Successfully reported this slideshow.

Cardet cpi 25_nov_2014

1

Share

1 of 62
1 of 62

More Related Content

More from Charalambos Vrasidas, Ph.D.

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Cardet cpi 25_nov_2014

 1. 1. Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 25 Νοεμβρίου 2014 Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org–www.vrasidas.com vrasidas@cardet.org
 2. 2. 2 www.cardet.org
 3. 3. http://press.cardet.org/
 4. 4. education.cardet.org http://education.cardet.org/
 5. 5. • Αυθεντική μάθηση • ΟΕR • Διαθεματικός μαθησιακός σχεδιασμός • Σχεδιασμός του σχολείου • ΒΥΟD • Learning Analytics • Gamefication • Mobile Learning • E-Readers http://redarchive.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 Τάσεις
 6. 6. Έργα ΤΠΕ σε τομείς όπως… • Literacies • E-Reading • Επαγγελματική κατάρτιση • ΤΠΕ και μαθησιακός σχεδιασμός • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια • Επιστημονική Φαντασία και Επιστήμη • Παγκόσμια εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη
 7. 7. Θεωρητικό Πλαίσιο individual situated Non-local local social distributed constructivism Vrasidas & Zembylas (2004)
 8. 8. • With all the distractions (videogames, TV, gadgets, etc.), children and adults do not find time to read. • However, engaging with all these “distractions”, kids read a lot! • Reading is EVERYWHERE! Τεχνολογία – Γλώσσα - Γραμματισμός
 9. 9. www.lifelongreaders.org
 10. 10. Why Science Fiction IN EDUCATION?
 11. 11. Imagine Possibilities “No other genre is so free to imagine the possibilities of other worlds, societies, and times as science fiction” -- Sullivan III
 12. 12. • Η «επιστημονική φαντασία είναι ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο μπορεί να προετοιμάσει τους αναγνώστες για το μέλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο παρουσιάζοντάς τους μια ποικιλία από πιθανές μελλοντικές καταστάσεις και δίνοντάς τους φανταστικές εμπειρίες έτσι ώστε να συμφιλιωθούν με το νέο και το ασυνήθιστο» (Sullivan, 1999: 98). • Ο Παπαντωνάκης (2005) εντοπίζει πολλά εκπαιδευτικά ωφελήματα της Επιστημονικής Φαντασίας, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων στις γλωσσικές δεξιότητες, στην κριτική σκέψη, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, στη φαντασία και αυτοπεποίθηση. Σκεπτικό του έργου
 13. 13. http://www.printerinks.com
 14. 14. Τέσσερις λόγοι: 1. η δύναμη της καλής ιστορίας, 2. η ικανότητα της Επιστημονικής Φαντασίας να ζωντανεύει το μέλλον, 3. η δυνατότητά της να κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων για επιστημονικές έννοιες, 4. η τάση να προσφέρει γνώσεις σχετικά με τον κόσμο (Raham, 2004) Επιστημονικής Φαντασίας & διδασκαλία της επιστήμης
 15. 15. Καινοτομία του SciFiEd • Το έργο SciFiEd είναι το πρώτο έργο στο είδος του το οποίο μελετά τη δυναμική και τη δυνατότητα αυτού του εκπληκτικού είδους. • Διεπιστημονική/ διαθεματική προσέγγιση που προτείνει για ενσωμάτωση μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα
 16. 16. 1. Να αυξήσει τα κίνητρα και την επιτυχία των μαθητών στην επιστήμη και σε άλλα αντικείμενα, μέσα από την εισαγωγή της επιστημονικής φαντασίας στην εκπαίδευση. 2. Να ενισχύσει την ποιότητα της διδασκαλίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και μιας σειράς άλλων μαθημάτων, σε παιδιά ηλικίας 9-15. 3. Να συνδέσει την επιστήμη με πραγματικές καταστάσεις της ζωής όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. 4. Να ενισχύσει την πρόσβαση των κοριτσιών και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων στην επιστημονική παιδεία. 5. Να συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξής τους και στην ανταλλαγή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Οι στόχοι του έργου SciFiEd
 17. 17. Φωτογραφίες από την εφαρμογή
