Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011

1,418 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011

 1. 1. Palveluseteli – Tavoitteet ja tulokset Palveluseteli ja sähköiset ratkaisut seminaari Tuomo Melin, Sitra 19.1.2011 Lauri Salmivalli, DeloitteMikä on palveluseteli?• Kunta tai kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa, joiden tuottamisesta vastaavat kunnan hyväksymät yksityiset palveluntuottajat. Palvelusetelijärjestelmässä kunta arvioi palveluntarpeen, myöntää palvelusetelin ja sitoutuu maksamaan asiakkaan hankkimat palvelut palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelin arvon päättää kunta.• Kunta päättää - palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta, - palvelusetelillä hankittavista palveluista tai palvelukokonaisuuksista, - palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä ja - palvelusetelin arvosta.• Palvelusetelillä konkreettisena maksuvälineenä ei tarkoitettaisi pelkästään painettua palveluseteliä, vaan palvelusetelinä voisi toimia myös esimerkiksi sähköinen kortti tai viranomaispäätös. Asiakkaan omavastuu = palvelun hinta − palvelusetelin arvo Palvelun hinta = palveluntuottajalle palvelusta maksettava hinta Palvelusetelin arvo = kunnan maksama osuus palvelun hinnasta Asiakkaan omavastuu = asiakkaan maksama osuus palvelun hinnasta Tuomo Melin 2 © Sitra 2009
 2. 2. Strategiset tavoitteet ja keinot 1. Palvelusetelin ja avoimien hintojen kokonaisuuden strategisena tavoitteena on palvelusetelin käytön, sovellettavuuden ja toimintamallien laajentaminen kunnissa. - Tuotetaan tietoa palvelusetelin käyttöönottamisesta, soveltamismahdollisuuksista ja toimintamalleista - Tehdään konkreettisia toimenpiteitä ja kokeiluja projektikuntien kanssa eri toimialoilla - Toimialaprojektien projektijohtajat toimivat tiedon tuottajina ja muutoksen edistäjinä. – Mari Patronen, Vanhuspalvelut ja Henkilökohtainen budjetti, -6/11 – Johanna Mätäsaho, Vammaispalvelut, -2/11 – Heidi Alatalo, Asiakasohjaus, -12/10 – Heikki Saaren-Seppälä, Silmätaudit, -3/11 – Antti Kaisto, Päivähoito, -9/11 – Keijo Koski, Perusterveydenhuolto, Valinnan vapaus perusterveydenhuollossa, -10/11 – Tiina Mäkinen, Turun seutu, -9/11 (valmisteilla) – Käsikirurgia ja Ortopedia, -6/11 (valmisteilla) – Hammashoito, -8/11 (valmisteilla) - Hankekokonaisuuden johtamisessa korostuu: - Projektikuntien luottamushenkilöiden sitouttaminen yhteistyön kautta tavoitteisiin - Toimialaprojektien välinen yhteistyö Tuomo Melin 3 © Sitra 2009 2. Palvelusetelin ja avoimien hintojen hankekokonaisuuden toisena strategisena tavoitteena on kansalaisten voimaannuttaminen (osallistuttaminen)• Perinteinen viestintä - Julkaisut (ilmaiset pdf –versiot ladattavissa) - Seminaarit (avoimet ja kohdennetut) - Opintomatkat (sitouttaminen ja tiedon välittäminen) - Uutiskirje (tilattavissa) - Tiedotusvälineet (tiedotteet ja uutiset)• Sosiaalinen media - Uusien toimintamallien kehittäminen - Facebookin palvelusetelisivusto Perinteisen viestinnän ja sosiaalisen median vuorovaikutuksen lisääminen ja kansalaisten osallistumisen tukeminen Viestinnän tavoitteena on kansalaisten voimaannuttaminen (osallistuttaminen) palveluittensa kehittäjäksi. Tuomo Melin 4 © Sitra 2009
