3 23-6-53

1,684 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,684
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 23-6-53

 1. 1. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สำนักบริหารงาน กศน . กระทรวงศึกษาธิการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา กศน .
 2. 2. เสนอ ดร . วิเชียรโชติ โสอุบล ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร โดย อาจารย์ภัทรชัย ( สวัสดิ์ ) ทรัพย์จำนงค์ อดีตผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝ่ายฝึกอบรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน ( World Bank ) อดีตผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( UNDP ) วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรี สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานการพัฒนาสังคมแห่งประเทศไทย Mobile:082-4040227 E-mail: lionpatharachai@gmail.com
 3. 3. <ul><li>การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง๓มิติ </li></ul><ul><li>มิติที่๑ . ศกพ . แบบกว้าง ( องค์รวม ) </li></ul><ul><li>มิติที่๒ . ศกพ . แบบลึกซึ้ง ( องค์ความรู้ ) </li></ul><ul><li>มิติที่๓ . ศกพ . แบบมองการณ์ไกล </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ขบวนการขับเคลื่อน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กศน . ๑ . อุดมการณ์ / แนวทางขับเคลื่อนทิศทางเดียวกัน ๒ . มีสถาบันฝึกอบรมและพัฒนา ศกพ . ๓ . มีผู้เข้าร่วมโครงการ / แนวร่วมเข้ารับการอบรม ๔ . มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว </li></ul>
 5. 5. <ul><li>ปัญหาและอุปสรรค การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ไอ ) </li></ul><ul><li>ไอ 1 = INNOCENT ความไม่รู้ / ไร้เดียงสา </li></ul><ul><li>ไอ 2 = IGNORANCE ละเลย ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ </li></ul><ul><li>ไอ 3 = INTENTION จงใจกระทำหรืองดเว้นกระทำ </li></ul>
 6. 6. <ul><li>การนำเสนอเรื่องการขับเคลื่อน ศกพ . สู่สถานศึกษา </li></ul><ul><li>๑ . เรียงลำดับ </li></ul><ul><li>๒ . จับประเด็น </li></ul><ul><li>๓ . เน้นตอนสำคัญ </li></ul><ul><li>๔ . บีบคั้นอารมณ์ </li></ul><ul><li>๕ . เหมาะสมเวลา </li></ul>
 7. 7. <ul><li>การขับเคลื่อน ศกพ . </li></ul><ul><li>สู่การปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ระดับประเทศ </li></ul>
 8. 8. คุณภาพชีวิตและสังคมไทย ตามศกพ . การปฏิรูปประเทศไท ย ( STEP/PEST ) การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง การปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมโลก
 9. 9. <ul><li>กิจกรรม </li></ul><ul><li>๑ . เพลง กศน . พัฒนา </li></ul><ul><li>๒ . เพลงครูอาสา </li></ul><ul><li>๓ . VCD ครูจูหลิง </li></ul><ul><li>( ข้อคิดจากการดู VCD ครูจูหลิง ) </li></ul>
 10. 10. กศน . พัฒนา ( ทำนองเพลงลอยลมบน ) มา มา มา มา มา มาเถิดเพื่อนยา เรามาร่วมกัน ( ซ้ำ ) มาช่วยสร้างสรรค์ๆ และพัฒนา กศน . ก้าวหน้าเชิดหน้าชูตา ไปทั่วเมืองไทย การพัฒนาของเรา ไม่ว่าหนักเบา พวกเราไม่หวั่นไหว ( ซ้ำ ) อุปสรรคขวางกั้น จะกำจัดมันให้หมดสิ้นไป จะได้จูงใจ ประชาชน ทั่วไปที่ใช้บริการ ไกล ไกล ไกล ไกล ไกล กศน . ลือไกลในเรื่องบริการ ( ซ้ำ ) พัฒนาบริการ แล้วมาเบิกบานในโลกแห่งใหม่ สนุกสุขใจๆ เมื่อได้บริการ
 11. 11. ครูอาสา ( ทำนองเพลงสาริกาคืนถิ่น ) 1. พวกเราครูอาสา ศรัทธานั้นมีแข็งขัน มีใจรัก ( ซ้ำ ) ร่วมกัน จิตหมายมั่นให้ชาติไทยรุ่งเรือง เราล้วนแต่สามารถ สร้างชาติบ้านเมือง เกียรติคุณฟุ้งเลื่องชื่อลือชา 2. ยามว่างจากงานสอน ช่วยราษฎรแดนดอนดงป่า รวมแรงใจเพื่อให้ปวงประชา ( ซ้ำ ) พัฒนาก้าวหน้าไกล 3. พวกเราครูอาสา ศรัทธาไม่เคยหวั่นไหว ขออุทิศ ( ซ้ำ ) จิตใจ ยากเพียงใดสูงน้ำใจเข้มข้น มีมานะฟันฝ่าอาสาชุมชน ให้ท้องถิ่นตำบลพ้นทุกข์นานา 4. ดวงจิตอันสดใส ความคิดก้าวไกล สร้างไว้คุณค่า รวมแรงใจเพื่อให้ปวงประชา ( ซ้ำ ) พัฒนาก้าวหน้าไกล
 12. 12. 10 % THE ICEBERG ANALYSIS OBSERVED BEHAVIOR ATTITUDE VALUE BELIEF
 13. 13. ครูกับการสร้างชาติ <ul><li>ชาติยืนยงคงอยู่ เพราะครูดี </li></ul><ul><li>สำคัญนักหน้าที่ เรามีอยู่ </li></ul><ul><li>งานก่อสร้างห้างหอ ยากพอดู </li></ul><ul><li>แต่งานครูยากยิ่ง กว่าสิ่งใด </li></ul><ul><li>ม . ล . ปิ่น มาลากุล </li></ul><ul><li>อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ </li></ul>
 14. 14. ใครคือครู ครูคือใคร ? <ul><li>ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้ </li></ul><ul><li>ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล </li></ul><ul><li>ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์ </li></ul><ul><li>ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน </li></ul><ul><li>ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด </li></ul><ul><li>ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน </li></ul><ul><li>ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร </li></ul><ul><li>ให้รู้ เปลี่ยนแปลงสู้ รู้สร้างงาน </li></ul>