 18. 18. Αποτελέσματα έρευνας - Θετικά • Ενδιαφέρον, δημιουργικό, «διαφορετικό» μάθημα • Θετική επίδραση στους εκπαιδευτικούς και μαθητές • Προώθηση της εξερεύνησης και της δημιουργικής σκέψης από τους μαθητές • Ενδιαφέρουσα προσαρμογή του είδους της Επιστημονικής Φαντασίας στο πλαίσιο της τάξης και της μάθησης • Σύνδεση με πραγματικά γεγονότα • Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής, της συνεργασίας, της συζήτησης και της εποικοδομητικής επιχειρηματολογίας ανάμεσα στους μαθητές • Προώθηση της συνεργασίας και της οικοδόμησης της γνώσης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
 19. 19. Αποτελέσματα έρευνας – Προκλήσεις • Έλλειψη χρόνου για ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων κατά την προτίμηση των εκπαιδευτικών • Έλλειψη υλικού και πηγών τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να χρησιμοποιούν • Χρειάζεται προσπάθεια, δημιουργικότητα, καινοτομία για την ενσωμάτωση της Επιστημονικής Φαντασίας στους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος
 20. 20. Alphabets of Europe (AlphaEU) Ψηφιακά αλφαβητάρια στην προσχολική εκπαίδευση http://alphaeu.org/
 21. 21. • Το έργο AlphaEU εστιάζεται στην προτεραιότητα KA2: «Προώθηση της πρώιμης εκμάθησης γλωσσών» • Ο κύριος στόχος του έργου είναι να προωθήσει σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες την καλλιέργεια της πολυγλωσσίας και των γλωσσικών δεξιοτήτων κατά την προσχολική ηλικία, μέσω της ανάπτυξης, της πιλοτικής εφαρμογής και της υλοποίησης ψηφιακών αλφαβητάριων, καθώς και διαδραστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γλώσσα και το αλφάβητο. • Γλώσσες στόχου: Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά Σκοπός του έργου
 22. 22. Σκεπτικό του έργου Σύμφωνα με το Policy Handbook on Language Learning at Pre-Primary School Level (EC, 2011), η προώθηση της πολυγλωσσίας και των διαφορετικών κουλτούρων στα παιδιά: • Προωθεί την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη. • Αυξάνει την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων και να αλληλεπιδρούν μαζί τους. • Αυξάνει την ικανότητα της κατανόησης, έκφρασης, επικοινωνίας και επίλυσης του προβλήματος. • Μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση και να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση.
 23. 23. Καινοτομία του AlphaEU • Το AlphaEU είναι το πρώτο έργο το οποίο χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για να επιτευχθεί σύγκριση μεταξύ αλφαβλητων με τη βοήθεια των ψηφιακών αλφαβητάριων. • Το AlphaEU ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μελών της οικογένειας, των μεσολαβητών ή/και άλλων ενδιαφερόμενων που στηρίζουν την Πρώιμη Εκμάθηση Γλώσσας, επιτρέποντας την αποτελεσματική ενσωμάτωση ανάμεσα στο σχολείο και στην κοινότητα.
 24. 24. Ψηφιακά αλφαβητάρια http://alphaeu.org/alphabet-books
 25. 25. Ψηφιακές δραστηριότητες http://alphaeu.org/activities
 26. 26. Ιστοσελίδα: http://alphaeu.org/ Fb: AlphaEU Το AlphaEU στο διαδίκτυο
 27. 27. Μεθοδολογία 1. Πώς μπορούν τα ψηφιακά βιβλία και οι δραστηριότητες του AlphaEU να ενσωματωθούν από τους δασκάλους στo Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου; 2. Πώς μπορούν οι γονείς να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι με τα παιδιά τους τα βιβλία του AlphaEU και τις δραστηριότητες με στόχο τη μάθηση και τη διασκέδαση; 3. Τι οφέλη προσφέρει η χρήση των ψηφιακών αλφαβητάριων στην προσχολική εκπαίδευση; 4. Τι προκλήσεις προκύπτουν κατά την ενσωμάτωση των ψηφιακών αλφαβητάριων στο αναλυτικό πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης;
 28. 28. Φωτογραφίες από την εφαρμογή
 29. 29. Αποτελέσματα έρευνας - Προκλήσεις • Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν/συνηθίζουν τη χρήση του εξοπλισμού στο σχολείο (πληκτρολόγιο, ποντίκι) • Μικρός αριθμός υπολογιστών στο σχολείο • Κάποιες ελλείψεις στο σχεδιασμό (π.χ. πολλά αντικείμενα σε μία σελίδα, εισηγήσεις για περισσότερα αντικείμενα) • Novelty effect μέσα από τη χρήση του ψηφιακού υλικού • Σχεδιασμός για κινητές συσκευές
