Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak vidí síťová generace svět sítí

1,896 views

Published on

Ptali jsme se deváťáků na to, jak vidí internet a sociální sítě.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jak vidí síťová generace svět sítí

 1. 1. JAK VIDÍ SÍŤOVÁGENERACE SVĚT SÍTÍ? ANEB PTALI JSME SE DEVÁŤÁKŮ ZŠ KŘENOVICE, 29.4.2011 DAN FRANC UNISONA STUDIO WWW.UNISONA.COM
 2. 2. Cca  60  deváťáků  od  nás  dostalo   několik  otázek  a  dávali  palec  nahoru,   pokud  by  odpověděli  “Ano”  a  “Ne”,   pokud  nesouhlasili.   Otázky  byly  často  spekulativní  a  bez   jednoznačné  odpovědi,  aby  provokovaly  diskusi.  Na  každou  otázku  zde  najdete  přibližný  poměr  odpovědí  palců  nahoru  a  dolů,  případně   další  slovní  odpovědi  a  komentář.
 3. 3. (Nejvíc  ovšem  děti  zaujala  úvodní  informace   o  kočkách.  Dobrá  zpráva?  :))
 4. 4. 1. “Internet vznikl zvědeckých důvodů.”
 5. 5. Drtivá  většina  si  myslí  (ne  zcela   správně),  že  net  vznikl  z   “vědeckých  pohnutek”Objevovaly  se  i  názory,  že  vznikl  kvůli  zábavě,  kvůli  penězům  a   pozor,  i  kvůli  komunikaci.  
 6. 6. Nikdo  ovšem  nevěděl  o  armádním  pozadí  vzniku   netu,  tedy  ARPANETu.
 7. 7. 2. “Internet je o propojených počítačích.”
 8. 8. Ano,  bez  propojených  počítačů  by  to   nešlo  a  většina  uvažovala  tímto   směrem.   Nikoho  ale  nenapadlo,  že  by  to  mohli  být  i  propojení  lidé  nebo  informace.  Prostě  takto   neuvažují  a  není  to  nic  špatného.
 9. 9. ČESKÝ FACEBOOK3.000.000  lidí Toto  číslo  je  překvapilo  svojí  velikostí.   Zajímavé.
 10. 10. GLOBÁLNÍ FACEBOOK500.000.000A  toto  je  překvapilo  ještě  víc.  Facebook  prostě   vědomě  “neřeší”.  
 11. 11. 3. “K připojení nainternet nepotřebujeme počítač.”
 12. 12. Jakmile  jsme  naznačili,  že  “počítačem”  rozumíme  pouze   klasický  desktop  nebo  notebook,  většina  správně   odpověděla,  že  lze  použít  nejen  počítač.
 13. 13. Nikdo  ale  nevěděl,  že  na  internet  jsou  připojena  i  nejrůznější  zařízení  a  že  internet  začíná  být  “ve  všem”.
 14. 14. “4. Internet jevirtuální realita. Život je jinde.”
 15. 15. Téměř  přesně  půl  na  půl  odpovědi.  Někdo  bere  net  jen  jako  zábavu  typu  televize,   pro  jiného  je  to  jejich  život.  Slova,  kterými  o  tom  hovořili,  byla  dramaticky  různá.  Zajímavé   téma  na  delší/další  povídání  s  nimi.
 16. 16. Ale  to,  že  na  netu  můžeš  být  kým  chceš,  vůbec   nikdo  neřešil  a  nepozastavoval  se  nad  tím.  
 17. 17. 5. “Internetzpůsobuje závislost.”
 18. 18. Absolutní  souhlas  a  očividně   velká  osobní  rezonance  s   tímto  tématem.  Je  dobré  vědět,  že  si  toto  riziko  dost   osobně  uvědomují.
 19. 19. Co  podle  nich  tuto  závislost  způsobuje? “Je  to  zábava” “Hrajem  tam  hry” “Je  to  všude.”
 20. 20. 6. “Na netu není nic zadarmo.”
 21. 21. Většina  správně  vycítila  z  otázky,  že  i   free  aplikace  a  služby  si  od  nás  něco   berou.  Nikdo  ale  nedokázal  pojmenovat,  co  že  firmám  za  to  dáváme.   Na  čísla  o  ziscích  netových  firem  reagovali  s  úžasem,  ale  dokázali  správně  odhadnout,  že  většinou  je  to  příjem  z  reklam.
 22. 22. To,  že  mnohým  netovým  firmám   dáváme  jako  dr.  Faust  svoji   “duši”  v  podobě  podrobných   informací  o  nás,  aby  nám  mohli   servírovat  lepší  a  častější   reklamu,  byla  pro  ně  naprostá  novinka,  ale  zároveň  zcela  tento   princip  chápali.  Zajímavé  bylo,  že  neměli  tušení,  jak  funguje  PPC  reklama,  kdo  za   co  platí  -­‐  a  kolik.  Odhad  ceny  za   proklik  se  pohyboval  mezi  půl   halířem  a  tisícovkou.
