Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Palveluseteliseminaari, Tallinna 17.3.2010 Mari Patronen Tampereen kaupunki Sitran ...
Miksi palveluseteli vanhusten palveluihin? <ul><li>Nykytilan haasteet: </li></ul><ul><li>kuntalaisten vaatimukset ja toive...
Tampereen kaupunkiseudun väestökehitys 75-84- ja yli 85- vuotiaiden ikäryhmissä v. 2010-2040
Lähtökohtana konkreettiset muutostarpeet <ul><li>kuntalaisen palvelujen tarpeeseen vastaaminen </li></ul><ul><li>tilaajast...
Vanhuspalvelujen palveluseteliprojektin tavoitteet <ul><ul><li>kehittää palvelusetelin käyttömahdollisuuksia vanhusten asu...
Projektin aikataulu 10/2009-6/2010 1.Selvitetään palvelusetelin käyttömahdollisuudet vanhuspalveluissa Palvelusetelin tavo...
Projektityöryhmät ja resurssit <ul><li>Perustettiin Tampereen seudullinen ohjausryhmä projektille </li></ul><ul><ul><li>jä...
Tehostettu palveluasuminen - työryhmätyöskentelyn eteneminen <ul><li>Tammikuussa 2010 työryhmä päätti hyväksyä yhteiset t...
Palveluntuottajien vähimmäiskriteerit – tehostettu palveluasuminen <ul><li>Työryhmissä määritellyt kriteerit: </li></ul><u...
Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus <ul><li>Tehostettu palveluasuminen: </li></ul><ul><ul><li>Avuntarve on ympärivuor...
Palvelun kustannukset palveluseteliin <ul><li>Tehtävänä määritellä palvelusetelillä tuotetun palvelun kokonaishinta kunnal...
Perusmäärittelyt palveluportaalin ja asiakasohjauksen malliksi <ul><li>valmisteltu ohjeet kuinka palvelusetelituottajaksi ...
Perusmäärittelyt palveluportaalin ja asiakasohjauksen malliksi <ul><li>ASIAKASOHJAUS: </li></ul><ul><li>asiakkaaksi tulemi...
Sähköinen palvelukortti <ul><li>tammikuussa 2010 lähdetty yhdessä Luottokunnan kanssa pilotoimaan sähköistä palvelukortti ...
Päätöksenteko- ja talousarvioprosessi kunnissa <ul><li>Palvelusetelin arvoa koskevan päätöksen toimeenpano kunnissa, </li>...
<ul><li>Pormestariohjelma 2009-2012 , Ikäihmisten palvelustrategia 2009-2012 , Ikäihmisten palvelujen lautakunta : Teki ...
Päätöksenteko- ja talousarvioprosessi 2010-2011/ Tampereen kaupunki Asiakkaat Palveluntuottajat Asiakaspalaute, asiakastar...
Palvelusetelin järjestelmän vaikuttavuus  - arvoväittämät <ul><li>Palveluseteli pystyy tuottamaan lisäarvoa kaikille toim...
Arvoväittämät: <ul><li>Kunnalle (Julkisten palvelujen rahoittajalle) palveluseteli tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla ikä...
