VastaanottajaKehittämiskeskus Oy HämePanu KekäleAsiakirjatyyppiRaporttiPäivämäärä25.5.2012KANTOLAN TAPAHTUMAPUISTOYmpärist...
VastaanottajaKehittämiskeskus Oy HämePanu KekäleAsiakirjatyyppiRaporttiPäivämäärä25.5.2012KEHITTÄMISKESKUS OY HÄMEKantolan...
KEHITTÄMISKESKUS OY HÄMEPvm.     25.5.2012Laatija   Timo KorkeeTarkastaja  Hans WestmanHyväksyjäViite    82142...
TIIVISTELMÄHämeenlinnan Kantolan niemeen visioidaan tapahtumapuistoa, jossa voisi jär-jestää jopa 100 000 ihmisen konsertt...
SISÄLTÖ        TIIVISTELMÄ1.       JOHDANTO                       12.       ALUEE...
1  1.   JOHDANTOHämeenlinnan Kantolan niemeen visioidaan suurta tapahtumapuistoa, jossa voisi järjestää jopa100 000 i...
2Kantolan tapahtumapuistoon on suunniteltu viittä erilaista esiintymislavaratkaisua, joiden viitteel-linen sijainti on esi...
3Sellaista melua, joka aiheuttaa yleisölle välittömän kuulovaurion ei pidä sallia lainkaan. Yleisöäaltistavien yksittäiste...
4Ympäristöministeriön julkaisussa 10/2000 "onko kuulo Vaarassa? Melutasot konserteissa, eloku-vissa ja ravintoloissa Helsi...
5   Kaiuttimen suuntakuvio vaihtelee taajuusalueittain. Tämän takia suuntaavalla kaiuttimella saavu-   tetaan esiint...
6Festivaalit tai konsertit keskittyvät kesäaikaan. Arviolta Kantolassa voitaisiin järjestää enintäänkaksi megaluokan artis...
7Laskentatulos kuvaa koko konserttiajan, noin klo 14 -24 välisen ajan, keskiäänitasoa. Kuvia ei voisuoraan verrata valtion...
8Kakkoslava on laskennallisesti huomattavasti muita lavoja hiljaisempi keskustan, Keinusaaren,Virvelin ja Visamäen suuntaa...
9Taulukon tuloksista voi päätellä, että Lumouksentiellä matalataajuisen musiikkimelun ohjearvotylittyvät kappaleiden aikan...
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012

1,038 views

Published on

Kantolan Tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti. Mallinnuksen on laatinut Ramboll. Tiedosto on hyvin suuri, joten sen latautumisen laatu ei ole taattua.

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kantolan tapahtumapuiston melumallinnuksen loppuraportti 25052012

 1. 1. VastaanottajaKehittämiskeskus Oy HämePanu KekäleAsiakirjatyyppiRaporttiPäivämäärä25.5.2012KANTOLAN TAPAHTUMAPUISTOYmpäristömeluselvitys
 2. 2. VastaanottajaKehittämiskeskus Oy HämePanu KekäleAsiakirjatyyppiRaporttiPäivämäärä25.5.2012KEHITTÄMISKESKUS OY HÄMEKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 3. 3. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄMEPvm. 25.5.2012Laatija Timo KorkeeTarkastaja Hans WestmanHyväksyjäViite 82142807RambollPakkahuoneenaukio 2PL 71833101 TAMPERET +358 20 755 6800F +358 20 755 6801www.ramboll.fi
 4. 4. TIIVISTELMÄHämeenlinnan Kantolan niemeen visioidaan tapahtumapuistoa, jossa voisi jär-jestää jopa 100 000 ihmisen konsertteja. Puistoa lähimmät asuintalot ovatnoin 400 m päässä Visamäen Lumouksentiellä.Konserttien järjestäminen vaatii tehtäväksi kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle kirjallisen ilmoituksen tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta. sii-tä annetaan ympäristönsuojelulain mukainen päätös, jossa annetaan tarpeelli-sia määräyksiä ympäristön pilaantumisen (melun) ehkäisemisestä. Sosiaali- jaterveysministeriö (STM) on antanut Asumisterveysohjeessa 1/2003 määräyksiäpieni eli matalataajuisesta melusta, johon lukeutuu mm. asuinhuoneistoonkuuluva yöaikainen musiikkimelu. Asumisterveysohjeessa yleisöä altistava me-lu (musiikkimelu, kuulutukset) ei saa ylittää LAFmax- tasoa 115 dB(A) eikäLAeq, 4h 100 dB(A).Melun leviämistä konserttilavoilta ympäristöön on tutkittu tietokonepohjaisestilaskennallisella melun leviämisen mallinnuksella. Selvityksen on tilannut Kehit-tämiskeskus Oy Hämeen koordinoima HämeEvent -hanke, jossa tilaajan yh-dyshenkilönä on toiminut Panu Kekäle. Ramboll Finland Oy:ssä työn projekti-päällikkönä