Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi<br />Helsinki 2.6.2009<br />Neuvotteleva lakimies<br />Sami Uotinen<br />
3.6.2009<br />2<br />Uusi palvelusetelilaki - taustaa<br />Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004<br />Sääntely kesk...
3.6.2009<br />3<br />Miksi uusi laki?<br />Palvelusetelin käyttö on yleistynyt melko hitaasti<br />Palvelusetelin käyttäjä...
3.6.2009<br />4<br />Uusi palvelusetelilaki - soveltamisala<br />Sovelletaan palvelusetelin käyttöön kuntien järjestämissä...
3.6.2009<br />5<br />Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit<br />Kunnan tulee määritellä palvelun tuo...
3.6.2009<br />6<br />Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset<br />Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyv...
3.6.2009<br />7<br />Uusi palvelusetelilaki – palveluntuottajan hyväksyminen<br />Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tu...
3.6.2009<br />8<br />Uusi palvelusetelilaki - informaatio<br />Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuo...
3.6.2009<br />9<br />Uusi palvelusetelilaki – palvelusetelin arvo<br />Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suh...
3.6.2009<br />10<br />Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo<br />Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palve...
3.6.2009<br />11<br />Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo<br />Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korot...
3.6.2009<br />12<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Kunnan on selvitettävä asiakkaalle <br />Asiakkaan ase...
3.6.2009<br />13<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntäm...
3.6.2009<br />14<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusete...
3.6.2009<br />15<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaa...
3.6.2009<br />16<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palve...
3.6.2009<br />17<br />Uusi palvelusetelilaki <br />Kotona annettavien palvelujen hankkimiseksi käytettävän palvelusetelin ...
3.6.2009<br />18<br />Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki<br />HE: kevät 2010, voimaan 2013<br />KAS...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi

739 views

Published on

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi

Helsinki 2.6.2009
Neuvotteleva lakimies
Sami Uotinen

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
739
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi

 1. 1. Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi<br />Helsinki 2.6.2009<br />Neuvotteleva lakimies<br />Sami Uotinen<br />
 2. 2. 3.6.2009<br />2<br />Uusi palvelusetelilaki - taustaa<br />Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004<br />Sääntely keskittyi kotipalvelun palvelusetelin arvon määrittelyyn<br />Periaatteessa mahdollista muissakin palveluissa<br />Asiakasmaksukytkentä<br />Vuonna 2008 laajennus kotisairaanhoitoon<br />HE 20/2009, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki ja asiakasmaksulain muutos<br />Käsiteltävänä eduskunnassa<br />PeVL 10/2009, 12.5.2009 <br />StVM 20/2009, 19.5.2009 <br />Tarkoitus tulla voimaan 1.8.2009<br />
 3. 3. 3.6.2009<br />3<br />Miksi uusi laki?<br />Palvelusetelin käyttö on yleistynyt melko hitaasti<br />Palvelusetelin käyttäjät olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä<br />Aiemmat uhkakuvat eivät ole toteutuneet<br />Ei pelättyjä vaikutuksia mm. henkilöstön määrään ja saatavuuteen<br />Palvelujen kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan<br />Henkilöstön saatavuus tulee vaikeutumaan<br />Vaihtoehto kilpailuttamiselle<br />Monipuolinen ja joustava palvelurakenne<br />Asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisääminen<br />
 4. 4. 3.6.2009<br />4<br />Uusi palvelusetelilaki - soveltamisala<br />Sovelletaan palvelusetelin käyttöön kuntien järjestämissä sosiaali- ja terveyspalveluissa<br />Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden joukossa<br />Vrt. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §<br />Kunta päättää siitä käyttääkö se palveluseteliä järjestämistapana vai ei<br />Kunta päättää myös siitä, missä palveluissa seteliä käytetään ja missä laajuudessa<br />Palvelusetelipalveluntuottajat ovat yksityisiä palveluntuottajia<br />
 5. 5. 3.6.2009<br />5<br />Uusi palvelusetelilaki – lakisääteiset hyväksymiskriteerit<br />Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit<br />Osa kriteereitä on lakisääteisiä<br />Merkitty ennakkoperintärekisteriin<br />Täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset<br />Palvelujen vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta<br />Oltava potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus<br />
 6. 6. 3.6.2009<br />6<br />Uusi palvelusetelilaki – kunnan asettamat vaatimukset<br />Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle<br />Vaatimusten tulee liittyä asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin<br />Myös muita vastaavia vaatimuksia<br />Kunnan itsensä asettamien vaatimusten tulee olla syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin<br />
 7. 7. 3.6.2009<br />7<br />Uusi palvelusetelilaki – palveluntuottajan hyväksyminen<br />Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä<br />Kaikki hyväksymisehdot täyttävät tai;<br />Kilpailuttamisen perusteella rajattu joukko<br />Hyväksyminen tulee peruuttaa, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelun tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista<br />
 8. 8. 3.6.2009<br />8<br />Uusi palvelusetelilaki - informaatio<br />Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista<br />Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla<br />
 9. 9. 3.6.2009<br />9<br />Uusi palvelusetelilaki – palvelusetelin arvo<br />Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suhteen luovutaan<br />Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen<br />Oman toiminnan kustannukset<br />Ostopalvelun kustannukset<br />Asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus<br />
 10. 10. 3.6.2009<br />10<br />Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo<br />Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, ettei maksettavaksi jää omavastuuosuutta<br />Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavalla palvelusetelillä täytyy voida hankkia yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline<br />Kalliimman apuvälineen voi hankkia, jos maksaa erotuksen<br />
 11. 11. 3.6.2009<br />11<br />Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo<br />Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korotettava 7 §:n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan ja hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen<br />PeVL 10/2009 vp.<br />Valiokunnan mielestä palvelusetelin arvon korottamista koskeva 8 § ei täytä vaatimusta riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta, koska arvon korottaminen tulee säännöksen sanamuodon mukaan kyseeseen vain äärimmäisiksi luonnehdittavissa tilanteissa. <br />Siksi tavallisen lain säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä on, että kunnalle asetetaan lain 8 §:ssä kuvatuissa tilanteissa velvollisuus korottaa palvelusetelin arvoa.<br />Arvon korottamisesta tehtävä päätös, joka on muutoksenhakukelpoinen<br />
 12. 12. 3.6.2009<br />12<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Kunnan on selvitettävä asiakkaalle <br />Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä<br />Palvelusetelin arvo<br />Palvelun tuottajien hinnat<br />Omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus<br />Vastaavasta muulla tavoin järjestetystä palvelusta asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu<br />
 13. 13. 3.6.2009<br />13<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot<br />Asiakkaalle annettava tieto, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia suostumuksesta riippumatta<br />Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä<br />Asiakas-/potilaslakia sovelletaan<br />Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annettava päätös<br />Tietojen saanti asiakasmaksulain 14 a §:n nojalla<br />Päätökseen voi hakea muutosta<br />
 14. 14. 3.6.2009<br />14<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annettava päätös<br />Tietojen saanti asiakasmaksulain 14 a §:n nojalla<br />Päätökseen voi hakea muutosta<br />Myös palvelusetelin arvon korottamista koskevasta asiasta on annettava päätös, johon voi hakea muutosta<br />PeVL 10/2009 vp.<br />…kaikissa palvelusetelin arvoa koskevissa asioissa tulee perustuslain 21 §:n 1 momentin vuoksi olla mahdollisuus hakea paitsi laissa erikseen säänneltyä oikaisua myös valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Tämä on edellytys tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle.<br />…valiokunta katsoo, että valitusoikeuden avaamista myös muissa palvelusetelin myöntämistä koskevissa asioissa on syytä harkita.<br />
 15. 15. 3.6.2009<br />15<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen<br />Kunnalla vastuu palvelujen järjestämisestä<br />Asiakkaalla ei ehdotonta oikeutta vaatia palvelusetelipalveluja<br />Asiakkaalla oikeus kieltäytyä palvelusetelistä<br />Ohjattava muilla tavoin järjestettyjen kunnallisten palvelujen piiriin<br />Poikkeuksellisen vahva oikeus suhteessa järjestämistapaan<br />
 16. 16. 3.6.2009<br />16<br />Uusi palvelusetelilaki – asiakkaan asema<br />Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palvelun järjestämisestä<br />Palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa <br />Sovellettavaksi tulevat sopimussuhdetta koskevat sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden määräykset<br />Erimielisyydet mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi<br />
 17. 17. 3.6.2009<br />17<br />Uusi palvelusetelilaki <br />Kotona annettavien palvelujen hankkimiseksi käytettävän palvelusetelin arvon määräytymisestä säädetään edelleenkin sosiaalihuoltolaissa<br />Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä<br />Omavastuuosuuteen ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta<br />Matkakustannuksiin voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään<br />
 18. 18. 3.6.2009<br />18<br />Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva laki<br />HE: kevät 2010, voimaan 2013<br />KASTE -ohjelma<br />Palveluinnovaatio-hanke<br />Toimiva terveyskeskus <br />-toimenpideohjelma<br />S<br />O<br />S<br />I<br />A<br />A<br />L<br />I<br />H<br />U<br />O<br />L<br />L<br />O<br />N<br />L<br />A<br />I<br />T<br />T<br />E<br />R<br />V<br />E<br />Y<br />D<br />E<br />N<br />H<br />U<br />O<br />L<br />T<br />O<br />L<br />A<br />K<br />I<br />Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin p.o.<br />Terveyden-edistämisen p.o.<br />Mieli 2009 <br />-hanke<br />Laki- ym. hankkeita:<br /><ul><li>potilaslaki ja asiakaslaki
 19. 19. vammaispalvelulaki
 20. 20. palveluseteli
 21. 21. asetus neuvola-, koulu- ja </li></ul> opiskeluterveydenhuoltoon<br /><ul><li>Ikärajojen yhtenäistäminen</li></ul> nuorten mielenterveyspalveluissa<br /><ul><li>työnjaon selkeyttäminen </li></ul> erikoissairaanhoidossa<br /><ul><li> yksityinen th ja sh
 22. 22. päivähoitolaki
 23. 23. th.ammattihenkilölaki
 24. 24. syövänhoidon strategia
 25. 25. vanhustenhuollon laatusuositus
 26. 26. tietoteknologiahankkeet
 27. 27. EVO-uudistus
 28. 28. MASTO-ohjelma</li></ul>HE: kevät 2010<br />Voimaan: 2011 <br />PARAS-hanke:<br />Puitelaki voimassa 31.12.2012 asti<br />Selonteko Eduskunnalle syksy 2009<br />SOTE-kysely: maaliskuu 2009<br />VOS-uudistus<br />HE: kevät 2009 <br />Voimaan: 2010<br />STVOL voimassa 2012 loppuun <br />Kasteen osalta<br />HE: 2012<br />Voimaan: 2013<br />ALKU-hanke 2010 THL 2009 Valvira 2009<br />

×