la Shoah, Museum.
2
KOMITET NAUKOWY :
STOWARZYSZENIE BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC W IZRAELU
INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ
FUNDACJA NOWYCH PRAKTYK DEMOKRATYCZNYCH IM. MICHELA DE MONTAIGNE
STOWARZYSZENIE BADAŃ HISTORYCZNYCH I DIALOGU W IZRAELU
BEIT HATFUTSOT - THE MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
MIASTO YEHUD BIAŁYSTOK I REGION PODLASKI
PROGRAM
POSZUKIWANIE PAMIĘCI I DIALOG.
BIAŁYSTOK JAKO MODEL ŻYDOSTWA WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
YEHUD TEL AVIV JEROZOLIMA 15 -17 LISTOPAD 2010 R.
PATRONAT HONOROWY
DOKTOR SAMUEL PISAR
Prezydent Honorowy Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem,
PROFESOR WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
Przewodniczący Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau
PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI
DR GRAŻYNA OLSZEWSKA – BAKA
Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej
GŁÓWNY ORGANIZATOR W IZRAELU
JACOB KAGAN
Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu
3
Białystok Yehud 2010
Szanowni Państwo,
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poszukiwanie Pamięci i Dialog. Białystok jako
Model Żydostwa Wschodnioeuropejskiego” organizowana w dniach 15-17 listopada 2010 r.
w Izraelu wnosi szczególną wartość do polsko-żydowskiego dialogu otwierając nowy
kierunek badań o ogromnym współczesnym znaczeniu dla europejskiej historii
i żydowskiej tożsamości.
Wyjątkowy charakter konferencji wynika z faktu, iż po raz pierwszy organizowana jest
wspólnie przez społeczność Białostocką w Izraelu oraz polskie środowisko naukowe.
Ocalonych Białostoczan i ich rodziny reprezentuje Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców
Białegostoku i Okolic, jako główny organizator konferencji, przy współpracy
ze Stowarzyszeniem Badań Historycznych i Dialogu oraz Instytutem Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku, Polsko-Francuską
Fundacją Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne i Uniwersytetem
w Białymstoku.
Po raz pierwszy w historii relacji polsko – żydowskich, 15-17 listopada 2010 w Kiryat
Białystok, Yehud spotkają się Ocaleni Świadkowie Pamięci i ich potomkowie, dawni
mieszkańcy Wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej by wraz z polskim i międzynarodowym
środowiskiem naukowym rekonstruować pamięć historii.
Celem konferencji jest ukazanie charakterystycznej kultury żydowskiej w dawnym obszarze
wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej jako modelu Żydostwa Wschodnioeuropejskiego,
a także jej znaczenia i roli, jaką pełniła do czasu zagłady.
Białostocczyzna, Grodno, Wilno, Lwów, Lubelszczyzna stanowiły przed II wojną światową
centrum Żydów Wschodniej Europy i były szczególnym miejscem ich dynamicznego
rozwoju. Reprezentowały wszechstronność różnorodnych środowisk i wspólnot żydowskich
ze względu na religię, naukę, politykę i strukturę społeczną. Były ośrodkiem kształtowania
się odmiennych od innych, charakterystycznych poglądów wschodnio - europejskich.
Wśród wielokulturowego białostockiego społeczeństwa Polaków, Białorusinów, Litwinów,
Ukraińców i Tatarów społeczność żydowska stanowiła blisko połowę mieszkańców. Na tej
ziemi tworzyła się współczesna rola polskiego Żydostwa na świecie. Z tego regionu
wywodzą się znamienite postaci nauki, kultury i polityki, których nazwiska widnieją
w międzynarodowych encyklopediach oraz postaci, które tworzyły i kreują żydowskie
państwo w Izraelu.
Białystok był jednym z niewielu miast, w którym Żydzi zorganizowali powstanie zbrojne
w Gettcie, podejmując nierówną walkę z nazizmem przed całkowitą Zagładą, w której
zginęło około 300 tys. mieszkańców regionu.
Symbolem Konferencji jest kopuła zniszczonej Wielkiej Synagogi w Białymstoku, pomnika
Pamięci i Zagłady 2000 mężczyzn, kobiet i dzieci spalonych w jej wnętrzu w pierwszych
dniach Holokaustu.
4
MISJA ODKRYWANIA PAMIĘCI ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ I DIALOG.
Społeczność Białostocka w Izraelu pełni wyjątkową rolę w powojennej historii żydowskiej
tworząc w mieście Yehud, bliskiej odległości od Tel Aviv miejsce upamiętniające historię
kultury i Zagłady Żydów Białostocczyzny – Kiryat Białystok. Wielkim wysiłkiem została
wybudowana synagoga, muzeum, szkoła oraz domy byłych Białostoczan. Społeczność jest
bardzo aktywna w utrzymywaniu kontaktów z Białymstokiem w Polsce oraz kultywowaniu
pamięci Getta i powstania żydowskiego.
Szanowni Państwo,
Wielowątkowa konferencja w Izraelu jest kontynuacją Idei Odkrywania Pamięci Żydów
Europy Wschodniej rozpoczętej przez Białostocki Kongres w maju 2009, który zakończył
się przyjęciem Rezolucji o powołaniu Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku.
Podejmując problematykę historii, kultury i Zagłady żydowskiej na Białostocczyźnie
w obecności Ocalonych jest wyrazem szacunku wobec tragicznej przeszłości. Jest także
procesem otwierającym możliwość dialogu dla potomków Białostoczan, młodych