 3. 3. Palveluseteli ja avoimet hinnat hankekokonaisuusPalvelusetelin ICT-projektien vaatimusmäärittely• Mitä tehtiin? - Tehtiin vaatimusmäärittelyt sähköiselle palvelusetelille ja palveluseteliportaalille yhdessä Sitran rahoittamien toimialaprojektien kanssa vanhus- ja vammaispalveluihin sekä hammashoitoon. - Palvelukortti selvitys palvelusetelijärjestelmässä - Tampereen vanhuspalveluissa palvelukorttikokeilu 4- 6/2010• Tulokset ja johtopäätökset: - Palveluseteli ja palveluseteliportaali - Vaatimusmäärittelyt Helsingin hammashuollon sähköiselle palvelusetelille - Koivisto, Rasinen & Salmivalli, Kansallinen Palveluseteliportaali. Sitran selvityksiä 14 - Hammashuollon vaatimusmäärittelyjen täsmentäminen KPK:n alustalle - Sähköisen palvelusetelin vaatimusmäärittelyt tehdään hammashoidon vaatimusmäärittelyjen pohjalta vanhuspalveluihin ja vammaispalveluihin. Vaatimusmäärittely on täsmennetty KPK:n alustaratkaisun pohjalle. - Palveluseteliportaalin vaatimusmäärittelyt tehtiin hammashoitoon, vanhuspalveluihin ja vammaispalveluihin. - Loppuraportti valmistuu tammikuussa 2011 ja julkaistaan kaikki vaatimusmäärittelyt, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä kaikissa Suomen kunnissa - Palvelukortti - Palvelukortin geneerisen käyttöönottomallin luominen palvelusetelille - Esa Tolonen, Palvelukortti maksamisen välineenä. Sitran selvityksiä 31. 5 © Sitra 2009 Sähköinen palveluseteli Hankkeiden taustaa 24.1.2011 6
 4. 4. Sähköiset palveluseteliratkaisutTavoitteet•Asiakkaan voimaannuttaminen ja informointi - Asiakkaalle keskitetty tiedonvälityskanava, jonka avulla hän myös pystyy vertailemaan ja hakemaan palveluntuottajia eri kriteereillä. - Kunnilla on myös lakisääteinen velvoite ylläpitää ja julkaista luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista Palveluseteliportaali•Prosessien tehostaminen - Palveluseteleihin liittyvien laskujen käsittely ja niiden tarkastaminen manuaalisesti sitovat suhteettoman paljon työvoimaa - Myönnettyjä palveluseteleitä ja niihin sidottua rahaa on voitava seurata ja raportoida Sähköinen palveluseteliratkaisu•Sähköisen palvelusetelin kehittämisen tavoitteena on vähentää manuaalista työtä jalisätä automaatiota palvelusetelien myöntämisessä, hallinnoinnissa ja laskutuksessa.(process re-engineering) 24.1.2011 7 © Sitra 2009Sitran sähköisen palvelusetelin hankkeet• Espoo - Vammaispalvelut• Tampere - Vanhuspalvelut• Vantaa - Suun terveydenhuolto• Tavoitteena oli laatia geneeriset määrittelyt, joita myös muut kaupungit voivat hyödyntää• Määrittelyt noudattelevat kansallisia suosituksia (KuntaIT, ValtIT, KPK ICT…) 24.1.2011 8 © Sitra 2009
 5. 5. Sähköinen palveluseteli Hoitotietojen välittäminen palvelusetelin myöntäjän ja palveluntuottajan välillä 24.1.2011 9Tavoitteet sähköisen palvelusetelin osalta• Palveluseteli on voitava toimittaa kunnalta palveluntuottajalle sähköisesti• Kunnan on pidettävä rekisteriä tilaamastaan ja toteutetusta palvelusta• Ratkaisun on oltava ehdottoman tietoturvallinen, ja palveluntuottajat on tunnistettava vahvasti• Laskutukseen liittyvä manuaalinen työ kunnan taloushallinnossa on minimoitava• Kehitetyn ratkaisun on tarkoitus olla käyttöönotettavissa minkä tahansa kunnan sotessa 24.1.2011 10 © Sitra 2009
 6. 6. Tavoitteet sähköisen palvelusetelin käyttöönotolle• Toimintavarmuus ja tietosuoja• Helppokäyttöisyys myös erityisryhmille• Manuaalisten töiden vähentäminen• Olennaiset tiedot palveluntuottajalle• Hyvä raportit ja seurantatiedot nopeasti ja ajantasaisesti• Läpinäkyvyys, ennustettavuus• Yksinkertainen palvelumuoto/järjestelmä, esim. henkilökohtainen apu. Seteli on myös joustava (esim. Lapin matkalle)• Kaikki kriteerit täyttävät palveluntarjoajat mukaan• Käytön seuranta 24.1.2011 11 © Sitra 2009Konsepti muodostuu neljän osaratkaisun ympärille Osaratkaisu Kuvaus • Kuntien terveyskeskusten olemassa olevat potilastietojärjestelmät (esim. Effica, Winhit) • Ratkaisun kehittäminen vaatii muutoksia myös perusjärjestelmiin: Perusjärjestelmät • Palvelusetelin luominen ja muokkaaminen • Rajapintojen avaaminen, jotta sähköisen palvelusetelin lähettäminen ja annetun hoidon tietojen vastaanottaminen on mahdollistaEdustajärjestelmä / • Hoitotietojen kirjaaminen ja siirtäminen molempiin suuntiinviestinvälityspalvelu • Vastaa sähköisten laskujen lähettämisestä • Varmentaminen Valviran Varmennepalvelun (Valtteri) tai muun Varmennepalvelu luotettavan varmentamisen kautta • Taloushallinnon olemassa olevat järjestelmät Taloushallinto • Lasku toimitetaan sähköisesti taloushallinnon määrittelemässä muodossa Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 12 © Sitra 2009
 7. 7. Miten eri osapuolet hyötyvät ratkaisusta? Osapuolet Hyödyt osapuolelle • Palvelusetelin luominen suoraviivaistuu; tilatut toimenpiteet voidaan valita suoraan asiakkaan hoitosuunnitelmasta perusjärjestelmässä Tilaaja (tk/vast) • Rekisterinpitovelvollisuus täyttyy, kun Terveyskeskus saa tiedot asiakkaan saamasta hoidosta sähköisesti palveluntuottajalta • Palvelusetelien hallinta ja niihin sidotun rahan seuranta helpottuvat • Sähköinen laskutus vähentää käsityön määrää laskujen maksussa Taloushallinto • Taloushallinnon prosessien virtaviivaistuminen • Laskutusprosessin helpottuminen, esim. suunnitellussa mallissa yksityishammaslääkärin ei tarvitse enää lähettää laskua kunnalle, vaan Palveluntuottajat kaupungin subventio maksetaan yksityishammaslääkärille automaattisesti • Kassanhallinnan helpottuminen Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 13 © Sitra 2009 Sähköiseen palveluseteliin liittyviä osakokonaisuuksia • Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle • Palvelun tuottaminen • Poikkeamat palvelussa • LaskutusLisäksi: • Palveluntuottajien • Palvelusetelien hallinnointi hallinnointi 24.1.2011 14 © Sitra 2009
 8. 8. Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle• Tarpeen arviointi = palvelusuunnitelma • Useita erilaisia tarpeita, palvelusetelillä katetaan mahd. osa • Suunnitellaan mitä palveluja ihminen tarvitsee, sosiaalityöntekijä – asiakas • Palveluseteli on täydentävä • Palsen käyttäjä ei toimi työnantajan roolissa• Ohjeistuksen pitää olla selkeä ja helppo • Manuaali, osoitteet netistä mistä löytyy tietoa, henk.koht.• Miten palveluseteliä voi käyttää • Miten asiakas tilaa palvelun? (huom. erityisryhmät) • Palveluntuottajankin pitää nähdä paljonko palvelua jäljellä • Esim. viesti siitä että on/ei, palveluntuottajan tulisi nähdä että on saldoa, mutta ei koko saldoa • Palveluseteli on tietty saldo • HUOM. vammaispalveluissa asiakkaalta ei peritä omavastuuta.• Mikä olisi palvelusetelin formaatti? Mitä sähköisemmin kaikki hoituisi sen parempi. 24.1.2011 15 © Sitra 2009Asiakkaan käyttötapaukset 24.1.2011 16 © Sitra 2009
 9. 9. Kunnan käyttötapaukset 24.1.2011 17 © Sitra 2009Palveluntuottajan käyttötapaukset 24.1.2011 18 © Sitra 2009
 10. 10. Kaikki käyttötapaukset 24.1.2011 19 © Sitra 2009Käyttötapaukset – Esimerkki käyttötapauksesta”Kirjaudu järjestelmään” Käyttötapauksen otsikko Kirjaudu järjestelmään Toimija Kunnan työntekijä, asiakas, palveluntuottaja Käytettävä järjestelmä Palvelusetelijärjestelmä Käyttötapauksen merkitys Käyttäjä kirjautuu palvelusetelijärjestelmään Alkuehdot Kirjautujalle on kirjautumista varten oman käyttäjäryhmänsä mukaiset varmennemahdollisuudet Lopputulos Käyttäjä on kirjautunut järjestelmään. Jälkiehdot - 1. Asiakas tunnistautuu Vetuma-tunnisteilla palvelusetelijärjestelmään.(A1) (A2) Perustapaus 2. Järjestelmä tarkistaa, että käyttäjällä on käyttöoikeudet palvelusetelijärjestelmään (E1) 3. Käyttäjä käyttää palvelusetelijärjestelmää A1/Palveluntuottaja tunnistautuu KATSO-tunnuksilla järjestelmään Vaihtoehtoiset kulut A2/Kunnan työntekijä tunnistautuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. (jos kunnan omassa verkossa, myös windows AD tunnistautuminen voi olla mahdollista) E1/Mikäli oikeuksia palvelusetelijärjestelmään ei ole, Virhetapaukset käyttäjä ei voi kirjautua järjestelmään. 24.1.2011 20 © Sitra 2009
