παραγωγη γραπτου λογου - αφηγηση

5,591 views

Published on

Ε' Δημοτικού

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,827
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παραγωγη γραπτου λογου - αφηγηση

  1. 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ - ΑΦΗΓΗ΢ΗΠρίν ξεκινήςουμε να γράψουμε μια ζκθεςη, είναι απαραίτητο να φτιάξουμε ζναςχεδιάγραμμα. Μασ βοηθάει να οργανϊςουμε τη ςκζψη μασ και να βάλουμε ταγεγονότα ή τισ πληροφορίεσ του κειμζνου ςτη ςειρά. Στο ςχεδιάγραμμα τησ ζκθεςήσπρζπει να είμαςτε όςο το δυνατόν πιο ςφντομοι για να μη χάνουμε πολφ χρόνο.Παρακάτω ςασ δίνεται ζνα παράδειγμα ζκθεςησ με θζμα το δάςοσ, αφοφ πρϊταζχει γίνει το ςχεδιάγραμμα.ΘΕΜΑ: «Μια πυρκαγιά ξεςπάει και απειλεί το δάςοσ». ΢χεδιάγραμμαΠ ρ ό λ ο γ ο σ: Ποφ γίνονται τα γεγονότα; Πότε; Ποιοί είναι οι ήρωεσ;Κ ύ ρ ι ο θ ζ μ α: Ποιο πρόβλημα αντιμετϊπιςαν; Ποιά λφςη ζδωςαν;Ε π ί λ ο γ ο σ: Ποιά τα ςυναιςθήματα απο την κατάληξη; Τι ζγινε με τουσ ήρωεσ; Εκθεςη

×