Izraelczyków i Polaków, by poprzez naukową debatę i edukację ukazać wartość przeszłości
historycznej oraz wzmocnić poczucie wspólnoty przeciwstawiającej się antysemityzmowi
i przemocy.
Chcemy, by fakt ten stał się inspiracją budowania nowej świadomości w przestrzeni relacji
polsko-żydowskich, pracą nad zmianą negatywnych stereotypów i uprzedzeń wnosząc
nowe wartości i wiedzę wyzwalającą pozytywną aktywność zbliżenia. By w ten sposób
stworzyć szansę na otwarcie drogi do zmiany wzajemnych postaw i uczuć, bez wypierania
się pamięci o przeszłości z przekonaniem i nadzieją, że jedynie poprzez dialog możemy
osiągnąć wzajemny szacunek. Jest to trudne wyzwanie i zobowiązanie do odpowiedzialności
za przyszłość.
Nie możemy zmienić bolesnej historii, ale mamy wszelkie narzędzia mentalne i obywatelskie
do zachowania tej Pamięci oraz do tworzenia demokratycznych podstaw dialogu w oparciu
o wartości cywilizacyjne przeszłości, w której Żydzi Europy Wschodniej odegrali istotną
rolę. Pozostajemy z nadzieją na wsparcie naszej misji.
Patronami Honorowymi konferencji są wybitne postaci –
Dr Samuel Pisar - Białostoczanin ocalały z Auschwitz, wielki intelektualista, doradca
prezydentów amerykańskich, międzynarodowy prawnik i pisarz, założyciel i Prezydent
Honorowy Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem, założyciel Muzeum Beth Hatefutsoth
w Tel Aviv, który wygłosi wykład inauguracyjny oraz
Prof. Władysław Bartoszewski - więzień Auschwitz, Przewodniczący Międzynarodowej
Rady Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, członek Tymczasowego Komitetu
Pomocy Żydom "Żegota" podczas II wojny światowej, polityk i historyk, honorowy obywatel
Państwa Izrael.
Ideę wspierają - przedstawiciele establishmentu izraelskiego i polskiego, Prezydenci Miasta
Yehud i Miasta Białystok oraz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Aviv, Uniwersytet w Białymstoku środowiska naukowe
Polski, Izraela, Francji, USA i Australii.
Międzynarodową Konferencję Naukową kierujemy do społeczności polskiej i izraelskiej,
do młodzieży i studentów oraz do społeczności żydowskiej związanej z Białostocczyzną
z różnych stron świata, środowisk zajmujących się historią i kulturą Żydów polskich,
dialogiem i edukacją, do Białostoczan oraz wszystkich tych, dla których problematyka
ta jest ważna.
5
Grażyna Olszewska – Baka
Prezydent
Instytut Badań nad Dziedzictwem
Kulturowym Żydów Europy Wschodniej
w Białymstoku
Jacob Kagan
Prezydent
Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców
Białegostoku i Okolic
w Izraelu
JACOB KAGAN
PREZES STOWARZYSZENIA BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU
I OKOLIC W IZRAELU
Uroczystość 66. Rocznicy
Wybuchu Powstania
w Gettcie Białostockim –
sierpień 2009 r., Yehud
„Znajdujemy się tu w 70 lat po tym strasznym wydarzeniu, jakie dotknęło
ludzkość. Wszyscy mamy nadzieję, że żadna siła nie przywróci nienawiści na
ulicach Europy czy to w stosunku do Żydów, czy innych narodowości.
Trzeba pamiętać, że historia Żydów białostockich była integralną
częścią historii Polski. Przed wojną Żydzi stanowili niemal połowę
mieszkańców Białegostoku, tworzyli kulturę i gospodarkę tego miasta.
My, wychodźcy z Białegostoku i okolic, chcemy upamiętnić los naszych
przodków. Nie zapominajmy ich dziedzictwa i strasznego losu.
Polska jest dziś jednym z najprawdziwszych przyjaciół Izraela.
Ceremonia Ustanowienia Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym
Żydów Europy Wschodniej, Białystok/ Polska, 17.05.2010 r.
Szanowni Państwo, drodzy Białostoczanie,
„(…) Jestem Białostoczanką, jestem Polką, reprezentuję
środowisko naukowe mego miasta, Fundację Nowych Praktyk
Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Instytut Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej.
Od kilku lat szukam Was - jeżdżę po całym świecie i szukam
Was…
Gdzie jesteście ŻYDZI z Białegostoku?
Chodzę po waszych białostockich ścieżkach, wsłuchuję się w głosy
przeszłości, które przemawiają do nas Pamięcią wielkiej
żydowskiej kultury ziemi Białostockiej i tragedii Zagłady, którą
przeżyła ta ziemia.
Spalona Synagoga z dwoma tysiącami spalonych żywcem osób,
Getto, w którym do dziś stoją budynki jak świadkowie Waszej
tragedii, stare cmentarze, gdzie macewy pochylają się coraz
bardziej i cmentarz Białostockiego Getta, powstańców,
Mordechaja Tenenbauma i pamięć wielkiego zrywu i tragicznej miłości Bronki Klibański.
Białystok bez Was jest okaleczonym miastem, którego historia zawsze była związana
z żydowską i polską kulturą. Dlatego utworzyliśmy w Białymstoku - Instytut Badań nad
Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej.
Chcę Wam przekazać moje wyrazy przyjaźni i szacunku…
Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w kreowanie Idei Pamięci Żydów Europy
Wschodniej.”
6
DR. GRAŻYNA OLSZEWSKA – BAKA*
PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI,
PREZYDENT INSTYTUTU BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ŻYDÓW
EUROPY WSCHODNIEJ W BIAŁYMSTOKU
Ad

