Palveluseteliportaali-hankkeen esittely

1,197 views

Published on

Lauri Salmivalli. Deloitte. 11/2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Palveluseteliportaali-hankkeen esittely

 1. 1. Palveluseteliportaali -hankkeen esittely Lauri Salmivalli 10.11.2009
 2. 2. Esityksen sisältö Miksi palveluseteliportaali? Palveluseteliportaalin kohderyhmät ja hyödyt Miten portaali toimii käytännössä? 2 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 3. 3. Miksi palveluseteliportaali? © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 4. 4. Miksi palveluseteliportaali? Yksi palvelusetelin käytön edistämisen keskeisistä periaatteista on asiakkaan aseman vahvistuminen: Asiakkaalla on oltava vapaus valita, miltä palveluntuottajalta hän ostaa palvelun palvelusetelillään. Asiakkaalla ei kuitenkaan vielä ole mahdollisuutta helposti saada tarpeeksi tietoa eri palveluntuottajista ja tarjolla olevat palvelun laadusta. Päätöksenteon tueksi asiakkaan on voitava vertailla palveluiden hintoja eri tavoin tuotettuna. Nykyisin ei ole yhtä paikkaa, josta asiakas voisi selvittää, onko hänen kannattavaa ottaa vastaan kunnan tarjoama palveluseteli ja mikä on omavastuuosuus, jos hän saa palvelun tietyltä yksityiseltä palveluntuottajalta palvelusetelillä tuotettuna. Myöskään palveluntuottajien hintavertailu ei ole aina mahdollista. Tarvitaan siis jokin ratkaisu, joka edistää hintojen läpinäkyvyyttä. Kunnilla on myös lakisääteinen velvoite ylläpitää ja julkaista luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista. Ei ole mielekästä, että jokainen kunta tai kuntayhtymä pyrkii ratkaisemaan tämän haasteen yksin, vaan päällekkäistä työtä tulisi vähentää kehittämällä yksi keskitetty ratkaisu vaadittujen tietojen julkaisemiseen. 4 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 5. 5. Palveluseteliportaalin visio ”Vähän niin kuin Hotels.com: Asiakas voisi valita hiirtä näpäyttämällä, mitä palvelua hän haluaa, ja systeemi listaisi näytölle yritykset, jotka voivat tarjota kyseistä palvelua juuri kyseiselle asiakkaalle. Asiakas voisi vertailla palvelukuvauksia ja yritysten hinnastoja helposti, ja kaikki tämä olisi valtakunnallisesti yhdessä paikassa!” Palveluseteliportaali tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hakea tietoa palvelusetelistä, sen myöntämis- ja käyttömahdollisuuksista kotikunnassaan, mahdollisuuden etsiä ja verrata palveluntuottajia, sekä arvioida paljonko hoito tulee maksamaan hänelle eri tavoin tuotettuna Kunta pystyy tarjoamaan portaalin kautta potilas- ja palveluntuottajainformaatiota, kunta saavuttaa myös taloudellista etua hallinnollisen työn keventymisen myötä Palveluseteliportaali lisää palveluntarjoajien palveluiden käyttöä, portaali toimii viestintäkanavana asiakkaan ja kunnan suuntaan, lisäksi portaali toimii ”sertifikaattina” asiakkaan suuntaan osoittaen että palvelutuottaja täyttää tietyt minimikriteerit 5 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 6. 6. Portaalin keskeiset tavoitteet Portaalin ensisijainen tavoite on välittää asiakkaalle tietoa kunnan hyväksymistä palvelusetelipalveluntuottajista . Portaali välittää lisäksi tietoa sekä asiakkaaksi että palveluntuottajaksi hakeutumisesta Palveluntuottaja Palveluhinnasto Ei-rekisteröidyn Perustietojen Yrityksen palveluntuottajan muutokset lisätiedot perustiedot Tuottaja- rekisteri Tuottajalista Palvelukuvaukset Palvelun- Kunnan hinnasto Palveluseteli- Tieto- tuottajien Kunta perustiedot portaali kanta Ei-rekisteröidyn palveluntuottajan perustiedot Palvelukuvaukset Hinnat Omavastuu Asiakas © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 7. 7. Palveluseteliportaalin kohderyhmät ja hyödyt © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 8. 8. Palveluseteliportaalin kohderyhmät • Palveluseteliportaalin onnistumisen kannalta on kriittistä pystyä luomaan lisäarvoa kaikille kolmelle kohderyhmälle Asiakkaat ja omaiset Palveluseteli- portaali Palvelun tarjoajat Kunnat 8 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 9. 9. Palveluseteliportaalin hyödyt eri kohderyhmille: asiakas Parhaimmillaan portaali hyödyttää sekä kuntaa, asiakasta että palveluntuottajaa. Asiakas saa keskitetyn tiedonvälityskanavan, jonka avulla hän myös pystyy vertailemaan ja hakemaan palveluntuottajia eri kriteereillä. Asiakas löytää portaalista yleistietoa palveluseteliin liittyen sekä mahdollista kuntakohtaista tietoa. Portaalin avulla asiakas pystyy myös vertailemaan, mitä palvelu maksaa hänelle eri tavoin tuotettuna ja näin ollen auttaa häntä päättämään, ottaako hän palvelusetelin vastaan. 