Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความคล้ายคลึงระหว่างโยเซฟ(ในพันธสัญญาเดิม) Newfont

740 views

Published on

www.SatunAssembly.org

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ความคล้ายคลึงระหว่างโยเซฟ(ในพันธสัญญาเดิม) Newfont

 1. 1. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ The Similarity between Joseph (OT) and Jesus คำเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 โดย ศาสนาจารย์สมหมาย แสงสว่างสัจกุล
 2. 2. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ The similarity between Joseph (OT) and Jesus Christ <ul><li>ดังนั้นฟาโรห์จึงตรัสถามพวกเขาว่า “ เราจะหาใครที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเหมือนชายผู้นี้ได้หรือ ? ” </li></ul><ul><li>( ปฐมกาล Gen. 41:38) </li></ul><ul><li>เรื่องราวชีวิตของโยเซฟปรากฏในพระธรรมปฐมกาล Gen. 30:- 50: และพระธรรมฮีบรู Heb. 11:22 </li></ul><ul><li>บทเรียนจากชีวิต Life Lessons </li></ul><ul><ul><li>สถานการณ์ในชีวิตไม่สำคัญเท่ากับการตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์เหล่านั้น Situation ≠ Your Response </li></ul></ul><ul><ul><li>พระเจ้าทรงทำให้ทุกสถานการณ์เกิดผลดีได้ แม้คนอื่นจะจงใจให้เกิดผลร้าย All things work for good though others wanted adversed. </li></ul></ul>
 3. 3. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 1. บิดารักมาก Beloved son “ อิสราเอลนั้นรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายคนอื่นๆ เพราะโยเซฟเกิดเมื่อเขาอายุมากแล้ว เขาให้เสื้อคลุมที่ตกแต่งอย่างงดงามแก่โยเซฟ” ( ปฐมกาล Gen. 37:3) “ และมีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “นี่เป็นลูกของเรา ผู้ที่เรารัก เราพอใจเขายิ่งนัก”” ( มัทธิว Mt. 3:17) 2. คนเลี้ยงแกะของบิดา Shepherd of the sheeps “ ... ขณะที่โยเซฟอายุสิบเจ็ดปี เขาไปเลี้ยงสัตว์กับพวกพี่ชายต่างมารดา ...” ( ปฐมกาล Gen. 37:2) “ เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี คนเลี้ยงที่ดีนั้นยอมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะ” “แกะของเราฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะนั้น และแกะนั้นตามเรา” ( ยอห์น Jn. 10:11, 27)
 4. 4. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 3. บิดาส่งไปหาพี่น้อง Whom father had sent to brothers “ อิสราเอลเรียกโยเซฟมาสั่งว่า “เจ้าก็รู้แล้วว่าพวกพี่ชายของเจ้าออกไปเลี้ยงสัตว์ใกล้เมืองเชเคม มาเถิด เราจะส่งเจ้าไปหาพวกเขา” เขาตอบว่า “ได้ขอรับ” ดังนั้นอิสราเอลจึงกล่าวกับโยเซฟว่า “เจ้าจงไปดูว่าพวกพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์เป็นอย่างไรกันบ้าง แล้วจงกลับมาบอกพ่อ” แล้วอิสราเอลจึงส่งเขาออกจากหุบเขาเฮโบรน ...” ( ปฐมกาล Gen. 37:13, 14) “ ทั้งพระองค์ผู้ที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลายบริสุทธิ์ กับบรรดาผู้ที่ทรงทำให้บริสุทธิ์นั้น เป็นครอบครัวเดียวกัน ฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะเรียกเขาเหล่านั้นว่าพี่น้อง” ( ฮีบรู Heb. 2:11)
 5. 5. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 4. พี่น้องเกลียดชัง Brothers hate him “ เมื่อพวกพี่ๆ เห็นว่าพ่อรักโยเซฟมากกว่า พวกเขาจึงเกลียดชังโยเซฟและไม่ยอมพูดดีด้วย” ( ปฐมกาล Gen. 37:4) “ เพราะแม้แต่บรรดาน้องชายของพระองค์เองก็ไม่เชื่อพระองค์” ( ยอห์น Jn. 7:5) 5. คนอื่นวางแผนทำร้าย others “ เร็วเข้า ให้เราฆ่ามันและโยนศพมันทิ้งลงไปในบ่อสักบ่อหนึ่ง แล้วบอกว่ามันถูกสัตว์ร้ายขย้ำกินไปแล้ว ...” ( ปฐมกาล Gen. 37:20) wanted him be condemned “ ดังนั้น ตั้งแต่วันนั้นมา พวกเขาจึงวางแผนจะเอาชีวิตของพระองค์” ( ยอห์น Jn. 11:53)