 15. 15. <ul><li>ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์ </li></ul><ul><li>ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน </li></ul><ul><li>ครูคือผู้ สั่งสม อุดมการณ์ </li></ul><ul><li>มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง </li></ul><ul><li>ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่ </li></ul><ul><li>สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง </li></ul><ul><li>สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง </li></ul><ul><li>ขอมอบ เพลงนี้มา บูชาครู </li></ul><ul><li>เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ </li></ul>
 16. 17. <ul><li>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy ) </li></ul><ul><li>สศช . ได้ประมวลและกลั่นกรองจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำรัสอื่นๆ </li></ul><ul><li>เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และ การปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ </li></ul><ul><li>ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการ มีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน </li></ul>
 17. 18. <ul><li>ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง การนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม </li></ul><ul><li>ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความอดทนและความรอบคอบ เพื่อให้ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี </li></ul>
 18. 19. <ul><li>การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ </li></ul><ul><li>สศช . ( สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) </li></ul><ul><li>ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ ( พ . ศ . ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ) และ ฉบับที่ ๑๐ ( พ . ศ . ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ) </li></ul><ul><li>รวมทั้งได้เสริมสร้างความเข้าใจไปยังภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่า และน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตต่อไป </li></ul>
 19. 20. <ul><li>ฯพณฯ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมต . กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง </li></ul><ul><li>๑ . การขับเคลื่อนการปฏรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ๒ . โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๓ . ตั้งโรงเรียนดีประจำตำบล ๑โรงเรียน ๑ตำบล ๔ . พัฒนาการศึกษา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ . สร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก คือ กศน . ตำบล โดยร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย อบต . จะทำให้ครบทุกตำบล ในปี๒๕๕๓ ๖ . จัดทำโครงการทีวีครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพครู ๗ . สร้างขวัญและกำลังใจครู จัดตั้งองค์กรมหาชน พ . ร . บ . เงินวิทยฐานะ ๘ . สนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฯ </li></ul>
 20. 21. <ul><li>แนวทางการขับเคลื่อน </li></ul><ul><li>การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่๒ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ </li></ul><ul><li>แนวทาง ๔ ใหม่ ๑ . การพัฒนาคุณภาพ คนไทยยุคใหม่ ๒ . การพัฒนาคุณภาพ ครูยุคใหม่ ๓ . การพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ๔ . การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการใหม่ยุคใหม่ </li></ul>
 21. 22. <ul><li>ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul><ul><li>สู่สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ </li></ul><ul><li>( ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ) </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 22. 23. <ul><li>วิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>กระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนาสถานศึกษา ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง </li></ul>
 23. 24. <ul><li>เป้าหมาย ระยะที่ ๑ ปี ๒๕๕ ๐ </li></ul><ul><li>กำหนดให้มีสถานศึกษาที่สามารถเป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต่ำกว่า ๘ ๐ แห่ง </li></ul>
 24. 25. <ul><li>เป้าหมาย ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕ ๑ - ๒๕๕๒ </li></ul><ul><li>พัฒนาและขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกจังหวัด จำนวน ๘ ๐๐ แห่ง </li></ul>
 25. 26. <ul><li>เป้าหมาย ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ </li></ul><ul><li>พัฒนาให้สถานศึกษาสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ได้ครบทุกแห่ง ทั่วประเทศ </li></ul>
 26. 27. <ul><li>ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อน </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ </li></ul><ul><li>การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ . ๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปจัดการศึกษา ๑ . ๒ จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ๑ . ๓ จัดทำแนวทางการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul>
 27. 28. <ul><li>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากร ๒ . ๑ อบรมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ . ๒ ฝึกอบรมและพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ </li></ul>
 28. 29. <ul><li>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลและพัฒนาเครือข่าย ๓ . ๑ ให้สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๑ : ๑๐ แห่ง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ๓ . ๒ ให้ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน ประสานการดำเนินงานของเครือข่าย ๓ . ๓ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
