Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

12 HR Weekend - Глобално мислене локални действия

699 views

Published on

Глобално мислене – локални действия.
Въвеждане на програма за Корпоративно Управление в Девня Цимент АД

Модератори: Екип от отдел Човешки ресурси на Девня Цимент АД

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

12 HR Weekend - Глобално мислене локални действия

 1. 1. Corporate Governance 29 – 30/01/2010 Глобално мислене – локални действия Въвеждане на програма за Корпоративно Управление в Девня Цимент АД 12-ти ЧР Уикенд – хотел “Дипломат Плаза”, гр. Луковит
 2. 2. Глобално присъствие 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Италчементи е петият по големина производител на цимент в света. Компаниите, които са част от Групировката, съвместяват професионализма, опита и културата от 22 страни , на 4 континента , изграждайки индустриална мрежа от 63 циментови завода , 13 смилателни центъра, 5 терминала, 614 бетонови възела и 125 кариери за инертни материали. За 2008 Групировката е реализирала продажби на стойност 6 милиарда евро .
 3. 3. Италчементи в България Италчементи Груп навлиза на българския пазар през 1998 г. със закупуването на Девня Цимент. Заводът е с производствени мощности и годишен капацитет от около 2 милиона тона. В началото на 1999 г. Италчементи Груп става собственик и на Вулкан Цимент – завод с производствен капацитет от около 500 хиляди тона годишно. Днес Италчементи Груп е най-големият производител и износител на цимент в България с водещ пазарен дял. Компанията осигурява над 500 директни работни места , както и около 1 500 индиректни – подизпълнители, работещи на територията на заводите. 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010
 4. 4. Програма за Корпоративно Управление <ul><li>Италчементи Груп стартира програмата си за Корпоративно Управление през </li></ul><ul><li>2006 г. на семинар с участието на топ мениджърите от всички филиали в София </li></ul><ul><li>Мисията на програмата е да съгласува ценностите, организацията и бизнес </li></ul><ul><li>процесите със стратегическите цели и приетите принципи на управление </li></ul><ul><li>Основната цел на тази инициатива е постигането на еднороден стил на </li></ul><ul><li>управление, който се характеризира с етично бизнес поведение и с прозрачни и </li></ul><ul><li>ефективни бизнес процеси </li></ul><ul><li>За да се улесни и ускори процеса на въвеждане по филиалите е създадена </li></ul><ul><li>система от насоки за работа, примерни варианти и стандартизирани шаблони, </li></ul><ul><li>които могат да се адаптират към местните нужди, отразявайки организацията </li></ul><ul><li>‘’ такава, каквато е’’ </li></ul>12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010
 5. 5. Корпоративно Управление: Защо? 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Това е историята на четири човека, наречени Всеки , Някой , Който и да е и Никой . Имало да се свърши важна работа и Всеки бил сигурен, че Някой ще я свърши. Който и да е би могъл да я направи, но Никой го изпреварил. Някой се ядосал за това, защото било работа на Всеки . Всеки мислел, че Който и да е може да я направи, но Никой разбрал, че Всеки не би я свършил. Накрая Всеки обвинявал Някой , затова че Никой свършил това, което Който и да е би могъл.
 6. 6. Програма за Корпоративно Управление ПРОЦЕДУРИ Етап 1 Етап 5 Етап 2 Етап 3 Етап 4 What Why When Who Корпоративно Управление – методологията на Италчементи 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИС ТИКИ POWERS POWERS ПРАВОМО ЩИЯ
 7. 7. План за въвеждане 3 месеца 5 месеца 3 месеца 4 месеца Въвеждане в съответния филиал 3 месеца 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Етап Модул 2007 Ян Фев Март Апр Май Юни Юли Авг Септ Окт Ноем Дек 1 Генерална организация 2 Организация на отделите 3 4 Длъжностни характерис- тики 5 Правомощия 6 Процедури по снабдяване Насоки и стандарти Очаквани резултати Резултати – краен срок
 8. 8. Подход 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 Топ мениджмънт Постоянен екип, който работи по програмата Мениджъри, експерти и служители Споделяне на опит между филиалите на Групировката Целта на програмата за Корпоративно Управление е да обхване всички нива на организацията, като на различните етапи се въвличат все повече служители и се ползват техните знания и опит. Правило – Никой не познава вашия процес на работа по-добре от вас самите.
 9. 9. Слаби страни 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 <ul><li>Затруднения и причини за забавяния в първоначалния план: </li></ul><ul><li>Насоки – необходимост от допълнителни разяснения </li></ul><ul><li>Планиране – съвместяване на работата по различните етапи с </li></ul><ul><li>основните задължения </li></ul><ul><li>Въвличане на екипа в процеса на работа </li></ul><ul><li>Цикъл на одобряване на документите </li></ul><ul><li>Липса на гъвкавост в използвания език </li></ul>
 10. 10. Силни страни 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 <ul><li>Или ползите от въвеждането на такава програма: </li></ul><ul><li>Всеобхватен поглед върху всички бизнес процеси в организацията </li></ul><ul><li>Ревизия на организацията от друга гледна точка </li></ul><ul><li>Обмяна на опит и екипна работа между различните отдели </li></ul><ul><li>Засилване на комуникацията между отделните филиали </li></ul><ul><li>Откриване на слабости, пропуски и търсене на начини за </li></ul><ul><li>подобрения </li></ul><ul><li>Информация относно това как хората се чувстват по отношение на </li></ul><ul><li>организацията и как разбират мястото си в нея </li></ul>
 11. 11. Следващ етап 12-ти ЧР Уикенд 29-30/01/2010 <ul><li>Превод на документите от английски на български език </li></ul><ul><li>Комуникиране на резултатите от програмата - публикуване в </li></ul><ul><li>мрежа, достъпна за всички служители </li></ul><ul><li>Регулярен преглед на създадената база и следене за </li></ul><ul><li>несъответствия с реалната ситуация </li></ul><ul><li>Въвеждане на програмата и във Вулкан Цимент </li></ul><ul><li>Търсене на възможности за подобрения и оптимизация на </li></ul><ul><li>критичните за работата бизнес процеси </li></ul><ul><li>Запознаване на поне 90 % от персонала на компанията с </li></ul><ul><li>програмата </li></ul><ul><li>НЕПРЕКЪСНАТИ СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ </li></ul>
 12. 12. Communication Package: Module 1 Благодаря ви за вниманието! Въпроси?

×