Recommended

Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego
Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła NaukowegoPrezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowego
Prezentacja promująca działalność Studenckiego Archeologicznego Koła Naukowegomegiddovl
 
Kierunek otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobów
Kierunek otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobówKierunek otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobów
Kierunek otwartość. Nowe technologie w służbie otwierania muzealnych zasobówDorota Kawęcka
 
Postulaty środowisk patriotycznych w polityce historycznej W-wy
Postulaty środowisk patriotycznych w polityce historycznej W-wyPostulaty środowisk patriotycznych w polityce historycznej W-wy
Postulaty środowisk patriotycznych w polityce historycznej W-wyMaciej Maciejowski
 
Cmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnej
Cmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnejCmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnej
Cmentarz zwierciadłem społecznosci lokalnejstaweczek
 
Daily life in auschwitz
Daily life in auschwitzDaily life in auschwitz
Daily life in auschwitzAlex Thompson
 
Reality show 2
Reality show 2Reality show 2
Reality show 2Ewa Gajek
 
A City That Had To Die ...
A City That Had To Die ...A City That Had To Die ...
A City That Had To Die ...sobiana
 

More Related Content

Viewers also liked

Heroes of the bible in the arts daniel
Heroes of the bible in the arts  danielHeroes of the bible in the arts  daniel
Heroes of the bible in the arts danielEwa Gajek
 
Introduction-prozna book
Introduction-prozna bookIntroduction-prozna book
Introduction-prozna bookMaciej Zajdel
 
The ABC's of the Bible
The ABC's of the BibleThe ABC's of the Bible
The ABC's of the Bibleguest9006ab
 
The Bible - Its Origin
The Bible - Its OriginThe Bible - Its Origin
The Bible - Its OriginPaul Fuller
 
The Word - The Compilation of the Bible
The Word - The Compilation of the BibleThe Word - The Compilation of the Bible
The Word - The Compilation of the BibleRobin Schumacher
 
Terme halk eğitim merkezi
Terme halk eğitim merkeziTerme halk eğitim merkezi
Terme halk eğitim merkeziEwa Gajek
 

Viewers also liked (9)

Heroes of the bible in the arts daniel
Heroes of the bible in the arts  danielHeroes of the bible in the arts  daniel
Heroes of the bible in the arts daniel
 
Introduction-prozna book
Introduction-prozna bookIntroduction-prozna book
Introduction-prozna book
 
HH1
HH1HH1
HH1
 
The ABC's of the Bible
The ABC's of the BibleThe ABC's of the Bible
The ABC's of the Bible
 
The Bible - Its Origin
The Bible - Its OriginThe Bible - Its Origin
The Bible - Its Origin
 
The Word - The Compilation of the Bible
The Word - The Compilation of the BibleThe Word - The Compilation of the Bible
The Word - The Compilation of the Bible
 
The Bible
The BibleThe Bible
The Bible
 
Lectio Divina
Lectio DivinaLectio Divina
Lectio Divina
 
Terme halk eğitim merkezi
Terme halk eğitim merkeziTerme halk eğitim merkezi
Terme halk eğitim merkezi
 

Similar to Konferencja "Poszukiwanie pamieci i dialog"

2 rok MSK instytut polski na ukrainie
2 rok MSK instytut polski na ukrainie2 rok MSK instytut polski na ukrainie
2 rok MSK instytut polski na ukrainienickdaxs
 
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookKiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookepartnerzy.com
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfWroclaw
 
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w CieszyniePedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w CieszynieMultimedia Lab - Pedagogical Library
 
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznejKoncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznejPiotr Burgonski
 
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowośćESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowośćUla Jagielnicka
 
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...Mirzam86
 
2odkrywanie LEShistorii 2002 2005
2odkrywanie LEShistorii 2002 20052odkrywanie LEShistorii 2002 2005
2odkrywanie LEShistorii 2002 2005queerstoria
 
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...Mirzam86
 
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.Katarzyna Sztop-Rutkowska
 
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebook
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebookAfrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebook
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebookepartnerzy.com
 
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistów
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistówBazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistów
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistówpik90
 
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-2016
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-20169 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-2016
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-20169dwunastych
 

Similar to Konferencja "Poszukiwanie pamieci i dialog" (20)

Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R.
Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R.Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R.
Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R.
 
Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R
Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 RProgram Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R
Program Seminarium Naukowego 19 20.11.2009 R
 
2 rok MSK instytut polski na ukrainie
2 rok MSK instytut polski na ukrainie2 rok MSK instytut polski na ukrainie
2 rok MSK instytut polski na ukrainie
 
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebookKiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski - ebook
 
Cultural literacy
Cultural literacyCultural literacy
Cultural literacy
 
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdfbiuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
biuletyn-wroclaw-pl-Nr 43-156-2023.pdf
 
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w CieszyniePedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie
Pedagogika kultury w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie
 
Muzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacjaMuzeum plakatu prezentacja
Muzeum plakatu prezentacja
 
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznejKoncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej
 
650 lecie UJ - relacja
650 lecie UJ - relacja650 lecie UJ - relacja
650 lecie UJ - relacja
 
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowośćESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
ESK Wrocław 2016 - wielokulturowość
 
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
32448048 wielkie-narracje-a-mikronarracje-etyczne-dylematy-wspołczesnego-pisa...
 
Fundacja Pogranicze
Fundacja PograniczeFundacja Pogranicze
Fundacja Pogranicze
 
2odkrywanie LEShistorii 2002 2005
2odkrywanie LEShistorii 2002 20052odkrywanie LEShistorii 2002 2005
2odkrywanie LEShistorii 2002 2005
 
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
31877678 antropologia-jako-nauka-krzysztofa-broziego-kategoria-standardu-kult...
 
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.
Żydzi w międzywojennym Białymstoku. Między lokalnością a diasporą.
 
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebook
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebookAfrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebook
Afrykański wygnaniec. Tożsamość a prawa człowieka. - ebook
 
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistów
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistówBazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistów
Bazy danych zawierające materiały źródłowe przydatne dla humanistów
 
Antropologia rzeczy
Antropologia rzeczyAntropologia rzeczy
Antropologia rzeczy
 
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-2016
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-20169 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-2016
9 12 oświadczenie ws. 16 kwietnia 2016 20 04-2016
 

More from Stowarzyszenie Panorama Kultur (11)

RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010RCNiK, program na grudzien 2010
RCNiK, program na grudzien 2010
 
Swieto Herbaty w Cieszynie
Swieto Herbaty w CieszynieSwieto Herbaty w Cieszynie
Swieto Herbaty w Cieszynie
 
Katalog premier Syrena Films na lipiec-grudzien 2010
Katalog premier Syrena Films na lipiec-grudzien 2010Katalog premier Syrena Films na lipiec-grudzien 2010
Katalog premier Syrena Films na lipiec-grudzien 2010
 
