Kokemuksia työttömien terveystarkastuksista 30.11 2011

1,183 views

Published on

Hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaaran esitys Rytmin päätösseminaarissa

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kokemuksia työttömien terveystarkastuksista 30.11 2011

  1. 1. KOKEMUKSIA TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSISTA Hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara 30.11.2011
  2. 2. Työttömien terveystarkastukset Oivassa <ul><li>Työttömien terveystarkastukset ovat olleet osana Rytmi – projektia ja tarkastukset on toteutettu Oivan työpajoilla (Asikkala, Hollola, Kärkölä ja Padasjoki) </li></ul><ul><li>Tarkastusten toteuttamisesta on vastannut terveyden edistämisen yksikkö </li></ul><ul><li>Terveystarkastukset ovat tukeneet työpajoilla toteutettavaa aktivointi ja työhön kuntoutusta </li></ul><ul><li>Terveystarkastusten jälkeen työhön kuntoutujat ohjautuvat työpajoilla järjestettäviin elintaparyhmiin </li></ul><ul><li>Ryhmässä pyritään tukemaan työhön kuntoutujien arjen hallintaa ja kohentamaan hyvinvointia elintapamuutosten kautta </li></ul>
  3. 3. Terveystarkastusten sisältö <ul><li>Mitä kuuluu?-lomake toimii keskustelun pohjana </li></ul><ul><ul><li>keskusteluissa painottuvat asiakkaan esille nostamat aiheet ja asiat </li></ul></ul><ul><li>Työhistoria, koulutus, toiveet tulevaisuuteen </li></ul><ul><li>Elämäntilanne </li></ul><ul><li>Mieliala, ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto </li></ul><ul><li>Terveydentila ja terveystottumukset </li></ul><ul><li>Mittaukset (RR, paino, pituus, vyötäröympärys, BMI) </li></ul><ul><li>T2D riskitesti </li></ul><ul><li>Audit-testi </li></ul><ul><li>Liikkumislähete tarvittaessa </li></ul><ul><li>Tapaamisessa mahdollistuu asiakkaan ohjaaminen eri palveluihin tai jatkotutkimuksiin perusterveydenhuoltoon </li></ul><ul><li>Terveystarkastuksiin varattiin aikaa n. 1h/asiakas </li></ul><ul><li>Sisällöt kirjattiin Effica –terveyskertomukseen </li></ul><ul><li>Ohjautuminen elintaparyhmiin </li></ul><ul><li>Ryhmän tuen avulla on mahdollisuus elintapamuutoksiin sekä parempaan oman elämänhallintaan, joihin terveystarkastusten sisältökin pohjautuu </li></ul>
  4. 4. Työttömien terveystarkastusten erityispiirteitä <ul><li>Asiakkaat usein moniongelmaisia </li></ul><ul><li>Taloudellisia huolia </li></ul><ul><li>Elämänhallintaan liittyviä ongelmia </li></ul><ul><li>Motivaatio-ongelmia, eletään tässä ja nyt, tulevaisuutta ei suunnitella </li></ul><ul><li>Sosiaalisen verkoston vähyys </li></ul><ul><li>Fyysisessä ja psyykkisessä terveydentilassa ongelmia </li></ul><ul><li>Terveysriskit elintavoissa; päihteiden käyttöä, tupakointi runsasta </li></ul><ul><li>Univaikeuksia </li></ul><ul><li>Hoitamattomia perussairauksia ( mm diabetes, verenpainetauti), uusia diagnooseja </li></ul><ul><li>Syrjäytyneitä terveydenhuollonpalveluista, kynnys hakea apua korkea </li></ul><ul><li>Jatko-ohjauksen tarve korostui ( lääkärille, terveydenhoitajalle, psykiatriselle sairaanhoitajalle, päihdeterapeutille, laboratorioon, liikuntaneuvontaan) </li></ul><ul><li>Ohjausta ja neuvontaa vaaditaan paljon, jatkosuunnitelman varmistaminen </li></ul>
  5. 5. Mitä terveydenhoitajalta edellytetään? <ul><li>Asiakkaan aitoa kohtaamista, läsnäoloa </li></ul><ul><li>Aktiivinen kuuntelua </li></ul><ul><li>Pitää osata nähdä työttömän koko elämäntilanne ja siihen liittyvät riskit, asiakkaan kokonaistilanteen huomioiminen </li></ul><ul><li>Puheeksi ottamisen taitoa </li></ul><ul><li>Voimavaralähtöistä, ratkaisukeskeisestä ja terveyttä edistävä työskentelyotetta </li></ul><ul><li>Kokemusta aikuisten terveyden edistämistyöstä </li></ul><ul><li>Päihdeosaamista, mielenterveystyön osaamista </li></ul><ul><li>Jatko-ohjauksellista työotetta </li></ul><ul><li>Palveluverkoston osaamista ja tuntemista </li></ul><ul><li>Epäonnistumisen sietämistä asiakasprosesseissa </li></ul><ul><li>Hyviä yhteistyötaitoja, valmiuksia moniammatilliseen yhteistyöhön </li></ul>
  6. 6. Miten jatkossa? <ul><li>Vuonna 2012 terveystarkastukset laajenevat koskemaan myös työpajojen ulkopuolella olevia työttömiä </li></ul><ul><li>Yksi terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksia kaikissa Oivan kunnissa (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä ja Padasjoki) </li></ul><ul><li>Terveystarkastusmallin kehittäminen </li></ul><ul><ul><li>Ohjauskäytännöistä sopiminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Terveystarkastuksen sisältö jatkossa. </li></ul></ul>
  7. 7. KIITOS

×