Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sari

658 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sari

 1. 1. Hallinnon osallistuminen sosiaalisessa mediassa Sari Aalto-Matturi neuvotteleva virkamies
 2. 2. 229.1.2015Sari Aalto-Matturi Facebook-ohjeista sosiaalisen median hyödyntäminen  Vuonna 1995 yrityksissä, virastoissa ja järjestöissä pohdittiin, miten tieto ja ihminen kohtaavat verkossa  Vuonna 2010 yrityksissä, virastoissa ja järjestöissä pohditaan, miten ihminen kohtaa ihmisen verkossa Verkossamedia.fi
 3. 3. 329.1.2015Sari Aalto-Matturi Julkishallinnon sosiaalisen median ohjeistuksesta  Taustalla 2008-2009 kuulemisen ja vuorovaikutuksen kehittämishankkeet  Keväällä 2010 päädyttiin siihen, että koko julkishallintoa tai valtionhallintoa koskeva some-suositus tai ohjeistus ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukainen  Haasteena aikaansaada yleispätevät linjaukset esim. siitä miten hallintolakia, julkisuuslakia tai työelämän tietosuojalakia tulee sosiaalisen median kontekstissa tulkita – kulttuuri, käytännöt ja odotukset vielä täsmentymättömiä  OM julkaisi teemasta asiantuntijakatsauksen 6/2010  Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTI:n sosiaalisen median tietoturvaohje parhaillaan viimeisteltävänä
 4. 4. 429.1.2015Sari Aalto-Matturi Virkamiesten asenteet verkko- osallistumiseen (VTT Janne Matikainen, HY, 2008)  Virkamiehet käyttävät työssään paljon verkkoa  Verkkoviestinnän yleistyminen on madaltanut kansalaisten kynnystä ottaa yhteyttä virkamiehiin  Virkamiehet suhtautuvat myönteisesti yhteydenottoihin ja kokevat, että verkko on siihen hyvä väline  Ongelmia:  Toimintamallien puuttuminen  Keskustelukulttuurin puutteellisuus  Kanavat ja menetelmät tunnetaan huonosti  Tahtotilan puuttuminen, resursointi
 5. 5. 529.1.2015Sari Aalto-Matturi Verkko ja demokratia
 6. 6. 629.1.2015Sari Aalto-Matturi Verkko ja demokratia Euroopan neuvoston 4. demokratiafoorumi (Forum for the Future of Democracy) 15.-17. lokakuuta 2008, Madrid  Verkkodemokratia voi vahvistaa demokratiaa ja auttaa palauttamaan kansalaisten hiipuvaa kiinnostusta politiikkaan ja demokraattisiin prosesseihin.  Verkkodemokratia ei ole uusi demokratian laji: kyse on uuden teknologian hyödyntämisestä vahvistamaan demokratiaa sekä demokraattisia rakenteita ja prosesseja.  Verkkodemokratia avaa uusia mahdollisuuksia kansalaisten omalle aloitteellisuudelle – tälle tulee luoda edellytyksiä  Verkkodemokratia sisältää myös riskejä – tärkeää on kyetä rakentamaan luottamusta
 7. 7. 729.1.2015Sari Aalto-Matturi Miten Suomessa on luotu edellytyksiä verkon kautta tapahtuvalle osallistumiselle ja vaikuttamiselle?  YK:n e-hallintoselvityksessä 2010 Suomi jää sijalle 30 vertailtaessa hallinnon kansalaisille tarjoamia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa verkossa  Tietoyhteiskuntaa kehitetty Suomessa pitkälti asiakaspalvelunäkökulmasta, ei niinkään vahvistamaan osallistumista ja demokratiaa  Parhaillaan liikkeellelähdössä ns. osallistumisympäristöhanke, jolla yhteyksiä myös sosiaalisen median hyödyntämiseen
 8. 8. 829.1.2015Sari Aalto-Matturi E-participation index (YK 2010, suluissa 2008) 1. Etelä-Korea (2.) 2. Australia (5.) 3. Espanja 4. Uusi-Seelanti (6.) 4. Iso-Britannia 6. Japani (12.) 6. USA (1.) 8. Kanada (11.) 9. Viro (8.) 9. Singapore (10.) 10. Bahrain 12. Malesia 13. Tanska (3.) 14. Saksa 15. Ranska (4.) 15. Alankomaat 17. Belgia 18. Kazakstan 19. Liettua 20. Slovenia 21. Itävalta 21. Norja 23. Kypros 23. Ruotsi (9.) 25. Kroatia 26. Kolumbia 26. Irlanti 28. Kirgistan 28. Mongolia 30. Suomi (45.)