Toimenpiteet joilla tavoitteisiin päästään <ul><li>Kunnallinen päätöksenteko- ja talousarvioprosessi </li></ul><ul><ul><li...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti

2,467 views

Published on

Miksi palveluseteli vanhusten palveluihin? Mari Patronen, Palveluseteliseminaari 17.3.2010.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti

 1. 1. Vanhuspalvelujen palveluseteliprojekti Palveluseteliseminaari, Tallinna 17.3.2010 Mari Patronen Tampereen kaupunki Sitran Palvelusetelihanke
 2. 2. Miksi palveluseteli vanhusten palveluihin? <ul><li>Nykytilan haasteet: </li></ul><ul><li>kuntalaisten vaatimukset ja toiveet </li></ul><ul><li>kunnan palvelurakenteen monipuolistaminen </li></ul><ul><li>hyvinvointi- ja terveysalan taloudellisen perustan kestävyys </li></ul><ul><li>valtakunnallisen ja seudullisen elinkeinotoiminnan virkistäminen </li></ul><ul><li>osaavan työvoiman riittävyys ja alan houkuttelevuus </li></ul><ul><li>palvelujen käytön alueelliset ja sosioekonomiset erot </li></ul><ul><li>väestön ikääntyminen </li></ul>
 3. 3. Tampereen kaupunkiseudun väestökehitys 75-84- ja yli 85- vuotiaiden ikäryhmissä v. 2010-2040
 4. 4. Lähtökohtana konkreettiset muutostarpeet <ul><li>kuntalaisen palvelujen tarpeeseen vastaaminen </li></ul><ul><li>tilaajasta asiakaslähtöiseksi toimijaksi  asiakkaan valinnan mahdollisuus, palvelujen saatavuuden paraneminen ja palvelujen erilaistuminen  neuvonnan rooli </li></ul><ul><li>vanhuspalvelujen rakenteen muutos </li></ul><ul><li>monituottajamallin tukeminen ja vuoropuhelu tilaajan ja tuottajan kesken </li></ul><ul><li>hankintamenettelyn yksinkertaistaminen </li></ul><ul><li>palvelumenojen hillitseminen – kustannusvaikutukset </li></ul><ul><li>kunnissa tehtävän hallinnollisen työn muuttuminen ja väheneminen  valvonnan rooli </li></ul>
 5. 5. Vanhuspalvelujen palveluseteliprojektin tavoitteet <ul><ul><li>kehittää palvelusetelin käyttömahdollisuuksia vanhusten asumispalveluissa ja kotihoidossa </li></ul></ul><ul><ul><li>rakentaa geneeriset mallit palvelusetelin arvon määrittämiseksi ja palveluntuottajien hyväksymiskriteereiksi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>riittävän yksityiskohtaisia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kunnille käytettäviä </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>luoda riittävän selkeä palvelusetelimalli asiakkaille, tuottajille ja kunnalle </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vertailtavuus  asiakas, kunta, palveluntuottaja </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>täydentää palvelutarjontaa vanhusten palveluissa, palvelusetelin sovellettavuus </li></ul></ul><ul><ul><li>yhdessä Sitran Palvelusetelihankkeen muiden osaprojektien kanssa rakentaa malli sähköisesti toimivasta palvelusetelistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Tampereella yhteistyö Kotitorin kanssa mm. sähköisen palveluportaalin ja laskutuksen luomiseksi </li></ul></ul>
 6. 6. Projektin aikataulu 10/2009-6/2010 1.Selvitetään palvelusetelin käyttömahdollisuudet vanhuspalveluissa Palvelusetelin tavoitteiden täsmentäminen 09-10/2009 Asumispalvelut, tehostettu palveluasuminen: hyväksymiskriteerien määrittely 10/2009- 1/2010 2.Palveluntuottajien hyväksymiskriteerien, asumispalvelut ja kotihoito, määrittely 3.Palvelun kustannusten/ hinnan määrittely palveluseteliin Päätösprosessin määrittely/ riskien ja muutoksen hallinta 12/2009-1/2010 5.Mallin käyttöönotto (Tampereen omat palvelusetelipilotit)/ vaikutusten ennakointi 6/2010 4.Geneerinen malli palveluportaaliksi ja asiakasohjauksen mallinnus Määritellään palvelun kokonaishinta kunnalle 10-11/2009 Perusmäärittelyt 1/2010 Palveluiden ja asiakasryhmien määrittely 10-11/2009 kriteerien geneerisen mallin luominen 12/2009-3-4/2010 Laadun ja hinnan yhdistävä geneerisen mallin luominen 1-3-4/2010 Geneerisen mallin luominen 1-5/2010 Tasasuuruinen / tulosidonnainen palveluseteli Palvelusetelin arvon määrittäminen 11-12/2009 Kotihoito, säännöllinen: hyväksymiskriteerien määrittely 1/2010 – 3-4/2010
