Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Competency-Based Education - Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Cardet cpi 25_nov_2014
Cardet cpi 25_nov_2014
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 63 Ad

Competency-Based Education - Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Download to read offline

Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
This is the presentation i gave at the conference of the Erasmus+ office in Cyprus on 12/12/2015 with a focus on the European Competencies Framework and the role of Education.

Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
This is the presentation i gave at the conference of the Erasmus+ office in Cyprus on 12/12/2015 with a focus on the European Competencies Framework and the role of Education.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Competency-Based Education - Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (20)

More from Charalambos Vrasidas, Ph.D. (19)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Advertisement

Competency-Based Education - Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 1. 1. Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής: Ο Ρόλος του Σχολείου και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χαράλαμπος Βρασίδας Εκτελεστικός Διευθυντής, CARDET Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας www.vrasidas.com www.cardet.org pambos@cardet.org
 2. 2. Η ικανότητα μπορεί να οριστεί ως ένας «συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, αντιλήψεων, αξιών, στάσεων και επιθυμιών που οδηγούν σε αποτελεσματική, ενσώματη ανθρώπινη δράση στον κόσμο σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα». https://www.iodireland.ie/sites/default/files/Skills.jpg
 3. 3. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες
 4. 4. Εάν είχατε να διαλέξετε μίαν ικανότητα ως την πιο σημαντική….. Ποια θα ήταν;
 5. 5. Τάσεις & Προκλήσεις
 6. 6. http://www.economist.com http://www.pri.org http://blogs.telegraph.co.uk/news/files/2012/11/climate- change_1509200c.jpg http://www.telegraph.co.uk/
 7. 7. • Συγκρούσεις – Πόλεμοι • Μετανάστευση • Νέες μορφές γραμματισμού • Δια βίου μάθηση • Ικανότητες ζωής http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232555e.pdf
 8. 8. To 2060 από 4 εργαζόμενους …σε 2…. Για κάθε πολίτη 65+…
 9. 9. Προκλήσεις Ανάγκες σύγχρονου μαθητή Επαναπροσδιορισμός πληροφορίας & γνώσης Δεξιότητες 21ου αιώνα Σχολικός Εκφοβισμός Διακρίσεις Ρατσισμός Ενεργός Συμμετοχή Διάδραση Αυθεντικότητα
 10. 10. Τάσεις – τεχνολογία στα σχολεία
 11. 11. Ψηφιακά Μαθησιακά Περιβάλλοντα Open Social Distributed Participatory Mass scale Networked Complex Dynamic (Conole, 2015)
 12. 12. https://pbs.twimg.com/media/CEbKM5lUMAAPUv3.jpg:large
 13. 13. Τι σημαίνει όλη αυτή η παραγωγή υλικού για το τι πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά μας στο σχολείο και ποιες ικανότητες θα πρέπει να στοχεύουμε;
 14. 14. Γραμματισμός Literacy Definition
 15. 15. ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟ;
 16. 16. Βασικές Ικανότητες – Ικανότητες Ζωής • Ικανότητες - Περιεχόμενο • Ο κόσμος αλλάζει – οι δεξιότητες αλλάζουν • Προτεραιότητες αλλάζουν • Αναλυτικά Προγράμματα
 17. 17. Ύλη η οποία μπορεί να διδαχτεί σχετικά εύκολα…..μπορεί να αυτοματοποιηθεί και εύκολα (ψηφιακά)
 18. 18. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έδειξε ότι 47% των επαγγελμάτων θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες.
 19. 19. https://i.ytimg.com/vi/PVKfrkorZuk/maxresdefault.jpg
 20. 20. https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_versus_Garry_Kasparov
 21. 21. http://time.com/3507077/10-job-skills-2020/
 22. 22. • http://www.forbes.com/sites/keldjensen/2012/04/12/intelligence-is-overrated-what-you-really-need-to-succeed/ 85 % of your financial success is due to skills in “human engineering,” your personality and ability to communicate, negotiate, and lead. Shockingly, only 15% is due to technical knowledge.
 23. 23. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, είναι πολύ σημαντικό να εστιαστούμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που θα επιτρέπουν στους μαθητές/τριές να επιτύχουν στην ζωή τους.
 24. 24. Ερώτηση • Skills-oriented (με βάση τις ικανότητες) • Content-oriented (με βάση το περιεχόμενο) • Exams-oriented (με βάση τις εξετάσεις) Ποιον από τα πιο πάνω νομίζετε εφαρμόζουμε στην χώρα μας;
 25. 25. An extreme learner is a trailblazer of the new learning landscape. For them, it’s not about an exam score or degree—the process is the product. http://extremelearners.iftf.org/