 30. 30. http://boysreading.org/ eftychia7@hotmail.com The contents of this presentation are the sole responsibility of the presenter and can in no way be taken to reflect the views of the European Union
 31. 31. Boys challenges • Bronzo (2010) declares that the following sobering facts may no longer be ignored: • - Boys are 3 to 5 times more likely than girls to be diagnosed with reading disabilities; • - Boys dominate the rolls of remedial reading classes; • - Boys are 50% more likely to be retained a grade than girls; • - Boys form the overwhelming majority of high-school dropouts and delinquents;
 32. 32. Objectives 1. Raise the motivation and interest of boys to read and write in order to close the gender gap; 2. Open up schools to appealing materials, including digital ones, to make reading and writing relevant to boys’ individual preferences; 3. Facilitate contact with male role-models engaging in literacy; and 4. Develop initiatives aimed at making language development fun and appealing for adolescent boys.
 33. 33. Target Groups • Boys 11-15 years old • In-service teachers and school librarians • Pre-service teachers • Teacher trainers • Instructional designers and curriculum developers • Educational authorities and policy makers • Researchers
 34. 34. Intellectual Outputs 1. A Research Report on effective reading promotion to teenage boys 2. The Boys Reading Toolkit that features • I. Introduction to Literature for Teenage Boys • II. Review of Significant Texts for Boys • III. Guidelines and Ideas for Successful Reading Promotion to Boys • IV. Guidelines and Ideas for Incorporating Boys' Literature in the Curriculum • V. Sample Actions and Activities for Reading Promotion to Boys • VI. Boys Reading Case Studies 3. Boys Reading Teacher Professional Development Modules 4. An interactive portal with resources and material in partner languages.
 35. 35. • Provide evidence-based recommendations to educational practitioners and policy makers; • Provide recommendations for optimal text/content design for educational publishing; • Prompt systematic, empirical, interdisciplinary research transcending established boundaries between scientific disciplines involved in reading research • Facilitate joint scientific publications and new, radically interdisciplinary, collaborative research projects • Increase collaboration between scientific research teams and relevant industrial partners, educational practitioners and agencies • Provide a solid platform for strong and competitive education policies and pedagogies built on empirically derived knowledge of the effects of technology on reading. Cost Action | E-Reading
 36. 36. • A recent study has revealed that about one third of all food production world-wide gets lost or wasted in the food production and consumption systems, amounting to 1.3 billion tonnes. In industrialized nations, retailers and consumers discard around 300 million tonnes that is fit for consumption, around half of the total food squandered in these regions. This is more than the total net food production of Sub-Saharan Africa and would be sufficient to feed the estimated 900 million people hungry in the world. (FAO) 1. Eat – Think 2. Don’t waste the Future 3. Raw Material Management 4. Social economy Additional EuropeAid Projects http://www.thinkeatsave.org/
 37. 37. Σχολεία του Μέλλοντος – Συμμετοχή στην Εκπαίδευση • Πρόγραμμα ERASMUS + με εταίρους το OXFAM UK, το CARDET, το OXFAM Italy και το Humanitarian Aid Πολωνίας • Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών και μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για προώθηση της ένταξης των αρχών της παγκόσμιας πολιτότητας στα σχολεία • Εκπαιδευτικές επισκέψεις εκπαιδευτικών σε σχολεία στις χώρες-εταίρους • Πιλοτικές εφαρμογές των προγραμμάτων σε επιλεγμένα σχολεία • Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανταλλαγής εμπειριών και εκπαιδευτικού υλικού
