Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haastaako konvergenssikulttuuri ja sosiaalinen media yleisödemokratian?

1,360 views

Published on

Haastaako konvergenssikulttuuri ja sosiaalinen media yleisödemokratian? Dosentti Juha Herkman, Tampereen yliopisto

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Haastaako konvergenssikulttuuri ja sosiaalinen media yleisödemokratian?

 1. 1. Juha Herkman 15.11.2011 Viestinnän, median ja teatterin tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 2. 2.  Bernard Manin(1997): The Principles of Representative Government. Edustuksellisen demokratian kolme muotoa: parlamentarismi, puoluedemokratia, yleisöde mokratia15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 3. 3.  Puolueiden ideologiset erot hämärtyvät Kansainvälisyys korostuu Poliitikot tunnetaan lähinnä median välityksellä Politiikka ”medioituu” Politiikka henkilöityy ja intimisoituu Poliitikot korostuvat puolueiden sijaan Imagojen ja markkinoinnin merkitys korostuu Poliittinen viestintä professionalisoituu15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 4. 4.  Puolueiden rooli edelleen merkittävä Kekkosen jälkeen 1980-luvulta lähtien yleisödemokratia kuitenkin vahvistunut Median markkinoituminen ja poliittisen kontrollin heikentyminen Puolueosallistumisen raju väheneminen Liikkuvien äänestäjien lisääntyminen Kyynisyys puoluepolitiikkaa kohtaan Uudet politiikan muodot15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 5. 5.  Anthony Giddens (1995): ”elämänpolitiikka” (life politics) Chantal Mouffe (2002): ”post-politiikka” Puoluepolitiikka korvautuu yksilöllisiin elämänvalintoihin liittyvillä kamppailuilla Identiteetit (esim. sukupuoli, seksuaalisuus, kansallisuus, etnisy ys) Kulutuspäätökset Aktivismi, kansalaisliikkeet15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 6. 6.  Henry Jenkins (2006): Convergence Culture. Where Old and New Media Collide Konvergenssikulttuurissa ”uusi ja vanha media törmäävät, -- ruohonjuuritason media limittyy suuriin mediakorporaatioihin ja -- mediatuottajat ja mediakuluttajat kamppailevat toistensa kanssa ennalta- arvaamattomasti mediakentän voimasuhteista” (Jenkins 2008, 2).15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 7. 7. Idea Puoluedemokratia Yleisödemokratia Konvergenssikulttuuri 1950-luku -> 1980-luku -> 2000-luku ->Mediasukupolvi -sanomalehtisukupolvi - televisiosukupolvi - nettisukupolviIdentiteetit - kansallisia - moninaisia - kansainvälisiä - luokkapohjaisia - epäselviä - yhteisöllisiäViestimet - poliittiset - sitoutumattomat - internet sanomalehdet lehdet - radio ja televisio - aikakauslehdet - julkinen palvelu - kaupallinen radio ja televisioPolitiikan - luokkapohjainen - mediajulkisuus - asiakysymyksetlähtökohta - ideologinen - imagot - avoimuus - puoluepohjainen - henkilöt - vuorovaikutusPoliittiset - politiikan instituutiot - johtavat poliitikot - sosiaalisuuspäätökset - eliitti - eliitti - ”joukkoäly” - valtio - hallitusKansalaisen - äänestäjä - yleisö - vuorovaikuttajarooli 15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 8. 8.  Totalitaariset järjestelmät (esim. Kiina): informaatio, viestintä Mielenilmaukset, kansanliikkeet (esim. globalisaatiokriittinen liike), jopa vallankumoukset (esim. Pohjois-Afrikan arabimaat): mobilisaatio, viestintä Poliittinen markkinointi (esim. Obama ja sosiaalinen media 2008)15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 9. 9.  Äänestäjäkyselyt: internetin merkitys (nuorten äänestäjien kohdalla) kasvaa Poliittinen markkinointi sosiaalisessa mediassa ja internetissä lisääntyy Nettiyhteisöjen merkitys äänestyksissä kasvaa (esim. Perussuomalaisten menestys ja maahanmuuttokritiikki/nationalismi) Sukupolvien välinen kuilu?15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 10. 10.  Carlson, Tom (2007) Kandidatbloggar I det finländska presidentvalet 2006. Strategier och effecter. Politiikka 49:2, 61–75. Häyhtiö, Tapio & Jarmo Rinne (2007) ”Tietokonevälitteiset julkisuudet politiikan paikkoina”. Futura 2/2007, 25–38. Strandberg, Kim (2008) Public Deliberation Goes On-line? An Analysis of Citizens’ Political Discussions on the Internet Prior to the Finnish Parliamentary Elections in 2007. Javnost –The Public 15:1, 71–90. Strandberg, Kim (2009) Online campaigning: an opening for the outsiders? An analysis of Finnish parliamentary candidates’ websites in the 2003 election campaign. New Media & Society 11:5, 835–854.15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 11. 11. PUOLUEDEMOKRATIA/YLEISÖDEMOKRATIA KONVERGENSSIKULTTUURI Pysyvyys  Liikkuvuus, muutos Instituutiot  Löyhät ryhmittymät Byrokratia  Anarkia Perinteisen median  Sosiaalisen median logiikka logiikka  Vuorovaikutus Strateginen viestintä  Avoin päätöksenteko Suljettu päätöksenteko  Yhteisö Yleisö  Osallistuminen Seuraaminen15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri
 12. 12. VASTAAN PUOLESTA Politiikan instituutioiden  Toteutuneet muutokset pysyvyys ja jähmeys esimerkkeinä Rakenteellisen vallan  Kansainvälisyyden kansallinen merkitys lisääntyminen Edustuksellisen demokratian suosio  Puoluepolitiikan kriisi Tyytyväisyys, poliittinen  Uudet poliittisen passiivisuus aktiivisuuden muodot Konvergenssikulttuurin  Nopeat muutokset: utopistisuus (90-9-1) tutkimus laahaa perässä Sosiaalistuminen?  Emme tiedä!15.11.2011 Herkman: Konvergenssikulttuuri

×