Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MSNetWork 7 - Microsoft Teams Extensibility - bots, connectors, tabs

210 views

Published on

Microsoft Teams Extensibility - bots, connectors, tabs
(predavanje održano na konferenciji Microsoft NetWork 2017)
Microsoft Teams je chat-bazirani workspace za timsku saradnju. Takođe omogućava developerima da ugrade svoje proizvode i usluge direktno u Teams interface. U ovom predavanju ćemo objasniti sve 3 moguća scenarija za proširenje funkcionalnosti Microsoft Teams -tabs, bots i connectors, i naučiti prisutne kako da naprave svoja rješenja za Microsoft Teams.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MSNetWork 7 - Microsoft Teams Extensibility - bots, connectors, tabs

  1. 1. Kako ispuniti upitnik i osvojiti vrijedne nagrade? Ocjenjivanje predavanja kojima ste prisustvovali je moguće na dva načina: 1. posjetite web stranicu http://www.msnetwork.ba/ evaluaciju vršite u sklopu svog korisničkog profila. 2. ocijenite predavanja kroz konferencijske mobilne aplikacije koje su dostupne za Windows 10, Android i iOS mobilne uređaje. U oba slučaja potrebno je prijaviti se sa Microsoft Account ili Office 365 korisničkim računom sa kojim ste registrovali za učešće na konferenciji. Ispunjavanjem upitnika, pomažete Microsoftu u organizaciji narednih konferencija Ne zaboravite ocijeniti predavanje
  2. 2.  
  3. 3.   
  4. 4.  
  5. 5. Create and register your bot in the BotFramework
  6. 6. https://msdn.microsoft.com/en- us/Microsoft-teams/createpackage
  7. 7. https://msdn.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/index https://github.com/OfficeDev/microsoft-teams-sample-get- started https://github.com/OfficeDev/TrainingContent/tree/master/Team s/ http://www.wictorwilen.se/yo-teams-a-full-microsoft-teams- extensibility-yeoman-generator http://www.modernworkplacesolutions.rocks/how-to-create- your-own-qa-bot-for-microsoft-teams-with-no-code/ https://blogs.msdn.microsoft.com/bluesky/2016/11/17/3-steps- tutorial-azure-bot-service-x-luis-en/ http://katvharris.azurewebsites.net/blog/faqbots/

×