Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19 HR Weekend: So Me Recruitment

396 views

Published on

Social Media, Image and Recruitment

 • Be the first to comment

19 HR Weekend: So Me Recruitment

 1. 1. Социални медии,имидж и подборXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 2. 2. Планът1. Социалните медии и тяхноторазпространение в България?2. Как да изградите наръчник заползване на социалнитемрежи?3. Как да използвате социалнитемрежи, за да "продавате"компанията си?4. Как да управляватесоциалните мрежи -ефективно!XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 3. 3. Хората обичат дасподелят ...XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 4. 4. ... и винаги е било така!XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 5. 5. Променили са се единствено инструментитеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 6. 6. XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 7. 7. икономика навълнениетосподеленодовериевзаимопомощлидери намнениевсеки е авторсвободноразпространениеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 8. 8. .. на подбора“Малката чернарокля”XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 9. 9. Бранд мениджмънтът вече не е ПОСЛАНИЕТО, а НАЧИНЪТ, по който потребителите възприематкомпаниятаXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 10. 10. Настоящите служители накомпанията са не само най-често търсеният, но иизточникът на информация снай-висок имидж!Служители =посланициXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 11. 11. страхът?Sunday, June 23, 13
 12. 12. въпреки осъзнаването запотребност, страхът отинтимно обвързване оставаSunday, June 23, 13
 13. 13. оправданията?Sunday, June 23, 13
 14. 14. Оправданията• няма време• няма кой• скъпо е• рисково е• хейтът е национална черта• не контролирам диалогаXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 15. 15. Превърнете служителите си в посланици!Sunday, June 23, 13
 16. 16. Всеки трети българин е във FacebookXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 17. 17. #ДАНСwithmeSunday, June 23, 13
 18. 18. Sunday, June 23, 13
 19. 19. Млади, будни и активни хораXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 20. 20. НО!Sunday, June 23, 13
 21. 21. Предварителнатаподготовка_ Да се познавакорпоративната култура_ Да се изготви наръчник засоциалните мрежи_ ОбучениеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 22. 22. Да повторим!Sunday, June 23, 13
 23. 23. XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 24. 24. Наръчник засоциалните мрежи“All AP journalists are encouraged to have accountson social networking sites. These sites are now anintegral part of everyday life for millions of peoplearound the world. They have become an essential toolfor AP reporters to gather news and share links to ourpublished work. We recommend having one accountper network that you use bothpersonally andprofessionally.”XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 25. 25. Наръчник засоциалните мрежи“Retweets, like tweets, should not be written in a waythat looks like you’re expressing a personal opinion onthe issues of the day..”“ It is acceptable to extend and accept Facebookfriend requests from sources if necessary for reportingpurposes. However, friending and “liking” politicalcandidates or causes may create a perception amongpeople unfamiliar with the protocol of social networksthat AP staffers are advocates.XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 26. 26. LinkedIn_ възползвайте се отвъзможността да качитепрезентация от Slideshare_синхронизирайте блога си_ попълнете профила си_пишете препоръки_участвайте в групиXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 27. 27. Бъдете максимално фокусирани и изчерпателни!!!XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 28. 28. ProbookPROинтервюXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 29. 29. FacebookЗабавления и лични историиXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 30. 30. профилите в социалните мрежи са сред топрезултатитеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 31. 31. Sponsored Story!+!препоръка!“Контролирайки комуникацията си, контролиратебизнеса си”XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 32. 32. _  Привлечи вниманието и покажииндивидуалностИдентифицирай!-851х315рх-XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 33. 33. TwitterНовини и още нещо... линкове къмобявите за работановиникоментарикандидатиснимки от офисаXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 34. 34. Блог илиКорпоративнасекция77%от активнитеинтернет потребители четатблоговеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 35. 35. СТРАТЕГИЯ за присъствие в социалните мрежиSunday, June 23, 13
 36. 36. КАРИЕРНАТА СЕКЦИЯ: Инвестирайте в дизайн и SEOXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 37. 37. Следвай лидеритена мнениеГледай - слушай -анализирай!XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 38. 38. Стратегия за канали, които ще се покриват + план - график за публикацииXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 39. 39. Полезно съдържание = Добро съдържание = Споделено съдържаниеXIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 40. 40. Не забравайте да следите - ВСЕКИ ДЕН!XIX HR WeekendSunday, June 23, 13
 41. 41. не забравяйте!Sunday, June 23, 13
 42. 42. Хората общуват с хора, не с брандове!Sunday, June 23, 13
 43. 43. Twitter@IvAtanasovaFacebook.com/ivelina.atanasovaLinkedIn:ivelinaatanasovaIvelina Аtanasova Entrepreneur | Digital marketingIVELINA ATANASOVAEntrepreneur | Digital marketing & PR | Business DevelopmentSunday, June 23, 13
 44. 44. Twitter@IvAtanasovaFacebook.com/ivelina.atanasovaLinkedIn:ivelinaatanasovaIvelina Аtanasova Entrepreneur | Digital marketingIVELINA ATANASOVAEntrepreneur | Digital marketing & PR | Business DevelopmentSunday, June 23, 13
 45. 45. Twitter@IvAtanasovaFacebook.com/ivelina.atanasovaLinkedIn:ivelinaatanasovaIvelina Аtanasova Entrepreneur | Digital marketingIVELINA ATANASOVAEntrepreneur | Digital marketing & PR | Business DevelopmentSunday, June 23, 13

×