Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100 ιδι τικο συμφ νητικο υπεκμισθ σησ

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

100 ιδι τικο συμφ νητικο υπεκμισθ σησ

  1. 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ   Στα  Άνω Λιόσια σήμερα την 01/01/2009, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:   1. Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Ε.Ρ», η οποία εδρεύει στα ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, Λ. ΦΥΛΗΣ 187, ΑΦΜ: 998315370, ΔΟΥ: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. ΜΑΡΙΝΟ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ κ ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ καλούμενο η «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ»  και 2. o ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΤΣΙΤΣΙΚΟΣ,  κάτοικος  ΣΑΓΕΪΚΑ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,  με ΑΦΜ: 055332279, ΔΟΥ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, εφεξής καλούμενη η «ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ».  Αφού έλαβαν υπ όψιν:  Ότι δυνάμει του από 31/12/2008 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επαγγελματικής Μίσθωσης Ακινήτου (εφ εξής το «Μισθωτήριο») η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στη ΘΗΒΑ, 4ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ ‐ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (εφ εξής η «Εκμισθώτρια») εκμίσθωσε στην ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το περιγραφόμενο στο Μισθωτήριο ακίνητο που βρίσκεται στη ΘΗΒΑ, επί της οδού 4ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ και αποτελείται από ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ συνολικής έκτασης 8327 τ.μ. (εφ εξής το «Μίσθιο») για 6 έτη από 1/1/2009 έως 31/12/2014 και σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο Μισθωτήριο.   Ότι δυνάμει του άρθρου 4 του Μισθωτηρίου η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει δικαίωμα να προβεί σε μερική ή ολική υπεκμίσθωση του Μισθίου καθώς και σε με οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσης αυτού, μετά ή άνευ ανταλλάγματος για όσο χρόνο συμφωνηθεί σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, (ή εναλλακτικά, ως είθισται, σε εταιρεία στο κεφάλαιο, τη διοίκηση ή τη διαχείριση της οποίας συμμετέχει η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ με οποιοδήποτε ποσοστό ή την οποία η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ελέγχει κατά οποιονδήποτε τρόπο ή με την οποία η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει συνάψει συμφωνία επαγγελματικής συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής ή σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση), προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν όσον αφορά την ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.   Ότι η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ έχει ως Μισθώτρια βάσει του παραπάνω Μισθωτηρίου, στην πλήρη κατοχή και χρήση της το Μίσθιο, και συγκεκριμένα χώρο έκτασης 8327 τ.μ..   Ότι η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ επιθυμεί να υπομισθώσει ΜΕΡΟΣ του  ανωτέρω μισθίου συνολικής επιφάνειας 120 τ.μ  για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της αναγκών και προς το σκοπό αυτό υπέβαλε σχετική πρόταση στην ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.   Ότι η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ αποδέχεται την πρόταση της ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ και τα συμβαλλόμενα μέρη ως εκ τούτου επιθυμούν να καταρτίσουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπεκμίσθωσης και να ρυθμίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις και τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.   Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:   Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ‐ΜΙΣΘΩΜΑ  Η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ υπεκμισθώνει σήμερα κατά πλήρη κατοχή και χρήση στην ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ το προπεριγραφόμενο Μίσθιο έναντι συμφωνηθέντος μηνιαίου μισθώματος ύψους 6,70€  ανά τ.μ , δηλαδή 804,00€,  πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου (3,6%) το οποίο θα καταβάλλει η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, ή τυχόν συμπληρωματικού φόρου μισθωμάτων ή άλλου φόρου ή επιβάρυνσης.   Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από την ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ εντός των (5) πρώτων ημερών κάθε  ομισθωτικού μήνα, είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις (έδρα) της ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ στην ΘΗΒΑ(4  ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ ‐ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό τηρούμενο σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα που θα υποδειχθεί από την ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ, η δε καταβολή του θα αποδεικνύεται μόνο με σχετική έγγραφη εξοφλητική απόδειξη της ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ή με το σχετικό παραστατικό κατάθεσης της ως άνω Τράπεζας στην οποία θα κατατεθεί το μίσθωμα στο όνομα 