 9. 9. 929.1.2015Sari Aalto-Matturi Valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä Suomessa 4.2.2010  Suomi verkkodemokratiavertailujen 10 kärkimaan joukkoon 2010-luvun loppuun mennessä  Verkkodemokratian infrastruktuuri  Prosessien ja vuorovaikutuksen kehittäminen  Hallinnon tietoyhteiskunta- ja vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen  Hallinnon läsnäolo verkossa  Kumppanuus verkkodemokratian kehittämisessä
 10. 10. 1029.1.2015Sari Aalto-Matturi Osallistumisympäristöhanke 2010-13  Hanke käynnistyi 1.11.2010 oikeusministeriön johdolla osana valtiovarainministeriön Sähköinen asiointi ja demokratia –ohjelmaa  Mukana valtionhallinto, eduskunta, kuntaliitto ja kuntia  Tavoitteena saada aikaan monipuoliset osallistumisen ja vaikuttamisen välineet ja kanavat  Keskitetty ja hajautettu ympäristö  Selkeästi viestittävä osoite  Hajautuu sosiaaliseen mediaan ja erilaisille verkkosivustoille, joissa kansalaiset liikkuvat  Hyödyntäminen edellyttää toimintaprosessien uudistamista ja osaamisen vahvistamista
 11. 11. 1129.1.2015Sari Aalto-Matturi Näkökulmia julkishallinnon läsnäoloon sosiaalisessa mediassa
 12. 12. 1229.1.2015Sari Aalto-Matturi Yleistä  Sosiaalinen media on muodostunut uudeksi areenaksi, jossa ihmiset kohtaavat, toimivat, tuovat esiin näkemyksiään ja vaikuttavat - >Hallinnon tulee olla siellä, missä kansalaiset/asiakkaat ovat  Sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyy kuitenkin riskejä ja ongelmakohtia, jotka on syytä tunnistaa
 13. 13. 1329.1.2015Sari Aalto-Matturi Hallinnon rooleja sosiaalisessa mediassa  Läsnäolija: kuuntelija, tarkkailija, osallistuja  Reagoiva ja proaktiivinen toimija  Informaation tarjoaja, neuvoja, opastaja  Sosiaalisen median eri foorumeilla toimimisen lisäksi hallinto tuottaa itse verkkopalveluita, joilla sosiaalisen median piirteitä. Niitä voidaan tehdä tunnetuksi muilla sosiaalisen median foorumeilla  Hallinnon on syytä lisätä organisaatioiden ja henkilöstön valmiuksia toimia verkon erilaisissa ympäristöissä
 14. 14. 1429.1.2015Sari Aalto-Matturi Organisaation osallistuminen  Mahdollisuudet ja keinot sosiaalisen median hyödyntämiseen arvioidaan osana kunkin organisaation toiminnan ja viestinnän suunnittelua  Tapoja voivat olla esim.  Sisällön julkaisu ja jakaminen  Ideoinnin ja keskustelujen fasilitointi  Tapahtumien järjestäminen verkossa  Markkinointikampanjat  Yhteistyöverkostojen rakentaminen, läsnäolo asiantuntijafoorumeilla  Luotaus  Ennen liittymistä selvitettävä, mahdollistaako palvelu hyvän hallinnon mukaisen toiminnan (käyttöehdot, menetelmät jne)?  Mahdollisuus sosiaalisen median hyödyntämiseen on otettava huomioon tietoturva-ohjeita ja -menettelyjä kehitettäessä
