UZAVŘENÉ
   VS.
  OTEVŘENÉ
  KOMUNITY
Dan Franc, GUG.cz, Unisona Studio
KOMUNITA?
KOMUNITA?
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
ía
                         o lečenství lid
             sebe-orga nizující se sp  ...
“Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu ne...
“Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu ne...
“Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu ne...
“Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu ne...
“Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu ne...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a
Co:   organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo...
DALŠÍ KOMUNITNÍ MOŽNOSTI
• BUSINESS   WEB:

 • společenství organizačních partnerů (firmy, organizace, instituce,
 škol...
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)

• znač...
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)

• znač...
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)

• znač...
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)

• znač...
SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
• tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na
 vytváření určitých hodnot)

• znač...
KOMUNITY NAŽIVO!
• Při  přednášce následovalo demo CVmagic.cz a GUG.cz
CO JIM TO DÁVÁ?
Dave McClure
 Founder s Fund
  fbFund
The only benefits
          for members:
Dave McClure
 Founder s Fund
  fbFund
The only benefits
          for members:

          GET PAID


Dave McClure
 Founder s Fund
  fbFund
The only benefits
          for members:

          GET PAID

             or
Dave McClure
...
The only benefits
          for members:

          GET PAID

             or
Dave McClure
...
The only benefits
          for members:

          GET PAID

             or
Dave McClure
...
The only benefits
          for members:

          GET PAID

             or
Dave McClure
...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

    Obsah
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

    Obsah

   Aktivity
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

    Obsah

   Aktivity

  Networking, lidi
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

    Obsah

   Aktivity

  Networking, lidi

  Sebe-propagace
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

    Obsah

   Aktivity

  Networking, lidi

  Sebe-propagace

    Opora
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

     Obsah

    Aktivity

   Networking, lidi

   Sebe-propagace

     Opora

   ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY

     Obsah

     Aktivity

   Networking, lidi

   Sebe-propagace

     Opora

   ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY       HMOTNÉ BENE
                      FITY:
     Obsah

     Akt...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY       HMOTNÉ BENE
                      FITY:
     Obsah
       ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY       HMOTNÉ BENE
                      FITY:
     Obsah
       ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY       HMOTNÉ BENE
                      FITY:
     Obsah
       ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY        HMOTNÉ BENE
                       FITY:
     Obsah
     ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY        HMOTNÉ BENE
                       FITY:
     Obsah
     ...
:
NEHMOTNÉ BENEFITY         HMOTNÉ BENE
                        FITY:
     Obsah
   ...
Přínos pro tvůrce a hybatele:
Přínos pro tvůrce a hybatele:
Podpora v naplnění jejich záměrů
Podpora v naplnění jejich záměrů
Podpora v naplnění jejich záměrů

 Tvorba
 hodnot
Podpora v naplnění jejich záměrů

 Tvorba
              Loajalita
 hodnot
Podpora v naplnění jejich záměrů

 Tvorba
              Loajalita
 hodnot
        Vytvoření
   ...
Podpora v naplnění jejich záměrů

 Tvorba    Znalosti,
              Loajalita
 hodnot    Inovace...
Podpora v naplnění jejich záměrů

  Tvorba    Znalosti,
              Loajalita
  hodnot    Inovace
...
Podpora v naplnění jejich záměrů

  Tvorba    Znalosti,
              Loajalita
  hodnot    Inovace
...
Podpora v naplnění jejich záměrů

  Tvorba    Znalosti,
              Loajalita
  hodnot    Inovace
...
Podpora v naplnění jejich záměrů

  Tvorba    Znalosti,
              Loajalita
  hodnot    Inovace
...
Podpora v naplnění jejich záměrů