 11. 11. Palveluseteliportaali Palveluntuottajien haku ja hintavertailu 24.1.2011 21Miksi palveluseteliportaali?• Yksi palvelusetelin käytön edistämisen keskeisistä periaatteista on asiakkaan aseman vahvistuminen: Asiakkaalla on oltava vapaus valita, miltä palveluntuottajalta hän ostaa palvelun palvelusetelillään. Asiakkaalla ei kuitenkaan vielä ole mahdollisuutta helposti saada tarpeeksi tietoa eri palveluntuottajista ja tarjolla olevat palvelun laadusta.• Päätöksenteon tueksi asiakkaan on voitava vertailla palveluiden hintoja eri tavoin tuotettuna. Nykyisin ei ole yhtä paikkaa, josta asiakas voisi selvittää, onko hänen kannattavaa ottaa vastaan kunnan tarjoama palveluseteli ja mikä on omavastuuosuus, jos hän saa palvelun tietyltä yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä tuotettuna. Myöskään palveluntuottajien hintavertailu ei ole aina mahdollista. Tarvitaan siis jokin ratkaisu, joka edistää hintojen läpinäkyvyyttä.• Kunnilla on myös lakisääteinen velvoite ylläpitää ja julkaista luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Ei ole mielekästä, että jokainen kunta tai kuntayhtymä pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen yksin, vaan päällekkäistä työtä tulisi vähentää kehittämällä yksi keskitetty ratkaisu vaadittujen tietojen julkaisemiseen. 24.1.2011 22 © Sitra 2009
 12. 12. Palveluseteliportaalin visio ”Vähän niin kuin Hotels.com: Asiakas voisi valita hiirtä näpäyttämällä, mitä palvelua hän haluaa, ja systeemi listaisi näytölle yritykset, jotka voivat tarjota kyseistä palvelua juuri kyseiselle asiakkaalle. Asiakas voisi vertailla palvelukuvauksia ja yritysten hinnastoja helposti, ja kaikki tämä olisi valtakunnallisesti yhdessä paikassa!”• Palveluseteliportaali tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hakea tietoa palvelusetelistä, sen myöntämis- ja käyttömahdollisuuksista kotikunnassaan, mahdollisuuden etsiä ja verrata palveluntuottajia, sekä arvioida paljonko hoito tulee maksamaan hänelle eri tavoin tuotettuna• Kunta pystyy tarjoamaan portaalin kautta potilas- ja palveluntuottajainformaatiota, kunta saavuttaa myös taloudellista etua hallinnollisen työn keventymisen myötä• Palveluseteliportaali lisää palveluntarjoajien palveluiden käyttöä, portaali toimii viestintäkanavana asiakkaan ja kunnan suuntaan, lisäksi portaali toimii ”sertifikaattina” asiakkaan suuntaan osoittaen että palvelutuottaja täyttää tietyt minimikriteerit 24.1.2011 23 © Sitra 2009Palveluseteliportaalin keskeiset tavoitteet• Palveluseteliportaalin ensisijainen tavoite on välittää asiakkaalle tietoa kunnan hyväksymistä palvelusetelipalveluntuottajista. Portaali välittää lisäksi tietoa sekä asiakkaaksi että palveluntuottajaksi hakeutumisesta Palveluntuottaja Palveluhinnasto Ei-rekisteröidyn Perustietojen Yrityksen palveluntuottajan muutokset lisätiedot perustiedot Tuottaja- rekisteri Tuottajalista Palvelukuvaukset Palvelun- Kunnan hinnasto Palveluseteli- Tieto- tuottajien Kunta perustiedot portaali kanta Ei-rekisteröidyn palveluntuottajan perustiedot Palvelukuvaukset Hinnat Omavastuu Asiakas 24.1.2011 24 © Sitra 2009