 15. 15. 1529.1.2015Sari Aalto-Matturi Organisaation osallistuminen (2)  Tavoitteet  Mihin läsnäololla pyritään  Mitä tehdään omasta aloitteesta  Mihin verkon keskusteluihin reagoidaan, miten ja kuka  Ohjeet ja resursointi  Projekti vai prosessi  Kuka vastaa, kuka tekee, mitä, miten ja milloin, syntyykö uusia rooleja vai saadaanko yhdistettyä nykyisiin toimintoihin  Vastuuhenkilöiden ajankäyttö  Vuorovaikutuksen tyyli ja ilmaisutapa  Mittaaminen  Mittarit johdetaan tavoitteista (esim. aktiviteettien määrä, lisääntynyt osallisuus, kasvanut näkyvyys, lisääntynyt liikenne omiin palveluihin  Myös laadulliset mittarit, virkamiesten omat arviot toiminnan tuloksellisuudesta
 16. 16. 1629.1.2015Sari Aalto-Matturi Virkamiehen osallistuminen  Organisaation edustajana ja nimissä  Omalla nimellä ja tittelillä  Virkaprofiilin ylläpitäjänä  Täysin yksityishenkilönä  Muiden käyttäjien voi olla vaikea erottaa virka- ja yksityisroolia, vaikka se itselle olisi selvää  Erityistä harkintaa syytä noudattaa kun liikutaan lähellä oman virkamiesroolin aihealueita  ”Sekä-että”  Edellyttää varmaotteisuutta, kulloinenkin rooli viestittävä selkeästi  Kontaktit ja seuranta jäävät asiantuntijan omaksi sosiaaliseksi pääomaksi, siirtyvät mukana  Esimiehen hyväksyntä?
 17. 17. 1729.1.2015Sari Aalto-Matturi Riskit  Aliresursointi  Virheiden pelko  Käyttökiellot  Ajankäyttö  Työn kuormittavuus  Hyvän hallinnon vastainen menettely  Yksityisyyden suoja  Tietosuoja
 18. 18. 1829.1.2015Sari Aalto-Matturi Huoneentaulu: virkamies verkossa  Kerro kuka olet ja mitä organisaatiota edustat  Kuuntele muita ennen kuin itse osallistut  Harkitse ja kysy työkavereilta jos olet epävarma  Puhu arkikieltä  Älä jaa organisaation mainosviestejä siellä missä niitä ei tarvita  Tee selväksi, missä roolissa toimit  Ole persoonallinen työroolisi rajoissa  Tunne netiketti, kunnioita yhteisöjen toimintatapoja  Kehitä osaamistasi, opi muilta, jaa oppimaasi  Huolehdi salasanoista, tietoturvasta ja yksityisyydestäsi  Tunnista avoimuuden rajat  Keskity päätehtävääsi ja arvio onnistumistasi sen valossa  Rakenna yhteistyöverkostoja  Suojele vapaa-aikaasi – työt eivät lopu netissäkään
 19. 19. 1929.1.2015Sari Aalto-Matturi Case: VIRTUAALINEN LÄHIPOLIISITOIMINTA
 20. 20. 2029.1.2015Sari Aalto-Matturi  Poliisiprofiili -fobba- perustettu 10.9.2008 IRC-Galleriaan, kaksi uutta profiilia: ^mane^ ja [--jutta--] 2009  Poliisihallitus perusti Suomen poliisi -faniryhmän 2009. Ryhmä mukana ylläpidossa ja keskustelupalstalla alusta asti. Poliisihallituksen viestintä hoitaa poliisin toiminnan YouTube -palvelussa  Henkilökohtaiset poliisiprofiilit avoimeen käyttöön Facebookissa tammikuussa 2010  ”mese” aktiivisessa päivittäisessä käytössä  2009-2010 Ilmoita kiusaamisesta –projekti, jossa mukana seitsemän alueen yläkoulua (ryhmä tutkii edelleen kaikki Eteläisen poliisipiirin koulukiusaamisrikokset)  Kyttäkatsaus –toiminta alkoi joulukuussa 2009 (poliisitiedote + ennalta estävä tieto)  Ryhmä jalkautuu kerran kuukaudessa tekemään päihdevalvontaa Helsingin keskustan alueelle
