Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Oulun palveluohjaus<br />Heidi Alatalo<br />projektijohtaja<br />hallinto- ja talousjohtaja, Oulun sosiaali- ja terveystoi...
Oulun palveluohjaushanke<br /><ul><li>Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke
Hankkeen kesto on ajalla 7.1.-30.9.2010
Hankkeessa projektijohtaja, 75 % työpanos
4 projektiryhmää
Mukana yhteensä n. 50 sotelaista</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
Kehittämishankkeen tavoitteet<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />Konsernin johtamisjä...
Kehittämishankkeen tavoitteet<br />Kehittämishankkeen tavoitteet<br /><ul><li>Kehitetään palvelu- ja asiakasohjausta
Integroidaan palveluseteli ohjausjärjestelmään
Tarkistetaan tilaajan ja tuottajan tehtäväjako ja vastuut
Rakennetaan kannustin-/sanktiomallit tukemaan palveluketjujen ohjattavuutta
Uudistetaan tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset
Hankkeen painopisteenä kehittää ohjausmallia erityisesti lasten ja nuorten ja ikäihmisten palveluissa.</li></ul>	Tavoittee...
Kehittämishankkeessa on kolmeosakokonaisuutta<br />Palveluketjun kokonaisohjausmallin kuvaus<br />Ensimmäisessävaiheessa o...
Toimintaympäristön haasteita Oulussa<br /><ul><li>Kuntatalouden kehitysnäkymät
Uusi terveydenhuoltolaki
Monikuntaliitokset ja seudullisen palvelurakenteen kehittäminen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi

3,016 views

Published on

Oulun palvelunohjaushanke on Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke. Tavoitteena on kehittää geneerinen palvelu- ja asiakasohjausmalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oulun Palveluohjaus / Alatalo Heidi

