น้ำพระทัยพระเจ้า 3 ระดับ 19.9.10

1,909 views

Published on

3 Levels of God's Will - www.SatunAssembly.org

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

น้ำพระทัยพระเจ้า 3 ระดับ 19.9.10

  1. 1. น้ำพระทัยพระเจ้า 3 ระดับ 3 Levels of God’s will คำเทศนาประจำวันที่ 19 กันยายน 2553 Sermon of September 19 th , 2010
  2. 2. โรม 12. 1-2 Romans 12.1-2 <ul><li>พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย </li></ul><ul><li>Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God–this is your spiritual act of worship. </li></ul>
  3. 3. โรม 12. 1-2 Romans 12.1-2 <ul><li>อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม </li></ul><ul><li>Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind . Then you will be able to test and approve what God's will is–his good, pleasing and perfect will .  </li></ul>
  4. 4. จากพระธรรมโรม   12.1-2 แสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า 3 ระดับ From Romans 12.1-2 shows us the 3 Levels of God’s Will        ” พระองค์กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้ในยุคสุดท้าย    พระองค์จะรื้อฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรได้สูญเสียไปกลับคืนมา    และมากกว่าเดิมเสียอีก”
  5. 5. ก . น้ำพระทัย ระดับแรก a. The first Level of God’s will <ul><li>เป็นน้ำพระทัยแบบกว้างๆ </li></ul><ul><li>จุดประสงค์หลักเพื่อให้มนุษย์สำแดงการเป็นพระฉายาพระเจ้า </li></ul><ul><li>เพราะความบาป ทำให้หลายสิ่งที่เห็นว่าดี กลายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อพระเจ้า </li></ul><ul><li>มาตรฐานของโลกนี้ มนุษย์คิดว่าดี แต่ไม่ใช่มาตรฐานของพระคัมภีร์ </li></ul><ul><li>is a broad will </li></ul><ul><li>Its purpose is to make human manifest God’s image. </li></ul><ul><li>What were thought bad in God’s eyes are now human good because of Sin . </li></ul><ul><li>Human’s standard is seemed right but not the righteous standard from the word of God. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>น้ำพระทัย ระดับที่สอง คือ เป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า a. The Second Level of God’s will is in God’s favor </li></ul><ul><li>เป็นสิ่งที่พระเจ้าเห็นว่าดี </li></ul><ul><li>เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทุกคนทำ เช่น การประกาศ </li></ul><ul><li>เป็นเพียงน้ำพระทัยกว้างๆ ที่บันทึกทั้งหมดไว้ในพระคัมภีร์ </li></ul><ul><li>บางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อทำสิ่งนี้เพราะคิดว่าพระเจ้าพอพระทัย </li></ul><ul><li>It’s what God see as good </li></ul><ul><li>It’s what God wants us all to do e.g. Evangelism </li></ul><ul><li>It’s only a broad will that said in the word of God for all Christians </li></ul><ul><li>Someone dedicate all their lives to do these as believing in God’s favor </li></ul>
  7. 7. <ul><li>น้ำพระทัย ระดับที่สาม คือ น้ำพระทัยสุดยอดของพระเจ้า a. The Third Level of God’s will is the best will of God </li></ul><ul><li>เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนทำมากที่สุดเจาะจง </li></ul><ul><li>It’s a specific purpose </li></ul><ul><li>It’s what God wants each specific one to do the most </li></ul>2 ลักษณะสำคัญ | 2 Important Characteristic 1. เป็นการทรงเรียกที่เฉพาะเจาะจงให้เราทำเป็นการส่วนตัว 1. It’s personal and specific calling 2. บางอย่างเป็นน้ำพระทัยพระเจ้า แต่ถ้ายังไม่ใช่เวลาของมัน   2. Some are God’s will but not in God’s timing
  8. 8.      “ พระองค์กล่าวไว้ว่า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้ในยุคสุดท้าย   พระองค์จะรื้อฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คริสตจักรได้สูญเสียไปกลับคืนมา  และมากกว่าเดิมเสียอีก”     

×