on toiminut Ins. (amk) Timo Korkee. Työn tekemiseen on osallistu-neet lisäksi DI Hans Westman, DI Petteri Laine ja Tekn. yo. Veli-Matti Yli-Kätkä.Melumallinnuksessa lähtökohdaksi on valittu STM:n Asumisterveysohjeen mu-kainen yleisön melualtistuksen suurin sallittu taso, LAeq, 4h 100dB, jolloin melu-laskentakartat kuvaavat ympäristöön leviävää suurinta äänitasoa. Mallinnuk-sessa on tutkittu lisäksi puiston rantaan mahdollisesti rakennettavan vallin me-lua alentavaa vaikutusta.Merkittävimpiä ympäristömelun leviämiseen vaikuttavia tekijöitä on lavan si-joittuminen alueelle, esiintymissuunta, kaiutin kokoonpanot (suuntaava kai-utin, kaiutin korkeudet), soitettavan musiikin voimakkuus ja tilaisuuden järjes-täjän ympäristöasioiden (melun) vastuullinen hallinta. Konsertin aikana reaali-aikainen melutason seuranta ympäristössä on tärkeää, jotta ympäristöviran-omaisen asettamia melutasoja ei ylitetä. Selvityksen mukaan eri esiintymislavoilta aiheutuva konsertin aikainen äänita-so (LAeq,4h) vaihtelee Visamäen Lumouksentiellä 55 - 75 dB välillä. Festivaali-päivän (klo 14 - 24) keskiäänitaso Lumouksentiellä on meluisimmilla alueilla 70– 73 dB, muissa kohdissa Visamäkeä 55 - 65 dB.Tapahtumapuiston rantaa suunnitellun vallin melua alentava vaikutus vaihteleeesiintymislavasta riippuen. Pääsääntöisesti vallilla saavutetaan noin 1 dB ääni-tason alentuma Visamäen suuntaan. Matalataajuista melua valli alentaa noin 2dB Visamäen suuntaan.Matalataajuiselle musiikkimelulle on asetettu sisätiloissa omat ohjearvot. Yöai-kaan ohjearvot ovat tiukemmat. Yöaikaisen ohjearvon mahdollista ylittymistäon suositeltavaa seurattavan mittauksin.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 5. 5. SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ1. JOHDANTO 12. ALUEEN KUVAUS 13. MELUMÄÄRÄYKSET JA SOVELLETTAVAT OHJEARVOT 24. MELUMALLINNUS 34.1 Yleistä 34.2 Maaston mallinnus 34.3 Rakennusten ja rakenteiden mallinnus 34.4 Äänilähteiden mallinnus 34.4.1 Konserttipäivä 55. MELUALUELASKENNAT 66. TULOKSET 66.1 Konsertin aikainen keskiäänitaso, LAeq,4h 66.2 Festivaalipäivän aikainen keskiäänitaso, LAeq14-24 66.3 Matalataajuinen musiikkimelu 77. TULOSTEN TULKINTA 7MELUALUEKUVAT 9Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 6. 6. 1 1. JOHDANTOHämeenlinnan Kantolan niemeen visioidaan suurta tapahtumapuistoa, jossa voisi järjestää jopa100 000 ihmisen konsertteja. Alueen kokonaispinta-ala on noin 14 hehtaaria ja se sijaitsee Va-najaveden rannalla, alle 2 km päässä Hämeenlinnan keskustasta.Tässä selvityksessä on mallinnettu konserttitapahtumien melun leviämistä esiintymislavoilta ym-päristöön laskennallisella tietokonemallinnuksena.Työn on tilannut Kehittämiskeskus Oy Hämeen koordinoima HämeEvent-hanke, jossa tilaajanyhdyshenkilönä on toiminut Panu Kekäle. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä ontoiminut Ins. (amk) Timo Korkee. työn tekemiseen on osallistuneet lisäksi DI Hans Westman, DIPetteri Laine ja Tekn. yo. Veli-Matti Yli-Kätkä. 2. ALUEEN KUVAUSTapahtumapuiston alue sijoittuu Kantolan niemeen Vanajaveden rannalle. Lähimmät asuin ra-kennukset ovat Visamäessä vesialueen etelä- lounaispuolella, jonne etäisyyttä muodostuu noin400 metriä. Keinusaareen ja Katumajärven asuinalueille etäisyyttä muodostuu noin 1,3 km, Kan-kaantausta-Myllymäki alueelle noin 1,4 km ja keskustaan noin 1,6 km. Tapahtumapuiston luo-teispäässä sijaitsee siirtolapuutarha-alue. Pohjoisesta kaakkoon alue rajoittuu teollisuusaluee-seen. Keinusaari Katumajärvi Siirtolapuu lapuu- Tapahtu-Myllymäki- mapuistoKankaantausta Visamäki Kuva 2.1. Tapahtumapuiston sijaintiKehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 7. 7. 