 6. 6. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 6. ถูกทดลอง Was Tempted “ จากนั้นไม่นานภรรยาของเจ้านายจ้องมองโยเซฟตาเป็นมัน นางจึงชวนเขาว่า “มานอนกับฉันสิ ! ”” ( ปฐมกาล Gen. 39:7) “ จากนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูไปยังถิ่นกันดารเพื่อให้มารทดลอง” ( มัทธิว Mt. 4:1) 7. ถูกนำไปอียิปต์ Was brought “ ขณะที่พวกพี่ๆ นั่งลงกินอาหารอยู่นั้น พวกเขาเงยหน้าขึ้นมองไปเห็นขบวนคาราวานของคนอิชมาเอลที่มาจากกิเลอาด ฝูงอูฐของพวกเขาบรรทุก เครื่องเทศ ยางไม้ และมดยอบ กำลังมุ่งหน้าไปยังอียิปต์” ( ปฐมกาล Gen. 37:25) to Egypt “ ในคืนนั้นโยเซฟจึงลุกขึ้นพามารีย์กับพระกุมารเดินทางไปยังอียิปต์ และอยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า “เราเรียกบุตรของเราออกจากอียิปต์”” ( มัทธิว Mt. 2:14, 15)
 7. 7. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 8. ถูกถอดเสื้อคลุมออก Whom was “ ดังนั้นเมื่อโยเซฟมาถึง พวกพี่ๆ จึงกระชากเสื้อคลุมที่ตกแต่งอย่างงดงามของเขาออก” ( ปฐมกาล Gen. 37:23) removed his coat. “ เมื่อพวกเขาตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนแล้ว ก็นำฉลองพระองค์มาแบ่งเป็นสี่ส่วน ได้ไปคนละส่วน เหลือไว้แต่ฉลองพระองค์ชั้นในซึ่งไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตั้งแต่บนจรดล่าง” ( ยอห์น Jn. 19:23) 9. ถูกขายเยี่ยงทาส Whom was “ ฉะนั้นเมื่อพวกพ่อค้าชาวมีเดียนมาถึง พวกพี่ๆ จึงดึงโยเซฟขึ้นจากบ่อ แล้วขายโยเซฟให้คนอิชมาเอลไปเป็นเงิน 20 เชเขล และเขาก็พาโยเซฟไปอียิปต์” ( ปฐมกาล Gen. 37:28) sold as a slave. “ ถามว่า “พวกท่านจะให้อะไรแก่ข้าพเจ้า ถ้าข้าพเจ้ามอบพระองค์ให้แก่ท่าน ? ” พวกเขาจึงนับเหรียญเงินสามสิบเหรียญส่งให้ยูดาส” ( มัทธิว Mt. 26:15)
 8. 8. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 10. ถูกล่ามโซ่ Whom was “ และเจ้านายนำโยเซฟมาขังไว้ในคุกหลวง ...” ( ปฐมกาล Gen. 39:20) bound in chain. “ พวกเขามัดพระองค์ พาไปมอบตัวแก่ผู้ว่าการปีลาต” ( มัทธิว Mt. 27:2) 11. ถูกกล่าวหา Whom was “ นางเก็บเสื้อตัวนั้นไว้จนกระทั่งสามีกลับมาบ้าน แล้วนางจึงเล่าเรื่องนี้ให้สามีฟังว่า “เจ้าฮีบรูคนนั้นที่ท่านนำมาให้พวกเรา จะเข้ามาหยามข้า แต่ทันทีที่ข้ากรีดร้องขอความช่วยเหลือ มันจึงทิ้งเสื้อไว้ข้างตัวข้า แล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไป”” ( ปฐมกาล Gen. 39:16-18) accused. “ พวกหัวหน้าปุโรหิตและทั้งสภาแซนเฮดริน ค้นหาหลักฐานเท็จมามัดตัวพระเยซูเพื่อจะได้ประหารพระองค์ แต่ก็ไม่พบอะไรเลย แม้จะมีพยานเท็จหลายคนมากล่าวหาพระองค์ ...” ( มัทธิว Mt. 26:59, 60)
 9. 9. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 12. ถูกจับให้อยู่กับนักโทษสองคน คนหนึ่งรอด อีกคนหนึ่งไม่รอด “ ฟาโรห์กริ้วเจ้าพนักงานทั้งสองคนนี้ คือพนักงานเชิญจอกเสวยและพนักงานทำขนมปัง จึงทรงให้คุมขังคนทั้งสองไว้ในคุก ซึ่งอยู่ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เป็นคุกเดียวกันกับที่โยเซฟถูกคุมขัง” ( ปฐมกาล Gen. 40:2, 3) <ul><li>Whom was caught with other 2 prisoners, one is saved, the other is not. </li></ul><ul><li>“ มีอาชญากรอีกสองคนถูกนำตัวมาประหารพร้อมกับพระองค์” ( ลูกา Lk. 23:32) </li></ul><ul><li>โจรคนหนึ่งเยาะเย้ยพระองค์ </li></ul><ul><li>โจรอีกคนหนึ่งขอความรอดจากพระเยซู ให้เข้าสู่สวรรค์ </li></ul>
