Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vaikuttaminen, osallisuus ja sosiaalinen media -seminaarin avauspuheenvuoro

1,372 views

Published on

Vaikuttaminen, osallisuus ja sosiaalinen media -seminaarin avauspuheenvuoro / Janne Matikainen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vaikuttaminen, osallisuus ja sosiaalinen media -seminaarin avauspuheenvuoro

 1. 1. Vaikuttaminen, osallisuus ja sosiaalinen media –seminaari Tervetuloa! Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
 2. 2. <ul><li>09.30 Demokratia, osallistuminen ja sosiaalinen media - mahdollisuuksia ja haasteita VTT Janne Matikainen </li></ul><ul><li>10.00 Haastaako konvergenssikulttuuri ja sosiaalinen media yleisödemokratian? Dosentti Juha Herkman, </li></ul><ul><li>11.00 Internet, media ja demokratian tulevaisuus Viestintäyrittäjä, kirjailija Taneli Heikka </li></ul><ul><li>12.00 Lounas </li></ul><ul><li>13.00 Verkkovaikuttamisen uudet työkalut ja toimintamallit - Case: Kansalaisen osallistumisympäristö Projektipäällikkö Teemu Ropponen </li></ul><ul><li>14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Kuinka julkisten tietovarantojen sähköinen saatavuus lisää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia? Tutkimus- ja kehittämisjohtaja TkT Jyrki J.J. Kasvi 15.30 Seminaari päättyy </li></ul>
 3. 3. Demokratia, osallistuminen ja sosiaalinen media - mahdollisuuksia ja haasteita Janne Matikainen
 4. 4. Massa- ja verkostoyhteiskunta (van Dijk 2006) <ul><li>massayhteiskunta </li></ul><ul><li>Kollektiivit </li></ul><ul><li>Paikallisuus </li></ul><ul><li>Keskitetty rakenne </li></ul><ul><li>Fyysiset yhteisöt </li></ul><ul><li>Byrokratia organisaatiomuotona </li></ul><ul><li>Kasvokkainen </li></ul><ul><li>Joukkoviestintä (broadcast) </li></ul><ul><li>Vähäinen median määrä </li></ul><ul><li>verkostoyhteiskunta </li></ul><ul><li>Yksilöt </li></ul><ul><li>’ glocal’ (lokaali+globaali) </li></ul><ul><li>Hajautettu rakenne </li></ul><ul><li>Virtuaaliset yhteisöt </li></ul><ul><li>Infokratia </li></ul><ul><li>Välittynyt </li></ul><ul><li>Interaktiivinen narrowcast </li></ul><ul><li>Median lukumäärä suuri </li></ul>
 5. 5. Massayhteiskunta massamedia Perinteisiä yhteisöjä Perinteisiä yhteisöjä
 6. 6. Verkostoyhteiskunta massamedia massamedia yhteisöjä yhteisöjä Virtuaalisia yhteisöjä
 7. 7. E-demokratian lupaus <ul><li>Euroopan neuvoston julistus: </li></ul><ul><li>Verkkodemokratiassa on kyse siitä, että hyödynnetään TVT:n tarjoamat mahdollisuudet demokratian, demokraattisten instituutioiden ja prosessien vahvistamiseksi. </li></ul><ul><li>Verkkodemokratia ei ole uusi demokratian muoto. Se on perinteisten demokraattisten prosessien lisä ja laajennus. Se on työväline, joka laajentaa kansalaisten mahdollisuuksia osallistua demokraattiseen prosessiin. </li></ul>
 8. 8. E-demokratian ja e-osallistumisen paradoksi <ul><li>Ihmiset ovat verkossa ja sosiaalisessa mediassa aktiivisia </li></ul><ul><ul><li>passiivisesta yleisöstä aktiivisiin tuottajiin </li></ul></ul><ul><li>Hallinnon tuottamiin järjestelmiin osallistuminen on vähäistä </li></ul>
 9. 9. Aktivismi ja sosiaalinen media Stranius 2009 Sitoutumaton Sitoutunut Aktiivinen vaikuttaja 1. reppu- ja elämäntapa-aktivisti 2. Järjestöpuurtaminen Passiivinen osallistuja 3. kevytaktivismi 4. Rivijäsenyys
 10. 10. Kriittisiä kannanottoja <ul><li>Internet ei ole monipuolistanut poliittista keskustelua, koska verkkomedian käyttö keskittynyttä (Hindman 2008) </li></ul><ul><li>Verkko saattaa edistää pienten eristyneiden yhteisöjen syntyä, eikä keskustelua synny </li></ul><ul><li>Valinnanvapaus ei takaa moniäänisyyttä </li></ul><ul><li>Demokratisoituminen tyhjä lupaus, verkossa on vähemmän kulttuuria, luotettavia uutisia ja koko verkko on hyödyttömän informaation kaaos (Keen 2007) </li></ul>
 11. 11. Suomen tilanne <ul><li>YK:n tutkimus 2008: </li></ul><ul><ul><li>E-hallinto ranking: 1. Ruotsi, 2. Tanska, 3. Norja,…15. Suomi </li></ul></ul><ul><ul><li>E-osallistumisen ranking: 1. USA, 2. Etelä-Korea, 3. Tanska,… 45. Suomi </li></ul></ul>
 12. 12. Vaalit 2011 ja sosiaalinen media <ul><li>Selvitys valituista kansanedustajista, kohteena: Facebook, blogit, Twitter, YouTube, Flickr </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median, erityisesti Facebookin, käyttö runsasta </li></ul><ul><li>Käytön yksisuuntaisuus: sosiaalista media käytettiin kuin perinteistä joukkoviestintää </li></ul>
 13. 13. <ul><li>09.30 Demokratia, osallistuminen ja sosiaalinen media - mahdollisuuksia ja haasteita VTT Janne Matikainen </li></ul><ul><li>10.00 Haastaako konvergenssikulttuuri ja sosiaalinen media yleisödemokratian? Dosentti Juha Herkman, </li></ul><ul><li>11.00 Internet, media ja demokratian tulevaisuus Viestintäyrittäjä, kirjailija Taneli Heikka </li></ul><ul><li>12.00 Lounas </li></ul><ul><li>13.00 Verkkovaikuttamisen uudet työkalut ja toimintamallit - Case: Kansalaisen osallistumisympäristö Projektipäällikkö Teemu Ropponen </li></ul><ul><li>14.00 Iltapäiväkahvi 14.15 Kuinka julkisten tietovarantojen sähköinen saatavuus lisää kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia? Tutkimus- ja kehittämisjohtaja TkT Jyrki J.J. Kasvi 15.30 Seminaari päättyy </li></ul>

×