106tka muni

451 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
451
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

106tka muni

 1. 1. Svobodný přístup k informacím @jancibulka data.blog.ihned.cz
 2. 2. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodné m přístupu kinformacím v kostce“Každý občan může libovolnou veřejnouinstituci požádat o jakékoli informace, kterétato instituce má k dispozici a které vznikly spřispěním veřejných peněz. A instituce musítyto informace vydat.”** poznámka malým písmem: existují výjimky
 3. 3. Kdo je povinný subjekt?• státní orgány, územní samosprávné celky a jejichorgány a veřejné instituce“Jak poznám veřejnou instituci? Platí se ze státní kasy.Pokud si nejste jisti, stejně to zkuste, území se stálekolíkuje.”• dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování oprávech, právem chráněných zájmech nebopovinnostech fyzických nebo právnických osob v oblastiveřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejichrozhodovací činnosti
 4. 4. Co mi nejspíš nedají?• věci chrá ěné průmyslovým vlastnictvím n• na zdrojá a patenty zapomeňte ky• věci osobní povahy (ochrana osobních údajů)• informace sesbírané v rá kontrolní činnosti mci(udělené pokuty jsou ale často veřejné )• informace, jejichž zveřejnění upravuje jiný zá (např. konZá kon č. 89/1995 Sb., o stá statistické službě) tní• názory a budoucí rozhodnutí“Když si nejste jisti, stejně to zkuste...”
 5. 5. Jak žádat?• nejdřív to zkuste mile a bez paragrafů• písemně• dopis• e-mail na elektronickou podatelnu či jinam (pozor nadokazová doručení) ní• datovou schrá nkou• ústně (když vá to nedají hned, stejně se to musí msepsat)
 6. 6. Jak vypadážádost?• musíte uvé st, že žá te dle Zá dá kona č. 106/1999 Sb.• musíte se identifikovat (jmé no, bydliště, datumnarození stačí)*• můžete dodat e-mail (když to chcete poslatelektronicky), telefon, datovou schránku...• nemusíte uvá ět, proč informace chcete a co s nimi dbudete dělat* autor zákona Oldřich Kužílek tvrdí, že to není t řeba, tohle info úřad pot řebuje až v p řípad ězamítnutí. Uvedením si ale ušetříte formá tahanice. lní
 7. 7. Osvědčené postupy• nejdříve neformá ě, mile ln• po telefonu (není záznam)• shá ějte se po člověku, který mákonkré tní informaci na nstarosti, řekne vá nejvíce (na webu ú adu bývají m řkontakty)• projevte zá o prá dané ho úředníka, boří to ledy a jem cipomůže vá to s interpretací dat m• nabídněte, že jste ochotni se na formě a rozsahu datdomluvit• identifikujte, proč se úřad kroutí (bojí se třebadezinterpretace) - rozptylte obavy
 8. 8. A když to nepomůže? Vyzlit!• Nevyhrožujte 106tkou. Prostě ji podejte.• můžete slibovat stažení ;)• Pokud žá te o víc věcí, žá dá dost rozdělte, ať vá jedna mproblematickánezablokuje ostatní.• Použijte 106tká (infoprovsechny.cz) tor• Jasně specifikujte rozsah požadovaných informací.• Vynuťte se elektronickou komunikaci (zrychlení) ipředá dat. Pokud je ú ad elektronicky má musí je tak i ní ř ,dát.• pokud má datovou schrá te ř nku, ú ad musí psá tam, v tžádosti ho na to upozorněte• Tlačte na termíny, pruďte.• Úad může chtít uhradit ná ř klady, ty ale musí býtmimořá dné (poslá mailu se nepočítá a čá ní ) stku můžeterozporovat.
 9. 9. řKdyž ú ad nereaguje?Na vyřízení má 15 dní od doručení (10 si může přidat,ale musí vám o tom předem říct).• Zavolejte, zjistěte, o co jde. Často to vyřešíte.• Pokud na vá zapomněli/nestíhají, má výhodu, s temůžete hrozit stížností.• Pokud to ale nezabere hned (v dané m telefoná tu),rovnou ji podejte, stáhnout ji můžete vždycky.• Podá te ji ke stejné mu úřadu, rozhodovat ale bude ten vánadřízený.• Buďte nekompromisní, poskytovat informace jepovinnost, žá nadstandardní služba, o kterou se musí dnáprosit.
