Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 OSVI: Osallistava sisäinen viestintä työyhteisön tukena Palmenia...
Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 OSVI: Osallistava sisäinen viestintä <ul><li>Jatko-opiskelijat M...
OSVI-tutkimuksen lähtökohdat <ul><li>Tutkimus- ja kehittämishanke, teoria ja käytäntö </li></ul><ul><li>Etsiä tutkimuspohj...
Organisaation johdon ja henkilöstön välinen kohtaamiskuilu Osallisuuskuilun ”kaventaminen” sisäisen viestinnän keinoin Osa...
Tiimalasimalli: Kuntien erityinen viestintä ( Rannisto 2005) Lahden kaupungin hallinnolliset portaat ja viestinnän paikka ...
Tiimalasin keikahdus: osallistava ja demokraattinen viestintä http://www.kaspaikka.fi/ryijy/images/ideakuvia/perinne/tiima...
Työyhteisöviestintä <ul><li>Tiedon vaihtoa ja ymmärtämisen lisäämistä työtovereiden ja kollegoiden kesken sekä esimiesten ...
Kunnan viestintä ja muutoksen toteuttaminen (Raisio 2009, sovellettu) Dialoginen viestintä: Muutoksen vakaus Työyhteisövie...
Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 Lahden henkilöstö <ul><li>6 353 henkilöä (2009 lopussa) </li></u...
Viestinnän ja työhyvinvoinnin suhde <ul><li>Työhyvinvointi laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tasot, kuten työ...
Juholin (2007) Luottamus Avoin tiedonkulku Hyvä ilmapiiri Motivaatio ja sitoutuminen
 
Työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuudet <ul><li>”Työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuuksilla tarkoitetaan niitä työhyvinvoi...
Työhyvinvointi vs. viestintä –vertailevat tutkimukset
Viestintäprofiili: Aktiiviset ja ei-aktiiviset viestijät Lahdessa
Aktiiviset viestijät ja työhyvinvointi <ul><li>Käyttivät sosiaalisia medioita työssä ja vapaa-ajalla </li></ul><ul><li>Seu...
Osallistavan sisäisen viestinnän työkalut <ul><li>Mitkä viestintävälineet ja – foorumit tukivat työhyvinvoinnin viestinnän...
 
Rikkaat ja köyhät mediat
21.10.2010 Maarit Pedak. Kunnallistieteen päivät
Tietolähteet <ul><li>Viestintävälineiden ja –foorumien lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, että mistä tietoa saadaan ja h...
21.10.2010 Maarit Pedak. Kunnallistieteen päivät
Osallistuminen <ul><li>Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta tärkeäksi koettiin kasvokkain viestintä </li></u...
Yhteisöllisyys <ul><li>Myös yhteisöllisyys rakentui ennen kaikkea kasvokkain viestinnässä – suoran vuorovaikutuksen kautta...
Kannustaminen <ul><li>Kannustaminen koettiin toimivan useiden eri viestintävälineiden kautta -> henkilökohtainen taso vs. ...
Luottamus <ul><li>Luottamusta rakennettiin paitsi kasvokkain myös työyhteisön tasolla verkkoviestinnällä -> tiedot eivät s...
Aktiiviset viestijät
Aktiiviset viestijät <ul><li>Pitivät monipuolista viestintää tärkeänä </li></ul><ul><li>Käyttivät sosiaalisia medioita </l...
Osallistuminen <ul><li>Yksikkö osallistuu kokonaan tai osittain strategian suunnitteluun </li></ul><ul><li>Teky: henkilöst...
Kannustaminen <ul><li>Esimiehen ja alaisen välistä dialogista viestintää </li></ul><ul><li>Työnpäivä: toimialajohtajan yht...
Luottamus <ul><li>Pääsy päätöksentekoon koetaan luottamuksen osoitukseksi. </li></ul><ul><li>Työryhmä suunnitteli organisa...
Yhteisöllisyys <ul><li>Henkilöstön kehittämispäivät. </li></ul><ul><li>Epäviralliset keskustelut käytävällä. </li></ul><ul...
Muutos <ul><li>(Muutoksesta) päätös tehdään niin nopealla tahdilla, että kukaan ei ole pystynyt ratkomaan etukäteen käytän...
Muutosviestintä <ul><li>(Muutostilanteessa) asioille pitäisi saada jollakin tavalla sielu ja semmoinen palo. Ei me saada m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Viestinnän aamukahvit 21.10 OSVI

1,707 views

Published on

OSVI- Osallistava sisäinen viestintä muutoksen tukena

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Viestinnän aamukahvit 21.10 OSVI

