Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palveluseteli Helsingin sosiaalivirastossa

1,841 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palveluseteli Helsingin sosiaalivirastossa

 1. 1. PALVELUSETELI HELSINGIN SOSIAALIVIRASTOSSA Sitran ja Helsingin kauppakamarin palveluseteli-info 25.11.2010 Ostopalvelupäällikkö Tuulikki Siltari Helsingin sosiaalivirasto,vanhusten palvelut
 2. 2.  Miten on edetty Mitä on tehty Mitä haasteita Mitkä seuraavat stepit
 3. 3. Sosiaalipalvelujen arvoverkko KANSALAISET (Vertaistoiminta, KANSALAISJÄRJESTÖT Vapaaehtoistyö ja (Soslk järjestöavustukset) perhehoito) KANSALAISET (Kotihoidon tuki ja omaishoidon tuki) STRATEGISET KUMPPANIT (Uusien palvelukonseptien kehittely) Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri (Yksityisen hoidon IN HOUSE tuki) (Säätiöt, liikelaitokset) PALVELUYRITYKSET (Yksityiset palvelut) OMA PALVELU- TUOTANTO (Palvelu- SISÄISET seteli) KUMPPANIT (Yhteiset prosessit ja hankkeet) SOPIMUSTUOTTAJAT (Kilpailutetut asiakaspalvelujen ostot)
 4. 4. Sopimussuhteet palvelusetelipalvelussa KUNTAPalvelutarpeen arvio HyväksyminenPäätös palvelusetelin • laatukriteeritmyöntämisestä • valvonta Sopimus PALVELUNASIAKAS • hoito- ja palvelu TUOTTAJA • hinta
 5. 5. Vanhusten palveluasumisen palveluseteli Ensimmäinen toteutus HelsingissäPalveluseteli otettiin käyttöön 1.3.2008Käyttöönottoa edelsi kokeilu 1.4.2006-31.3.2007Palveluseteli on tarkoitettu palveluasumisen hoivan kustannustenkattamiseen (perusmaksu ja palvelumaksu) -asiakas maksaa tuottajalle vuokran ja ateriat ja omavastuuosuuden palvelumaksusta - tuottaja veloittaa palvelusetelin suuruisen osuuden palvelumaksusta kaupungiltaPalvelusetelin max arvo 1500 euroa kuukaudessa - valmistelussa arvon korotus
 6. 6. Vanhusten palveluasumisen palveluseteli Kokemuksia 1• Palveluntuottajia 48, yhteensä 68 yksikköä - joista 38 Helsingissä - joista 37:ssä palveluseteliasiakas (7/2010) - joista 14:ssa yli 3 asiakasta - joista 7:ssä väh. 10 asiakasta• Asiakkaita 12/2008 99 asiakasta (yhteensä 107) 12/2009 154 asiakasta (yhteensä 178) tavoite 200 10/2010:193 asiakasta (yhteensä 230) tavoite 300• Hoitovrk 2008: 21 173 (58 laskennallista paikkaa) 2009: 51 527 (141 laskennallista paikkaa) 10/2010: 57 666 (188 laskennallista paikkaa)
 7. 7. Vanhusten palveluasumisen palveluseteli Kokemuksia 2Kustannukset 2008: 872 000 €, 15 000 €/seteli 1363 €/kk/as 2009: 2,1 milj.€, 13 400 €/seteli 1321 €/kk/as 10/2010 2,1 milj.€ 1305 €/kk/asPalveluasuminen 2009 Ostopalveluasuminen 39,6 milj.€ / 361 978 hvrk /1237 as Palveluseteli 14,4% asiakkaista 14,2% hoitovrk:sta 5,3% kustannuksista
 8. 8. Syksyllä 2009Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta valmistelemaan yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaaliviraston, hankintakeskuksen ja hallintokeskuksenoikeuspalvelujen kanssa selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta tammikuun 2010 loppuun mennessä.Selvityksen tekemistä varten perustettiin työryhmä.
 9. 9. Työryhmän raportin johtopäätös 31.1.2010 Palvelusetelin käyttöä on tarpeen pilotoida sekä terveyskeskuksessa ettäsosiaalivirastossa. Hyödynnetään Sitran kuntaohjelman palvelusetelihankkeen valtakunnallisiaosahankkeita mm. palvelusetelien arvon määrityksessä ja palveluntarjoajaporttaalinkehittämisessä. Kokeilut suunnitellaan sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhteistyönä, jotta eritoimintoihin mahdollisesti soveltuvat yhtenäiset käytännöt ja kehittämislinjauksettulee hyödynnettyä tehokkaasti. Kokeilujen koordinointi tulee työryhmän mukaan vastuuttaa jollekin jo olemassaolevalle sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöfoorumille tai erilliselle työryhmälle,joka vastaa myös em. kokeilujen seurannasta ja arvioinneista.Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varattu 1 miljoonan euron määrärahaesitetään osoitettavaksi em. yhteistyöfoorumin/työryhmän käyttöönpalvelusetelikokeiluja varten.
