Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mapování kriminality - NMI 14

1,437 views

Published on

Přednáška o mapování a predikci kriminality v ČR.

Published in: Education, Technology, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mapování kriminality - NMI 14

 1. 1. Mapování a predikce kriminality Jan Cibulka @jancibulka ihned.cz/data
 2. 2. Mapy kriminality • pomáhají pochopit zákonitosti • od špendlíkových hlaviček po heatmapy Official Map of Chinatown in San Francisco http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~215016~5501920 Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Horák, Ivan, Návratová, Inspektor, nepublikováno
 3. 3. Mapy kriminality • analýzy pohybu pachatele, oběti, místa odstavení vozu • možná “základna pachatele” a další… Crime Mapping Case Studies: Practice and Research, Chainey, Tompson GIS and Crime Mapping, Chainey, Ratcliffe
 4. 4. Predikce kriminality • není to Minority Report, spíše předpověď počasí Predictive Policing, RAND http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233.html
 5. 5. Predikce kriminality • v kombinaci s mapami • doména USA (PredPol, IBM SPSS Modeler, CrimeStat) • různé aplikace ML • komerční produkty “vykazují” lepší výsledky • chybí veřejně dostupné informace, oponentury http://www.predpol.com/technology/ http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=SA&subtype=WH&htmlfid=YTL03131USEN
 6. 6. Predikce kriminality - slabiny • nutnost kvalitních dat • vysoká proprietárnost pro danou oblast • kvůli latentní kriminalitě nebezpečí “potvrzení kruhem” • • • nebezpečí diskriminace zásah do občanských práv komplikované nastavení, interpretace • množství prediktorů a modelů
 7. 7. Mapy v ČR • v ČR se (omezeně) užívá mapování Bezpečnostní situace v ČR 2012, OBP Ministerstva vnitra, dostupné na vyžádání
 8. 8. Mapy v ČR • v ČR se (omezeně) užívá mapování Bezpečnostní situace v ČR 2012, OBP Ministerstva vnitra, dostupné na vyžádání
 9. 9. Mapy v ČR • Problematika přepočtů na obyvatele (index) http://data.blog.ihned.cz/c1-61341380-prepadeni-na-barrandove-drogy-v-holesovicich-kriminalita-optikou-mobilnich-dat http://esri.com
 10. 10. Mapy v ČR • Chybějící data (geolokace) • Nutnost přizpůsobit IT systémy, zejména ETŘ Analýza kriminality v Ostravě v roce 2010-2011, Horák, Ivan, Návratová, Inspektor, nepublikováno
 11. 11. Predikce a analýza v ČR • Dle záměru Odboru prevence a kriminality MV • propojení databází PČR, městských policií a samospráv (!) • další data “místního významu” • sociální správa (!) • soudy • ČSÚ (!) • sběr dat od občanů • následná analýza vazeb (výslovně uveden SPSS modeler) • prolnutí trestní, přestupkové, sociální, pořádkové a místně-správní agendy • “konkrétní a adresné varování, zákazy nebo doporučení v rámci informování obyvatelstva” Záměr projektu MAPY BUDOUCNOSTI, OPK Ministerstva vnitra, nepublikováno
 12. 12. Predikce a analýza v ČR - rizika • centralizace přestupkové agendy • přestupky u nás rozhodují správní orgány (žalobcesoudce-kat) s nízkým právním vědomím, viz kauza “romská vlajka” • kriminalizace přestupkového jednání kvazikriminalizace sociálním statusem (latence a důkaz kruhem, vzpomínáte?) • http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/chtel-bojovat-proti-rasismu-ale-dostal-od-radnice-pokutu_293403.html#.UvONPUJdXso
 13. 13. Predikce a analýza v ČR - rizika • nejasné postavení predikcí • • • anonymní tip? důvěryhodný tip (informátor)? občanská práva • v USA IV. dodatek Ústavy • v ČR § 63 Zákona o policii a § 12 Zákona o obecní policii http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-273#p63 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553#p12
 14. 14. Predikce a analýza v ČR - rizika • nejasné postavení predikcí v dokazování • složitost a praktická “nepochopitelnost” některých modelů • netransparentnost policie (a chabý kontrolní efekt MV) • kauza Pecina vs. policejní prezidium (databáze DNA) • zneužívání § 11 InfZ, zejména odst. 1 písm. a (elektronický trestní spis jako “interní pokyn”), dále odst. 6 • tendence utajovat (např. absolventské práce VŠB Ostrava, samotnou studii kriminality, zdrojová data…) • veřejnosti přístupná jen agregovaná data http://paragraphos.pecina.cz/2013/02/policie-poskytla-dalsi-informace-k.html http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p11
 15. 15. Kam dál? • nutnost debaty • nepodlehnout technokratickým řešením • co strach z kriminality? • důvěra v policii a soudy? • kvalitní nápravná péče (snížení recidivy) • naprosto nutná je větší transparentnost MV a PČR, nastavení kontrolních mechanismů (menší ideová provázanost mezi PČR a kontrolou v podobě MV) • pozor na “módní” trendy • predikci kriminality chce např Praha 1… http://data.blog.ihned.cz/c1-61251960-praha-1-planuje-nakup-kamer-studii-za-200-tisic-vypracoval-jeden-z-moznych-dodavatelu-zakazky
 16. 16. Bonus na doma - mapa kriminality • hlavně si přečtěte Workbook, použijte přiložená data • pár poznámek i na webu http://datastory.cz • poptejte se vaší městské policie (nevyklouzne z InfZ tak snadno) http://www.icpsr.umich.edu/CrimeStat/

×