  Tvorba      Znalosti,
                 Loajalita
  hodnot  ...
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

  old school  komunity
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

     old school            komunity
                   zdrojov...
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

      old school             komunity
                    zd...
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

      old school             komunity
                    zd...
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

      old school             komunity
                    zd...
KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT

      old school             komunity
                    zd...
KOMUNITNÍ MARKETING
KOMUNITNÍ MARKETING

 old school  komunity
KOMUNITNÍ MARKETING

    old school            komunity

organizace vymýšlí a spouští
           ...
KOMUNITNÍ MARKETING

    old school            komunity

organizace vymýšlí a spouští
           ...
KOMUNITNÍ MARKETING

    old school            komunity

organizace vymýšlí a spouští
           ...
KOMUNITNÍ MARKETING

    old school            komunity

organizace vymýšlí a spouští
           ...
KOMUNITNÍ MARKETING

     old school            komunity

organizace vymýšlí a spouští
          ...
EVOLUCE KOMUNIT
EVOLUCE KOMUNIT
0. PLÁNOVÁNÍ A DESIGN
KDO JSME?           JAKÉ PRINCIPY NÁS ŘÍDÍ?
               Např:
• MISE:
 ...
1. PŘÍPRAVA
• Výběr  klíčového týmu, týmový kick-off

• Příprava  technologií

• Vytvoření  kostry pro vstupní obsah

•...
2. PRIVATE BETA
• vytipování  vstupní skupiny “otcomatek” zakladatelů

• tvorba
    vstupního obsahu otcomatkami pod v...
3. PUBLIC BETA
• pilotní  spuštění na veřejnost - bez velkého “haló”

• otcomatky zakladatelé pokračují a přibalují na
 ...
4. PROVOZ
• řídící  činnosti:

 •  řízení projektu

 •  řízení platformy

 •  “personalistika”

 •  řízení aktivi...
ŘÍZENÍ KOMUNIT
ŘÍZENÍ PROJEKTU
• Business  strategie pro klíčové stakeholders

• Hodnotová   strategie pro komunitu

• Fundraising

• ...
ŘÍZENÍ PLATFORMY
• Práce  s klíčovými komunitními leadery

• Údržba  a rozvoj technologií

• Facilitace  tvorby inovací...
“ČLENSKÁ PERSONALISTIKA”
• Tvorbamotivujícího       • Tvorbavtahujícího
 prostředí:            prostředí
...
“ČLENSKÁ PERSONALISTIKA”
     “Level” členů          Naše působení na ně

                 ...
PODPORA AKTIVIT ČLENŮ
• INTERAKCE                 •  Stimulace, Usměrnění, Gardening,
         ...
NA CO SI DÁT POZOR
• Odměna  a dělba zisku
• Odměna  a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how
• Odměna  a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu
• Odměna  a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu

• Vlastnictví  “platformy”
• Odměna  a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu

• Vlastnictví  “platformy”

• Tvo...
• Odměna   a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu

• Vlastnictví  “platformy”

• T...
• Odměna   a dělba zisku

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu

• Vlastnictví  “platformy”

• T...
• Odměna   a dělba zisku  • Udržení  motivace

• Vlastnictví  know-how

• Vlastnictví  finálního
 produktu

• Vlastn...
• Odměna   a dělba zisku  • Udržení  motivace

• Vlastnictví  know-how   • Nastaveníté “správné”
        ...
• Odměna   a dělba zisku  • Udržení  motivace

• Vlastnictví  know-how   • Nastaveníté “správné”
        ...
• Odměna   a dělba zisku  • Udržení  motivace

• Vlastnictví  know-how   • Nastaveníté “správné”
        ...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
 Typ     Jak na něj
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
   Typ                Jak na něj

          Zdravou míru dovolit, vybí...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
   Typ                 Jak na něj

           Zdravou míru dovolit, ...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
     Typ                    Jak na něj

               Zdra...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
      Typ                     Jak na něj

               ...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
      Typ                     Jak na něj

               ...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
      Typ                     Jak na něj

               ...
NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
      Typ                     Jak na něj