 1. 1. Oulun palveluohjaus<br />Heidi Alatalo<br />projektijohtaja<br />hallinto- ja talousjohtaja, Oulun sosiaali- ja terveystoimi, tuottaja<br />
 2. 2. Oulun palveluohjaushanke<br /><ul><li>Oulun sosiaali- ja terveystoimen tilaajan ja tuottajan yhteinen kehittämishanke
 3. 3. Hankkeen kesto on ajalla 7.1.-30.9.2010
 4. 4. Hankkeessa projektijohtaja, 75 % työpanos
 5. 5. 4 projektiryhmää
 6. 6. Mukana yhteensä n. 50 sotelaista</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 7. 7. Kehittämishankkeen tavoitteet<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />Konsernin johtamisjärjestelmä<br />Tilaajan ja tuottajan työnjako<br />Asiakas- ja palveluohjaus<br />Prosessien kehittäminen<br />Palveluseteli<br />Kannustimet ja sanktiot<br />Sopimukset<br />
 8. 8. Kehittämishankkeen tavoitteet<br />Kehittämishankkeen tavoitteet<br /><ul><li>Kehitetään palvelu- ja asiakasohjausta
 9. 9. Integroidaan palveluseteli ohjausjärjestelmään
 10. 10. Tarkistetaan tilaajan ja tuottajan tehtäväjako ja vastuut
 11. 11. Rakennetaan kannustin-/sanktiomallit tukemaan palveluketjujen ohjattavuutta
 12. 12. Uudistetaan tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset
 13. 13. Hankkeen painopisteenä kehittää ohjausmallia erityisesti lasten ja nuorten ja ikäihmisten palveluissa.</li></ul> Tavoitteena kehittää geneerinen ohjausmalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa kunnissa.<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 14. 14. Kehittämishankkeessa on kolmeosakokonaisuutta<br />Palveluketjun kokonaisohjausmallin kuvaus<br />Ensimmäisessävaiheessa on tavoitteenakuvatapalveluketjunkokonaisohjausmalli. Oulunkaupungintehtävänä on analysoidaOulunkaupunginsopimusohjauksennykytila, tunnistaakehittämiskohteetjakuvatatavoitetila.<br />tavoiteaikataulu; maaliskuun 2010 loppuun mennessä<br />Palvelusetelin arviointi ja integrointi kokonaisohjausmalliin<br />tehtävänä on palvelusetelimallin arviointi ja integrointi kokonaisohjausmalliin. Tehdään päätös kehityspolusta, laaditaan sisältö ja aikataulut ja käynnistetään kehitysprojektit.<br />tavoiteaikataulu; toukokuun 2010 loppuun mennessä<br />Kokonaisohjausmallin pilotointi valitussa palveluketjussa<br />Oulun kaupungin tehtävänä on pilotoida uutta ohjausmallia erikseen valittavissa kohteissa. Pilotointi suoritetaan vaiheittain. <br />tavoiteaikataulu; elokuun 2010 loppuun mennessä<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 15. 15. Toimintaympäristön haasteita Oulussa<br /><ul><li>Kuntatalouden kehitysnäkymät
 16. 16. Uusi terveydenhuoltolaki
 17. 17. Monikuntaliitokset ja seudullisen palvelurakenteen kehittäminen
 18. 18. Oulun väestön kasvun vaikutukset näkyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelutarpeissa erityisesti lasten ja vanhusten palveluissa
 19. 19. Konsernin organisaatio ja johtamisjärjestelmä on muuttumassa:
 20. 20. Konsernihallinto ja tilaajatoiminta yhdistetään ja muodostetaan palvelujen tilaajaryhmä.
 21. 21. Nettomuotoisesti toimivasta sisäisestä palvelutuotannosta poistetaan johtokunnat.
 22. 22. Palvelutoiminta kootaan palveluprosesseiksi, joissa saman prosessin palvelutuottajat toimivat tiiviissä yhteistyössä yksikkörajat ylittäen kuntalaisen/asiakkaan tarpeet tunnistaen.
 23. 23. Prosessin sisäistä koordinaatiota tuetaan perustamalla prosessikohtaiset palvelujohtoryhmät edistämään ko. prosessin palvelutuottajien yhteistyötä sekä tilaajan ja tuottajan välistä suhdetta ja sen operatiivista johtamista.
 24. 24. Hallinto- ja tukipalveluita yhdistetään.</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 25. 25. Sosiaali- ja terveystoimen tilaaja-tuottajamalli; nykytila <> tulevaisuus<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />Nykytila:<br />TUOTTAJA<br />PÄIVÄHOITO<br />MIELENTERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT<br />TERVEYDENHUOLTO<br />VANHUSTYÖ<br />SOPIMUKSET <br />Yht. 187,2 M€<br />TILAAJA<br />PÄIVÄHOITO<br />MIELENTERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT<br />TERVEYDENHUOLTO<br />VANHUSTYÖ<br />Tulevaisuus: Hyvinvointipalvelut<br />Palvelutoiminta kootaan palveluprosesseiksi, joissa saman prosessin palvelutuottajat toimivat tiiviissä yhteistyössä yksikkörajat ylittäen kuntalaisen/asiakkaan tarpeet tunnistaen.<br />
 26. 26. Miten lähdetty liikkeelle?<br /><ul><li>Nykytila-analyysien laatiminen
 27. 27. Tilaajan ja tuottajan työnjako
 28. 28. Tilaajan ja tuottajan välisen tehtäväjaon nykytilan kuvaus ja analysointi; tarkastelussaerityisesti palvelu- ja asiakasohjaus
 29. 29. Lasten ja nuorten ja ikäihmisten hoito- ja palveluketjut
 30. 30. Palveluketjujen nykytilan kuvaus
 31. 31. palveluprosessit kuvattu kolmen tasoisena kustannusten, laadun ja vaativuuden näkökulmasta
 32. 32. Palveluohjauksen nykytilan kuvaus
 33. 33. laadittu prosessikuvauksia