2Kantolan tapahtumapuistoon on suunniteltu viittä erilaista esiintymislavaratkaisua, joiden viitteel-linen sijainti on esitetty kuvassa 2.2. päälava sij.ve. 1 päälava sij.ve. 2Kuva 2.2. Tapahtumapuiston lavavaihtoehtojen sijaintiLavoista 1-4 ovat sellaisia joiden melujen leviämistä on tässä selvityksessä tutkittu. Amfimaisenklubilavan melun on arvioitu olevan muita lavoja hiljaisempaa ja äänen leviämisen vähäisempää. 3. MELUMÄÄRÄYKSET JA SOVELLETTAVAT OHJEAR- VOTTapahtumapuistossa pidettävien konserttien järjestäminen rajoittuu käytännössä kesäaikaan, jo-ka rajaa tapahtumien määrän rajalliseksi. Järjestettäviin tapahtumiin toiminnanharjoittajan onympäristönsuojelulain (YSL86/2000) 60§:n mukaisesti tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviran-omaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua aiheuttavasta toimenpiteestä. Ilmoitetusta tilapäistämelua aiheuttavasta toiminnasta annetaan YSL:n mukainen päätös, jossa voidaan antaa tarpeel-lisia määräyksiä toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen (melun) ehkäisemisestä jatoiminnan tarkkailusta.Koska kyseessä on tilapäistä melua aiheuttava toiminta, Valtioneuvoston päätöksen (VNp993/1992) mukaisia yleisiä melun päivä- ja yöajan ohjearvoja ei aiheutuvaan meluun sovelleta.Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Asumisterveysohjeessa 1/2003 määräyksiä pieni eli ma-talataajuisesta melusta, johon lukeutuu mm. asuinhuoneistoon kuuluva yöaikainen musiikkimelu.Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain ovat esitetty taulukossa 3.1. Oh-jearvoja sovelletaan musiikkimeluun vain yöaikana (klo 22.00 jälkeen) ja vain makuuhuoneidenmelulle. Ohjearvojen tärkein kriteeri on, että melu ei vaikeuttaisi nukahtamista. Päiväaikaan pie-nitaajuiselle melulle voidaan hyväksyä asunnossa sisällä noin 5 dB suurempia arvoja.Taulukko 3.1 Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot Kaista/Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 Leq,1h/dB 74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32Asumisterveysohjeen mukaan asunnossa ja muussa oleskelutilassa esiintyvän melun voidaankatsoa olevan ohjearvojen mukaista, kun ohjearvojen ylittymistä yli 3 dB:llä on enintään noin 10%:ssa vuoden vuorokausista kuitenkin siten, että yli 5 dB ylittymisiä ei ole enempää kuin 20-30vuorokautena vuodessa eikä yli 10 dB:n ylittymisiä esiinny lainkaan.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 8. 8. 3Sellaista melua, joka aiheuttaa yleisölle välittömän kuulovaurion ei pidä sallia lainkaan. Yleisöäaltistavien yksittäisten lyhytaikaisten impulssimaisten äänien, kuten laukauksien, C-taajuuspainotettu huipputaso Cpeak ei saa ylittää 140 dB.Yleisöä altistava melun (musiikkimelu, kuulutukset, elokuvateatterit) LAFmax-taso ei saa ylittää115 dB(A) eikä LAeq4h 100dB(A).Jos tilaisuuden aikainen yleisön melualtistus tasoitettuna 8 tunnille, LAeq8h, ylittää 85 dB(A) ylei-sön saatavilla tulee olla kuulonsuojaimia ja yleisölle tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä. Ter-veydensuojeluviranomainen voi tällöin velvoittaa tilaisuuden järjestäjän huolehtimaan, että ylei-söllä on saatavilla kuulonsuojaimia. 4. MELUMALLINNUS4.1 YleistäMelualuemallinnus on tehty SoundPLAN 7.1 –ohjelmistolla. Laskentamallina on käytetty yleistämelun leviämisen laskentamallia, eli ns. teollisuusmelumallia.Ohjelma on 3 D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Malli las-kee äänitasot ympäristössä huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsoption, es-teet, heijastukset, maanpinnan absoprtio-ominaisuudet sekä rakennukset ja rakenteet.Melulähteet sijoitetaan malliin 20- 8000 Hz taajuuskaistoittain suuntaavina pistelähteinä, joihinon syötetty mm. tilaajalta saadut toiminta- aikatiedot (äänen tuottoaika).4.2 Maaston mallinnusMaanpinnan korkeusvaihtelua kuvaava malli on rakennettu Maanmittauslaitoksen 2 m korkeus-mallista. Aineisto on tuotettu laserkeilausaineistosta ja korkeusmallin tarkkuus