 26. 26. - Πρωτοπόρος – αναλαμβάνει πρωτοβουλίες - Δεν φοβάται να πειραματιστεί – να αποτύχει - Ενδιαφέρεται λιγότερο για τις εξετάσεις και περισσότερο για την διαδικασία - Χρησιμοποιεί την τεχνολογία - Ξέρει ότι μπορεί να μάθει ότι θέλει, όπου θέλει και όποτε θέλει - Έχει τον έλεγχο της μάθησης του - Βοηθά άλλους… και ξέρει πότε να ζητήσει βοήθεια - Συμμετέχει σε κοινότητες μάθησης - Είναι δάσκαλος και μαθητής http://extremelearners.iftf.org/
 27. 27. Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν εισαγάγει την έννοια των βασικών ικανοτήτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα εθνικά προγράμματα σπουδών τους ή στα επίσημα έγγραφα προσανατολισμού για την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.
 28. 28. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βασικές Ικανότητες
 29. 29. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα • Η ικανότητα επικοινωνίας απορρέει από την επαρκή γνώση της μητρικής γλώσσας, η οποία είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της διανοητικής ικανότητας του ατόμου να ερμηνεύει τον κόσμο και να συνάπτει σχέσεις με τους άλλους. http://tinyurl.com/zo6kcun
 30. 30. «τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου»
 31. 31. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες • Εμπεριέχει σε μεγάλο βαθμό τις βασικές δεξιότητες της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα: • βασίζεται στην ικανότητα κατανόησης, έκφρασης και ερμηνείας εννοιών, σκέψεων, συναισθημάτων, γεγονότων και απόψεων τόσο σε προφορική όσο και σε γραπτή μορφή (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή) • σε ένα κατάλληλο φάσμα κοινωνικών και πολιτισμικών πεδίων (εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασία, σπίτι, ελεύθερος χρόνος) σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του ατόμου. • Η επικοινωνία στις ξένες γλώσσες απαιτεί επίσης δεξιότητες, όπως τη διαμεσολάβηση και τη διαπολιτισμική κατανόηση. http://tinyurl.com/j7dz65y
 32. 32. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία Μαθηματική: ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής της μαθηματικής σκέψης για την επίλυση ενός φάσματος προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις Φυσικές επιστήμες: ικανότητα και την προθυμία αξιοποίησης του συνόλου των γνώσεων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για τη μελέτη και ερμηνεία του φυσικού κόσμου Τεχνολογία: ικανότητα η οποία γίνεται αντιληπτή ως η εφαρμογή της εν λόγω γνώσης και μεθοδολογίας, προκειμένου να ικανοποιούνται οι αντιληπτές ανθρώπινες επιθυμίες ή ανάγκες. http://tinyurl.com/zpravsq
 33. 33. Ψηφιακή ικανότητα • Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα. http://tinyurl.com/zm7uwtr
 34. 34. Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn) • Ικανότητα επιδίωξης και επιμονής στη μάθηση, η ικανότητα οργάνωσης της μάθησης εκ μέρους του ίδιου του ενδιαφερομένου, με τη βοήθεια, μεταξύ άλλων, της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των πληροφοριών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. http://tinyurl.com/gsl9enm
 35. 35. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη • … προσωπικές, διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές ικανότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα της συμπεριφοράς που εξοπλίζει τα άτομα ώστε να συμμετέχουν με αποτελεσματικό και εποικοδομητικό τρόπο στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή • Η ικανότητα του πολίτη εξοπλίζει τα άτομα, ώστε να συμμετέχουν πλήρως στα κοινά, με βάση τη γνώση κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών εννοιών και δομών και αναλαμβάνοντας τη δέσμευση της ενεργούς και δημοκρατικής συμμετοχής. http://tinyurl.com/jfethw7
 36. 36. Πρωτοβουλία & επιχειρηματικότητα • … να μετατρέπει τις ιδέες του σε δράση • … δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου, καθώς και την ικανότητα του σχεδιασμού και διαχείρισης έργων για την επίτευξη στόχων http://tinyurl.com/gl9xqef
 37. 37. http://www.c4lpt.co.uk/blog/2012/10/13/becoming-an-entrepreneurial-learner/
 38. 38. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση • Εκτίμηση της σημασίας της δημιουργικής έκφρασης ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων με ένα φάσμα μέσων, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας και των εικαστικών τεχνών. http://tinyurl.com/jmezd78
 39. 39. Εγκάρσιες ικανότητες • κριτική σκέψη • δημιουργικότητα • πρωτοβουλία • επίλυση προβλημάτων • αξιολόγηση του κινδύνου • λήψη αποφάσεων • διαχείριση των συναισθημάτων • ενσυναίσθηση • resilience http://tinyurl.com/jkh3h8h