9 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 10. 10. Palveluseteliportaalin hyödyt eri kohderyhmille: Kunnat Kunnan näkökulmasta portaalin ensisijainen hyöty on lain asettaman hyväksyttyjen palvelusetelipalveluntuottajien listausvaatimuksen täyttyminen. Toissijaisesti kunta voi myös saavuttaa portaalin kautta säästöjä, mikäli portaali pienentää kunnan hallinnollista taakkaa. Mikäli portaali esittelee palveluseteliä kattavasti ja tarjoaa myös kuntakohtaista tietoa, tämä voi vähentää yhteydenottoja tiedonsaantitarkoituksessa. Lisää hyötyjä saavutetaan, mikäli portaaliin osallistuvat kunnat sopivat keskenään joko täysin samoista tai osittain samoista palvelusetelipalveluntuottajaksi hyväksyntäkriteereistä. Tällöin palveluntuottaja voisi hakeutua palvelusetelipalveluntuottajaksi portaalin kautta. Portaali voisi myös automaattisesti tarkistaa ainakin osan kriteerien täyttymisestä. 10 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 11. 11. Palveluseteliportaalin hyödyt eri kohderyhmille: palveluntuottajat Palveluntuottajalle portaali toimii markkinointikanavana ja keinona saavuttaa asiakas. Palveluntuottajalle tärkeintä on saada asiakkaita. Mikäli portaali edesauttaa asiakkaita löytämään palveluntuottajan, portaali hyödyttää selkeästi palveluntuottajaa. Toisaalta portaali asettaa isot ja pienet toimijat samalle viivalle, sillä kaikki palveluntuottajat esitetään portaalissa samalla formaatilla. Tällöin ei ole merkitystä, vaikka pienellä palveluntuottajalle ei olisi resursseja esim. oman kotisivun pitämiseen. Portaalissa olon voidaan ajatella toimivan myös eräänlaisena sertifikaattina, joka osoittaa, että palveluntuottaja täyttää tietyn joukon kriteereitä. Lisäksi palveluntuottaja voi saada portaalin kautta tietoa palvelusetelistä ja kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutumisesta ja vaadituista kriteereistä 11 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 12. 12. Miten palveluseteliportaali toimii käytännössä? © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 13. 13. Miten portaali toimii käytännössä? 1/2 Portaalin toiminnan kulmakiveksi tunnistettiin työn aikana helppokäyttöisyys. Portaalin tulee olla mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja helppokäyttöinen, jotta se todella tukee asiakasta tiedonhaussa. Helppokäyttöisyys tarkoittaa käyttöliittymäsuunnittelun lisäksi myös palveluntuottajien vertailun helppokäyttöisyyttä. Vertailtaessa palveluja niiden tulee olla keskenään vertailukelpoisia. Tämä tarkoittaa vähintään palvelujen karkeaa tuotteistamista siten, että hinnat on ilmoitettu samoissa yksiköissä (esim. €/tunti) ja kuvausta siitä mitä palveluun sisältyy. Kuntalaisen näkökulmasta Portaalin toiminnan ytimessä olevaa palveluntuottajien vertailua voi käyttää myös selvittämään kannattaako palveluseteli ottaa vastaan. Asiakkaalla on oikeus olla ottamatta vastaan kunnan tarjoama palveluseteli ja saada palvelu kunnan kautta. Portaalissa kuntalainen voi katsoa hänelle tarjolla olevaa palveluntuottajavalikoimaa ja vertailla palveluntuottajia sekä itselleen koituvia kustannuksia. Kustannuksia voi vertailla sekä palveluntuottajien kesken, että suhteessa kunnan asiakasmaksuun. Portaali voi myös laskea automaattisesti omavastuun, mikäli kyse on palvelusetelistä, jota ei ole sidottu kuntalaisen tuloihin. 13 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 14. 14. Miten portaali toimii käytännössä? 2/2 Portaalin sisällön ylläpidosta vastaavat kunta, palveluntuottaja, portaalin ylläpitäjä sekä automatiikka. Yritysten perustiedot portaaliin on tarkoitus saada esimerkiksi Valviran Ysteri-rekisteristä niiden yritysten osalta, jotka löytyvät Ysteristä. Muiden yritysten perustiedot tulisivat kunnan kautta. Palveluntuottaja hakee pääsyä kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi kunnan määrittelemällä tavalla, jonka jälkeen kunta tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tekee päätöksen. Hyväksytyt palveluntuottajat kunta ilmoittaa portaalille, joko nimellä tai kaikilla perustiedoilla varustettuna riippuen siitä, löytyykö