Successfully reported this slideshow.
คำเทศนาประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2553
<ul><li>The seven feasts of Israel were prophetic pictures of God's plan for mankind. Most of them can be proven to be ful...
<ul><li>Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you  rest . Matthew 11:28 </li></ul><ul><li>ผู้ที่เ...
<ul><li>ภาพนัยยะสำคัญเชิงพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วของเทศกาลนี้คือ การที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน </li></ul><ul><li>เทศกาลปัสก...
<ul><li>เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เล็งถึงช่วงเวลาที่ระหว่างความตายบนไม้กางเขนและก </li></ul><ul><li>พระเยซูตรัสกับเขาว่า &q...
<ul><li>แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น  ...
<ul><li>เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้า...
<ul><li>ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 เทศกาลอิสราเอล และนัยสำคัญเชิงพยากรณ์

791 views

Published on

www.SatunAssembly.org | คริสตจักรสตูล

Published in: Spiritual, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 เทศกาลอิสราเอล และนัยสำคัญเชิงพยากรณ์

 1. 1. คำเทศนาประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2553
 2. 2. <ul><li>The seven feasts of Israel were prophetic pictures of God's plan for mankind. Most of them can be proven to be fulfilled, but there are still some to be fulfilled... </li></ul><ul><li>7 เทศกาลของอิสราเอล คือนัยยะสำคัญเชิงพยากรณ์ของพระเจ้าต่อมนุษย์ หลายแผนการสามารถพิสูจน์ได้ว่าสำเร็จแล้วโดยนัยยะ แต่ก็ยังมีบางเทศกาลยังไม่สำเร็จ </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you  rest . Matthew 11:28 </li></ul><ul><li>ผู้ที่เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข </li></ul><ul><li>มัทธิว 11.28 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ภาพนัยยะสำคัญเชิงพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วของเทศกาลนี้คือ การที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขน </li></ul><ul><li>เทศกาลปัสกากล่าวถึงพระเยซูทรงสละพระโลหิตของพระองค์เพื่อทรงไถ่ประชากรของพระองค์ </li></ul><ul><li>“ จงชำระเชื้อเก่าเสีย เพื่อท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราได้ถูกฆ่าบูชาเสียแล้ว” 1 คร . 5.7 </li></ul>
 5. 5. <ul><li>เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เล็งถึงช่วงเวลาที่ระหว่างความตายบนไม้กางเขนและก </li></ul><ul><li>พระเยซูตรัสกับเขาว่า &quot; เราเป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่วางใจในเรา จะไม่กระหายอีกเลยารฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ” ยอห์น 6.35 </li></ul>
 6. 6. <ul><li>แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น 1 คร . 15.20 </li></ul><ul><li>เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย ทรงเป็นผลแรกของการเก็บเกี่ยวในอาณาจักรของพระเจ้า </li></ul>
 7. 7. <ul><li>เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์มาถึง จำพวกศิษย์จึงรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน ในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้น มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขากระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงตั้งต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด ( กิจการ 2.1-4) </li></ul><ul><li>เทศกาลเพ็นเทคอสต์ เล็งถึงพระเยซูทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์สู่หัวใจของผู้ได้รับการทรงไถ่ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในประชากรของพระองค์ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ดูก่อนท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่หมด </li></ul><ul><li>ในชั่วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้าย เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเน่าเปื่อย แล้วเราทั้งหลายจะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ </li></ul><ul><li>เพราะว่า สิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ </li></ul><ul><li>เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน (1 คร . 15.51-55) </li></ul>

×