 1. 1. Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 OSVI: Osallistava sisäinen viestintä työyhteisön tukena Palmenian Viestinnän aamukahvit 21.10.2010 [email_address] [email_address]
 2. 2. Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 OSVI: Osallistava sisäinen viestintä <ul><li>Jatko-opiskelijat Maarit Pedak (KTM ja VTM) ja Pasi Pekkola (VTM) </li></ul><ul><li>Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä Viestinnän tutkimuskeskuksen (CRC) yhteisprojekti. </li></ul><ul><li>Rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto ja Lahden kaupunki. </li></ul><ul><li>Tutkimuskohteena on Lahden kaupunki ja sen noin 6000 työntekijää. </li></ul><ul><li>Aineisto kerätään survey –tutkimuksella sekä fokusryhmä- ja asiantuntijahaastatteluilla. </li></ul><ul><li>Tutkimus toteutetaan 1.10.2009 - 31.12.2010 välisenä aikana </li></ul>
 3. 3. OSVI-tutkimuksen lähtökohdat <ul><li>Tutkimus- ja kehittämishanke, teoria ja käytäntö </li></ul><ul><li>Etsiä tutkimuspohjaisia sisäisen viestinnän ratkaisuja, joilla voidaan kehittää henkilöstön osallistumismahdollisuuksia </li></ul><ul><li>Johdon ja henkilöstön välisen dialogin edistäminen </li></ul><ul><li>Tutkia sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä </li></ul><ul><li>Etsitään hyviä ratkaisuja ja toimintamalleja </li></ul>
 4. 4. Organisaation johdon ja henkilöstön välinen kohtaamiskuilu Osallisuuskuilun ”kaventaminen” sisäisen viestinnän keinoin Osallistava sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi, vähentää pelkoja ja epävarmuutta Päätöksen jälkeinen työhyvinvoinnin varmistaminen osallistavalla sisäisellä Ongelman Asioiden Päätös Toimeenpano määrittely valmistelu Johdon Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet vaikutusmahdollisuudet Osallisuuskuilu
 5. 5. Tiimalasimalli: Kuntien erityinen viestintä ( Rannisto 2005) Lahden kaupungin hallinnolliset portaat ja viestinnän paikka http://www.kaspaikka.fi/ryijy/images/ideakuvia/perinne/tiimalasi.gif KUNTALAISET Kaupunginvaltuusto Hallitus Lautakunnat Kaupunginjohtaja Kaupungin johtoryhmä Toimialojen johtoryhmät Viestintä/ Henkilöstöhallinto Yksiköt Lähiesimiehet Operatiiviset työntekijät KUNTALAISET
 6. 6. Tiimalasin keikahdus: osallistava ja demokraattinen viestintä http://www.kaspaikka.fi/ryijy/images/ideakuvia/perinne/tiimalasi.gif KUNTALAISET Operatiiviset työntekijät Lähiesimiehet Yksiköt Toimialojen johtoryhmät Kaupungin johtoryhmä Kaupunginjohtaja Lautakunnat Hallitus Kaupunginvaltuusto KUNTALAISET Viestintä/ Henkilöstöhallinto
 7. 7. Työyhteisöviestintä <ul><li>Tiedon vaihtoa ja ymmärtämisen lisäämistä työtovereiden ja kollegoiden kesken sekä esimiesten ja alaisten välillä. </li></ul><ul><li>Työyhteisön toiminnan edellytys. </li></ul><ul><li>Myös kuntalaisten palvelut ja ulkoinen viestintä edellyttää työyhteisöviestintää. </li></ul>
 8. 8. Kunnan viestintä ja muutoksen toteuttaminen (Raisio 2009, sovellettu) Dialoginen viestintä: Muutoksen vakaus Työyhteisöviestintä Kaikki viestintävälineet käytössä: Hyvä suunnittelu. Viestintäyksikkö keulassa Muutosviestintä: Uudistuksen tarkoituksenmukaisuus Johdon viestintä keulassa Viestinnän resurssit, rutiinit, välineet, kanavat ja foorumit
 9. 9. Palmenia / Maarit Pedak & Pasi Pekkolai / OSVI 10/21/2010 Lahden henkilöstö <ul><li>6 353 henkilöä (2009 lopussa) </li></ul><ul><li>Konsernihallinto 74 henkilöä </li></ul><ul><li>Sivistystoimiala 1 998 henkilöä </li></ul><ul><li>Sosiaali- ja terveystoimiala 1 929 henkilöä </li></ul><ul><li>Tekninen ja ympäristötoimiala 226 henkilöä </li></ul><ul><li>Taseyksiköt 400 henkilöä </li></ul>