palveluntuottaja Ysteristä. Palveluntuottajien hyväksynnässä voitaisiin hyödyntää myös portaalia, varsinkin jos löytyy joukko kriteereitä, jotka ovat käytössä useissa kunnissa. Kunta voi käyttää portaalia myös tiedonjakokanavana. Kunnan palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutumisohjeet voivat löytyä portaalista samoin kuin myös tietoa hakemisprosessista lomakkeineen. Ohjeet ja prosessit voivat olla myös yhteiset useille kunnille. Lisäksi kunta voi halutessaan välittää portaalin kautta ohjeita kuntalaiselleja palveluntuottajalle ja vastaanottaa palautetta. Portaaliin tulee myös yleistä palvelusetelitietoa sisältävä osuus, jonka päivityksestä vastaa portaalin ylläpito. 14 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 15. 15. Palveluseteliportaalin tietosisältö Portaalin minimitietovaatimukset Palvelutuottajatiedot Palvelun hintatiedot Portaalin muut mahdolliset tietosisällöt ja palvelut Laatutiedot Potilas- ja palveluseteli-informaatio Palvelutuottajainformaatio © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 16. 16. Palvelun hintatiedot Palvelusetelin suuruus (kunta), Asiakasmaksun suuruus kunnan järjestämässä palvelussa (kunta) Palvelun tuotantokustannus kunnassa (kunta) Palvelun hinta (palvelutuottaja) Kustannusten omavastuuosuus (laskuri) Lisätietoja hinnoista Alv-kannan ilmoittaminen (0% vai 22%) Mahdollisten matkakustannusten määräytyminen Palvelun hinnoittelu edellyttää huolellista ja strukturoitua palvelukuvausta, jotta hintoja voidaan vertailla © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 17. 17. Portaalin muut tietosisällöt Palvelun laatu Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen jo oma laatuvarmistuksensa, hyväksymismenettelyssä voidaan selvittää palvelutuottajaksi hakeutuvan soveltuvuutta (esim. työnantajavelvollisuuksista huolehtiminen, vaadittava pätevyys jne.) Asiakkaiden mahdollisuus antaa palautetta palvelun laadusta (huomioitava jatkokehityksessä) Potilas- ja palveluseteli-informaatio Tietoa palveluseteliasiakkaaksi hakeutumisesta kunnassa Tietoa kunnan palvelusetelien myöntämiskriteereistä Ohjeita, yleistä palveluseteli-informaatiota Palvelutuottajainformaatio Tietoa palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta kunnittain © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 18. 18. Rahoitus ja kustannukset Palveluseteliportaalin kustannukset Oletuksena palveluseteliportaali vaatii toimiakseen kahden henkilön kokopäiväisen työpanoksen (tekninen ylläpito/kehitys, sisällöllinen ylläpito/kehitys), sekä toimitilat heille. Palveluseteliportaalin investointikustannukset muodostuvat palveluseteliportaalin suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta Palveluseteliportaalin käyttökustannukset muodostuvat henkilöstökustannuksista, vuokrista, sekä järjestelmän käyttöpalvelukustannuksista ja tietoliikennekustannuksista. Palveluseteliportaalin tulonmuodostus Käyttö kuntalaisille maksutonta Kunnille ja yrityksille pieni maksu kattamaan portaalin ylläpidon kustannuksia 18 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 19. 19. Jatkoaskeleet Esiselvitykset toimintamallista tehtynä Teknisen alustan rakentaminen käynnistymässä Portaali käyttöön syksyllä 2010 Ennen käyttöönottoa pilotointi 19 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies
 20. 20. Kiitos! Maailman johtava terveydenhuollon asiantuntijatalo palveluksessasi Riippumaton tutkimusyritys Kennedy Information Inc. arvioi Healthcare Consulting Marketplace 2009–2012 -tutkimuksessa Deloitten maailman suurimmaksi terveydenhuollon konsulttiyritykseksi, joka on vahva kaikilla lääketeollisuuden ja terveydenhuollon alueilla. Esimerkkejä toimeksiannoistamme toimialalla Julkiset palveluntuottajat BI, Yhtiöittämiset, Uudet palvelumallit, Taloushallinnon Lauri Salmivalli palvelukeskukset Health Care Yksityiset palveluntuottajat Deloitte Uudet palvelumallit, Yritysjärjestelyt, Liiketoimintasuunnitelmat, p. 050 5331434 Post-meger integraatiot, Due Diligencet lauri.salmivalli@deloitte.fi Terveydenhuollon rahoitus Terveysvakuuttaminen, Due Diligencet, Markkina-analyysit Regulaatio ja viranomaistoiminta Hankehallinta, Organisaatioiden kehittäminen Lisää Deloittesta ja palveluistamme osoitteessa http://www.deloitte.fi 20 © 2009 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies

×