Ogloszenie o warsztatach (RU)
Ogloszenie o warsztatach (RU)Ogloszenie o warsztatach (RU)
Ogloszenie o warsztatach (RU)
 
International Summer Academy in Krzyzowa
International Summer Academy in KrzyzowaInternational Summer Academy in Krzyzowa
International Summer Academy in Krzyzowa
 
Europejskie Spotkania Teatralne 2010 - program festiwalu
Europejskie Spotkania Teatralne 2010 - program festiwaluEuropejskie Spotkania Teatralne 2010 - program festiwalu
Europejskie Spotkania Teatralne 2010 - program festiwalu
 
Ahoj Nachbarn 2010
Ahoj Nachbarn 2010Ahoj Nachbarn 2010
Ahoj Nachbarn 2010
 
Program Instytutu Slowackiego
Program Instytutu SlowackiegoProgram Instytutu Slowackiego
Program Instytutu Slowackiego
 
Kino srodkowoeuropejskie
Kino srodkowoeuropejskieKino srodkowoeuropejskie
Kino srodkowoeuropejskie
 
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
XXII sezony spolecznej pracy Magurycza i Nadsania na cmentarzach poludniowo-w...
 
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej GórzeFestiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze
 

Konferencja "Poszukiwanie pamieci i dialog"