 38. 38. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. “Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265] The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.
 39. 39. Ταυτότητα Έργου • Τίτλος: Technology challenging poverty: Make the Link • Πλαίσιο: EuropeAid - αναπτυξιακό ταμείο ΕE • Συμμετέχοντες: Practical Action (Ανάδοχος-ΗΒ), Engineers without Boarders (ΗΒ), Centre for Science Education (ΗΒ), Oxfam Italia (Ιταλία), CCE (Πολωνία), CARDET (Κύπρος) • Διάρκεια: 3 χρόνια (2013 – 2016) • Στόχος: ενσωμάτωση της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα ΑΠ των πρώτων τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ στη Φυσική (Επιστήμη), Σχεδιασμό και Τεχνολογία (Οικιακή Οικονομία)
 40. 40. Γενικός Στόχος Ένταξη της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα αναλυτικά προγράμματα της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, για τις πρώτες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της ΕΕ, σε συνδυασμό με τις πρακτικές της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (όπως η μαθητοκεντρική και συμμετοχική διδασκαλία).
 41. 41. Τεχνολογική Δικαιοσύνη
 42. 42. Παγκόσμια Εκπαίδευση Mια μαθησιακή προσέγγιση που: • Προωθεί την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό. • Προωθεί την αυτοκριτική και αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων στη βάση των αρχών της παγκόσμιας αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων • Προωθεί ευκαιρίες για τον μαθητή για να έχει θετική και ενεργή συμμετοχή μέσα στην κοινωνία. συμβάλλοντας έτσι για ένα καλύτερο κόσμο.
 43. 43. Διαδικτυακή Πλατφόρμα • www.MakeTheLink.eu • Πρόσβαση στις Διδακτικές Ενότητες και το Εκπαιδευτικό Υλικό • Ευκαιρίες βασικής κατάρτισης σε θέματα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης • Διαδικτυακή Μάθηση • Απαιτείται απλή εγγραφή
 44. 44. Ανάπτυξη και Χαρακτηριστικά Θεματικών Ενοτήτων • Για τον εκπαιδευτικό • Οδηγός Εκπαιδευτικού • Στόχοι & Δείκτες Επιτυχίας από το ΑΠ του ΥΠΠ Κύπρου • Διάγραμμα Πορείας Μαθήματος • Για τον μαθητή • Κατάσταση & Πρόβλημα (Αυθεντικό) • Πληροφοριακό υλικό • Προδιαγραφές λύσης • Προτεινόμενα υλικά • Διερεύνηση, Πειραματισμός • Κατασκευή • Παρουσίαση, Αξιολόγηση
 45. 45. Διδακτικές Ενότητες - Σχεδιασμός & Τεχνολογία 3 Περιοχές ΑΠ (Α’-Β’ Γυμν.) - 5 Διδακτικές Ενότητες 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΟΜΕΣ • Αντιπλημμυρικό σπίτι • Γέφυρα 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ • Ανεμογεννήτρια • Ανεμιστήρα οροφής (με φωτοβολταϊκά) 3. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ • Αντλία νερού
 46. 46. 1η Ενότητα: Αντιπλημμυρικά Σπίτια Η κατάσταση Είστε μέλος μιας κοινότητας που ζει στο Watu, ένα μικρό νησί στον Ινδικό Ωκεανό. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί τεράστια αύξηση των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα πολλοί από τους ποταμούς του νησιού να υπερχειλίζουν και να προκαλούν πλημμύρες οι οποίες καταστρέφουν τα σπίτια σας. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο ενός αντιπλημμυρικού σπιτιού για την κοινότητά σας στο νησί Watu. http://practicalaction.org/flood-resistant-housing-drr
 47. 47. 2η Ενότητα: Ανεμογεννήτριες Η κατάσταση Είστε μέλος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης. Η ομάδα σας βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο Περού το οποίο δεν διαθέτει ηλεκτρική ενέργεια. Η αποστολή σας είναι να βοηθήσετε τους κατοίκους της κοινότητας να αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια για να καλύψουν κάποιες από τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο μίας ανεμογεννήτριας η οποία θα παρέχει ηλεκτρική ενέργεια και θα καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες ενός νοικοκυριού,όπως είναι ο φωτισμός. http://practicalaction.org/small-scale-wind-power