               ...
Děkujeme za pozornostDan Franc, @danfranc, dan@gug.cz
   GUG.cz, UNISONA.com


 Jaroslav Chmela - CVMAGIC.cz


  ...
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Komunity: Tvorba a provoz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komunity: Tvorba a provoz

2,591 views

Published on

Přednáška pro GUG.cz od zakladatele GUG.cz na téma spouštění a provoz komunit.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,591
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,298
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide • Komunity: Tvorba a provoz

  1. 1. UZAVŘENÉ VS. OTEVŘENÉ KOMUNITY Dan Franc, GUG.cz, Unisona Studio
  2. 2. KOMUNITA?
  3. 3. KOMUNITA?
  4. 4. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p
  5. 5. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování
  6. 6. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování •Vědomí hranic
  7. 7. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování •Vědomí hranic •Sdílené prostředky komunikace a spolupráce
  8. 8. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování •Vědomí hranic •Sdílené prostředky komunikace a spolupráce •Sdílené procesy
  9. 9. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování •Vědomí hranic •Sdílené prostředky komunikace a spolupráce •Sdílené procesy •Sdílený účel
  10. 10. ía o lečenství lid sebe-orga nizující se sp atu nebo cíle , a ém “Kom unita”: volné čit ého zájmu, t h oje né kolem ur elektronickýc orga nizací, prop a využívajících otřeby svých členů a spolupráci . řešící p ro komunika ci nástrojů p •Sdílená kultura: hodnoty, normy, chování •Vědomí hranic •Sdílené prostředky komunikace a spolupráce •Sdílené procesy •Sdílený účel •Definované role
  11. 11. “Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle:
  12. 12. “Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: ba Spo lutvor
  13. 13. “Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: ba Spo lutvor Marketing
  14. 14. “Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: ba Obchod Spo lutvor Marketing
  15. 15. “Komunita”: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Networking ba Obchod Spo lutvor Marketing
  16. 16. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Kdo:
  17. 17. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Kdo:
  18. 18. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo:
  19. 19. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník
  20. 20. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník •Organizátor
  21. 21. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník •Organizátor •Správce
  22. 22. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník •Organizátor •Správce •Vůdčí člen
  23. 23. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník •Organizátor •Správce •Vůdčí člen •Člen
  24. 24. Komunita: volné a sebe-organizující se společenství lidí a Co: organizací, propojené kolem určitého zájmu, tématu nebo cíle, řešící potřeby svých členů a využívajících elektronických nástrojů pro komunikaci a spolupráci. Cíle: Spolutvorba Marketing Obchod Networking Lidi Organizace Kdo: •Vlastník •Organizátor •Správce •Vůdčí člen •Člen •Parazit
  25. 25. DALŠÍ KOMUNITNÍ MOŽNOSTI • BUSINESS WEB: • společenství organizačních partnerů (firmy, organizace, instituce, školy), kteří se navzájem ovlivňují, společně vytvářejí hodnoty a tvoří zisk, o který se rozdělují • PLATFORMA: • shluk komunit, lidí, business webů kolem určitého tématu. • účastníci platforem vytváří nad ní nové komunity, projekty, firmy • EKOSYSTÉM: • množina entit (lidé, firmy, organizace, komunity,...) napojených na nějakou centrální entitu nebo téma
  26. 26. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT
  27. 27. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot)
  28. 28. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot) • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu)