 10. 10. Sosiaalilautakunta 22.6.2010 tehdessään esityksen kaupunginhallitukselle totesi mm. Pitää kannatettavana sitä, että palvelusetelin käyttöä kokeillaan ja että asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on sosiaaliviraston palvelustrategian mukaista Palvelusetelistä ei saa syntyä vain keskimääräistä maksukykyisimmille mahdollinen tukimuoto Lisäksi seuraavat ehdot: 1. Palvelusetelikokeilu ei saa lisätä segregoitumiskehitystä 2. Palvelusetelikokeilussa omavastuuosuudella on katto, joka on enimmillään kunnallisen asiakasmaksun suuruinen tai lähellä sitä 3. Palvelusetelin käyttöä voidaan kokeilla palveluissa ja tilanteissa, joissa on nähtävissä tilanne, jossa palvelun kysyntää ja tarjontaa on riittävästi, siten että seteli ei aiheuta hintojen kohoamista.
 11. 11. Kaupunginvaltuuston päätös kokeiluista 25.8.2010 Kokeilut 30.6.2012 saakka Lautakunnat päättävät kokeilujenkäynnistämisestä
 12. 12. Sosiaaliviraston kokeilut:Päätökset tehty Lasten kerhotoiminta (käynnistynyt 1.11.2010 alkaen) Vanhusten päivätoiminta (käynnistyy 1.12.2010 alkaen) Vammaisten henkilökohtainen apu (käynnistyy 1.12.2010alkaen) Lapsiperheiden kotipalvelu (käynnistyy 1.1.2011 alkaen)Suunnitteluvaiheessa Omaishoitajien lomitus Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen Sosiaalihuoltolain mukainen palveluasuminen alle 65-vuotiaille vammaisille henkilöille Henkilökohtainen budjetti (vanhusten palvelut)
 13. 13. Sosiaaliviraston koordinointiTehtävänä : Koordinoida sosiaaliviraston palvelusetelikokeilujensuunnittelua, toteuttamista ja arviointia ja vastata mm. siitä, että päätöksenteossa, järjestämisessä, rekisterin- ja luettelonpidossa noudatetaan palvelusetelilakia valmistelussa ja toteutuksessa hyödynnetään Sitran kuntaohjelman kanssa tehtävää yhteistyötä ja tietoja soveltuvin osin valmistelussa ja toteutuksessa toimitaan yhteistyössä terken, muiden PKS-kuntien ja tasken kanssa erityisesti tietojärjestelmäratkaisuja kehitettäessä seuranta toteutetaan ja arvioinnista tuotetaan väliraportti ja esitys kokeilujen tuloksen pohjalta tarvittavista jatkotoimenpiteistä palvelusetelijärjestelmän mahdollisesta vakiinnuttamisesta johtosääntömuutoksineen 31.1.2012 mennessä
 14. 14. Kerhotoiminnan palveluseteli Palvelusetelillä tuotettu kerhotoiminta on uusi palvelumuoto, jolla tuetaan lapsiaan kotona hoitavia vanhempia. Kerhotoimintaa järjestetään myös kunnallisena toimintana pääasiassa leikkipuistoissa Perheillä on subjektiivinen valintaoikeus joko kunnalliseen tai yksityiseen päivähoitoon tai kotihoidontukeen. Suunnattu yli kaksivuotiaille lapsille, joiden nuorempia sisaruksia hoidetaan vielä kotona Tarkoitettu myös kaikille yli 3-vuotiaille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa tai joiden hoitamiseksi ei makseta yksityisen hoidon tukea. Voidaan myöntää siihen saakka, kunnes lapsi on oikeutettu maksuttomaan esiopetukseen. Lapsi voi siirtyä päivähoitopaikalta kerhotoimintaan määräaikaisesti ja säilyttää halutessaan päivähoitopaikkansa Kerhotoimintaa on 36-60 tuntia kuukaudessa, enintään 3 tuntia päivässä. Kerhotoiminta on suunnitelmallista ko. kerhoryhmälle kohdennettua toimintaa. Henkilöstömitoitus on enintään 13 lasta ohjaaja kohden. Palvelusetelin suuruus on 100 euroa kuukaudessa lasta kohden. Tämän lisäksi palveluntuottajalla on mahdollisuus periä määrittelemänsä asiakasmaksuosuus
 15. 15. Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa otetaan palveluseteli käyttöön 1.1.2011 alkaen. Palveluseteli on tasasuuruinen, arvoltaan 24 euroa/tunti. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää näin ollen keskimäärin 8 euroa tunti (palveluntuottajien keskihinta arkisin klo 7-18 on 32 e/tunti, hinnan vaihteluväli 24-40 e/tunti ja omavastuuosuuden vaihteluväli 0-16 euroa). tavoitteena saatavuuden paraneminen ja joustavuus,