 23. 23. 7. Mark Zuckerberg: “Privacy is dead”
 24. 24. Další  mimořádně  polarizační  téma.   Půlka  souhlasí  s  Zuckem,  půlka   naopak  ne.  Kdo  říkal,  že  soukromí  je  mrtvé,  nedokázal   vysvětlit,  k  čemu  by  mělo  být  soukromí   dobré.  Kdo  zastával  opačný  názor,  spíše   deklaroval  svoji  potřebu  mít  “svůj”  svět.  
 25. 25. PRIVACY’S Co  vám  dává  to,  že   obětujete  své   soukromí? 1.  Můžu  ostatním   sdělit  své  názory,   přesvědčit  je  (!) 2.  Najdu  kámoše. 3.  Je  to  zábava.  
 26. 26. Na  tohle  pohoršeně   nikdo  nereagoval.   Nechápou  to? Nevadí  jim  to? Netýká  se  jich  to?Soukromí  je  rozhodně   další  téma,  které  by   chtělo  prozkoumat   hlouběji.  
 27. 27. “8. Facebook je opovrchnostech.”
 28. 28. Opět  půl  na  půl.  “Ano,  je  to  povrchní”   pro  děti  znamenalo,  “nic  nám  to   nedává”,  je  to  jen  tlučení  času.“Ne  není  to  povrchní”  se  objevovalo  u  dětí,  které  si  tam  dokázaly  něco  najít:  “zajímavé   informace”,  “dopisování  s  kamarády”.
 29. 29. Stránku  nebo  skupinu  vyrobilo   z  cca  60ti  dětí  asi  6,  což   Potenciál  pro   hodnotím  jako  překvapivě   spolupráci  a   vysoké  číslo.   komunikaci   přesahující   Mezi  nimi  se  objevily: individuální  profil   tu  tedy  rozhodně   -­‐  čistě  recesistické  stránky  a   je,  jen  ho  umět   skupiny podnítit  a   -­‐  stránka  školního  časopisu nasměrovat.   -­‐  stránka  proti  konkrétní   učitelce  (au!)
 30. 30. “9. Facebook mánegativní vliv na známky.”
 31. 31. Další  půl  na  půl!  Odpovídání  ovšem   provázely  salvy  smíchu.   Jak  může  FB  pomoci  k  lepším  známkám?  “Někdo  za  mě  napíše  úkol.”  “Někdo  mi  odpoví   na  otázku  do  domácího  úkolu”.  
 32. 32. Možnost  spolupráce  na  nějaké  práci,   vyhledávání  zdrojů  či  inspirování  se  v  tématicky  zajímavých  či  úkolů  blízkých   skupinách  nezmínil  nikdo.   Přičítám  to  zejm.  povaze  učení  (se)  na  základní  škole.  Snad  to  přijde  se  střední   školou...
 33. 33. “10. Na netu nenísnadné poznat, co je pravda a co ne.”
 34. 34. Drtivý  souhlas.  Děti  chápou,  že   nemůžou  věřit  všemu.  Jak  poznat  pravdu?  “Když  po  mě  nikdo  nic   nechce,  je  to  pravda”.  
 35. 35. Na  ničem  dalším  jsme  se  neshodli,  takže  není   moc  patrné,  jak  pravdu  nepoznat. O  něco  lepší  to  bylo  v  tom,  co  nemůže  být   okamžitě  zárukou  pravdy,  naštěstí  nezabraly   výroky:   “Pravda  je  to,  co  má  hodně  palců.”“Pravda  je  to,  co  mi  přijde  od  kámoše,  ne  to,  co   vidím  někde  na  webu”.   “Pravda  je  to,  u  čeho  je  obrázek  nebo  video.”
 36. 36. “11. Na netu bylo již vše zásadní vymyšleno.”
 37. 37. Drtivý  nesouhlas.  Děcka  si  rozhodně  představují,  že  se  dá   toho  vymyslet  jěště  hodně.   Snažil  jsem  se  je  povzbudit  k   tomu,  aby  vymysleli  další   Facebook.  Tak  třeba  jednou  :)
 38. 38. ZÁVĚREM• Děkujeme • paní  učitelce  Lence  Andrýskové  za  zprostředkování • žákům  za  pozornost • členům  učitelského  sboru,  že  mě  neukamenovali• A  zveme  všechny  na  naše  kurzy  týkající  se  síťové  generace  a  online   spolupráce:  http://www.unisona.com/otevrene-­‐kurzy-­‐pro-­‐verejnost/  a   na  blog  http://www.unisona.com/blog/
 39. 39. DANIEL  FRANC,  MSAdfranc@unisona.comWWW.UNISONA.COMtwitter:                  @danfranc                @unisonaFB  page:                  facebook.com/unisonalinkedIn.com:  Daniel  Franc

×