 40. 40. Ρόλος του Σχολείου Και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 41. 41. ΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ, ΤΑ ΕΜΑΘΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ • Να μοιράζεσαι τα πάντα. • Να παίζεις τίμια. • Να μη χτυπάς τους άλλους. • Να βάζεις τα πράγματα πάλι εκεί που τα βρήκες. • Να καθαρίζεις τις τσαπατσουλιές σου. • Να μην παίρνεις τα πράγματα που δεν είναι δικά σου. • Να λες συγγνώμη, όταν πληγώνεις κάποιον. • Να πλένεις τα χέρια σου πριν από το φαγητό. • Να κοκκινίζεις. • Ζεστά κουλουράκια και κρύο γάλα κάνουν καλό. • Να ζεις μια ισορροπημένη ζωή, να μαθαίνεις λίγο, να σκέπτεσαι λίγο • Nα σχεδιάζεις, να ζωγραφίζεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις και να εργάζεσαι κάθε μέρα από λίγο. • Να παίρνεις έναν υπνάκο το απόγευμα. http://tinyurl.com/pst4eps
 42. 42. Myth#9 – Teachers are the most important influence in a child’s education • Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ σημαντικοί • Σύνδεση μισθού – αποτελέσματα εξετάσεων (μύθοι – πληρωμή = κίνητρο, εκπαιδευτικός #1 παράγοντας) • Τα σχολεία ευθύνονται για περίπου 30% της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών στα σχολεία • Σχολείο • Εκπαιδευτικός • Υποδομή • Αναλυτικά • Αξιολόγηση • Δραστηριότητες • Συμμαθητές, κλπ.
 43. 43. Ο παράγοντας «Σχολείο» • Οι εκτός-σχολείου παράγοντες φέρουν διπλάσια ευθύνη για σχολική επιτυχία από ότι το σχολείο • Ένας από τους καλύτερους τρόπους να βελτιωθούν τα σχολεία και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις είναι η καταπολέμηση των ανισοτήτων, της φτώχιας και της ανεργίας. • (Berliner, 2012; Berliner & Glass, 2014).
 44. 44. Ρόλος της έρευνας & Αξιολόγησης
 45. 45. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • Αν δεν αλλάξουν οι τρόποι αξιολόγησης, δύσκολα θα έρθει η αλλαγή • Παραδείγματα «καλής» αξιολόγησης – βιντεοπαιχνίδια • Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά; • Συνεχής ανατροφοδότηση, διαμορφωτική, επίπεδα, υποστήριξη, αυθεντική μάθηση – λύση προβλημάτων ξεκλειδώνει άλλα επίπεδα, διαδραστική, κλπ.
 46. 46. http://www.play2prevent.org
 47. 47. Συνεχής Έρευνα - Αξιολόγηση • Ανάγκη για νέες μεθόδους μελέτης ικανοτήτων και την επίδραση του σχολείου • Για πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα δεν γνωρίζουμε το πραγματικό τους αποτέλεσμα • Συνδυασμός μεθόδων - εργαλείων
 48. 48. Black Box Theory Age, SES, gender, family, friends, health, context, food, emotions, ethnicity, etc.
 49. 49. Students who do not use computers in math lessons score highest in mathematics 450 460 470 480 490 500 510 520 -2 -1 0 1 2 Scorepoints Index of computer use in mathematics lessons Source: Figure 6.7 Paper-based mathematics Computer-based mathematics Highest score OECD average
 50. 50. Students who do not use computers in math lessons score highest in mathematics • What kind of computers? • What kind of software? • What level math? • What kinds of problems? • How are scores measured? • What instructional method is used? • How is feedback provided? • What other factors might influence learning? • How is learning measured?
 51. 51. npr.org
 52. 52. • Boys reading • electronic Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques (e-Reflect) • POLYGLOT-Multilingual education in preschool age (POLY) • Family Training to Support their Marginalized and Disadvantaged Members/FamilEU • Developing Financial Competencies for EU Citizens Utilizing Online Learning and Digital Literacy/eFinLitr • Lighthouse Supporting Lifelong Learning And Career Paths For Migrants (Lighthouse ) • “Career Planning for Dynamic Economies” (SELFIE), • SCHOOLS FOR FUTURE YOUTH (SFYOUTH), • Harnessing the Learning Assets Within the SME Business Community/SYNERGY, • B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning (B-LEARNING) • Practical implementation of main transparency tools - EQF, ECVET, EQAVET - in European VET organisations (ATTRACT-VET) • Climate Literacy - a New Horizontal Theme in Adult and Vocational Education • Creative Approach to Key Competence Building for Marginalized Young Adults (CRE8IVE) • VALUE - Valuing All Languages to Unlock Europe • Combat Bullying: A Whole School Program • A Toolkit for Developing, Implementing and Monitoring Adult Education Strategies (DIMA) • Online Game for Entrepreneurship and Innovation (EntrInno) • Journey to Employment (GET THERE) • Health Communication Training for Health Professionals (H-COM) • An innovative toolkit for inclusive decision making policies (Idecide) • Identity and Diversity Picture Book Collections (IDPBC) • Innovation Ecosystems for VET (InEcVET) • Lifelong Readers 2.0 (LiRe 2.0) • Future Youth School Forums (FYS-Forums) • Training staff in the use of the Arts for the Benefit of patients with LOng-term conditions • Us” and “Them”: dialog, tolerance, collaboration for good coexistence in a multicultural world! Relevant Projects

×