 10. 10. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 13. ปรากฎตัวต่อสาธารณชนเมื่ออายุ 30 ปี “ โยเซฟมีอายุได้สามสิบปีเมื่อเข้ารับราชการกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ โยเซฟได้ทูลลาฟาโรห์และออกเดินทางไปปฎิบัติราชการทั่วแผ่นดินอียิปต์” ( ปฐมกาล Gen. 41:46) Who disappeared publicly at the age of 30 “ พระเยซูทรงเริ่มพระราชกิจเมื่อพระชนมายุราวสามสิบพรรษา ...” ( ลูกา Lk. 3:23)
 11. 11. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 14. ถูกยกชูขึ้นหลังทนทุกข์ทรมาน “ ดังนั้นฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่า “บัดนี้เราขอตั้งเจ้าให้ดูแลทั่วแผ่นดินอียิปต์”” ( ปฐมกาล Gen. 41:41) Was lifted up high after sufferings. “ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นสู่ที่สูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์ เพื่อทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซู และทุกลิ้นจะยอมรับว่า พระเยซูคริสต์คือองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้าพระบิดา” ( ฟิลิปปี Phi. 2:9-11)
 12. 12. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 15. ให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อตน “ ...” เราคือโยเซฟพี่น้องของท่าน คนที่ท่านขายเข้ามาในอียิปต์ แต่บัดนี้อย่าเสียใจและอย่าโกรธตนเองที่ได้ขายเรามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงส่งเรามาล่วงหน้าพวกพี่ เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งหลาย การกันดารอาหารในแผ่นดินนี้เพิ่งเกิดขึ้นเพียงสองปี แล้วอีกห้าปีข้างหน้าก็จะเพาะปลูกหรือเก็บเกี่ยวไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงส่งเรามาล่วงหน้าพวกพี่เพื่อปกป้องรักษาคนที่เหลือบนแผ่นดินโลกไว้ และทรงช่วยชีวิตพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้ยิ่งใหญ่” “ฉะนั้นจึงไม่ใช่พวกพี่ที่ส่งเรามาที่นี่ แต่เป็นพระเจ้าเอง ...”” ( ปฐมกาล Gen. 45:1-15) Have forgiven others who did wrong to him. “ พระเยซูตรัสว่า “พระบิดา ขอทรงยกโทษให้พวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร” ...” ( ลูกา Lk. 23:34)
 13. 13. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 16. ช่วยชนชาติของตนให้รอด “ แต่พระเจ้าทรงส่งเรามาล่วงหน้าพวกพี่เพื่อปกป้องรักษาคนที่เหลือบนแผ่นดินโลกไว้ และทรงช่วยชีวิตพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้ยิ่งใหญ่” ( ปฐมกาล Gen. 45:7) Who helped his nation saved. “ นางจะให้กำเนิดบุตรชาย จงตั้งชื่อพระกุมารนั้นว่า เยซู เพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของเขา” ( มัทธิว Mt. 1:21)
 14. 14. ความคล้ายคลึงระหว่าง โยเซฟ ( ในพันธสัญญาเดิม ) กับ องค์พระเยซูคริสต์ โยเซฟ (Joseph) องค์พระเยซูคริสต์ (Jesus) 17. พระเจ้าทรงเปลี่ยนสิ่งร้ายที่มนุษย์ทำให้กลายเป็นดี “ พวกท่านมุ่งร้ายต่อเราก็จริง แต่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่นี้ คือการช่วยชีวิตคนเป็นอันมากไว้ได้” ( ปฐมกาล Gen. 50:20) Turned the bad things into good. “ แต่พูดถึงพระปัญญาอันล้ำลึกของพระเจ้า พระปัญญาซึ่งทรงปิดบังและซึ่งพระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อศักดิ์ศรีของเราตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโลก ไม่มีผู้ครอบครองคนใดของยุคนี้ที่เข้าใจพระปัญญา เพราะหากเข้าใจ ย่อมจะไม่ตรึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเกียรติสิริไว้ที่ไม้กางเขน” ( 1 โครินธ์ 1Cor. 2:7, 8)
 15. 15. …“ เราจะหาใครที่มีพระวิญญาณของพระเจ้า อยู่ภายในเหมือนชายผู้นี้ได้หรือ ? ” ( ปฐมกาล Gen. 41:38)

×