on 0,3 m.Korkeusmallia on korotettu 0,5 m Tapahtumapuiston alueen osalta puhtaan maanajon johdosta.Alueesta on laadittu kaksi eri maastomallia: - Vaihtoehto ve1 on ns. perusmalli, jossa rannassa ei ole vallia. - Vaihtoehto ve2 on ns. vallimalli, jossa rannassa on 7m korkea valli rajoittamassa äänen leviämistä ympäristöön.Eri maastomalleilla on tutkittu rantaan mahdollisesti tulevan vallin vaikutusta melun leviämiseen.Maasto on lähtökohtaisesti mallinnettu akustisesti pehmeänä. Vesipinnat on huomioitu akustisestikovana pintana.4.3 Rakennusten ja rakenteiden mallinnusMaastomallin rakennuskanta vastaa Maanmittauslaitoksen numeerista rakennustietokantaa, jossarakennukset on jaoteltu käyttötapaluokittain (asuinrakennus, lomarakennus, liike- ja toimistora-kennus, teollisuusrakennus, muu rakennus).Rakennusten korkeus on mallinnettu perustuen Maanmittauslaitoksen rakennustietokannan mu-kaisiin kerroskorkeustietoihin.Rakennukset on mallinnettu ääntä osittain takaisin heijastavina (reflection loss 1 dB).4.4 Äänilähteiden mallinnusMallinnuksessa on lähdetty oletuksesta, että konserttialueella miksauspöydän kohdalla konsertinaikainen neljän tunnin keskiäänitaso LAeq4h on 100 dB. Arvo on suurin, jonka Sosiaali- ja terveys-ministeriön asumisterveysohje sallii. Tästä johtuen mallinnustulokset kuvaavat suurimpia toimin-nasta mahdollisesti aiheutuvia äänitasoja.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 9. 9. 4Ympäristöministeriön julkaisussa 10/2000 "onko kuulo Vaarassa? Melutasot konserteissa, eloku-vissa ja ravintoloissa Helsingissä kesällä 2000" on tutkittu melutasoja erilaisissa konserteissa.Tämän perusteella rock- konsertin A-painotetun keskiäänitaso katsomoalueella voidaan olettaaliikkuvan 95-100 dB tienoilla. Mikäli katsomoalueen äänitaso on alhaisempi kuin laskennassa käy-tetty 100 dB, pienenevät ympäristöön aiheutuvat melutasot.Mallinnuksessa musiikkimelun spektrinä on käytetty edellä mainitussa julkaisussa esitetty TinaTurnerin konsertissa elokuussa 2000 mitattua taajuusjakaumaa.Kuva 4.4.1. Tina Turnerin Finnair-stadionin konsertissa elokuussa 2000 mitattu taajuusjakaumaYleisölle tuotettavan äänentoistojärjestelmä, PA-järjestelmä (Public Address), on mallinnettu erilavoilla hieman eri tavoilla.Kantolan esiintymislavoilla on käytössä pääsääntöisesti aina ns. suuntaavat kaiuttimet, joilla mu-siikkimelua pystytään kohdistamaan esiintymisalueeseen. Parhaiten suuntaavilla kaiuttimilla pys-tytään vaikuttamaan korkeiden taajuuksien säteilykuvioon ja huonoiten matalien taajuuksien sä-teilykuvioon. Suuntaavakin kaiutin säteilee ääntä aina myös laajemmalle alueelle, mutta vai-meammin kuin haluttuun pääsuuntaan.Raportissa on esitetty päälavan, megastagen ja kakkoslavan äänentoisto suuntaavin kaiuttimin.Ministage on mallinnettu perinteisin kaiuttimin. Suuntaavat kaiuttimet on mallinnettu Sound Saa-rinen Tmi Reima Saariselta saadulla suuntaavan kaiutinjärjestelmän mukaisilla tiedoilla. Suuntaa-vien kaiuttimien kokoonpano vastaa Flow 2011 –festivaaleilla käytettyä kaiutinkokoonpanoa, jos-sa on käytetty d&b audiotechnikin laitteistoa.Ministagella käytetyt perinteiset kaiuttimet on mallinnettu kaiutinvalmistaja RFC:n perinteisilläPA- ja subwoofer-kaiutinjärjestelmän mukaisella suuntakuviolla.Kuvassa 4.4.2. on esitetty perinteisen ja suuntaavan kaiuttimen suuntakuvio 800 Hz taajuudelta.Kuvassa perinteisen kaiuttimen äänitaso on 45 ° kulmassa n. 4 dB pääsuuntaa vaimeampi ja 90°kulmassa n. 11 dB pääsuuntaa vaimeampi. Suuntaavalla kaiuttimella saadaan 800 Hz taajuudellaperinteiseen kaiuttimeen verrattuna 45° kulmassa n. 1 dB suurempi äänitason alentuma ja ta-kasektoriin (135- 225°) noin 10 - 12 dB suurempi äänitason alentuma.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 10. 10. 