 21. 21. 2129.1.2015Sari Aalto-Matturi Kyttäkatsaus  Poliisitiedote, linkitetään Kyttäkatsaus -yhteisöön, josta saa tilattua kaikki uudet linkitykset itselleen  Tiedotteet laaditaan alaikäisen tekemäksi epäillystä rikoksesta tai rikoksesta joka on kohdistunut alaikäiseen (+kadonneet)  Ei tarkoitettu ”pikkujutuille”. Tapahtuman pitää herättää ihmisessä luonnollinen auttamisen tarve.  Mahdollisuus linkittää tiedotetta eri yhteisöihin ja muualle nettiin
 22. 22. 2229.1.2015Sari Aalto-Matturi Toiminnan tarkoitus  Uudenlainen mahdollisuus ottaa yhteyttä poliisiin (nykyaikaista jalkautumista: IRC-Galleria, Facebook, ”mese”)  Tehtävänä rikosten ennalta ehkäiseminen: ohjaus, neuvonta, yhteydenpito ongelmanuoriin  Tiedottaminen lakimuutoksiin liittyvissä asioissa ja osallistuminen keskusteluihin eri yhteisöissä ja ryhmissä (koulukiusaaminen, anarkismi, huumemyönteiset yhteisöt)  Profiilit luovat osaltaan turvallisuudentunnetta nettiin olemalla näkyvästi esillä virtuaalimaailmassa  Tutkinnan väline ja yhteistyöalusta sidosryhmien kanssa
 23. 23. 2329.1.2015Sari Aalto-Matturi Tilastoja  IRC-Gallerian profiileissa 1000-5000 vierailijaa ja satoja viestejä/vk (enimmillään 35000 vierailijaa viikossa yhdessä profiilissa)  Ryhmän Facebook profiileille noin sata yksityisviestiä kuukaudessa keskustelupalstaviestien lisäksi  Kuukausittain ryhmälle noin 20 toimenpiteitä vaativaa ilmoitusta ja vinkkiä  Sähköpostia päivittäin ja mese käytössä jokaisena työpäivänä  Kotisivulla www.poliisi.fi/nettipoliisi 300-1500 klikkausta viikossa
 24. 24. 2429.1.2015Sari Aalto-Matturi Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan työn edut • Nuorten huomattavasti helpompi puhua huolista ja murheista netin kautta  Tavoitetaan suuri määrä ihmisiä helposti ja edullisesti  Netissä luotua suhdetta helppo jatkaa reaalimaailman puolella (nuorilla ei ole erikseen virtuaali- ja reaalimaailmaa)  Sosiaalisessa mediassa tapahtuviin rikoksiin päästään puuttumaan välittömästi (esim erilaiset nettikiusaamistapaukset ja seksuaalinen häirintä)  Keskusteluyhteyden saaminen vähemmistöihin ja etnisiin ryhmiin helpompaa  Työ sosiaalisessa mediassa on muuta poliisin työtä tukevaa ja tehostavaa
 25. 25. 2529.1.2015Sari Aalto-Matturi Yhteenvetoa: Sosiaaliseen mediaan vai ei?  Sosiaalinen media on uusi kansalaisille merkityksellinen areena – hallinto ei voi rajata sitä toimintansa ulkopuolelle, vaikka tuntuisi, että enää yhtään enempää ei pystytä tekemään -> jos jotain täytyy jättää tekemättä, se ei ehkä ole mukanaolo sosiaalisessa mediassa  Sosiaalisen median käyttö lisääntyy sekä hallinnon sisäisessä toiminnassa että hallinnon ja kansalaisten välillä  Jollakin aikavälillä tulee olemaan uskottavuuskysymys (vrt. organisaation verkkosivut)  Sosiaalisen median käytännöt kehittyvät vasta parhaillaan, kehitystä on syytä seurata ja ottaa opiksi  Mille viranomaisten palveluille ja läsnäololle verkossa on kysyntää?  Huonosti hoidettuna voi olla haitallisempaa kuin puuttuvana

×