 10. 10. Viestinnän ja työhyvinvoinnin suhde <ul><li>Työhyvinvointi laaja kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tasot, kuten työtehtävien mielekkyys, johtaminen, osaaminen, kotiolot ja työkaverit. </li></ul><ul><li>Viestintä vain yksi työhyvinvoinnin kokonaisuuden osa – jäänyt kuitenkin vähälle huomiolle tutkimuksissa </li></ul><ul><li>OSVI kiinnostunut erityisesti osallistavasta sisäisestä viestinnästä – kunta-alalla henkilöstöllä muita työmarkkinasektoreita heikommat osallistumismahdollisuudet (TTL) </li></ul>
 11. 11. Juholin (2007) Luottamus Avoin tiedonkulku Hyvä ilmapiiri Motivaatio ja sitoutuminen
 12. 13. Työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuudet <ul><li>”Työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuuksilla tarkoitetaan niitä työhyvinvoinnin osa-alueita, joihin viestinnällä voidaan erityisesti vaikuttaa” </li></ul><ul><li>Viestinnän näkökulmasta työhyvinvointi rakentuu siis osallistumisen, yhteisöllisyyden, kannustamisen ja luottamuksen kautta </li></ul><ul><li>Viestinnän ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa, ne vaikuttavat kokonaisuutena </li></ul>
 13. 14. Työhyvinvointi vs. viestintä –vertailevat tutkimukset
 14. 15. Viestintäprofiili: Aktiiviset ja ei-aktiiviset viestijät Lahdessa
 15. 16. Aktiiviset viestijät ja työhyvinvointi <ul><li>Käyttivät sosiaalisia medioita työssä ja vapaa-ajalla </li></ul><ul><li>Seurasivat julkista keskustelua </li></ul><ul><li>Osallistuivat itse julkiseen keskusteluun työn puolesta tai itsenäisesti </li></ul><ul><li>Etsivät itsenäisesti tietoa ja jakoivat sitä aktiivisesti eteenpäin </li></ul><ul><li>Olivat tyytymättömiä erityisesti Osallistumisen ja Yhteisöllisyyden –ulottuvuuksiin </li></ul><ul><li>Onko organisaation viestinnälliset rakenteet passivoivia? </li></ul>
 16. 17. Osallistavan sisäisen viestinnän työkalut <ul><li>Mitkä viestintävälineet ja – foorumit tukivat työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuuksien toimintaa? </li></ul><ul><li>Mitkä koettiin toimimattomiksi? </li></ul><ul><li>Rikkaat ja köyhät mediat </li></ul>
 17. 19. Rikkaat ja köyhät mediat
 18. 20. 21.10.2010 Maarit Pedak. Kunnallistieteen päivät
 19. 21. Tietolähteet <ul><li>Viestintävälineiden ja –foorumien lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, että mistä tietoa saadaan ja hankitaan </li></ul><ul><li>Mitkä tietolähteet tukevat työhyvinvoinnin viestinnän ulottuvuuksien toimintaa vs. mitkä tietolähteet koetaan huonoina tai haitallisina </li></ul>
 20. 22. 21.10.2010 Maarit Pedak. Kunnallistieteen päivät
 21. 23. Osallistuminen <ul><li>Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta tärkeäksi koettiin kasvokkain viestintä </li></ul><ul><li>Suora vuorovaikutus: esimies, työkaverit -> aktivoituminen </li></ul><ul><li>Sekä virallisilla että epävirallisilla foorumeilla </li></ul><ul><li>Riittävä tieto osallistumisen lähtökohta -> useita tietolähteitä </li></ul><ul><li>Tieto haluttiin kuulla ensin ”talon sisältä”, ei mediasta -> tuntemus, että liian myöhäistä vaikuttaa </li></ul><ul><li>Huhut koettiin erityisen haitallisina -> tietoa ei riittävästi, huhut kiertävät </li></ul>
 22. 24. Yhteisöllisyys <ul><li>Myös yhteisöllisyys rakentui ennen kaikkea kasvokkain viestinnässä – suoran vuorovaikutuksen kautta </li></ul><ul><li>Virallisilla ja epävirallisilla foorumeilla </li></ul><ul><li>Tärkeää etenkin oman työyksikön yhteisöllisyys: tärkeimmät tietolähteet lähipiiristä </li></ul><ul><li>Median ja huhujen lisäksi myös kuntalaisilta kantautuvat tiedot koettiin haitallisina yhteisöllisyyden kannalta </li></ul>
 23. 25. Kannustaminen <ul><li>Kannustaminen koettiin toimivan useiden eri viestintävälineiden kautta -> henkilökohtainen taso vs. työyhteisön taso </li></ul><ul><li>Kaivattiin monitasoista kannustamista -> työkaverit, esimies, yksikön johtaja ja kunnan ylin johto </li></ul><ul><li>Huhut ja median kautta tulevat tiedot koettiin ristiriitaisina -> kannustamisen aitous </li></ul><ul><li>Kannustamisen ohella myös kriittinen ja rakentava palaute tärkeä </li></ul>