 7. 7. Projektityöryhmät ja resurssit <ul><li>Perustettiin Tampereen seudullinen ohjausryhmä projektille </li></ul><ul><ul><li>jäseninä seudullisen työryhmän kuntien sosiaali- ja terveys tai vanhuspalvelujen johtajat, Tampereen ikäihmisten palvelujen sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen apulaispormestari, Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja, Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö, Kuntaliiton vanhustyön erityisasiantuntija, aluehallintoviraston osastopäällikkö, Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja, Tampereen yliopiston sosiaalityön professori, Sitran Palvelusetelihankkeen kehitysjohtaja, Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen tilaajapäällikkö (puheenjohtaja), vanhuspalvelujen palveluseteliprojektin johtaja (esittelijä) ja projektikoordinaattori (sihteeri) </li></ul></ul><ul><li>Perustettiin kaksi työryhmää: </li></ul><ul><ul><li>Seudullinen työryhmä, jossa mukana koko Tampereen kaupunkiseutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suurten kaupungien työryhmä, jossa mukana Lahti, Jyväskylä, Vantaa </li></ul></ul><ul><ul><li>ja Oulu sekä kommentoijana Helsinki ja Turku </li></ul></ul><ul><ul><li>työryhmien jäsenet kuntiensa vanhuspalvelujen johtajia ja päätösvaltaa omaavia, jotta työryhmien päätökset voidaan ottaa kunnissa käyttöön </li></ul></ul><ul><li>Mukana Kuntaohjelman Palvelusetelihankkeen muiden projektien työryhmissä: </li></ul><ul><ul><li>hinnoittelu- ja sopimusprojektin ohjausryhmä </li></ul></ul>
 8. 8. Tehostettu palveluasuminen - työryhmätyöskentelyn eteneminen <ul><li>Tammikuussa 2010 työryhmä päätti hyväksyä yhteiset tehostetun asumispalvelun hyväksymiskriteerit tehostettuun palveluasumiseen ja lyhytaikaishoitoon omaishoitajien vapaan ajaksi </li></ul><ul><li>Työryhmä aloitti työn tehostetun palveluasumisen hyväksymiskriteerien määrittelystä, koska kaikki työryhmän jäsenet aikovat järjestää uuden palvelusetelilainsäädännön (L sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009) mukaista asumispalvelua </li></ul><ul><li>Työryhmän työ jatkuu helmikuussa 2010 kotihoidon hyväksymiskriteerien ja palvelusetelin arvonmäärittely työllä </li></ul>
 9. 9. Palveluntuottajien vähimmäiskriteerit – tehostettu palveluasuminen <ul><li>Työryhmissä määritellyt kriteerit: </li></ul><ul><li>Palveluyksikköä koskevat yleiset sopimusehdot </li></ul><ul><li>Tilat, laitteet ja välineet </li></ul><ul><li>Henkilöstö </li></ul><ul><li>Osaaminen </li></ul><ul><li>Laadun hallinta </li></ul><ul><li>Palvelun sisällön vaatimukset </li></ul><ul><li>Turvallisuus </li></ul><ul><li>Raportointi ja valvonta </li></ul><ul><li>Asiakasjärjestelmät, rekisterinpito ja arkistointi </li></ul><ul><li>Ohjeet kuinka palvelusetelituottajaksi hakeudutaan </li></ul>Ohjeet kuinka palvelusetelituottajaksi hakeudutaan
 10. 10. Tehostetun palveluasumisen palvelukuvaus <ul><li>Tehostettu palveluasuminen: </li></ul><ul><ul><li>Avuntarve on ympärivuorokautinen </li></ul></ul><ul><ul><li>ympärivuorokautinen perusturva: henkilökohtaisten tarpeiden mukainen hoito, apu, ohjaus ja tuki kodin henkilöstöltä </li></ul></ul><ul><ul><li>tarvittavat sairaanhoitopalvelut (mm. lääkehoito) </li></ul></ul><ul><ul><li>henkilökohtaisesta päivittäishygienista ja puhtaudesta huolehtiminen, wc-käyntien opastaminen tarpeen mukaan ympäri vuorokauden, tarvittava peseytymisapu </li></ul></ul><ul><ul><li>vaate- ja liinavaatehuollon järjestäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>asuinympäristön ylläpitosiisteydestä huolehtiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>turvallisuuden takaaminen </li></ul></ul>