 13. 13. Palveluseteliportaalin hyödyt eri kohderyhmille 1/2Asiakas• Asiakas saa keskitetyn tiedonvälityskanavan, jonka avulla hän myös pystyy vertailemaan ja hakemaan palveluntuottajia eri kriteereillä.• Asiakas löytää portaalista yleistietoa palveluseteliin liittyen sekä mahdollista kuntakohtaista tietoa.• Portaalin avulla asiakas pystyy vertailemaan, mitä palvelu maksaa hänelle eri tavoin tuotettuna ja näin ollen auttaa häntä päättämään, ottaako hän palvelusetelin vastaanKunta• Kunnan näkökulmasta portaalin ensisijainen hyöty on lain asettaman hyväksyttyjen palvelusetelipalveluntuottajien listausvaatimuksen täyttyminen.• Toissijaisesti kunta voi myös saavuttaa portaalin kautta säästöjä, mikäli portaali pienentää kunnan hallinnollista taakkaa. Mikäli portaali esittelee palveluseteliä kattavasti ja tarjoaa myös kuntakohtaista tietoa, tämä voi vähentää yhteydenottoja tiedonsaantitarkoituksessa.• Lisää hyötyjä saavutetaan, mikäli portaaliin osallistuvat kunnat sopivat keskenään joko täysin samoista tai osittain samoista palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksyntäkriteereistä. Palveluntuottaja voisi hakeutua palvelusetelipalveluntuottajaksi portaalin kautta, ja portaali voisi automaattisesti tarkistaa osan kriteerien täyttymisestä. Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 25 © Sitra 2009Palveluseteliportaalin hyödyt eri kohderyhmille 2/2Palveluntuottaja• Palveluntuottajalle portaali toimii markkinointikanavana ja keinona saavuttaa asiakas. Palveluntuottajalle tärkeintä on saada asiakkaita. Mikäli portaali edesauttaa asiakkaita löytämään palveluntuottajan, portaali hyödyttää selkeästi palveluntuottajaa.• Toisaalta portaali asettaa isot ja pienet toimijat samalle viivalle, sillä kaikki palveluntuottajat esitetään portaalissa samalla formaatilla. Tällöin ei ole merkitystä, vaikka pienellä palveluntuottajalle ei olisi resursseja esim. oman kotisivun pitämiseen.• Portaalissa olon voidaan ajatella toimivan myös eräänlaisena sertifikaattina, joka osoittaa, että palveluntuottaja täyttää tietyn joukon kriteereitä. Lisäksi palveluntuottaja voi saada portaalin kautta tietoa palvelusetelistä ja kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutumisesta ja vaadituista kriteereistä Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 26 © Sitra 2009
 14. 14. Miten portaali toimii käytännössä? 1/2• Portaalin toiminnan kulmakiveksi tunnistettiin työn aikana helppokäyttöisyys. Portaalin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja helppokäyttöinen, jotta se todella tukee asiakasta tiedonhaussa. Helppokäyttöisyys tarkoittaa käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi myös palveluntuottajien vertailun helppokäyttöisyyttä. Vertailtaessa palveluja niiden tulee olla keskenään vertailukelpoisia. Tämä tarkoittaa vähintään palvelujen karkeaa tuotteistamista siten, että hinnat on ilmoitettu samoissa yksiköissä (esim. €/tunti) ja kuvausta siitä mitä palveluun sisältyy.• Kuntalaisen näkökulmasta Portaalin toiminnan ytimessä olevaa palveluntuottajien vertailua voi käyttää myös selvittämään kannattaako palveluseteli ottaa vastaan. Asiakkaalla on oikeus olla ottamatta vastaan kunnan tarjoama palveluseteli ja saada palvelu kunnan kautta. Portaalissa kuntalainen voi katsoa hänelle tarjolla olevaa palveluntuottajavalikoimaa ja vertailla palveluntuottajia sekä itselleen koituvia kustannuksia. Kustannuksia voi vertailla sekä palveluntuottajien kesken, että suhteessa kunnan asiakasmaksuun. Portaali voi myös laskea automaattisesti omavastuun, mikäli kyse on palvelusetelistä, jota ei ole sidottu kuntalaisen tuloihin. Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 27 © Sitra 2009Miten portaali toimii käytännössä? 