 10. 10. Když žádost zamítnou• Odvolejte se (do 15 dnů).• V odvolá musíte napsat, proti jaké mu rozhodnutí níodvolá směřuje. ní• Musíte vyvrá argumentaci odmítajícího úřadu. tit • čerpejte z webu otevrete.cz • poradna (plnávyřešených případů) • seznam relevatních judiká tů • případně sežeňte os či aktivistu, kteří vám pomohou • Ž e nejste prá ř vník, nevadí. To ani ú edník na druhé straně ;)“V zamítnutí musí úřad přesně zdůvodnit svérozhodnutí. Citace ze zákona nestačí.”
 11. 11. Častá výmluva 1"Informace je obchodním tajemstvím/vztahuje se na niustanovení autorského zákona"Povinný subjekt musí jasně specifikovat, kde toto nastává,nestačí jen citovat zákon. Případně může citlivé pasáževyčernit, není to důvod k zamítnutí žádosti.Mimochodem, státní subjekty nemají duševní vlastnictví,smlouva či rozhodnutí rozhodně není autorské dílo hodnéochrany ;)
 12. 12. Častá výmluva 2"Informace se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům apersonálním předpisům povinného subjektu."Vnitřní pokyn je dle výkladu min. vnitra takový, který sedotýká pouze zaměstnanců daného subjektu. Pokud seinformace dotýká kohokoli dalšího není výhradně vnitřnímpokynem.Příkladem je řád řízení provozu metra - dotýká se kromězaměstnanců i cestujících.Více na http://www.mvcr.cz/clanek/vnitrni-predpisy-ve-zkratce.aspx
 13. 13. Č astá výmluva 3"Jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků,která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákonneukládá."Toto je případ např. nevítězných nabídek ve veřejnýchsoutěžích. Vítěznánabídka je něco jiné ho, obvykle jesoučá smlouvy a pak na ní zá stí kon dosáhne.Rovněž je jasně zakotvený veřejný zájem, pro kontroluveřejných financí je nutné zná co se za ně nakupuje. t,Nap ř . rozsudek Krajské ho soudu v Hradci Králové sp. zn. 31 Ca 189/2000.** dotýkáse problé mu jen okrajově, ale argumentace s ním mi vyšla ;)
 14. 14. Častá výmluva 4"Jde o Informace týkající se osobnosti, projevů osobnípovahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje."Osobní údaje může povinný subjekt začernit, není todůvodem k odmítnutí poskytnutí celé informace/dokumentu.Projev osobní povahy není projev na zastupitelstvu ;)Navíc příjemci veřejných prostředků jsou veřejní, pokudnejde o dávky, důchody a příspěvky na sociální služby.Rovněž je trendem zveřejňování platů vedoucích činitelů.
 15. 15. Odvolávací koloběh• 15 dní na vyřízení• 10 dní prodloužení a když má smůlu... te• 15 dní na předá nadřízené mu orgá ní nu• 15 dní na zrušení• 15 dní na předání• 15 dní na nové rozhodnutí• celkem 85 dní, klidně opakovan ě• soud (1/2 - 3/4 roku)
 16. 16. A jdeme k soudu• když vyčerpá opravné možnosti (žá te dost, odvolání),můžete podat sprá žalobu vní• musí vá zastupovat prá (některáos mají své ho) s vník• platíte soudní zálohu• sprá žaloby se strašlivě vlečou (klidně rok, dva, než se vnítím vůbec bude někdo zabývat)Máto tedy cenu?• neseženete ty data jinak?• prá vá řekne, jestli má šanci na úspěch vník m te• pokud řekne ano, nejspíš vyhrajete, soudy jsou v tomhlekonzistentní• zálohu vá v případě výhry vrá a ú ad zaplatí odměnu m tí řprávníkovi
 17. 17. Obecné rady• Při žá ní o informace buďte proaktivní, zkoušejte to ze dávšech stran, ptejte se, pruďte.• Hlídejte si termíny.• Ú ěšnážá sp dost prošlá pne cestu i pro ostatní.• Nevzdá vejte to, nikdy nevíte, kdy to vzdají na druhé straněa vy svádata dostanete.Pravdou ale je, že to někdy nebude stačit a něco prostěnezíská I tak ale dejte světu vědět, o co šlo. te.

×