 11. 11. Palvelun kustannukset palveluseteliin <ul><li>Tehtävänä määritellä palvelusetelillä tuotetun palvelun kokonaishinta kunnalle </li></ul><ul><ul><li>Vaikeutena se, että kunnan kustannuslaskenta ei tue yksittäisen palvelun hinnan määrittämistä </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan tuotteistaminen eroavat toisistaan jossain määrin </li></ul></ul><ul><li>Suurten kaupunkien ja seudullisen työryhmän linjaukset tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvon määrittämisessä: </li></ul><ul><ul><li>tulosidonnainen seteli – jokaiselle kuntalaiselle mahdollinen </li></ul></ul><ul><ul><li>projektissa valmistelu geneerinen malli, jota sovelletaan kunnittain mm. erilaisten hinnoitteluperusteiden mukaan </li></ul></ul><ul><ul><li>mallin lähtöarvoksi alin markkinoilla oleva hinta (vaihtelee kunnittain) kustannusten nousupaineiden hillitsemiseksi </li></ul></ul><ul><ul><li>mitä suuremmat asiakkaan tulot sitä suurempi omavastuu </li></ul></ul><ul><ul><li>pienituloiselle asiakkaalle palvelusetelin käyttö samanhintaista kuin oman tuotannon palvelun käyttö </li></ul></ul>
 12. 12. Perusmäärittelyt palveluportaalin ja asiakasohjauksen malliksi <ul><li>valmisteltu ohjeet kuinka palvelusetelituottajaksi hakeudutaan </li></ul><ul><li>määritelty palveluntuottajien hyväksymiskriteerit </li></ul><ul><li>tehty alustavia määrittelyjä palveluprofiilin peruskriteereiksi: </li></ul><ul><ul><ul><li>hinta, hoidon kuukausihinta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lisäpalvelujen hinnat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sijainti ja saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>turvajärjestelmät </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ulkoilumahdollisuudet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>päivä- ja virkistystoiminta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ravintola, ateriat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vuokra: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sähkö </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vesi </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Perusmäärittelyt palveluportaalin ja asiakasohjauksen malliksi <ul><li>ASIAKASOHJAUS: </li></ul><ul><li>asiakkaaksi tuleminen ja asiakkaan neuvonta </li></ul><ul><li>mahdollisuus kaikille, jotka täyttämisen tehostetun palveluasumisen kriteerit ja heille on tehty palvelutarpeen arviointi </li></ul><ul><li>palveluseteliä tarjotaan kunnan asiakasohjaaja, joka antaa arvion palvelun kustannuksista, välittää tiedon palvelusetelituottajista ja kertoo mitä setelillä saa </li></ul><ul><li>mikäli asiakas päättää ottaa setelin hän valitsee mieluisan palveluntuottajan kunnan hyväksymisen palvelusetelituottajien listasta </li></ul><ul><li>asiakkaan laskutus </li></ul><ul><li>asiakkaan tulee täyttää tuloselvityslomake ja palauttaa se kunnan asiakasohjaajalle joka tekee päätöksen palvelusetelin myöntämisestä </li></ul><ul><li>palveluseteli määräytyy asiakaskohtaisesti hänen bruttotulojensa mukaan. Tulojen laskennan perusteet ovat samat kuin kotihoidon maksua määrättäessä. </li></ul><ul><li>asiakas ja palveluntuottaja </li></ul><ul><li>Asiakas luovuttaa kunnalta saamansa palvelusetelin palveluntuottajalle. Tuottaja laskuttaa kuntaa setelin suuruutta vastaavalla summalla </li></ul><ul><li>asiakas tekee palveluntuottajan kanssa sopimuksen </li></ul><ul><li>Palvelunsetelin ylittävät kulut (mm. vuokra) palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta heidän tekemänsä sopimuksen mukaisesti </li></ul><ul><li>Mikäli asiakkaalla ei ole taloudellisia edellytyksiä asua valitsemassaan palvelutalossa, hän siirtyy kunnan palvelujen piiriin. Tätä paikkaa asiakas joutuu todennäköisesti odottamaan, joten tilanteesta on syytä informoida palveluohjaajaa vähintään 3 kuukautta ennen asiakkaan sopimuksen irtisanomista </li></ul><ul><li>Sopimukseen tieto miten päättymis- ja purkuehdoista. </li></ul>