2/2• Portaalin sisällön ylläpidosta vastaavat kunta, palveluntuottaja, portaalin ylläpitäjä sekä automatiikka.• Yritysten perustiedot portaaliin on tarkoitus saada esimerkiksi Valviran Ysteri-rekisteristä niiden yritysten osalta, jotka löytyvät Ysteristä. Muiden yritysten perustiedot tulisivat kunnan kautta. Palveluntuottaja hakee pääsyä kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi kunnan määrittelemällä tavalla, jonka jälkeen kunta tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tekee päätöksen. Hyväksytyt palveluntuottajat kunta ilmoittaa portaalille, joko nimellä tai kaikilla perustiedoilla varustettuna riippuen siitä, löytyykö palveluntuottaja Ysteristä. Palveluntuottajien hyväksynnässä voitaisiin hyödyntää myös portaalia, varsinkin jos löytyy joukko kriteereitä, jotka ovat käytössä useissa kunnissa.• Kunta voi käyttää portaalia myös tiedonjakokanavana. Kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutumisohjeet voivat löytyä portaalista samoin kuin myös tietoa hakemisprosessista lomakkeineen. Ohjeet ja prosessit voivat olla myös yhteiset useille kunnille. Lisäksi kunta voi halutessaan välittää portaalin kautta ohjeita kuntalaiselleja palveluntuottajalle ja vastaanottaa palautetta. Portaaliin tulee myös yleistä palvelusetelitietoa sisältävä osuus, jonka päivityksestä vastaa portaalin ylläpito. Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 28 © Sitra 2009
 15. 15. Palveluseteliportaalin tietosisältöPortaalin minimitietovaatimukset• Palvelutuottajatiedot• Palvelun hintatiedotPortaalin muut mahdolliset tietosisällöt ja palvelut• Laatutiedot• Potilas- ja palveluseteli-informaatio• Palvelutuottajainformaatio Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 29 © Sitra 2009Palvelun hintatiedotPerushintatiedot• Palvelusetelin suuruus (kunta),• Asiakasmaksun suuruus kunnan järjestämässä palvelussa (kunta)• Palvelun tuotantokustannus kunnassa (kunta)• Palvelun hinta (palvelutuottaja)• Kustannusten omavastuuosuus (laskuri)Lisätietoja hinnoista• Alv-kannan ilmoittaminen (0% vai 22%)• Mahdollisten matkakustannusten määräytyminen• Palvelun hinnoittelu edellyttää huolellista ja strukturoitua palvelukuvausta, jotta hintoja voidaan vertailla Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 30 © Sitra 2009
 16. 16. Portaalin muut tietosisällötPalvelun laatu• Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen jo oma laatuvarmistuksensa, hyväksymismenettelyssä voidaan selvittää palvelutuottajaksi hakeutuvan soveltuvuutta (esim. työnantajavelvollisuuksista huolehtiminen, vaadittava pätevyys jne.)• Asiakkaiden mahdollisuus antaa palautetta palvelun laadusta (huomioitava jatkokehityksessä)Potilas- ja palveluseteli-informaatio• Tietoa palveluseteliasiakkaaksi hakeutumisesta kunnassa• Tietoa kunnan palvelusetelien myöntämiskriteereistä• Ohjeita, yleistä palveluseteli-informaatiotaPalvelutuottajainformaatio• Tietoa palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta kunnittain Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 31 © Sitra 2009 Projektien toteutus ja eteneminen Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 32
 17. 17. Projektien toteutus ja eteneminen• Espoo - Vammaispalvelut, hanke valmistunut• Tampere - Vanhuspalvelut, hanke valmistunut• Vantaa - Suun terveydenhuolto, tulosten esittelypalaveri pitämättä• Materiaalit tammikuun aikana Sitran nettisivuille• Työ jatkuu kunnissa - Tuotantoon siirtyminen - Uusia kuntia mukaan kehitystyöhön• Sitra jatkaa vahvassa roolissa palvelusetelin edistämistä 24.1.2011 33 © Sitra 2009 Kiitos! Sähköisten palveluseteliratkaisujen kehitysprojektit 24.1.2011 34

×