 24. 26. Luottamus <ul><li>Luottamusta rakennettiin paitsi kasvokkain myös työyhteisön tasolla verkkoviestinnällä -> tiedot eivät saa olla ristiriidassa </li></ul><ul><li>Luottamus rakentui etenkin virallisilla foorumeilla </li></ul><ul><li>Perinteiset viestintätavat eivät lisänneet luottamusta: yleiskirjeet, tiedotustilaisuudet -> luottamus rakentuu vuorovaikutuksessa </li></ul><ul><li>Tiedon jakaminen edellyttää luottamusta, mihin tietolähteisiin voi luottaa? </li></ul><ul><li>Huhut ja ristiriitaiset tiedot söivät luottamusta </li></ul>
 25. 27. Aktiiviset viestijät
 26. 28. Aktiiviset viestijät <ul><li>Pitivät monipuolista viestintää tärkeänä </li></ul><ul><li>Käyttivät sosiaalisia medioita </li></ul><ul><li>Viralliset ja epäviralliset foorumit </li></ul><ul><li>Etsivät itse aktiivisesti tietoa mediasta, kuntalaisilta ja myös seurasivat huhuja </li></ul><ul><li>Pitivät erityisen tärkeänä kunnan ylimmältä taholta tulevia tietoja -> kokonaiskuva, visio tärkeää </li></ul>
 27. 29. Osallistuminen <ul><li>Yksikkö osallistuu kokonaan tai osittain strategian suunnitteluun </li></ul><ul><li>Teky: henkilöstölehti 4 kertaa vuodessa. </li></ul><ul><li>Kehityskeskustelut: </li></ul><ul><ul><li>Näkyvää vaikutusta työn tekemiselle </li></ul></ul><ul><ul><li>kehitetty malli kehityskeskustelulle. </li></ul></ul>
 28. 30. Kannustaminen <ul><li>Esimiehen ja alaisen välistä dialogista viestintää </li></ul><ul><li>Työnpäivä: toimialajohtajan yhteenveto työvuodesta. </li></ul><ul><li>Esimies saa henkilöstön innostumaan muutoksen suunnittelemissa: hieno tunne. </li></ul><ul><li>Oikea-aikaisen koulutuksen järjestäminen. </li></ul><ul><li>Tehdään työ näkyväksi: julkaisut, kuvat ja nimet. </li></ul><ul><li>Esimiehellä aikaa dialogiin. ”Esitellään valmiit ratkaisut” </li></ul>
 29. 31. Luottamus <ul><li>Pääsy päätöksentekoon koetaan luottamuksen osoitukseksi. </li></ul><ul><li>Työryhmä suunnitteli organisaatiouudistusta. </li></ul><ul><li>Saneltu päätös on epäluottamuksen osoitus. </li></ul><ul><li>Viestinnän rutiinit rakentaa luottamusta. </li></ul><ul><li>Toimialajohtaja on maanantaina johtoryhmässä. Sitten siitä lähtee tieto kuin ravintoketjussa alaspäin. Perättäisinä päivinä. </li></ul>
 30. 32. Yhteisöllisyys <ul><li>Henkilöstön kehittämispäivät. </li></ul><ul><li>Epäviralliset keskustelut käytävällä. </li></ul><ul><li>Henkilöstölehti. Tekee työn ja tekijät näkyväksi. Yhdessä tekeminen. </li></ul><ul><li>Tilat: Yksiköiden yhteinen kahvihuone, virastotalo. </li></ul><ul><li>Hyvien käytäntöjen kerääminen yli toimiala- ja kuntarajojen. Tutustuminen helpottaa yhteydenottoa </li></ul>
 31. 33. Muutos <ul><li>(Muutoksesta) päätös tehdään niin nopealla tahdilla, että kukaan ei ole pystynyt ratkomaan etukäteen käytännön asioita. Monesti siitä seuraa stressiä niille käytännön tekijöille. Sitten ne muurahaiset tekee siellä hirveästi työtä ja ihmettelee, mistä ne repii sen ajan. (Lähiesimies). </li></ul><ul><li>Muutos on hirmuinen työ, mutta siinä on aina hyviäkin puolia. Jos ei muutosta tapahtuisi, me olisimme vielä luolassa asumassa. (Työntekijä) </li></ul>
 32. 34. Muutosviestintä <ul><li>(Muutostilanteessa) asioille pitäisi saada jollakin tavalla sielu ja semmoinen palo. Ei me saada muuten sitä kuherruskuukauttakaan aikaiseksi, jos vaan kerrotaan että tossa ja lukekaa. Pitäisi olla joku sähäkka markkinointiyksikkö tai porukka tuomassa niitä, että hei, nyt tapahtuu tosi hieno juttu. </li></ul><ul><li>Lahden seudullinen työterveysyksikkö: muutokselle omat nettisivut. </li></ul>

×