5 Kaiuttimen suuntakuvio vaihtelee taajuusalueittain. Tämän takia suuntaavalla kaiuttimella saavu- tetaan esiintymislavan ympäristön sivuilla (45 - 90°) noin 1-2 dB alhaisempi äänitaso ja takasek- torissa (135 - 225° ) n. 4 - 6 dB alhaisempi keskiäänitaso kuin perinteisillä kaiuttimilla. Kuva 4.4.2. perinteisen ja suuntaavan kaiuttimen suuntakuvia 800 Hz taajuudella. Suuntaava Perinteinen Mallinnuksessa äänilähde (kaiutin) on mallinnettu pistelähteenä huomioiden kaiuttimen horison- taalinen suuntaavuus. Eri lavoilla kaiuttimet sijaitsevat eri korkeuksilla riippuen lavarakenteen dimensioista. Matalia taa- juuksia toistavat subwoofer-kaiuttimet sijaitsevat esiintymislavan alla ja sivuilla lähellä maanpin- taa ja pääkaiuttimet ylempänä lavan sivuilla. Suuntaavien kaiuttimien kokoonpanossa on ns. fly- sub-bassokaiuttimet, jotka sijaitsevat tavallista bassokaiutinta ylempänä lavan sivuilla. Melulas- kennassa käytetyt eri lavojen kaiutinkokoonpanojen korkeustasot on esitetty taulukossa 4.4.3. Esiintymislava Pääkaiuttimet Subwoofer Flysubwoofer huomautukset Päälava +6 m + 4m Suuntaava kaiutinkokoonpano Kakkoslava +6 m +4 m Suuntaava kaiutinkokoonpano Megastage +10 m +8 m Suuntaavassa kaiutinkokoonpanossa +1 m lisäksi flysub-kaiuttimet Ministage +3 m - Perinteinen äänentoisto Taulukko 4.4.3. Kaiuttimien korkeus maanpinnasta. Päälavan osalta on tutkittu kahta eri lavan sijaintivaihtoehtoa (sijaintivaihtoehto 1 ja 2), sijainnit on esitetty kuvassa 2.2. Matalataajuisen musiikkimelun leviämisen laskennoissa on huomioitu pääkaiuttimien taajuusalu- eesta 25 - 250 Hz taajuudet ja subwoofer sekä Flysub-kaijuttimien taajuusalue 25 - 100 Hz.4.4.1 Festivaalipäivän mallinnus Melun keskiäänitasolaskennoissa ympäristöön leviävä äänitaso on riippuvainen musiikin tuoton kestosta ja siitä miltä lavoilta musiikkia festivaalipäivänä soitetaan. Mallinnuksessa festivaalipäivä alkaa klo 14 ja päättyy klo 24. Tuona aikana artistit esiintyvät vuo- rollaan eri lavoilla samalla kuin toisia lavoja valmistellaan seuraavaa artistia varten valmiiksi. Festivaalipäivän keskiäänitasolaskennat kuvaavat konsertin aikaista (klo 14 - 24 välisen ajan) keskimääräistä äänitasoa. Laskennassa konserttipäivä on mallinnettu seuraavasti: - Päälava, musiikkia yhteensä 4,5h - Kakkoslava, musiikkia yhteensä 3h - Ministage, musiikkia yhteensä 3h Kehittämiskeskus Oy Häme Kantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 11. 11. 6Festivaalit tai konsertit keskittyvät kesäaikaan. Arviolta Kantolassa voitaisiin järjestää enintäänkaksi megaluokan artistin päivän mittausta konserttia sekä yksi 2-3 päiväinen festari kesässä. 5. MELUALUELASKENNATMelualuelaskennoissa laskentapisteiden välinen etäisyys on ollut 30 m. Laskentakorkeus on va-kiintuneen tavan mukaisesti ollut kaksi metriä maanpinnan tasoa ylempänä.Melulaskennoissa on huomioitu kaksi eri maankäyttövaihtoehtoa. Päälavan laskennoissa on lisäk-si huomioitu kaksi erilaista lavan sijoitusvaihtoehtoa.Melulaskennat on tehty seuraavista tilanteista: - Konsertin aikainen lavakohtainen äänitaso, LAeq4h (melukuvat 1-10) eli ns. enimmäistaso. - Festivaalipäivän keskiäänitaso, LAeq14-24 (melukuvat 11 - 14). - Konsertin aikainen matalataajuinen melu, LAeq4h ,20-200Hz (melukuvat 15-24) 6. TULOKSET6.1 Konsertin aikainen keskiäänitaso, LAeq,4hMelukartoissa 1 – 10 on esitetty konsertin aikainen neljän tunnin keskiäänitaso (LAeq,4h), kun mik-sauspöydän ympäristössä on suurin yleisötilaisuuksissa sallittu (100 dB, LAeq,4h) keskiäänitaso.Kuvissa 1 ja 2 on esitetty päälavan LAeq,4h- taso kahdella lavan vaihtoehtoisella suuntauksella il-man rannassa olevaa vallia. Kuvissa 3 ja 4 on tilanne on esitetty vastaavasti, mutta rantaan onmallinnettu 7 m korkea valli. Päälavan sijainneista sijaintivaihtoehto Ve2 (lähempänä rantaa) onhieman vaihtoehtoa Ve1 meluisampi. Ilman vallia 4 tunnin keskiäänitaso Lumouksentien