  2. 2. και για λογαριασμό της ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και του όρκου.  Το μηνιαίο μίσθωμα θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  με αριθμ. 155/482216‐11 (κατάστημα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ‐ ΟΜΟΝΟΙΑ) . Σε ανάλογη έγγραφη γνωστοποίηση υποχρεούται η ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ να προβεί προς την ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ σε περίπτωση κατά την οποία αυτή αλλάξει Τράπεζα ή αριθμό λογαριασμού.   Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας υπεκμίσθωσης όπως ορίζεται στο παρακάτω άρθρο αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή του συμφωνημένου κατά τα παραπάνω μισθώματος.   Άρθρο 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ‐ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  Η κατά το παρόν υπεκμίσθωση άρχεται από 01/01/2009 και διαρκεί ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ, δηλαδή λήγει την 31/12/2013. Οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση του χρόνου της παρούσας υπεκμίσθωσης θα γίνεται μόνον εγγράφως και μόνον έτσι θα αποδεικνύεται. Αν η κύρια μίσθωση δεν παραταθεί για οποιοδήποτε λόγο τότε δεν παρατείνεται και η παρούσα υπεκμίσθωση.   Άρθρο 3: ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ   3.1. Η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ θα χρησιμοποιεί το Μίσθιο αποκλειστικά ως ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ για την εξάσκηση της δραστηριότητας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α’  ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ)». Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του Μισθίου απαγορεύεται.  3.2. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική, μετά ή άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης ή υπεκμίσθωση του Μισθίου από την ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.  Άρθρο 4: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΜΙΣΘΙΟΥ ‐ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ‐ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   4.1. Η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ επιθεώρησε και εξέτασε ενδελεχώς το Μίσθιο το βρήκε δε της αρεσκείας της και κατάλληλο για τη χρήση την οποία το προορίζει. Συμφωνείται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δεν υπέχει έναντι της ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ καμία απολύτως ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων του Μισθίου, η δε ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δια του παρόντος παραιτείται από οποιαδήποτε σχετική αξίωσή της.   4.2. Η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ θα φροντίζει με δικά της έξοδα και δαπάνες για την καθαριότητα και για την τρέχουσα συντήρηση και επισκευή του Μισθίου προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου, η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δεν ευθύνεται για φθορές, βλάβες ή μεταβολές οφειλόμενες στη συμφωνημένη και συνήθη χρήση.   Άρθρο 5: ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ   Η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του Μισθωτηρίου μεταξύ Εκμισθώτριας και ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλο το περιεχόμενο και τις διατάξεις του. Συνεπώς καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας υπομίσθωσης η ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ αναγνωρίζει ότι είναι απ ευθείας και αποκλειστικά υπεύθυνη έναντι της Εκμισθώτριας σε οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Μισθωτηρίου αναφορικά με τη χρήση του Μισθίου, και φέρει έναντι αυτής πλήρη υποχρέωση για αποζημίωση.   Άρθρο 6: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:  6. 1. Ο ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ αποδέχεται τον από 31/12/2008 επιβαλλόμενο όρο της ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ προς την ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ που έχει ως εξής:  Ο ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ θα κάμνει χρήση του χώρου στάθμευσης που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που έχει επισυναφθεί στο από 31/12/2008 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης 
  3. 3. ακινήτου και  του οποίου τοπογραφικό διάγραμμα έλαβε γνώση. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του προαύλιου χώρου του όλου μισθίου ακινήτου. Τυχόν αυθαίρετη χρήση του προαύλιου χώρου υπό του υπομισθωτή θα έχει η «ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΜ» ως και η «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» Ανων. Εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ ΑΒΕΕ» το δικαίωμα να προβούν δικαστικώς σε «έξωση» του υπομισθωτού από το μίσθιο ακίνητο και να ζητήσουν από τον υπομισθωτή αποζημίωση για την παράνομη και αυθαίρετη χρήση του προαυλίου χώρου του μισθίου ακινήτου»  6. 2. Το ανωτέρω μίσθωμα καλύπτει ΜΟΝΟ την καθαρή επιφάνεια του μισθίου, χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική προσθήκη.  6. 3. Οι οποιεσδήποτε κατασκευές καταστήματος ή επιχείρησης θα αποπληρωθούν σε όπως έχει προσυμφωνηθεί  στην ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ.  6. 4. Το μίσθιο επιβαρύνεται με λειτουργικά, διοικητικά και έξοδα προώθησης, τα οποία βαραίνουν τους Υπεκμισθωτές αναλογικά ανά τ.μ και επιχείρηση και πληρώνονται με την έκδοση των μηνιαίων λογαριασμών εντός πέντε εργάσιμων ημερών είτε στο διαχειριστή, είτε σε τρίτο πρόσωπο που θα εξουσιοδοτηθεί από τον ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για το σκοπό αυτό.  6. 5. Όλα τα λειτουργικά έξοδα και έξοδα ΔΕΚΟ βαραίνουν αναλογικά τους ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ. Δηλ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΕΡΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, κλπ.  6. 6. Τέλος η Π.Ε.Ε.Ρ θα λαμβάνει για την παροχή υπηρεσιών διοίκησης, υποστήριξης πωλήσεων και ελέγχου εύρυθμης λειτουργίας καθώς και για άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής τεχνογνωσιακής στήριξης ποσοστό πέντε (5)% επί του καθαρού κύκλου εργασιών της επιχείρησης του ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ, λογιζόμενο κάθε τέλος του εκάστου μηνός και πληρωτέο τις πρώτες 5 ημέρες κάθε μήνα.  Άρθρο 7: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνον εγγράφως αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου περί τούτου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου συμπεριλαμβανομένου, τα δε δικαιώματα που παρέχει δεν χάνονται αν δεν ασκηθούν ή δεν ασκηθούν προσηκόντως.   Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και το τρίτο για την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία θα κατατεθεί με επιμέλεια της ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ.    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ       Για την ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ         Για την ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΡΙΑ      

×