 • 1. 1
 • 2. Dr Samuel Pisar, Honorowy Przewodniczący Konferencji, Dyrektor Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem Dr Grażyna Olszewska - Baka, Przewodnicząca Konferencji, Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku, Prof. Jerzy Nikitorowicz, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. Israel Bartal, Center of Research on History and Culture of Polish Jewry, The Hebrew University in Jerusalem; Prof. Daniel Tollet, Université de Paris IV – Sorbonne; Prof. Hanna Malewska – Peyre, em. profesor, Polskiego Instytutu Nauki w Paryżu; Prof. Michèle Tauber, Université Paris VIII; Prof. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. Andrzej Sadowski, Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. Daniel Grinberg, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku; Prof. Daniel Boćkowski, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku; Dr Alexandre Kurc, V-ce Prezydent Polsko-Francuskiej Fundacji Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Em. Prof. Uniwersytet Nancy 2 we Francji; Dr Rina Benari, AMCHA - National Israeli Center for Psychological Support of the Holocaust and the Second Generation, Jerozolima; Dr Leor Karni, Tel Aviv Liora Shani, Dyrektor Cultural Events, Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People; Dr Ewa Rogalewska, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku; Elżbieta Kozłowska – Świątkowska, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan; Ewa Kracowski, Uczestniczka Powstania w Gettcie Białostockim Przy współpracy: Prof. Liora Lavsky, Swinborne University, Australia, Prof. Zvi Zemishlany, Tel Aviv University. Prof. Tuvia Milo, lazarus professor Hydrodynamic Department Tel Aviv University, Prof. Pinchas Sirota , Abarbanel Psychiatry Health Center; Nadine Assoune – Director of the French Department of Beit Lohamei Haghetaot in Israel – The Ghettos Fighter’s Musuem House, Ariel Sion, Lior Smadja, Memorial de la Shoah, Museum. 2 KOMITET NAUKOWY :
 • 3. STOWARZYSZENIE BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC W IZRAELU INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ FUNDACJA NOWYCH PRAKTYK DEMOKRATYCZNYCH IM. MICHELA DE MONTAIGNE STOWARZYSZENIE BADAŃ HISTORYCZNYCH I DIALOGU W IZRAELU BEIT HATFUTSOT - THE MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU MIASTO YEHUD BIAŁYSTOK I REGION PODLASKI PROGRAM POSZUKIWANIE PAMIĘCI I DIALOG. BIAŁYSTOK JAKO MODEL ŻYDOSTWA WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA YEHUD TEL AVIV JEROZOLIMA 15 -17 LISTOPAD 2010 R. PATRONAT HONOROWY DOKTOR SAMUEL PISAR Prezydent Honorowy Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem, PROFESOR WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI Przewodniczący Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI DR GRAŻYNA OLSZEWSKA – BAKA Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej GŁÓWNY ORGANIZATOR W IZRAELU JACOB KAGAN Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu 3
 • 4. Białystok Yehud 2010 Szanowni Państwo, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Poszukiwanie Pamięci i Dialog. Białystok jako Model Żydostwa Wschodnioeuropejskiego” organizowana w dniach 15-17 listopada 2010 r. w Izraelu wnosi szczególną wartość do polsko-żydowskiego dialogu otwierając nowy kierunek badań o ogromnym współczesnym znaczeniu dla europejskiej historii i żydowskiej tożsamości. Wyjątkowy charakter konferencji wynika z faktu, iż po raz pierwszy organizowana jest wspólnie przez społeczność Białostocką w Izraelu oraz polskie środowisko naukowe. Ocalonych Białostoczan i ich rodziny reprezentuje Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic, jako główny organizator konferencji, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Badań Historycznych i Dialogu oraz Instytutem Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku, Polsko-Francuską Fundacją Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne i Uniwersytetem w Białymstoku. Po raz pierwszy w historii relacji polsko – żydowskich, 15-17 listopada 2010 w Kiryat Białystok, Yehud spotkają się Ocaleni Świadkowie Pamięci i ich potomkowie, dawni mieszkańcy Wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej by wraz z polskim i międzynarodowym środowiskiem naukowym rekonstruować pamięć historii. Celem konferencji jest ukazanie charakterystycznej kultury żydowskiej w dawnym obszarze wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej jako modelu Żydostwa Wschodnioeuropejskiego, a także jej znaczenia i roli, jaką pełniła do czasu zagłady. Białostocczyzna, Grodno, Wilno, Lwów, Lubelszczyzna stanowiły przed II wojną światową centrum Żydów Wschodniej Europy i były szczególnym miejscem ich dynamicznego rozwoju. Reprezentowały wszechstronność różnorodnych środowisk i wspólnot żydowskich ze względu na religię, naukę, politykę i strukturę społeczną. Były ośrodkiem kształtowania się odmiennych od innych, charakterystycznych poglądów wschodnio - europejskich. Wśród wielokulturowego białostockiego społeczeństwa Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Tatarów społeczność żydowska stanowiła blisko połowę mieszkańców. Na tej ziemi tworzyła się współczesna rola polskiego Żydostwa na świecie. Z tego regionu wywodzą się znamienite postaci nauki, kultury i polityki, których nazwiska widnieją w międzynarodowych encyklopediach oraz postaci, które tworzyły i kreują żydowskie państwo w Izraelu. Białystok był jednym z niewielu miast, w którym Żydzi zorganizowali powstanie zbrojne w Gettcie, podejmując nierówną walkę z nazizmem przed całkowitą Zagładą, w której zginęło około 300 tys. mieszkańców regionu. Symbolem Konferencji jest kopuła zniszczonej Wielkiej Synagogi w Białymstoku, pomnika Pamięci i Zagłady 2000 mężczyzn, kobiet i dzieci spalonych w jej wnętrzu w pierwszych dniach Holokaustu. 4 MISJA ODKRYWANIA PAMIĘCI ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ I DIALOG.