rannanpuoleisien talojen meluisimmissa pihoissa noin 72-75 dB. Meluvalli alentaa melutasoa tehok-kaasti välittömästi vallin takana. Valli alentaa melutasoa Lumouksentiellä noin 1 dB. Rakennustentakana meluvarjoissa on löydettävissä noin 62-65 dB melutasoja. Virvelin alueella on asuinraken-nuksia noin 70 dB melutasossa.Kuvissa 5 ja 6 on esitetty megastagen konsertin aikainen keskiäänitaso (LAeq,4h). Konsertin aikai-nen keskiäänitaso Lumouksentien meluisimmilla pihoilla on noin 72-73 dB. Meluvalli ei laskennal-lisesti juurikaan melutasoa alenna.Kuvissa 7 ja 8 on esitetty kakkoslavan konsertin aikainen neljän tunnin keskiäänitaso. Lava onmuista lavoista poiketen suunnattu kohti kaakkoa, jonka johdosta melutaso keskustassa ja mm.Virvelin ja Lumouksentien suunnalla on muita lavoja alhaisempi. Lumouksentiellä keskiäänitasoon enimmillään noin 55 dB. Valli alentaa melutasoa Lumouksentien suuntaa, jolloin vallillisessamaankäyttövaihtoehdossa keskiäänitaso on Lumouksentien alueella on noin 53-54 dB.Kuvissa 9 ja 10 on esitetty ministagen 4 tunnin konsertin aikainen keskiäänitaso. Ministage si-jaitsee alueen kaakkoispäässä. Melu lavalta leviää vallin eteläpuolitse Visamäkeen eikä vallillasaavuteta merkittävää vaikutusta. Lumouksentien keskiäänitaso on noin 63 dB maankäyttövaih-toehdosta riippumatta.Kantolanniemessä oleva siirtolapuutarha-alue on noin 65-70 dB melutasossa päälavalta, megas-tagelta ja ministagelta esiinnyttäessä. Kakkoslavalta esiinnyttäessä äänitaso siirtolapuutarhassaon alle 50 dB.6.2 Festivaalipäivän aikainen keskiäänitaso, LAeq14-24festivaalipäivän keskiäänitasot on esitetty melukartoissa 11 - 14. Festivaalipäivä koostuu pääla-valta, kakkoslavalta ja ministagelta soitettavasta musiikista. Laskennoissa on oletuksena, ettämusiikki soi jatkuvasti. Artistin esiintyessä lavalla, toisia lavoja valmistellaan seuraavaa esiintyjäävarten.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 12. 12. 7Laskentatulos kuvaa koko konserttiajan, noin klo 14 -24 välisen ajan, keskiäänitasoa. Kuvia ei voisuoraan verrata valtioneuvoston päätöksen mukaisiin päivä- ja yöajan keskiäänitason ohjearvoi-hin eri keskiäänitason aikajakson takia.Kuvissa 11 ja 12 on esitetty festivaalipäivän keskiäänitaso kahdella eri päälavan sijoittelulla ilmanrannassa olevaa vallia. Keskiäänitaso Lumouksentien pohjoispään on 70- 73 dB. Vallivaihtoeh-dossa (kuvat 13 ja 14) valli alentaa melua välittömästi vallin takana. Lumouksentiellä keskiääni-taso on kuitenkin suunnilleen sama kuin tilanteessa jossa vallia ei ole.Siirtolapuutarhassa festivaalipäivän keskiäänitaso on noin 70 dB.6.3 Matalataajuinen musiikkimeluMatalataajuiselle musiikkimelulle (20 - 200 Hz) on STM:n antanut omat sisämelun ohjearvot senhäiritsevyyden takia. Ohjearvoja sovelletaan makuuhuoneisiin yöaikana. Päiväaikaan voidaan sal-lia noin 5 dB suurempia tasoja. Melualuekuvissa 15 - 24 on esitetty matalataajuisen melun kon-sertin aikainen keskiäänitaso, (LAeq,4h,lowfreg). Laskentakuvat kuvaavat tilannetta, jossa miksaus-pöydän ympäristössä neljän tunnin keskiäänitaso on Asumisterveysohjeen mukainen suurin sallit-tu 100 dB. Alhaisemmalla äänitasolla soitettu musiikki alentaa myös musiikkimelun matalien taa-juuksien osuutta.Päälavalta aiheutuva matalataajuisen melun keskiäänitaso on noin 62-63 dB Lumouksentiellä,kun päälavan sijaitsee sijoituspaikkavaihtoehdossa ve1( kuva 15). Sijoituspaikkavaihtoehdossa 2melutaso nousee, ollen n. 65 dB (kuva 16). Vallin rakentaminen alentaa keskiäänitasoa noin 1-2dB (kuvat 17-18).Megastagelta soitettaessa matalataajuisen melun 4 tunnin keskiäänitaso on Lumouksen tiellänoin 60 - 63 dB ilman meluvallia (kuva 19). Vallin rakentaminen alentaa keskiäänitasoa 1-2 dB(kuva 20).Kakkoslavan muista poikkeava esiintymissuunta alentaa keskiäänitasoja keskustassa, Virvelin jaVisamäen suunnassa muihin lavoihin verrattuna. Matalataajuisen musiikkimelun taso Visamäessäulkona on noin 57 dB, kun vallia ei ole rakennettu (kuva 21). Valli alentaa äänitasoa Visamäensuuntaa noin 3 dB (kuva 22).Ministagelta soitettavaan meluun rannan vallilla ei juurikaan ole vaikutusta. Matalataajuisen me-lun taso Lumouksentiellä on noin 59-60 dB dB (kuvat 23 ja 24).Siirolapuutarhassa matalataajuinen musiikkimelu on noin 55-58 dB lavasta riippuen. Kakkoslaval-ta esiinnyttäessä kuitenkin alle 50 dB. 7. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSETKonserttien järjestäminen vaatii ns. meluilmoituksen eikä konserttien aikaiseen meluun sovelletayleisiä melun ohjearvoja. Sallitut ulkomelutasot määrittää kunnan ympäristöviranomainen.Merkittävimpiä ympäristömelun leviämiseen rajoittavia tekijöitä on lavan sijoittuminen alueelle,esiintymissuunta, kaiutin kokoonpanot (suuntaava kaiutin, kaiutin korkeudet), soitettavan musii-kin voimakkuus ja tilaisuuden järjestäjän ympäristöasioiden (melun) vastuullinen hallinta. Kon-sertin aikana reaaliaikainen melutason seuranta ympäristössä on tärkeää, jotta ympäristöviran-omaisen asettamia melutasoja ei ylitetä. Tarvittaessa tieto pitää voidaan välittää miksaajalle jot-ta hän voi alentaa soitettavan musiikin tehoa. Konsertin aikaisia seurantamittauksia tulee tehdäriittävästi Visamäen ja Virvelin alueilta joiden tiedetään olevan eniten alttiina melulle.Lumouksentien lähimmät talot ovat päälavan, megastagen ja ministagen konsertien aikanaenimmillään noin 73 dB (LAeq4h) tasossa. Rakennusten takaa on kuitenkin löydettävissä hiljaisem-pia meluvarjoalueita, joissa melutaso vaihtelee n. 60 - 65 dB.Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 13. 13. 8Kakkoslava on laskennallisesti huomattavasti muita lavoja hiljaisempi keskustan, Keinusaaren,Virvelin ja Visamäen suuntaan. Kakkoslavan aiheuttama LAeq,4h –taso on noin 50-55 dB Lumouk-sentiellä.Päälavan sijainti vaihtoehto ve 2 (lähempänä rantaa) aiheuttaa lievästi suurempaa melua Visa-mäkeen kuin sijaintivaihtoehto ve 1.Rantaan esitetty 7 m korkea valli alentaa melua keskimäärin noin 1 dB. Kakkoslavan melua vallialentaa parhaiten, noin 3 dB ja ministagen meluun vallilla ei juurikaan ole vaikutusta. Matalataa-juista musiikkimelua valli alentaa noin 2 dB.Matalataajuinen musiikkimelu ulkona Lumouksentiellä on enimmillään noin 60 - 65 dB, kakkos-lavalta soitettaessa huomattavasti vähemmän. Matalataajuiselle musiikkimelulle on STM:n anta-nut asumisterveysohjeessa raja-arvot, koska sen koetaan olevan huomattava nukahtamista häi-ritsevä tekijä. Raja-arvot koskevat makuuhuoneita ja yöaikaan.Rakennuksen ulkovaippa alentaa ulkoa sisälle kantautuvan musiikkimelun tasoa riippuen seinära-kenteesta. Tavanomaisen rakennuksen ulkovaipan arvioidaan yleisesti Suomessa aiheuttavannoin 30 dB äänitasoeron liikennemelua vastaan ulko- ja sisämelutasojen välille. Rakennuksen ul-kovaippa eristää kuitenkin musiikkimelua huomattavasti eri tavalla kuin tieliikennemelua. Musiik-kimelun matalien taajuuksien eristävyys on huomattavasti heikompaa kuin laajakaistaisen tielii-kennemelun. Rakennuksen ulkovaipassa ikkunoiden voidaan sanoa olevan eristävyydeltään hei-koin lenkki. Eristävyyteen vaikuttaa eritoten ikkunoiden (ja ovien) tiiviys. Rako oven tai ikkunankarmissa ja läpiviennissä heikentää huomattavasti eristävyyttä.Keskimääräisen kaksipuitteisen ikkunan (lasit 3+3 mm ilmaväli 85 mm) ilmaäänieristysarvoRw+C on noin 35 - 38 dB, jolla saavutetaan noin 29 - 32 dB äänitasoero sisä- ja ulkotilan välilleuusissa rakennuksissa.Lumouksentiellä matalataajuisen musiikkimelun taso asuinrakennuksen välittömässä läheisyy-dessä on ulkona n. 63 dB. Rakennuksesta itsestään aiheutuva heijastus poistettaessa suora ul-kovaippaan kohdistuva äänitaso on noin 60-61 dB. Asuinhuoneessa sisällä voidaan