Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MSNetWork 7 - Implementacija SharePoint 2016 farme na Azure IAAS

221 views

Published on

Implementacija SharePoint 2016 farme pomoću Azure IaaS
(predavanje održano na konferenciji Microsoft NetWork 2017)
Kao stabilna i zrela platforma, Azure može poslužiti za hosting SharePoint farmi za različite namjene - od Dev/Test pa sve do produkcionih farmi u HA konfiguraciji. U ovom predavanju ćemo "ispratiti" sve korake vezane za implementaciju jedne SharePoint farme na Azure IaaS, počevši od planiranja, sa prisutnima podijeliti resurse koje je Microsoft pripremio na TechNet sajtu za ovu namjenu i objasniti njihovo korištenje.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MSNetWork 7 - Implementacija SharePoint 2016 farme na Azure IAAS

 1. 1. Kako ispuniti upitnik i osvojiti vrijedne nagrade? Ocjenjivanje predavanja kojima ste prisustvovali je moguće na dva načina: 1. posjetite web stranicu http://www.msnetwork.ba/ evaluaciju vršite u sklopu svog korisničkog profila. 2. ocijenite predavanja kroz konferencijske mobilne aplikacije koje su dostupne za Windows 10, Android i iOS mobilne uređaje. U oba slučaja potrebno je prijaviti se sa Microsoft Account ili Office 365 korisničkim računom sa kojim ste registrovali za učešće na konferenciji. Ispunjavanjem upitnika, pomažete Microsoftu u organizaciji narednih konferencija Ne zaboravite ocijeniti predavanje
 2. 2. http://aka.ms/LicenseServerVirt http://aka.ms/LicenseMobilityThroughSA
 3. 3. unsupported http://support.microsoft.com/kb/897615 additional overhead
 4. 4.  OFFICE 365 IS IN FOCUS
 5. 5. Virtual Network Your Datacenter AD SP SQL
 6. 6. Virtual Network Your Datacenter AD SP SQL Office 365 DIRSYNC
 7. 7.    Log Shipping  Always On Availability Groups  ASR*   External DNS  Network routing
 8. 8. https://technet.microsoft.com/library/dn635309(v=office.15).aspx
 9. 9. http://aka.ms/sp2016inazure
 10. 10. Planning and design
 11. 11. Deployment
 12. 12. SharePoint Server 2016 in Azure Deployment Kit
 13. 13. https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Ignite-Content-2016/BRK3037-Get- started-with-SharePoint-Server-2016-in-Microsoft/td-p/10372 https://techcommunity.microsoft.com/t5/CAAB-Cloud-Adoption-Advisory/February- 2017-CAAB-webinar/m-p/51310 http://aka.ms/sp2016inazure https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/powershell-commands-for-2e45ebee SharePoint Server 2016 in Azure Deployment Kit

×