 48. 48. 3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 1/2 Η κατάσταση Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι που ζουν σε φτωχές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι μολυσματικές ασθένειες (Ελονοσία, Ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός κ.ά.) οι οποίες μεταδίδονται από τσιμπήματα μολυσμένων εντόμων με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν. Οι ειδικοί συστήνουν διάφορους τρόπους προστασίας από τα κουνούπια στο σπίτι όπως τη χρήση ανεμιστήρων οροφής.
 49. 49. 3η Ενότητα: Ανεμιστήρες οροφής 2/2 Το πρόβλημα Ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης βρίσκεστε σε ένα απομακρυσμένο χωριό στο Βιετνάμ το οποίο δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αποστολή σας είναι η εξής: Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο σπιτιού στο οποίο θα εγκαταστήσετε 1 ηλεκτρικό ανεμιστήρα οροφής και 1 τουλάχιστον ηλεκτρικό λαμπτήρα.Το σπίτι θα έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται με τη χρήση φωτοβολταϊκού πλαισίου. http://practicalaction.org/solar-power
 50. 50. 4η Ενότητα: Αντλία νερού Η κατάσταση Το χωριό Chepang Gaun είναι ένα φτωχό χωριό στο αναπτυσσόμενο Νεπάλ. Οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό. Για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό, οι γυναίκες και τα παιδιά αναγκάζονται να ξοδεύουν πολλές ώρες κουβαλώντας καθημερινά νερό σε δοχεία από κοντινά ποτάμια και λίμνες. Αυτή η επίπονη εργασία γίνεται εις βάρος του χρόνου των παιδιών και των γυναικών. Επιπρόσθετα, η ποσότητα νερού που μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό είναι περιορισμένη και δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των ανθρώπων. Εσείς, ως μέλη μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης έχετε αναλάβει να βοηθήσετε τους κατοίκους του χωριού. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο απλού συστήματος άντλησης –μεταφοράς- αποθήκευσης νερού με χρήση αντλίας νερού.
 51. 51. 5η Ενότητα: Γέφυρα Η κατάσταση Το Labak είναι μια περιοχή στην Ινδονησία. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ μιας δύσβατης οροσειράς και ενός ορμητικού ποταμού. Ο μόνος τρόπος επικοινωνίας των κατοίκων με τη γύρω περιοχή γίνεται διαμέσου της γέφυρας μήκους 25m που βρίσκεται πάνω από τον ποταμό. Η γέφυρα είναι σημαντική για τη ζωή των κατοίκων αφού καθημερινά τη διασχίζουν πεζοί για να μεταβούν στις εργασίες τους και να μεταφέρουν προϊόντα ως επίσης και τα παιδιά για να πηγαίνουν στο σχολείο. Πρόσφατα, λόγω πλημμυρών η γέφυρα υπέστη σοβαρές ζημιές στη γέφυρα με αποτέλεσμα να τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων που τη χρησιμοποιούν. Το πρόβλημα Να κατασκευάσετε ένα μοντέλο γέφυρας την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι και τα παιδιά της περιοχής Labak για να διασχίζουν πεζοί τον ποταμό χωρίς να τίθεται η ασφάλειά ους σε κίνδυνο.
 52. 52. Εισηγήσεις • Εφαρμογή προγραμμάτων σε συνεργασία με πυρήνες, Π.Ι. και σχολεία • Ετοιμασία προγράμματος αξιολόγησης και καλών πρακτικών • Συν-διοργάνωση σεμιναρίων • Επιλογή εκπαιδευτικών και συν-υποστήριξη με τους πυρήνες • Ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων
 53. 53. Για Πληροφορίες & Συμμετοχή …. Newsletter • http://www.cardet.org/en/subscribe Expression of Interest • http://www.cardet.org/declareinterest/ • info@cardet.org
 54. 54. Προγράμματα Εφαρμογής ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων» 25 Νοεμβρίου 2014 Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org–www.vrasidas.com vrasidas@cardet.org

×