varovaisestiarvioida matalataajuisen melutason olevan noin 28-33 dB. Tulos on arvio ja siinä voi esiintyäsuurta hajontaa.Matalien taajuuksien ohjearvoa sovellettiin vain makuuhuoneisiin klo 22 jälkeen. Päiväaikaan oh-jearvo on 5 dB suurempi.Taulukossa 7.1 on esitetty arvioitu Lumouksentien asuintalon makuuhuoneen matalataajuisenmelun äänitaso terssikaistoittain konsertin aikana. Taulukon tulos on vain suuntaa-antava. Tuloson riippuvainen mm. huoneen pinta-ala suhteista (huoneen koko, huoneen sijaintiäänilähteeseennähden, ikkunoiden pinta-ala, seinän rakenteesta, yms.) sekä ulkomelun musiikin taajuusja-kaumasta. Tulos voi tämän takia vaihdella suuresti.Taulukko 7.1. Esimerkki matalataajuisen musiikkimelun tasosta asunnossa sisällä, kun matalataa-juinen melutaso ulkona 63 dB. kaista, Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 Ulkomelutaso, dB 0 14,6 27,9 38,7 46,1 49,1 52,8 50,2 50,2 54,9 56,4 ikkunan eristävyys, dB 28 28 28 28 28 24 25 29 34 30 36 Pienitaajuisen sisämelun oh- 23,5 19,3 16,6 14,4 13,8 15,8 17,5 18,9 19,9 20,6 21,1 jearvot yöllä, LAeq,1h , dB Pienitaajuisen sisämelun oh- 28,5 24,3 21,6 19,4 18,8 20,8 22,5 23,9 24,9 25,6 26,1 jearvot päivällä, LAeq,1h ,dB Sisämelutaso makuuhuo- 0 0 0 11 18 25 28 21 16 25 20 neessa LAeq,1h ,dBSinisellä on merkitty melutaso, joka ylittää ohjearvotKehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys
 14. 14. 9Taulukon tuloksista voi päätellä, että Lumouksentiellä matalataajuisen musiikkimelun ohjearvotylittyvät kappaleiden aikana todennäköisesti hetkellisesti yöaikaisen konsertin aikana. Päiväai-kaan (ennen kello 22.00) ylitys on pienempää. Pohdittaessa ylittääkö tulos Asumisterveysohjeenmukaisessa laajuudessa ohjearvot, on huomioitava tapahtumien lukumäärästä riippuva ylitysker-tojen tiheys. Asumisterveysohjeen mukaan asunnossa ja muussa oleskelutilassa esiintyvän me-lun voidaan katsoa olevan ohjearvojen mukaista, kun ohjearvojen ylittymistä yli 3 dB:llä on enin-tään noin 10 %:ssa vuoden vuorokausista kuitenkin siten, että yli 5 dB ylittymisiä ei ole enempääkuin 20-30 vuorokautena vuodessa eikä yli 10 dB:n ylittymisiä esiinny lainkaan.Suositeltavaa on, että konsertin aikana myös sisämelutasoa mitataan.MELUALUEKUVATKonsertin aikainen äänitaso, LAeq4hKuva 1 Päälava. Sijoitusvaihtoehto Ve 1. Maankäyttövaihtoehto Ve 1 (ei vallia)Kuva 2 Päälava. Sijoitusvaihtoehto Ve 2. Maankäyttövaihtoehto Ve1Kuva 3 Päälava. Sijoitusvaihtoehto Ve 1. Maankäyttövaihtoehto Ve 2 (valli)Kuva 4 Päälava. Sijoitusvaihtoehto Ve 2. Maankäyttövaihtoehto Ve2Kuva 5 Megastage. Maankäyttövaihtoehto Ve 1Kuva 6 Megastage. Maankäyttövaihtoehto Ve 2Kuva 7 Kakkoslava. Maankäyttövaihtoehto Ve 1Kuva 8 Kakkoslava. Maankäyttövaihtoehto Ve 2Kuva 9 Ministage. Maankäyttövaihtoehto Ve1Kuva 10 Ministage. Maankäyttövaihtoehto Ve2Festivaalipäivän aikainen äänitaso, LAeq14-24:Kuva 11 Päälava sij.ve 1, kakkoslava ja ministage. Maankäyttövaihtoehto ve 1 (ei vallia)Kuva 12 Päälava sij.ve 2, kakkoslava ja ministage. Maankäyttövaihtoehto ve 1 (ei vallia)Kuva 13 Päälava sij.ve 1, kakkoslava ja ministage. Maankäyttövaihtoehto ve 2 (valli)Kuva 14 Päälava sij.ve 2, kakkoslava ja ministage. Maankäyttövaihtoehto ve 2 (valli)Matalataajuinen melu, LAeq4h:Kuva 15 Päälava. Sijoitusvaihtoehto ve 1. Maankäyttövaihtoehto ve 1Kuva 16 Päälava. Sijoitusvaihtoehto ve 2. Maankäyttövaihtoehto ve 1Kuva 17 Päälava. Sijoitusvaihtoehto ve 1. Maankäyttövaihtoehto ve 2Kuva 18 Päälava. Sijoitusvaihtoehto ve 2. Maankäyttövaihtoehto ve 2Kuva 19 Megastage. Maankäyttövaihtoehto Ve 1Kuva 20 Megastage. Maankäyttövaihtoehto Ve 2Kuva 21 Kakkoslava. Maankäyttövaihtoehto Ve 1Kuva 22 Kakkoslava. Maankäyttövaihtoehto Ve 2Kuva 23 Ministage. Maankäyttövaihtoehto Ve1Kuva 24 Ministage. Maankäyttövaihtoehto Ve2Kehittämiskeskus Oy HämeKantolan Tapahtumapuisto, ympäristömeluselvitys

×