  29. 29. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot) • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu) • expertníkomunity – communities of practice (často uzavřená společenství, tvořící nové znalosti)
  30. 30. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot) • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu) • expertníkomunity – communities of practice (často uzavřená společenství, tvořící nové znalosti) • zájmovékomunity – niche communities (otevřená společenství, často kolem specifických témat)
  31. 31. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot) • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu) • expertníkomunity – communities of practice (často uzavřená společenství, tvořící nové znalosti) • zájmovékomunity – niche communities (otevřená společenství, často kolem specifických témat) • učící se komunity – learning communities (společenství často uzavřená a navázaná na nějaký vzdělávací cíl)
  32. 32. SPECIFICKÉ TYPY KOMUNIT • tvůrčíkomunity - peer production communities (zaměřují se na vytváření určitých hodnot) • značkové komunity – brand communities (podpůrná, marketingová a jiná společenství kolem značky nebo produktu) • expertníkomunity – communities of practice (často uzavřená společenství, tvořící nové znalosti) • zájmovékomunity – niche communities (otevřená společenství, často kolem specifických témat) • učící se komunity – learning communities (společenství často uzavřená a navázaná na nějaký vzdělávací cíl) • podpůrné komunity - support communities (společenství navzájem se podporující v nějakém cíli)
  33. 33. KOMUNITY NAŽIVO!
  34. 34. • Při přednášce následovalo demo CVmagic.cz a GUG.cz
  35. 35. CO JIM TO DÁVÁ?
  36. 36. Dave McClure Founder s Fund fbFund
  37. 37. The only benefits for members: Dave McClure Founder s Fund fbFund
  38. 38. The only benefits for members: GET PAID Dave McClure Founder s Fund fbFund
  39. 39. The only benefits for members: GET PAID or Dave McClure Founder s Fund fbFund
  40. 40. The only benefits for members: GET PAID or Dave McClure Founder s Fund GET MADE fbFund
  41. 41. The only benefits for members: GET PAID or Dave McClure Founder s Fund GET MADE fbFund or
  42. 42. The only benefits for members: GET PAID or Dave McClure Founder s Fund GET MADE fbFund or GET LAID
  43. 43. : NEHMOTNÉ BENEFITY
  44. 44. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah
  45. 45. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity
  46. 46. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity Networking, lidi
  47. 47. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace
  48. 48. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace Opora
  49. 49. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn
  50. 50. : NEHMOTNÉ BENEFITY Obsah Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  51. 51. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  52. 52. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Networking, lidi Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  53. 53. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Získání zakázk y Networking, lidi Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  54. 54. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Získání zakázk y Networking, lidi Získání dodava tele Sebe-propagace Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  55. 55. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Získání zakázk y Networking, lidi Získání dodava tele Sebe-propagace Výdělek díky k omunitě Opora ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  56. 56. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Získání zakázk y Networking, lidi Získání dodava tele Sebe-propagace Výdělek díky k omunitě Opora Úspora díky ko munitě ačkou Spojení s tématem, zn m Přístup k exkluzivním věce
  57. 57. : NEHMOTNÉ BENEFITY HMOTNÉ BENE FITY: Obsah Získání práce Aktivity Získání zakázk y Networking, lidi Získání dodava tele Sebe-propagace Výdělek díky k omunitě Opora Úspora díky ko munitě ačkou Spojení s tématem, zn Získání exkluz ivních věcí m Přístup k exkluzivním věce
