Successfully reported this slideshow.

Etätyö ja liiketoiminta

0

Share

Upcoming SlideShare
Mitä on monilukutaito
Mitä on monilukutaito
Loading in …3
×
1 of 24
1 of 24

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Etätyö ja liiketoiminta

 1. 1. Etätyö ja liiketoiminta<br />Etätyön uudet työympäristöt<br />Webinaari 9.2.2010<br />
 2. 2. 8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />2<br />Sisältö<br />Liiketoimintaoperaatiot ja etätyö<br />Etätyön liiketoimintaan liittyvät hyödyt<br />Etätyön liiketoimintaan liittyvät haasteet<br />Etätyöympäristöt<br />Virtuaalitiimit<br />Etäyrittäjyys<br />Etäläsnäolo<br />
 3. 3. Arvoketju<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />3<br />
 4. 4. Arvotähti<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />4<br />
 5. 5. Geneeriset kilpailustrategiat<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />5<br />Porter 1980<br />
 6. 6. Etätyö liiketoiminnassa<br />Alihankinta<br />Tutkimus ja kehitys<br />Valmistus<br />Myynti ja markkinointi<br />Jakelu<br />Huolto<br />Johtaminen<br />Tiedon tuottaminen, jakaminen, soveltaminen<br />Co-creation<br />Crowdsourcing<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />6<br />
 7. 7. Etätyön hyötyjä liiketoiminnassa <br />Ajankäyttö<br />Mikroajankäyttö<br />Etätyö ja pendelöinti<br />24 h työskentely<br />Taloudelliset edut<br />Työn tehokkuus<br />Työn tuottavuus<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />7<br />Photo byjtbrennan @ Flickr<br />
 8. 8. Osaaminen<br />Globaalin asiantuntemuksen saatavuus<br />Rekrytointi<br />Organisatoriset edut <br />Yhteistoiminta hajautetussa organisaatiossa<br />Tilan ja muun infrastruktuurin käytön tehokkuus<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />8<br />
 9. 9. Imago<br />Työpaikan houkuttelevuus<br />Ympäristöön liittyvät tekijät<br />Edelläkävijyys<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />9<br />Photo byseanmcgrath @ Flickr<br />
 10. 10. Etätyön haasteita liiketoiminnassa<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />10<br />Ellis, Gibbs & Rein 1991<br />
 11. 11. Etätyön haasteita liiketoiminnassa<br />Töiden organisointi<br />Luottamus ja vuorovaikutus<br />Seuranta<br />Ajanhallinta<br />Resursointi<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />11<br />Photo byjimmyroq @ Flickr<br />
 12. 12. Modernit etätyöympäristöt- esimerkkejä<br />Virtuaalitiimit<br />Eri paikka, sama tai eri aika<br />Etäyrittäjyys<br />Oma paikka, oma aika<br />Etäläsnäolo<br />Eri paikka, sama aika<br />Sama mutta ei fyysinen paikka<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />12<br />Photo byteemu.moilanen @ Flickr<br />
 13. 13. Virtuaalitiimit<br />Hyödyt<br />Monialainen asiantuntijuus<br />Innovointi<br />Haasteet<br />Johtaminen<br />Luottamus<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />13<br />
 14. 14. Virtuaalitiimit<br />Kommunikointi ja vuorovaikutus<br />Sujuva ja suora kommunikointi on tiimityöskentelyn elinehto<br />Heikkilä 2002, 182<br />Sanallinenjasanatonkommunikointiedeltääavoimuuttajaluottamusta<br />Cullen 2001, 287<br />Luottamuksen tekijät virtuaalitiimeissä<br />Informaation avoin jakaminen<br />Yhteinen päämäärä<br />Vastuunkantaminen<br />Heikkilä 2002, 188-194<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />14<br />
 15. 15. Visualisointi luottamuksen rakentajana<br />Projektinhallintatyökalut<br />Tavoitteet<br />Työvaiheet<br />Aikataulu<br />Vastuut<br />Suoriutuminen<br />Palaute<br />Informaation jakelu<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />15<br />
 16. 16. 8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />16<br />
 17. 17. Etäyrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely<br />Hyödyt<br />Työssä jaksaminen<br />Elämän laatu<br />Luovuus<br />Haasteet<br />Eristäytymisen ehkäisy<br />Ajanhallinta<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />17<br />Photo bytotalAldo @ Flickr<br />
 18. 18. Etäyrittäjän työympäristö<br />Tilat ja välineet<br />Koti, kesäasunto, etätyöpiste<br />Puhelin, internet, pikaviestimet, VOIP<br />Verkkokauppa<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />18<br />Anderson 2004<br />
 19. 19. Etäläsnäolo ja virtuaalimaailmat<br />Hyödyt<br />Ympäristötekijät<br />Ajankäyttö<br />Kommunikointi<br />Haasteet<br />Kokemuksen jakaminen<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />19<br />
 20. 20. Etäläsnäolo ja virtuaalimaailmat<br />Tyypilliset käyttötilanteet<br />Etäkokoustaminen<br />Koulutus<br />Testaaminen<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />20<br />Technopolis Oyj 2010, Oulu<br />
 21. 21. Livetilanteen ja etäläsnäolon yhdistäminen<br />Osallistumisen käsite<br />Futureclassroomtukee luonnollista käyttäytymistä opetustilanteessa<br />Video- ja audioprojektiot<br />Mikrofonitekniikka ja äänentoisto<br />Teknologian yhteiskäyttöisyys<br />Tilaratkaisu<br />Opetusvälineet<br />Sisustus<br />Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Savonlinna<br />Kukkonen 2009<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />21<br />
 22. 22. Opetustilan laajentaminen<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />22<br />
 23. 23. IBMKustannussäästöjä Second Lifen avulla<br />8.2.2010<br />Etätyö ja liiketoiminta/Outi-Maaria Palo-oja<br />23<br />
 24. 24. Etätyöon teknisesti tässä ja nyt.Ovatko organisaatiot valmiita?<br />www.uef.fi<br />

×