 • 5. Społeczność Białostocka w Izraelu pełni wyjątkową rolę w powojennej historii żydowskiej tworząc w mieście Yehud, bliskiej odległości od Tel Aviv miejsce upamiętniające historię kultury i Zagłady Żydów Białostocczyzny – Kiryat Białystok. Wielkim wysiłkiem została wybudowana synagoga, muzeum, szkoła oraz domy byłych Białostoczan. Społeczność jest bardzo aktywna w utrzymywaniu kontaktów z Białymstokiem w Polsce oraz kultywowaniu pamięci Getta i powstania żydowskiego. Szanowni Państwo, Wielowątkowa konferencja w Izraelu jest kontynuacją Idei Odkrywania Pamięci Żydów Europy Wschodniej rozpoczętej przez Białostocki Kongres w maju 2009, który zakończył się przyjęciem Rezolucji o powołaniu Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku. Podejmując problematykę historii, kultury i Zagłady żydowskiej na Białostocczyźnie w obecności Ocalonych jest wyrazem szacunku wobec tragicznej przeszłości. Jest także procesem otwierającym możliwość dialogu dla potomków Białostoczan, młodych Izraelczyków i Polaków, by poprzez naukową debatę i edukację ukazać wartość przeszłości historycznej oraz wzmocnić poczucie wspólnoty przeciwstawiającej się antysemityzmowi i przemocy. Chcemy, by fakt ten stał się inspiracją budowania nowej świadomości w przestrzeni relacji polsko-żydowskich, pracą nad zmianą negatywnych stereotypów i uprzedzeń wnosząc nowe wartości i wiedzę wyzwalającą pozytywną aktywność zbliżenia. By w ten sposób stworzyć szansę na otwarcie drogi do zmiany wzajemnych postaw i uczuć, bez wypierania się pamięci o przeszłości z przekonaniem i nadzieją, że jedynie poprzez dialog możemy osiągnąć wzajemny szacunek. Jest to trudne wyzwanie i zobowiązanie do odpowiedzialności za przyszłość. Nie możemy zmienić bolesnej historii, ale mamy wszelkie narzędzia mentalne i obywatelskie do zachowania tej Pamięci oraz do tworzenia demokratycznych podstaw dialogu w oparciu o wartości cywilizacyjne przeszłości, w której Żydzi Europy Wschodniej odegrali istotną rolę. Pozostajemy z nadzieją na wsparcie naszej misji. Patronami Honorowymi konferencji są wybitne postaci – Dr Samuel Pisar - Białostoczanin ocalały z Auschwitz, wielki intelektualista, doradca prezydentów amerykańskich, międzynarodowy prawnik i pisarz, założyciel i Prezydent Honorowy Francuskiego Komitetu dla Yad Vashem, założyciel Muzeum Beth Hatefutsoth w Tel Aviv, który wygłosi wykład inauguracyjny oraz Prof. Władysław Bartoszewski - więzień Auschwitz, Przewodniczący Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, członek Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom "Żegota" podczas II wojny światowej, polityk i historyk, honorowy obywatel Państwa Izrael. Ideę wspierają - przedstawiciele establishmentu izraelskiego i polskiego, Prezydenci Miasta Yehud i Miasta Białystok oraz Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Aviv, Uniwersytet w Białymstoku środowiska naukowe Polski, Izraela, Francji, USA i Australii. Międzynarodową Konferencję Naukową kierujemy do społeczności polskiej i izraelskiej, do młodzieży i studentów oraz do społeczności żydowskiej związanej z Białostocczyzną z różnych stron świata, środowisk zajmujących się historią i kulturą Żydów polskich, dialogiem i edukacją, do Białostoczan oraz wszystkich tych, dla których problematyka ta jest ważna. 5
 • 6. Grażyna Olszewska – Baka Prezydent Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku Jacob Kagan Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu JACOB KAGAN PREZES STOWARZYSZENIA BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC W IZRAELU Uroczystość 66. Rocznicy Wybuchu Powstania w Gettcie Białostockim – sierpień 2009 r., Yehud „Znajdujemy się tu w 70 lat po tym strasznym wydarzeniu, jakie dotknęło ludzkość. Wszyscy mamy nadzieję, że żadna siła nie przywróci nienawiści na ulicach Europy czy to w stosunku do Żydów, czy innych narodowości. Trzeba pamiętać, że historia Żydów białostockich była integralną częścią historii Polski. Przed wojną Żydzi stanowili niemal połowę mieszkańców Białegostoku, tworzyli kulturę i gospodarkę tego miasta. My, wychodźcy z Białegostoku i okolic, chcemy upamiętnić los naszych przodków. Nie zapominajmy ich dziedzictwa i strasznego losu. Polska jest dziś jednym z najprawdziwszych przyjaciół Izraela. Ceremonia Ustanowienia Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej, Białystok/ Polska, 17.05.2010 r. Szanowni Państwo, drodzy Białostoczanie, „(…) Jestem Białostoczanką, jestem Polką, reprezentuję środowisko naukowe mego miasta, Fundację Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej. Od kilku lat szukam Was - jeżdżę po całym świecie i szukam Was… Gdzie jesteście ŻYDZI z Białegostoku? Chodzę po waszych białostockich ścieżkach, wsłuchuję się w głosy przeszłości, które przemawiają do nas Pamięcią wielkiej żydowskiej kultury ziemi Białostockiej i tragedii Zagłady, którą przeżyła ta ziemia. Spalona Synagoga z dwoma tysiącami spalonych żywcem osób, Getto, w którym do dziś stoją budynki jak świadkowie Waszej tragedii, stare cmentarze, gdzie macewy pochylają się coraz bardziej i cmentarz Białostockiego Getta, powstańców, Mordechaja Tenenbauma i pamięć wielkiego zrywu i tragicznej miłości Bronki Klibański. Białystok bez Was jest okaleczonym miastem, którego historia zawsze była związana z żydowską i polską kulturą. Dlatego utworzyliśmy w Białymstoku - Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej. Chcę Wam przekazać moje wyrazy przyjaźni i szacunku… Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie w kreowanie Idei Pamięci Żydów Europy Wschodniej.” 6 DR. GRAŻYNA OLSZEWSKA – BAKA* PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI, PREZYDENT INSTYTUTU BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ W BIAŁYMSTOKU
 • 7. Fragment Wystąpienia Podczas Uroczystości 66. Rocznicy Wybuchu Powstania w Gettcie i Zagłady Getta Białostockiego, Kiriat Białystok, Yehud / Izrael, 30.08.2009 r. * Grażyna Olszewska – Baka - kreatorka Idei Odkrywania Pamięci Żydów Europy Wschodniej; Przewodnicząca, autorka i donator - Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poszukiwanie Pamięci i Dialog - Białystok 65 Lat Później”, 16-18 maj 2009, Białystok; autorka Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Poszukiwanie Pamięci i Dialog. Białystok Jako Model Żydostwa Wschodnioeuropejskiego”, 15-17 listopad 2010, Tel Aviv, Yehud; Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za kreowanie dialogu polsko - żydowskiego i Honorowym Dyplomem Białostockiej Społeczności Żydowskiej Izraela za działalność na rzecz Odkrywania Pamięci Żydów Europy Wschodniej; Przewodnicząca międzynarodowych konferencji naukowych dialogu, autorka i szef projektów naukowo – badawczych w obszarze problematyki żydowskiej i wielokulturowości. My, ostatni ocaleni z tych przerażających wydarzeń, kolejno odchodzimy. Wkrótce historia będzie w najlepszym razie mówić o Holokauście obojętnym głosem badaczy, naukowców i