 16. 16. Henkilökohtainen apu• Vaikeavammaisen henkilön avustaminen – Kotona ja kodin ulkopuolella • Päivittäisissä toimissa • Opiskelussa • Työssä • Harrastuksissa • Yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa osallistumisessa• Perustuu palvelusuunnitelmaan• Asiakkaille aina maksuton palvelu• Kokeilu alkaa 1.12.2010
 17. 17. Vanhusten päivätoiminnan palveluseteli• Palvelusetelin avulla tavoitteena lisätä päivätoimintaa = vastataan kasvavaan tarpeeseen• Tavoitteena synnyttää pienimuotoisempaa, toiminta-ajoiltaan joustavampaa ja siten asiakaslähtöisempää päivätoimintaa• Hoitoisuuskriteerit samat kuin kunnallisessa vaihtoehdossa – Muistisairaat, omaishoitajan tuki, toimintakyvyn vaje, turvattomuus, yksinäisyys• Palvelusetelin arvo 50 euroa/toimintapäivä, jos palveluntuottaja järjestää kuljetuksen palvelusetelin arvo on 65 euroa/toimintapäivä• Asiakkaan omavastuu; kunnallinen asiakasmaksu 15 euroa/päivä
 18. 18. Palveluseteli omaishoidon tuen vapaan järjestäminen lyhytaikaishoitona• Tavoitteena lisätä asiakkaan vaihtoehtoja , korvata maksusitoumuksia• Valmistelussa yhteistyössä Aikuisten palvelujen ja Vanhusten palvelujen kanssa• Ensisijassa lakisääteisen vapaan järjestämiseen• Lyhytaikaishoivaan hoivakodissa tms., ei kotiin ostettaviin palveluihin• Asiakkaan omavastuuosuus korkeintaan 10.60 euroa (omaishoitoasetus)• Hoitopäivähinta hyväksymiskriteerinä
 19. 19. Henkilökohtainen budjetti vanhuspalveluissa• Lauttasaaren alueen omaishoitoperheet ja kotihoidon tukipalveluasiakkaatja tilapäisasiakkaat• palveluohjauksen ja –neuvonnan kehittäminen keskiössä• asiakkaan valinnanvapaus ja voimaantuminen• yrittäjä- ja toimijaverkosto; palvelutori• henkilökohtainen budjetti palveluseteleinä?• TEKES-rahoitus• yhteistyö Sitran vastaavan hankkeen kanssa
 20. 20. Pre-palvelusetelijärjestelmäarkkitehtuuri 13.8.2010; Tietohallintopalvelut 24.9.2010* Toiminnalliset valmiudet operatiivisissa järjestelmissä; Vaihe 1.* Vain sisäiset prosessit osin sähköisinä palveluina SOSV ja Terke Tilasto- kotisivut järjes- • Palvelusetelipalvelut telmät • Palvelutuottajien tiedot Operatiiviset Hake asiakastietojärjestelmät mus • ATJ •Effica DW- Päät.& Päät.& •Pegasos Tietovarasto Palv.set Palv.set ? Manuaali Palvelu- raportointi sopimus Palvelu- seteli Palvelutuottaja Taloushallinto/ VA x- järjestelmä •Taloushallinnon järjestelmät Lasku Maksu 20
 21. 21. 13.8.2010 Tietohallintopalvelut Palvelusetelijärjestelmäarkkitehtuuri 24.9.2010 * Palveluprosessin kaikki vaiheet sähköistetty Vaihe n. Operatiiviset Tilasto- asiakastietojärjestelmät järjes- telmät ATJ Effica Pegasos ”Sähköisen asioinnin palvelualusta/ DW- Ostopalvelut/ Palveluseteli” ”Palveluseteli- Tietovarasto • Määritelty sisältö järjestelmä” •Tunnistautuminen (Määritetyt toiminnot ja sisällöt) •Palvelutuottaja ylläpitää tietojaan Palvelutuottajan Taloushallinnon järjestelmä järjestelmätPalvelutuottajahallinnoitietojaanjulkisessasähköisessäpalvelualustassa 21
 22. 22. Tulevaisuuden näkymiä 1• palveluseteli on erinomainen väline lisätä asiakkaanvalintamahdollisuuksia • palvelusetelin arvon oltava riittävä• laajentaa palveluiden tuottajien piiriä• soveltuu erittäin hyvin pääkaupunkiseudulle, jossa paljontuottajia • yhteistyö Helsinki-Espoo-Vantaa• kustannusten säästö, vaihtoehtoinen tapa järjestää palvelu• asiakkaan rooli vahvistuu
 23. 23. Tulevaisuuden näkymiä 2• palveluseteli on osa julkista rahoitusta, mahdollisuus senavulla laajentaa palvelujen kirjoa rajoitettu• laadunvalvonta samoin kuin omassa toiminnassa jaostopalveluissa• lisänä asiakkaan suurempi vastuu ja mahdollisuus äänestääjaloillaan -> kilpailua laatutekijöillä• haastaa laatukilpailuun myös julkista sektoria• elinkeinopoliittinen merkitys alueelle
 24. 24. Seuraavat stepit Kokeilujen toteuttaminen ja tiedon monipuolinenanalysointi: mm. kustannukset, asiakastyytyväisyys Mahdollinen yhteistyö pääkaupunkiseudun kuntien kanssa Tarvittavien tietojärjestelmäratkaisujen aikaansaaminen  yksin?  yhdessä?
 25. 25. Kiitos mielenkiinnostanne!

×