 34. 34. hyödynnetty ”palvelutasoajattelua” </li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 35. 35. Oulun tilaaja-tuottajamalli; nykytilan haasteita/ongelmia<br /><ul><li>Omistajuuden puute kokonaispalveluketjuissa; kokonaiskoordinointi puuttuu
 36. 36. Rooleissa ja vastuissa epäselvyyttä; asiakkailla, päätöksentekijöillä ja myös viranhaltijoilla hahmotushaasteita roolien ja kokonaiskuvan suhteen; rajapinnat eivät ole selkeät
 37. 37. Ohjauskeinot vähäisiä;
 38. 38. toiminnan pirstaleisuus; palveluprosessit ”katkeavat” tuotannon sisällä; jokainen toimii oman sopimuksensa puitteissa
 39. 39. kannustimet ja sanktiot puuttuvat lähes täysin</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 40. 40. Asiakas- ja palveluohjaus; nykytilaa<br /><ul><li>Tuottajan tehtävänä asiakasohjaus omaan toimintaan/ostopalveluihin
 41. 41. Päivähoitopalveluissa keskitetty asiakasohjausmalli
 42. 42. Ikäihmisten palveluissa osittain keskitetty toiminta
 43. 43. Palveluohjauksen hajanaisuus eri toimijoille
 44. 44. tehdään osin päällekkäistä työtä
 45. 45. ei selkeitä kriteereitä palveluohjaukseen kattavasti
 46. 46. palvelutarpeen arviointi ei täysin tasalaatuista</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 47. 47. Palveluohjaus – määrittelyä ikäihmisten palveluissa<br /><ul><li>Palveluohjauksella tarkoitetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea erityisen palvelun tarpeessa olevan asiakkaan selviytymistä, koota keskitetysti yhteen tiedot asiakkaalle kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja muusta sosiaaliturvasta sekä neuvoa ja ohjata asiakasta palvelujen käytössä. (www.stakes.fi/oske/terminologia2006). Palveluohjaukseen sisältyy myös asiakkaan palvelutarpeen arviointi. </li></ul> Palveluohjausmallin tavoitteena on tukea vanhustenhuollon strategian mukaisesti ikääntyneiden kotona selviytymistä. Vanhustenhuollon strategian mukaan kotihoidon palvelut kohdennetaan paljon hoivaa ja palvelua tarvitseville. <br /> <br /> Palveluohjausmallin tavoitteena:<br /><ul><li>taata kuntalaisille tasavertaiset mahdollisuudet kotihoidon palveluiden saamisessa/myöntämiselle asuinalueesta riippumatta
 48. 48. yhtenäistää palvelutarpeen arviointimenetelmää
 49. 49. selkiyttää ikäihmisten palvelujärjestelmää, sen toimivuutta ja kaupungin oman palvelutuotannon kohdentumista
 50. 50. antaa kuntalaiselle tietoa myös muista palveluiden järjestämisvaihtoehdoista
 51. 51. turvata sosiaalihuoltolain muutoksen edellyttämien palvelutarpeen arvioimisen toteutuminen Oulun kaupungin kotihoidossa.</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 52. 52. Tilaaja-tuottajamalli; työnjako, nykytila<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br /> Oma<br /> tuotanto<br />Asiakas-ohjaus<br />TILAAJA<br />Sopimukset<br />Sopimukset<br />Yksityinen palvelutuotanto<br />
 53. 53. Palveluohjauksen kehittäminen<br /><ul><li>Tavoitteet:
 54. 54. keskittää ja siirtää yleistä palveluohjausta ja neuvontaa kaupungin yhteiseen asiakaspalvelukeskukseen (ASPA)
 55. 55. keskittää ja kehittää palvelutarpeen arviointia
 56. 56. sähköistää palveluohjausta tavoitteena asiakkaan omatoimisuuden lisääminen
 57. 57. kotisivujen kehittäminen
 58. 58. sähköinen alusta?
 59. 59. monipalveluasiakkaiden palveluohjaus
 60. 60. case manager –tyyppinen toiminta; ”asiakasomistajuus”
 61. 61. Jos palveluketjun ohjaus jatkossakin tuottajan tehtävänä tulee sopimuksiin rakentaa kannustimet/sanktiot.</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 62. 62. Päivähoito: tilaaja –tuottaja -malli<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />Palvelusopimus<br />Päivähoidon tilaaja<br />Oma kunnallinen tuotanto<br />ASPA<br />Palveluohjaus <br /><ul><li>neuvonta
 63. 63. ohjaus</li></ul>Yksityinen palvelutuotanto<br />Yksityisen hoidon tuki<br />
 64. 64. Geneerisen ohjausmallin ohjaustasot<br /><ul><li>Strateginen ohjaus
 65. 65. Sopimustason ohjaus
 66. 66. Prosessin ja kokonaispalveluketjun ohjaus
 67. 67. Palveluohjaus – palvelunäkökulma
 68. 68. Asiakasohjaus – asiakasnäkökulma</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 69. 69. Palveluseteli, valitut pilotit<br /><ul><li>Palvelusetelicaset/-pilotit valittu:</li></ul>Vammaispalvelut – omaishoidon vapaa<br />Vanhuspalvelut<br />omaishoidon vapaa<br />tehostettu palveluasuminen <br />säännöllinen kotihoito; kasvava palvelutarve<br /><ul><li>Suun terveydenhuolto
 70. 70. Jatkotyö:
 71. 71. Selvitettävänä vielä päivähoidon palveluseteli (yksityisen hoidon tuki)
 72. 72. Työryhmä hyödyntää ratkaisuissaan sähköistä palveluseteliä. Arvioitavana ollut sähköinen suun terveydenhuollon palveluseteli, jota pyritään hyödyntämään kaikissa malleissa.
 73. 73. Oulu osallistuu Sitran palvelusetelin arvon määrittäminen (hinnoittelu)–työryhmään.</li></ul>15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />
 74. 74. Kiitos mielenkiinnostanne!<br />15.3.2010<br />Oulun kaupunki | Sote, johdon tukipalvelut <br />

×