powieściopisarzy, a w najgorszym wrogim głosem rewizjonistów i oszustów. Ten podstępny proces już się rozpoczął. Ale tak długo jak my tu jesteśmy mamy święte dziedzictwo do przekazania naszym bliźnim, ponieważ my wiemy całym naszym ciałem, że zwierzę ludzkie jest w stanie dopuścić się najgorszego, jak i najlepszego szaleństwa geniuszu. Wiemy, że to co niewyobrażalne pozostaje możliwe (…) Czy każde pokolenie jest skazane na przeżywanie tych samych koszmarów? Wchodząc w XXI wiek musimy zewrzeć szeregi i poświęcić się nowemu humanizmowi wywodzącemu się z uniwersalnych wartości etnicznych, jeżeli mamy uwolnić świat z plagi rasistowskiego i terrorystycznego gwałtu. Wy, wybitni polityczni przywódcy, członkowie akademii, pedagodzy i naukowcy społeczni tu zgromadzeni, oraz zaprawdę wszyscy ludzie dobrej woli, musicie szybko przejąć pochodnię z drżących rąk tych, którzy ocaleli z ludobójczej rzezi i stać się godnymi strażnikami wykrzyczanego z samego serca przesłania: „nigdy więcej!”. Mamy nadzieję i modlimy się, żeby archiwa piekieł, które dokumentują nasze jedyne w swoim rodzaju, tragiczne doświadczenie, nasze ostrzeżenie ludzkości przed horrorami jakie jeszcze przyjdą, pomogą Wam stworzyć narzędzia edukacji, pamięci i badań – narzędzia, za pomocą których można zbudować zabezpieczenie przed takimi horrorami w szkołach i podręcznikach dla dzieci, w sercach i umysłach dorosłych. Że pomogą Wam zrozumieć przyczyny, procesy, szaleństwo i głupotę jakie mogą pchnąć demokracje w opresje tyranów (...) Oby nauki zainspirowane tą konferencją przyniosły światu więcej współczucia, tolerancji i pokoju. Edukacja o Holokauście: Dokąd Zmierzamy? Fragmenty wykładu. * Samuel Pisar - urodził się w 1929 r. w Białymstoku, jego rodzina zamieszkiwała tu od pokoleń. Po wybuchu II wojny światowej dwunastoletni Samuel Pisar trafił do Getta Białostockiego, a po jego likwidacji do obozów koncentracyjnych - Majdanek, Auschwitz i Dachau. Jako jedyny z rodziny oraz rówieśników z klasy przeżył Holocaust. Wśród zgliszcz powojennych Niemiec odnalazła go rodzina z Francji. Samuel Pisar rozpoczął nowe życie wśród bliskich w Australii, gdzie podjął studia w Melbourne. W kolejnych latach kontynuował naukę w Stanach Zjednoczonych i Paryżu. Uzyskał doktoraty na Harvardzie i Sorbonie, a także doktoraty honoris causa wielu prestiżowych amerykańskich i europejskich uniwersytetów. W 1961 roku, dzięki specjalnej ustawie Kongresu, podpisanej przez jego przyjaciela – Prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego, otrzymał obywatelstwo amerykańskie. 7 DR. SAMUEL PISAR* HONOROWY PATRON KONFERENCJI
 • 8. Muzeum Kiryat Bialystok, Yehud Sala konferencyjna Muzeum Pamięci Poległych Żołnierzy, Yehud Samuel Pisar był członkiem komisji doradczej Prezydenta J.F. Kennedy’ego do spraw polityki zagranicznej i gospodarczej, konsultantem Izby Reprezentantów. Pełnił również funkcję attaché w biurze Sekretarza Generalnego ONZ i attaché Dyrektora Generalnego UNESCO. Jest założycielem i przewodniczącym Yad Vashem we Francji, administratorem Fundacji Pamięci Shoah i członkiem Rady Brookings Institution w Waszyngtonie. Regularnie współpracuje z instytucjami międzynarodowymi m.in. Forum Gospodarczym Davos, Fundacją Nobla, Międzynaro- dowym Funduszem Walutowym czy Parlamentem Europejskim. Samuel Pisar otrzymał nagrodę imienia Elie Wiesel oraz inne wyróżnienia za wkład w krzewienie pokoju, tolerancji oraz praw człowieka. Za swą działalność był nominowany w 1973 r. do Pokojowej Nagrody Nobla. Jest Kawalerem Legii Honorowej, otrzymał Francuski Order Sztuki i Literatury, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i Order Australii. Jest autorem wielu publikacji i książek. Do najbardziej znanych należą „Coexistence and Comerce” oraz „Le sang de l’espoir”, która została opublikowana w dwudziestu językach, w Polsce – pt. „Z krwi i nadziei”. Godz.16:30 – 18:30  Białystok jaki pamiętam - to czego nie ma… Dokument filmowy Jacob Kagan, Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic, Yehud, Zeev Balglay, Były Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic, Yehud,  Utrwalanie tożsamości historycznej i kulturowej Żydów Białostockich - misja Muzeum Kiryat Bialystok.  Poszukiwanie Pamięci i Dialog - Białystok 65 Lat Później. Konferencja 2009. Dokument filmowy Godz. 18:30 – 21:00  Dr David Witstum, Dyrektor Telewizji Izraelskiej, Kanał 1 Wprowadzenie  Jacob Kagan, Prezydent Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic, Yehud, 8 SESJA INAUGURACYJA - PLENARNA UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI SESJA SPECJALNA PRZYGOTOWANA PRZEZ OCALAŁYCH BIAŁOSTOCZAN I ICH RODZINY HISTORIA I PAMIĘĆ - KIRYAT BIALYSTOK I DZIEŃ 15 listopad 2010, PONIEDZIAŁEK PROGRAM KONFERENCJI
 • 9. II DZIEŃ 16 listopad 2010, WTOREK Białostoccy Żydzi w Izraelu.  Dr Grażyna Olszewska – Baka, Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej, Białystok Misja odkrywania pamięci Żydów Europy Wschodniej.  DR SAMUEL PISAR, Honorowy Patron Konferencji, Białostoczanin ocalały z Auschwitz, Założyciel Instytutu Yad Vashem w Paryżu, międzynarodowy pisarz i prawnik. WYKŁAD INAUGURACYJNY  Wystąpienia gości oficjalnych Przedstawiciele establishmentu izraelskiego i polskiego. Godz. 21:00 Uroczysta Kolacja organizowana przez Prezydenta Miasta Yehud - Yossi Ben – David Muzeum Pamięci Poległych Żołnierzy, Yehud Sala konferencyjna Godz. 9:00 – 11:30 Przewodnicząca Konferencji:  Dr Grażyna Olszewska – Baka, Prezydent Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej Gdy Pamięć staje się faktem - idea i program Konferencji. Prowadzący: Vered Yinon, Dziennikarka, Tel Aviv Jakub Kupferberg, Prezes Stowarzyszenia Badań Historycznych i Dialogu  Prof. Rebecca Kobrin, Columbia University Harriman Institute, USA Żydowski Białystok i jego Diaspora: model międzynarodowej społeczności żydowskiej XX wieku. Prof. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku Społeczność żydowska na ziemiach północno – wschodniej Rzeczypospolitej.  Dr Alexandre Kurc, Polsko – Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych MM Z Białegostoku do Białegostoku (Kyriat).  Dr Artur Markowski, 9 I SESJA PLENARNA HISTORIA I ZAGŁADA ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ
 • 10. Instytut Historii, Uniwersytet Warszawski Kilka narracji o białostockim pogromie.  Prof. Daniel Boćkowski, Instytut Historii, Uniwersytet w Białymstoku Białostoccy Żydzi pod okupacją sowiecką w świetle dokumentów sowieckich. Dr Ewa Rogalewska, Instytut Pamięci Narodowej O/Bialystok Opór i walka w Gettcie Białostockim - fenomen Powstania.  Ewa Kracowska, Uczestniczka Powstania w Gettcie Białostockim Żydowskie dzieci Białostocczyzny – świadectwo Pamięci. Godz. 11:30 – 12:00 Przerwa kawowa Godz. 12:00 – 13:30 Prowadzący: Prof. Wojciech Śleszyński, Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku Dr Rina Benari, AMCHA - National Israeli Center for Psychological Support of the Holocaust and the Second Generation, Jerozolima  Prof. Jerzy Nikitorowicz, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku w rewitalizacji przestrzeni i pamięci o kulturze żydowskiej.  Prof. Andrzej Sadowski, Wydział Historyczno – Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku Miejsce społeczności żydowskiej w strukturze Białegostoku jako odradzającego się miasta wielokulturowego.  Dr Tomasz Ołdytowski Politechnika Białostocka, Stowarzyszenie Przyjaciół Supraśla Postindustrialne dziedzictwo Żydów Białostockich.  Elżbieta Kozłowska – Świątkowska, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Białostoczan, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku Nieobecni – obecni w świadomości pokoleniowej Białostoczan. 1 II SESJA PLENARNA ŻYDZI EUROPY WSCHODNIEJ W PAMIĘCI ZBIOROWEJ
 • 11.  Anna Piszczatowska – Biernacka, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej, Białystok Moja rodzina ratowała Żydów. Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata Godz. 13:30 – 14:30 Przerwa kawowa, Lunch Godz. 14:30 – 16:00 Prowadzący: Prof. Jerzy Nikitorowicz, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Dr Leor Karni, Tel Aviv  Yaron Karol Becker, Tel Aviv Polski temat w izraelskich podręcznikach do historii jako odzwierciedlenie izraelskiej percepcji historii Polski i polsko - żydowskich relacji.  Prof. Zvi Zemishlany, Tel Aviv University Wyciszanie polskiego dziedzictwa po Holokauście w Izraelu.  Anna Sznajder, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej, Białystok Znaczenie Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej w Białymstoku  Radosław Olszewski, Kolegium Nauczycielskie w Białymstoku Studenci białostoccy rekonstruują żydowską pamięć.  Benjamin Kurc, Niemcy/Francja Sympozjum Białystok – w poszukiwaniu żydowskiej tożsamości.  Moses Sapir – Shapiro, 1 III SESJA PLENARNA ODKRYWANIE PAMIĘCI ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ - MŁODZI DLA PRZYSZŁOŚCI
 • 12. Tel Aviv Jak odtworzyć własną historię – refleksje z pracy w projekcie odkrywania „Pamięci białostockiej”.  Dr Izabela Skórzyńska, Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Świadek "nieobecności": Widowiskowe strategie aktualizacji żydowskiej przeszłości w Polsce.  Avi Mizrachi, Dyrektor Holocaust Memorial, Miami Katharine Gorsuch, The Foundation for Holocaust Education Projects, USA Kto zwróci moją duszę… Transfer tragicznych biografii w edukacji młodzieży. Debata Godz. 16:00 – 16:30 Przerwa kawowa Godz. 16:30 – 18:30 Prowadzący: Dr Grażyna Olszewska – Baka, Prezydent Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Wschodniej, Białystok Dr Alexandre Kurc, Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych  Dr Katarzyna Rodrigo – Pereira, Uniwersytet w Białymstoku Jak przeżyć po Holokauście? Izaak Celnikier - Rola przyjaźni w duchowej drodze artysty.  Dr Leor Karni, Tel Aviv Owca wśród 70 wilków – Pamięć o Holokauście jako czynnik kształtujący odbiór rzeczywistości w Izraelu.  Vered Yinon, Tel Aviv Zbyt bolesna do opowiedzenia historia mego dzieciństwa.  Dr Rina Benari, AMCHA - National Israeli Center for Psychological Support of the Holocaust and the Second Generation, Jerozolima Esperanto - sposób życia / historia Josef'a Murźan  Jakub Kupferberg, Prezes Stowarzyszenia Badań Historycznych i Dialogu, Tel Aviv 1 IV SESJA PLENARNA TRAUMA I TOŻSAMOŚĆ
 • 13. Beth Hatefutsoth, The Museum of the Jewish People, Tel Aviv Wybraliśmy życie.  „Mordechaj Tenebaum” Etiuda filmowa (15min.), przygotowana przez studentów białostockich. reż. Ewa Kaleta na podstawie tekstu Marty Sokołowskiej. Debata Godz. 20:00 Recepcja /kolacja/ na zaproszenie Ambasadora RP w Izraelu Pani Agnieszki Magdziak - Miszewskiej Godz. 9:00 – 11:00  Liora Shani, Dyrektor Cultural Events, Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People  Haim Ghuzieli, Dyrektor Depertamentu ds. Baz Danych, Beit Hatfutsot - The Museum of the Jewish People Misja umacniania tożsamości Żydów oraz utrwalania dziedzictwa żydowskiego na świecie - Muzeum Beth Hatefutsoth. Godz. 11:00 – 12:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI Godz. 13:00 – 17:00 1 V SESJA BEIT HATFUTSOT - THE MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE, TEL AVIV SESJA WYJAZDOWA INSTYTUT YAD VASHEM, JEROZOLIMA III DZIEŃ 17 listopad 2010, ŚRODA
 • 14. PREZYDENT MIASTA YEHUD PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU BEIT HATFUTSOT THE MUSEUM OF THE JEWISH PEOPLE 1 ORGANIZATORZY : INSTYTUT BADAŃ NAD DZIEDZICTWEM KULTUROWYM ŻYDÓW EUROPY WSCHODNIEJ W BIAŁYMSTOKU FUNDACJA NOWYCH PRAKTYK DEMOKRATYCZNYCH IM. MICHELA DE MONTAIGNE STOWARZYSZENIE BYŁYCH MIESZKAŃCÓW BIAŁEGOSTOKU I OKOLIC W IZRAELU
 • 15. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU STOWARZYSZENIE BADAŃ HISTORYCZNYCH I DIALOGU W IZRAELU AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W IZRAELU INSTYTUT POLSKI W TEL AVIV Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Białegostoku i Okolic w Izraelu, Prezydent Miasta Yehud, Prezydent Miasta Białystok, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Izraelu, Instytut Polski w Tel Aviv, Polsko- Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne, Dr Grażyna Olszewska – Baka, Jakub Kupferberg, Nadav Poms. IZRAEL, TEL-AVIV: Koordynator Konferencji: Jacob Kagan tel. kom.: 00972 505 243 896 Komitet Organizacyjny Konferencji: Jakub Kupferberg tel. kom.: 00972 544 550 806 International Cooperation Leader: Mishel Sapir tel. kom.: 00972 527 584 546 POLSKA, BIAŁYSTOK: Asystent naukowy: Anna Piszczatowska – Biernacka tel. /fax. + 48 85 732 46 42 Asystent organizacyjny: Anna Sznajder tel. /fax. + 48 85 732 22 25 Polsko – Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne Polska, 15-277 Bialystok, ul. Swietojanska 12, tel. /fax. + 48 85 732 46 42 www.nowademokracja.pl, www.searchingmemory.pl, e-mail: fondation@networks.pl 1 DONATORZY : BIURO KONFERENCJI:
 • 16. 1