 14. 14. Sähköinen palvelukortti <ul><li>tammikuussa 2010 lähdetty yhdessä Luottokunnan kanssa pilotoimaan sähköistä palvelukortti </li></ul><ul><ul><li>hankkeessa Tampereen kaupungin palvelusetelipilottiin kuuluva palveluntuottaja </li></ul></ul><ul><ul><li>asiakkaita noin 20, jotka kykenevät itse hoitamaan rahaliikenteensä </li></ul></ul><ul><ul><li>haetaan käyttökokemuksia palvelukortin käytössä hyvin haastavassa palvelussa – säännöllinen kotihoito </li></ul></ul><ul><ul><li>säännöllinen kotihoito kasvava markkina-alue ja siitä syystä tärkeä kokeilukenttä </li></ul></ul><ul><li>Pilotissa selvitetään tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaikuttavat kortin käyttöönottoon kunnissa </li></ul>
 15. 15. Päätöksenteko- ja talousarvioprosessi kunnissa <ul><li>Palvelusetelin arvoa koskevan päätöksen toimeenpano kunnissa, </li></ul><ul><li>esimerkkinä Tampere </li></ul><ul><li>Palvelusetelin käyttöönoton strateginen asemointi </li></ul><ul><li>Tampereella on tehty strategiset päätökset palvelusetelin käytöstä ja tavoitteista seuraavissa toimielimissä: Kilpailuttamistyöryhmä 1/2008 , Pormestari perusti kilpailuttamistyöryhmän 28.11.2007. Loppuraportissaan työryhmä suositti palvelusetelin laajempaa käyttöönottoa sekä pilotointia uusissa palveluissa. Tampereen kaupungilla oli tuolloin käytössä omaishoidon tuen palveluseteli. Kaupunginvaltuusto: Kaupunkistrategian 2020 valtuustokauden tavoitteiksi 2009-2012; ” Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa” Mittarit: </li></ul><ul><li>• Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen </li></ul><ul><li>• Uudet sähköiset palvelut </li></ul><ul><li>• Yhteisen kehittämisen hyvät käytännöt </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Pormestariohjelma 2009-2012 , Ikäihmisten palvelustrategia 2009-2012 , Ikäihmisten palvelujen lautakunta : Teki päätökset kaupungin omista piloteista (Pispanlinna, Peurankalliokeskus) vuosille 2008-2009, Päätti osallistumisesta Kuntaohjelman palvelusetelihankkeeseen 21.9.2009, Asumispalvelujen ja kotihoidon palvelutuottajia koskevat hyväksymiskriteerit ja arvon määrittelymalli viedään Ikäihmisten palvelujen lautakuntaan 10.3.2010. Lautakunta määrittelee palvelusetelin aseman vanhuspalvelujen järjestämisessä. Lautakunta myös päättää, mitä palveluja palvelusetelillä järjestetään ja kuinka laajasti. Tilaaja valitsee ja hyväksyy hallintopäätöksellä palvelusetelillä hankittavien palvelujen tuottajat. Tilaaja voi myös päättää, milloin palvelusetelillä järjestettävä palvelu on perusteltua järjestää asiakkaan kotikunnan ulkopuolella. Talousarvio: TA 2008: ”Selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön palvelusetelimalli, joka edistää ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja itsenäistä selviämistä. Tampereen kaupunki osoittaa talousarviossaan ja –suunnitelmassaan voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin palveluihin”. TA2011: Asumispalvelujen ja kotihoidon palveluseteli sisällytetään vuoden 2010 talousarvioprosessiin vuodelle 2011. </li></ul>
