Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите

489 views

Published on

Презентация от третото издание на единственото по рода си изложение за компаниите, предоставящи услуги и продукти за управление на човешките ресурси - HR Industry 2014.

Това е презентацията на MetLife България - генерален спонсор на HR Industry 2014.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HR Industry 2014: MetLife - Програма за придобивки на Служителите

 1. 1. Програма за придобивки на Служителите Получават ли работодателите това, за което плащат? Придобивките за служители и тяхната добавена стойност Ивайло Пеев Директор Корпоративни Решения MetLife България
 2. 2. Добавена Стойност • Истинската цена на един продукт / услуга е нищо друго освен парите, които сме готови да платим за този продукт или услуга. • Няма “реална” стойност. Стойността зависи от нашите възприятия. • Как възприемаме зависи от начина на представяне на един продукт или услуга. • В световен мащаб много малко услуги или продукти достигат максимално съотношение цена - стойност без необходимост от презентация или някаква форма на промотиране.
 3. 3. Добавена Стойност • Максимално съотношение цена – стойност без нужда от допълнително промотиране • Висока цена оправдана с добавената стойност на продукта. Силно изразена маркетинг кампания
 4. 4. Застрахователният бизнес в България Основен Въпрос: Предлагат ли застрахователните компании в България решения, с които да увеличат до абсолютен максимум стойността на услугите си?
 5. 5. Нагласите на бизнеса в България НЕ предлагат покрития при злополука НЕ предлагат покрития при дългосрочна нетрудоспособност НЕ предлагат никакво застрахователно покритие на служителите си
 6. 6. Застрахователният бизнес в България • България е на едно от последните места в EU по-отношение на програми за придобивки на служителите. • Малко или никакво внимание насочено към увеличаване на стойността на услугите. • Пазарът е силно ценово ориентиран. • Бизнесът не получава достатъчно подкрепа от застрахователните компании.
 7. 7. MetLife: Световен посланик на един различен подход Екипиране на услугата с инициативи които усилват максимално стойността й за служителите И работодателя; Съвместен ангажимент, адресиращ бизнес нуждите и бизнес ценностите на клиента 1. Непрестанно промотиране на стойността на продукта: Какво означава той за мен? 2. Месечни срещи с екипа на работодателя. 3. Гореща телефонна линия. 4. Специализирани събития за промотиране на нови продукти и услуги за служителите. 5. Индивидуални застрахователни сертификати за служителите. 6. Консултиране на клиента преди сделката.
 8. 8. Заключение • Всичко опира до комуникиране на правилното послание – ГРИЖА за служителите И техните семейства. • Нашата работа е да предадем това послание по правилния начин. • Подписът под договора за нас е НАЧАЛОТО на споделената с работодателя ГРИЖА. • Повече от 800 000 застраховани служители на различни компании в цяла Европа са нашето доказателство за това.
 9. 9. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА СПОДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ

×