 29. 30. <ul><li>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ </li></ul><ul><li>การเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>แนวทางการขับเคลื่อน ๔ . ๑ เผยแพร่การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการศึกษา โดยจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๔ . ๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul>
 30. 31. <ul><li>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากระบวนการติดตามและประเมิผล </li></ul><ul><li>แนวทางการขับเคลื่อน ในการติดตามและประเมินผล เพื่อทราบการดำเนินงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการพัฒนาเครือข่ายโดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ ๕ . ๑ จัดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับกระทรวง ระดับภูมิภาค และระดับสถานศึกษา ๕ . ๒กำหนดรูปแบบ แนวทาง เครื่องมือและคู่มือในการติดตามและประเมินผล ๕ . ๓ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลและรายงาน </li></ul>
 31. 32. <ul><li>ตัวชี้วัดความสำเร็จ </li></ul><ul><li>การติดตามประเมินผล ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ไว้ ๔ ด้าน คือ ๑ . ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ๒ . ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓ . ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔ . ด้านการพัฒนาบุคลากร </li></ul><ul><li>งบประมาณ ปีละ ๑๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๕ ปี รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ ล้านบาท </li></ul>
 32. 33. ตัวอย่างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา <ul><li>๑ . รู้จักการใช้จ่ายของตนเอง ๒ . รู้จักออมเงิน มีกลไกลดความเสี่ยง ๓ . รู้จักการประหยัด ๔ . พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยผลิต หรือสร้างรายได้ ๕ . รู้จักช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน ๖ . สร้างสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ ๗ . สืบสานวัฒนธรรมไทย ๘ . ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง www.sufschool.net </li></ul>
 33. 38. เศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>เป็นปรัชญา </li></ul><ul><li>ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลก ยุคโลกาภิวัฒน์ </li></ul>
 34. 39. พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไข คุณธรรม ( ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน ) เงื่อนไข ความรู้ ( รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง )
 35. 40. ๓ คุณลักษณะของความพอเพียง <ul><li>๑ ความพอประมาณ ๒ ความมีเหตุผล </li></ul><ul><li>๓ การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี </li></ul>
 36. 41. ความพอประมาณ <ul><li>หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น ในการผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ </li></ul>
 37. 42. ความมีเหตุผล <ul><li>หมายถึง การตัดสินใจที่เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ </li></ul>
 38. 43. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว <ul><li>หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล </li></ul>
 39. 44. เงื่อนไขของการตัดสินใจ และการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับพอเพียง <ul><li>๑ เงื่อนไขความรู้ </li></ul><ul><li>๒ เงื่อนไขคุณธรรม </li></ul>
 40. 45. เงื่อนไขความรู้ <ul><li>ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ </li></ul>
 41. 46. เงื่อนไขคุณธรรม <ul><li>ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย </li></ul><ul><li>๑ มีความตระหนักในคุณธรรม </li></ul><ul><li>๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต </li></ul><ul><li>๓ มีความอดทน </li></ul><ul><li>๔ มีความเพียร </li></ul><ul><li>๕ ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต </li></ul>
 42. 47. ลักษณะกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ระดับบุคคล ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน มี 6 กิจกรรม <ul><ul><li>การลดรายจ่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>การเพิ่มรายได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การดำรงชีวิต </li></ul></ul><ul><ul><li>การออม </li></ul></ul><ul><ul><li>การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม </li></ul></ul><ul><ul><li>การเอื้ออาทร ( การแบ่งปัน / การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ) </li></ul></ul>
 43. 48. ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต 2. ด้านการ เพิ่ม รายได้ 2.1 ครัวเรือนมีอาชีพเสริม 2.2 ครัวเรือนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 1. ด้านการ ลด รายจ่าย 1.1 ครัวเรือนทำสวนครัว 1.2 ครัวเรือนปลอดอบายมุข
 44. 49. ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชน ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิต 4. ด้านการ เรียนรู้ 4.1 ชุมชนมีการสืบทอดและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.2 ครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน 3. ด้านการ ประหยัด 3.1 ครัวเรือนมีการออมทรัพย์ 3.2 ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์ ฯ