  58. 58. Přínos pro tvůrce a hybatele:
  59. 59. Přínos pro tvůrce a hybatele: Podpora v naplnění jejich záměrů
  60. 60. Podpora v naplnění jejich záměrů
  61. 61. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba hodnot
  62. 62. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Loajalita hodnot
  63. 63. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Loajalita hodnot Vytvoření trhu
  64. 64. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Vytvoření trhu
  65. 65. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Zpětná vazba, QA Vytvoření trhu
  66. 66. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Zpětná vazba, Marketing QA Vytvoření trhu
  67. 67. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Zpětná vazba, Marketing QA Vytvoření Poznání trhu trhu
  68. 68. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Zpětná vazba, Marketing Lidi QA Vytvoření Poznání trhu trhu
  69. 69. Podpora v naplnění jejich záměrů Tvorba Znalosti, Loajalita hodnot Inovace Zpětná vazba, Marketing Lidi QA Monitor Vytvoření Poznání a ovlivnění názorů trhu trhu
  70. 70. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT
  71. 71. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity
  72. 72. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity zdrojové hodnoty vytváří veškeré hodnoty tvoří lidé ve firmě komunita, firma dodává přidanou hodnotu
  73. 73. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity zdrojové hodnoty vytváří veškeré hodnoty tvoří lidé ve firmě komunita, firma dodává přidanou hodnotu firma “vlastní” lidi ve výkonu, platí firma “podchycuje” lidi ve výkonu, je motivuje je
  74. 74. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity zdrojové hodnoty vytváří veškeré hodnoty tvoří lidé ve firmě komunita, firma dodává přidanou hodnotu firma “vlastní” lidi ve výkonu, platí firma “podchycuje” lidi ve výkonu, je motivuje je výsledný produkt je firma vlastní výsledný produkt spoluvlastněn, firma vlastní přidanou hodnotu
  75. 75. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity zdrojové hodnoty vytváří veškeré hodnoty tvoří lidé ve firmě komunita, firma dodává přidanou hodnotu firma “vlastní” lidi ve výkonu, platí firma “podchycuje” lidi ve výkonu, je motivuje je výsledný produkt je firma vlastní výsledný produkt spoluvlastněn, firma vlastní přidanou hodnotu firma vlastní organizační, firma “vlastní” veškeré know how integrační, implementační a obchodní know-how
  76. 76. KOMUNITNÍ TVORBA HODNOT old school komunity zdrojové hodnoty vytváří veškeré hodnoty tvoří lidé ve firmě komunita, firma dodává přidanou hodnotu firma “vlastní” lidi ve výkonu, platí firma “podchycuje” lidi ve výkonu, je motivuje je výsledný produkt je firma vlastní výsledný produkt spoluvlastněn, firma vlastní přidanou hodnotu firma vlastní organizační, firma “vlastní” veškeré know how integrační, implementační a obchodní know-how rozhodnutí jsou hierarchická rozhodnutí jsou komunitní
  77. 77. KOMUNITNÍ MARKETING
  78. 78. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity
  79. 79. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity organizace vymýšlí a spouští organizace vnáší podněty do sítě kampaně
  80. 80. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity organizace vymýšlí a spouští organizace vnáší podněty do sítě kampaně komunikace je jednosměrná komunita poskytuje zpětnou vazbu
  81. 81. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity organizace vymýšlí a spouští organizace vnáší podněty do sítě kampaně komunikace je jednosměrná komunita poskytuje zpětnou vazbu marketingově působí pouze marketingově působí uživatelé na organizace sebe navzájem
  82. 82. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity organizace vymýšlí a spouští organizace vnáší podněty do sítě kampaně komunikace je jednosměrná komunita poskytuje zpětnou vazbu marketingově působí pouze marketingově působí uživatelé na organizace sebe navzájem organizace vstupuje na trh organizace si vytváří trh