 17. 17. Päätöksenteko- ja talousarvioprosessi 2010-2011/ Tampereen kaupunki Asiakkaat Palveluntuottajat Asiakaspalaute, asiakastarpeet, palvelut Valtuusto Kaupunginhallitus Konsernihallinto Lautakunnat/ Tilaajat Johtokunnat/ Tuottajat Kehys- päätös 7.6. Palvelujen hankintojen suunnittelu /palvelusetelin Iautakuntakäsittely 10.3. (hyväksymiskriteerit ja arvo) Kehys- neuvottelut 27.-28.5. Tarjous- pyyntömenettely Sopimus- neuvottelut Kehyksen suunnittelu Vuosi- suunnitelmaesitykset hyväksyttyinä/ sis. palvelusetelin TA:n käsittely 1. ja 8.11. TA:n hyväksyminen 15.11. Tuottajien vuosisuunnitelmat Palvelusetelin käyttöönoton tavoitelinjaus/ talous- ja strategiaseminaari 10.5. Tilaajien vuosisuunnitelmat 2/2011 Sopimus- seuranta TA- neuvottelut Pormestarin TA-esitys Vuosi- raportit 1 2 4 5 3 Vuosisuunnitelmien laadinta Sopimusten hyväksyminen KEHYSVAIHE TA/TS -VAIHE 6 2010 2011 Kaupunkistrategia 2020 Pormestariohjelma 2009-2012 Ikäihmisten palvelustrategia 2009-2012 TAMMI JOU MAR LOKA SYYS ELO HEINÄ KESÄ TOU HUHTI MAAL HELMI
 18. 18. Palvelusetelin järjestelmän vaikuttavuus - arvoväittämät <ul><li>Palveluseteli pystyy tuottamaan lisäarvoa kaikille toimijoille ikäihmisten kotona asumista tukevien palveluiden arvoketjussa. </li></ul><ul><li>Kuntalaiselle palveluseteli parantaa asiakaspalvelun laatua ja saatavuutta. Kunnan neuvontatoiminnan (palveluportaali) avulla asiakkaat tietävät paremmin mitä palveluita on saatavilla ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen, pystyvät tekemään vertailuja ja palvelusetelin myötä palvelut saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. </li></ul><ul><li>Julkisesti maksettujen palveluiden osalta palveluseteli parantaa toiminnan tuottavuutta, sillä palveluketju on yhtenäinen ikäihmisten palveluissa. Kunnan neuvontatoiminta (palveluportaali osa tätä toimintaa) tekee koordinoinnin tehokkaammin koska se tekee sen keskitetysti. </li></ul>
 19. 19. Arvoväittämät: <ul><li>Kunnalle (Julkisten palvelujen rahoittajalle) palveluseteli tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla ikäihmisten kotona asumisen pidempään palvelun saannin nopeutuessa. Tällöin ikäihmisten hoidon kustannukset pysyvät paremmin hallinnassa ja kustannusten nousua kyetään hallitsemaan paremmin.  Yksityinen palvelutuotanto pystyy sopeutumaan kysynnän vaihteluihin kuntaa nopeammin, kunnat säästyvät tarpeen vaatimilta lisäinvestoinneilta. </li></ul><ul><li>Yksityisen tuottajan näkökulmasta palveluseteli mahdollistaa tuottajan pääsyn markkinoille, palvelutuotannon kasvun, koska palvelusetelillä voi tarjota erilaistuvia palveluja kohdennetulle asiakasryhmälle, kilpailla laadulla ja kehittää palveluja kysynnän mukaisesti. Kunnan neuvontatoiminta (palveluportaali) toimii tuottajaverkoston markkinointi- ja myyntikanavana. Pienelle tuottajalle palveluportaali helpottaa markkinoille pääsyä, koska pienen tuottajan resurssit omaan myyntiin ja markkinointiin voivat olla olemattomat. </li></ul>
 20. 20. Toimenpiteet joilla tavoitteisiin päästään <ul><li>Kunnallinen päätöksenteko- ja talousarvioprosessi </li></ul><ul><ul><li>palvelusetelin soveltuvuus </li></ul></ul><ul><ul><li>käyttöönoton vaikutusten arviointi </li></ul></ul><ul><ul><li>talousarvio </li></ul></ul><ul><li>Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit ja sopimusmallien geneeriset mallit </li></ul><ul><ul><li>tehostettu palveluasuminen, omaishoidon tuen vapaan lyhytaikaishoito ja säännöllinen kotihoito </li></ul></ul><ul><li>Mallit palvelusetelin arvon määrittämiseksi </li></ul><ul><ul><li>tulosidonnainen vai tasasuuruinen </li></ul></ul><ul><ul><li>mahdollinen kaikille kuntalaisille </li></ul></ul><ul><li>Asiakaslähtöisempi toimintatapa </li></ul><ul><ul><li>riittävä neuvonta ja ohjaus </li></ul></ul><ul><ul><li>sähköiset ratkaisut </li></ul></ul>

×