 45. 50. ตัวชี้วัด 6 x2 หมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต ตัวชี้วัด 6 x2 บุคคล หมู่บ้าน ตำบลและชุมชม ที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นรากฐานของชีวิตบุคคล 2. จังหวัดสามารถพิจารณาดำเนินการให้มีการเพิ่มตัวชี้วัดได้ตามความเหมาะสมของ แต่ละพื้นที่ หมายเหตุ : 1. มท . สนับสนุนเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นแนวทางสู่เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกร 5. ด้านการ อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 5.1 ชุมชนใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพ 5.2 ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 6. ด้านการ เอื้ออารี ต่อกัน 6.1 ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจน คนด้อยโอกาส และคนประสบปัญหา 6.2 ชุมชน “ รู้รักสามัคคี ”
 46. 51. <ul><li>VCD การประกวดผลงาน </li></ul><ul><li>ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ </li></ul><ul><li>๑ มูลนิธิชัยพัฒนา ๒ สำนักงาน กปร . ๓ สำนักงบประมาณ ๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ กองทัพไทย ๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ </li></ul><ul><li>ตามปรัชญาเศรษฐธกิจพอเพียง ศสช . </li></ul>
 47. 52. แนวทางการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1. ความพอประมาณ ( ความสมดุล ) 2. ความมีเหตุผล ( ความมั่นคง ) 3. มีภูมิคุ้มกัน ( ความยั่งยืน ) จิตใจใหม่ คนใหม่ คน เก่า ครอบครัว . ที่ทำงาน ชุมชน / หมู่บ้าน สังคม . ประเทศ โลก . ความสุข สันติสุข ความมั่งคั่ง . ร่างกายใหม่ วาจาใหม่ 1. มีความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ ) 2. วาจาสร้างสรรค์และสร้างสมานฉันท์ แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม
 48. 54. รูปแบบ ( MODEL ) การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ แบบบูรณาการ การผลิต การเกษตร การแปรรูป การเกษตร การตลาด การเกษตร วิจัยและพัฒนา / ธกส . / สหกรณ์ 7 ประเภท
 49. 56. <ul><li>การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร </li></ul><ul><li>เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่๑ </li></ul><ul><li>เป็นแนวทางการ จัดการพื้นที่เกษตรกรรม ในระดับครอบครัว ๑๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ ที่สอดคล้องสมดุล กับระบบนิเวศวิทยา เพื่อให้พออยู่ พอกิน สมควรแก่อัตภาพ ในระดับที่ประหยัด และเลี้ยงตนเอง / ครอบครัวได้ </li></ul>
 50. 57. <ul><li>เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่ ๒ </li></ul><ul><li>การรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ ร่วมมือกันในการผลิต จัดการตลาด และพัฒนาสวัสดิการของชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เป็นการสร้างความสามัคคีภายในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวเข้าสู่โลกภายนอก </li></ul>
 51. 58. <ul><li>เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นตอนที่ ๓ </li></ul><ul><li>ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจัดหาทุน วิชาการ ความรู้ เทคโนโลยี จากธุรกิจเอกชน เช่น ธนาคาร บริษัท ห้างร้าน เอกชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิต่างๆ มาช่วยในการลงทุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต </li></ul>
 52. 60. รางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดโดย <ul><li>๑ มูลนิธิชัยพัฒนา ๒ สำนักงาน กปร . ๓ สำนักงบประมาณ ๔ กระทรวงมหาดไทย ๕ กองทัพไทย ๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ </li></ul><ul><li>ตามปรัชญาเศรษฐธกิจพอเพียง ศสช . </li></ul>
 53. 61. รางวัลในแต่ละประเภท ประกอบด้วย <ul><li>ชนะเลิศ 1 รางวัล ( ในหลวง ) </li></ul><ul><li>รองชนะเลิศ 4 รางวัล ( พระเทพ ) </li></ul><ul><li>ชมเชย 4 รางวัล ( นายก ) </li></ul><ul><li>เกียรติบัตร ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ ( กปร .) </li></ul>
 54. 63. รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>ประเภทรางวัลตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร 2 ประชาชนทั่วไป 3 ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 4 เกษตรกรทฤษฎีใหม่ 5 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 6 หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐในส่วนกลาง 7 หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค 8 ธุรกิจขนาดใหญ่ 9 ธุรกิจขนาดกลาง 10 ธุรกิจขนาดย่อม </li></ul>
 55. 65. ตัวอย่างความสำเร็จ ครั้งที่ ๑ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <ul><li>๑ ด้านประชาชนทั่วไป นายแสนหมั้น อินทรไชยา บ้านถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๒ ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ นายจันทร์ที ประทุมภา บ้านโนนรัง ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ๓ ด้านธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ( มหาชน ) ๔ ด้านธุรกิจขนาดกลาง บริษัท ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ทและศูนย์กีฬาดำน้ำ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร </li></ul><ul><li>๕ ด้านธุรกิจขนาดย่อม บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ </li></ul>

×