  83. 83. KOMUNITNÍ MARKETING old school komunity organizace vymýšlí a spouští organizace vnáší podněty do sítě kampaně komunikace je jednosměrná komunita poskytuje zpětnou vazbu marketingově působí pouze marketingově působí uživatelé na organizace sebe navzájem organizace vstupuje na trh organizace si vytváří trh organizace studuje trh zvenčí organizace sleduje trh zevnitř, “je trhem”
  84. 84. EVOLUCE KOMUNIT
  85. 85. EVOLUCE KOMUNIT
  86. 86. 0. PLÁNOVÁNÍ A DESIGN KDO JSME? JAKÉ PRINCIPY NÁS ŘÍDÍ? Např: • MISE: Proč nás svět potřebuje? • Wikinomické - otevřenost, peering, sdílení, globální • VIZE:Kým se chceme stát? jednání Co z toho budeme mít my? Jaké aktivity? Jaký typ • Agilní komunity? • Open sourcové • STRATEGIE: Jak to způsobíme? Kým? • .... Technologie? V jakém čase? Jak je řídit?
  87. 87. 1. PŘÍPRAVA • Výběr klíčového týmu, týmový kick-off • Příprava technologií • Vytvoření kostry pro vstupní obsah • Vytvoření kostry pro vstupní aktivity • Vytvoření zárodečného obsahu • Vytvoření zárodečných procesů
  88. 88. 2. PRIVATE BETA • vytipování vstupní skupiny “otcomatek” zakladatelů • tvorba vstupního obsahu otcomatkami pod vedením správců • neustálá evaluace a dotváření procesů, technologií, koncepcí
  89. 89. 3. PUBLIC BETA • pilotní spuštění na veřejnost - bez velkého “haló” • otcomatky zakladatelé pokračují a přibalují na sebe lidi zvenku • neustálá evaluace a dotváření procesů, technologií, koncepcí • tvorba vstupního obsahu otcomatkami pod vedením správců • končívéééélikánským BANG!em a veřejným spuštěním naplno
  90. 90. 4. PROVOZ • řídící činnosti: • řízení projektu • řízení platformy • “personalistika” • řízení aktivit • řízení tvorby • neustálé inovace • postupné přesouvání těžiště inovací, řízení, tvorby a aktivity na komunitu, soustředění se na říení platformy a projektu
  91. 91. ŘÍZENÍ KOMUNIT
  92. 92. ŘÍZENÍ PROJEKTU • Business strategie pro klíčové stakeholders • Hodnotová strategie pro komunitu • Fundraising • Řízení partnerství • Řízení interního týmu • Právní a účetní servis
  93. 93. ŘÍZENÍ PLATFORMY • Práce s klíčovými komunitními leadery • Údržba a rozvoj technologií • Facilitace tvorby inovací • Facilitace vytváření rámce pro činnosti a aktivity
  94. 94. “ČLENSKÁ PERSONALISTIKA” • Tvorbamotivujícího • Tvorbavtahujícího prostředí: prostředí • přínos pro uživatele (....viz Dave McClure) • otevřenost • volnost • user-friendly atmosféra a komunitní duch • user-friendly technologie
  95. 95. “ČLENSKÁ PERSONALISTIKA” “Level” členů Naše působení na ně Aby zažili některou z našich činností Lidi úplně mimo komunitu nebo o ní slyšeli Aby se vrátili a eventuálně Lidé, co jsou u nás poprvé zaregistrovali nebo začali být jinak Nově zaregistrovaní nebo aktivní aktivní Aby se cítili vítáni, aby měli pocit, že členové je prostředí otevřené a přínosné Zaregistrovaní ale neaktivní Aby měli důvod se zapojit a věděli, členové jak na to Aby měli stále důvod k aktivitě, aby Zaregistrovaní a aktivní zažívali novinky Aby neopustili - měli benefity,byli “Power Users” vtaženi do dění, pomáhali nováčkům Aby měli aktivní podíl na řízení “Community Leaders” komunity a jejích benefitech
  96. 96. PODPORA AKTIVIT ČLENŮ • INTERAKCE • Stimulace, Usměrnění, Gardening, Agregace, • Moderátorské, facilitátorské a stimulační činnosti, vnášení témat • TVORBA • KOMERCE 1.Vzbudit energii • Tvorba bezpečného a 2.Zaměřit jí určitým směrem motivujícího prostředí 3.Stimulovat k aktivitě • EVENTY 4.Nastavit procesy tak, aby aktivita dospěla do nějakého výsledku • Stimulace, podpora logistiky 5.Výsledek převzít • TVORBA ZNALOSTÍ A OBSAHU 6.Aktivitu odměnit
  97. 97. NA CO SI DÁT POZOR
  98. 98. • Odměna a dělba zisku
  99. 99. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how
  100. 100. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu
  101. 101. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy”
  102. 102. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity
  103. 103. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení
  104. 104. • Odměna a dělba zisku • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení • Udržení energie
  105. 105. • Odměna a dělba zisku • Udržení motivace • Vlastnictví know-how • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení • Udržení energie
  106. 106. • Odměna a dělba zisku • Udržení motivace • Vlastnictví know-how • Nastaveníté “správné” míry procesů • Vlastnictví finálního produktu • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení • Udržení energie
  107. 107. • Odměna a dělba zisku • Udržení motivace • Vlastnictví know-how • Nastaveníté “správné” míry procesů • Vlastnictví finálního produktu • Funkční technologie • Vlastnictví “platformy” • Tvorbastimulací a neustálý rozvoj komunity • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení • Udržení energie
  108. 108. • Odměna a dělba zisku • Udržení motivace • Vlastnictví know-how • Nastaveníté “správné” míry procesů • Vlastnictví finálního produktu • Funkční technologie • Vlastnictví “platformy” • Udržení přiměřeně agilního a • Tvorbastimulací a “anarchistického” ducha, neustálý rozvoj komunity “nepřemanagovat” • Přílišnávolnost nebo přílišné vedení • Udržení energie
  109. 109. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY
  110. 110. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj
  111. 111. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou
  112. 112. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat
  113. 113. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat Zahlcující člen nebo Vytvořit blog, Požádat o poskytnutí prostoru i ostatním, “Všeználek” nebo Offtopic vyčkat s odpověďmi
  114. 114. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat Zahlcující člen nebo Vytvořit blog, Požádat o poskytnutí prostoru i ostatním, “Všeználek” nebo Offtopic vyčkat s odpověďmi Požádat o vysvětlení a následně smazání alt. identit či Falešná či vícečetná identita úpravu profilu
  115. 115. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat Zahlcující člen nebo Vytvořit blog, Požádat o poskytnutí prostoru i ostatním, “Všeználek” nebo Offtopic vyčkat s odpověďmi Požádat o vysvětlení a následně smazání alt. identit či Falešná či vícečetná identita úpravu profilu Důrazně nejprve varovat, pomoci “postiženým” jak s ním Obtěžující člen (ne)komunikovat, nenechat se jimi ale lapit, po druhé výzvě se nebát jednat
  116. 116. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat Zahlcující člen nebo Vytvořit blog, Požádat o poskytnutí prostoru i ostatním, “Všeználek” nebo Offtopic vyčkat s odpověďmi Požádat o vysvětlení a následně smazání alt. identit či Falešná či vícečetná identita úpravu profilu Důrazně nejprve varovat, pomoci “postiženým” jak s ním Obtěžující člen (ne)komunikovat, nenechat se jimi ale lapit, po druhé výzvě se nebát jednat Opozičník Pokud není agresivní,nechat být, dokonce možná i podpořit, jinak výše
  117. 117. NĚKTERÉ PROBLÉMOVÉ TYPY Typ Jak na něj Zdravou míru dovolit, vybízet k aktivitě, někdy se účty “Černý pasažér” mažou Popsat důsledky jeho chování, ukázat jak se dají příspěvky Agresivní člen přeformulovat Zahlcující člen nebo Vytvořit blog, Požádat o poskytnutí prostoru i ostatním, “Všeználek” nebo Offtopic vyčkat s odpověďmi Požádat o vysvětlení a následně smazání alt. identit či Falešná či vícečetná identita úpravu profilu Důrazně nejprve varovat, pomoci “postiženým” jak s ním Obtěžující člen (ne)komunikovat, nenechat se jimi ale lapit, po druhé výzvě se nebát jednat Opozičník Pokud není agresivní,nechat být, dokonce možná i podpořit, jinak výše Nereagovat na její hysterie a eventuálně se v tomto smyslu “Drama Queen” vyjádřit i veřejně
  118. 118. Děkujeme za pozornost Dan Franc, @danfranc, dan@gug.cz GUG.cz, UNISONA.com Jaroslav Chmela - CVMAGIC.cz WWW.GUG.CZ @GUGcz

  ×