Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reindriftens omdømme

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Reindriftens omdømme

 1. 1. PålHivand mob. 932 46 605Omdømme makt Kommunikasjon handler om makt. Definisjonsmakt. Makten til å påvirke egne rammebetingelser.
 2. 2. Omdømme Kort fortalt om meg makt Arbeider som kommunikasjonsrådgiver i kommunal sektor. Driver konsulent- og foredragsvirksomhet innen kommunikasjon, sosiale medier og samepolitikk. 20 års erfaring med Erfaring fra samiske Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent samiske saker innen rettighetsprosesser per conubia nostra, per journalistikk og nasjonalt og internasjonalt. inceptos himenaeos. kommunikasjon. Praesent quis nulla turpis. Nunc laoreet dapibus orci Min kunnskap om reindrift et eleifend. 8 år som ansvarlig for er den jeg har som kommunikasjonsarbeidet i utenforstående og som Sametinget. tilskuer i 20 år. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 2 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 3. 3. Omdømme Det vanlige spørsmålet... makt Første bud i effektiv kommunikasjon, er Hvor mange rein åpenhet. har du? Åpenhet er et signal om respekt. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 3 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 4. 4. Omdømme Kommunikasjon handler makt om å flytte maktOMDØMME TILLIT PÅVIRKNING MAKT Tilgang til fora og Reell mulighet for Summen av Partnerskap og prosesser hvor påvirkning av forventninger fra samarbeid med beslutninger viktige omgivelsene til politisk nivå og fattes og ramme- beslutninger i nå- reindriften med lokalsamfunn betingelser settes og framtid PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 4 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 5. 5. Omdømme Det uforståelige... makt Reindriften produserer en av verdens mest utsøkte matvarer. Reinkjøtt er omdømmearbeidets spydpiss PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 5 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 6. 6. Omdømme Reindrifta sett utenfra makt Reindriften omtales i all hovedsak i negative vendinger i mediene. HINDRER UTVIKLING I HEMMELIGHOLD VOLD OG BEITEKONFLIKTER JUKS OG ERSTATNING LOKALSAMFUNN  PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 6 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 7. 7. Omdømme Reindrifta sett utenfra makt Reindriften har gjennomgående ingen venner eller partnere som stiller opp i mediene - på reindriftens vegne. EN KULTUR  NATURØDELEGGELSE ANGRIPES AV FORSKERE INTERNE KONFLIKTER UTENFOR KONTROLL PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 7 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 8. 8. Omdømme Reindrifta sett utenfra makt Reindriften framstilles i hovedsak som negativ og i motsetning til de fleste andre interesser. REINDRIFT MOT REINDRIFT MOT  REINDRIFT MOT  REINDRIFTEN ER UTVIKLING NATURMENNESKET ARBEIDSPLASSER GRÅDIG PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 8 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 9. 9. Omdømme Reindrifta sett utenfra makt Når omtalen av næringen er dominerende negativt, og kjøttet koster opp mot 500 kroner per kilo... hvorfor skal Norge beskytte samisk reindrift? REINDRIFT MOT REINDRIFTEN LEVERER REINDRIFTEN ANKLAGES  REINDRIFT- EN KULTURETIKK OG DYREVELFERD GAMMELT KJØTT AV MYNDIGHETER VERDT Å BEVARE? PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 9 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 10. 10. Omdømme Hovedutfordringen makt De siste årene har det blitt mer og mer klart: reindriften er venneløs, kringsatt av fiender. Konfliktnivå For en utenforstående VENNELØS KONFLIKTNIVÅ MAKTELØS fortoner reindriften seg å være i en konstant Konfliktene og dårlig Konfliktnivået rundt Hvilke faktorer skal konfliktsituasjon: håndtering fra norsk reindrift er så få omverden til å reindriften har gjort stort, at flere og flere ønske fortsatt næringen så godt lurer på hva reindrift i et moderne * med seg selv som venneløs - både hensikten med å samfunn? Kan * med norske myndigheter politisk og bevare næringen er. faktorene påvirkes? * med samiske myndigheter næringsmessig. * med lokalbefolkning * med dyrevernere * med miljøorganisasjonene * med andre næringsutøvere * med fritidsinteressenter PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 10 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 11. 11. Omdømme Reindriften overlever alt? makt Tradisjonell samisk reindrift har overlevd fornorskningspolitikken og framveksten av det moderne Norge gjennom de siste århundrer. Nei, det gjør den ikke. Næringen er fritt vilt. Presset på reindriftsnæringen har Lokalsamfunn, annet næringsliv, aldri vært større og mer massivt enn lokalsamfunn, storsamfunn, nå. Det kommer fra alle kanter. gruveindustri, oljeindustri Interne konflikter. - alle ser at reinbeitene kan skape andre verdier enn reinlykke, De siste tiårene har de interne tørkakjøtt og urfolksliv. konfliktene i næringen blitt mer og I kampen om ressursene er makten mer synlig også for utenforstående. ujevnt fordelt. Reindriften trenger et Det finnes ingen steder å gjømme ER DU LYKKELIG? bedre omdømme - og venner! vekk problemene. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 11 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 12. 12. Omdømme Perspektivene endres maktRETTIGHETER NORDOMRÅDE RESSURSENE FRILUFT Regjeringen har Jakten på Næringsutvikling Nordområde- sagt at rettighets- ressursene i nord vil handle om politikken har fasen er over i gjør at reindriften friluftsliv og fokus på andre norsk urfolks- kommer i klemme muligheten for dimensjoner enn politikk. Nå mellom svært rekreasjon for urfolk og samer gjelder forvaltning sterke aktører fastboende PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 12 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 13. 13. Omdømme Konflikt eller samarbeid makt Næringen må endre strategi, snarest. Å føre en overlevelseskamp på alle fronter er dømt til å mislykkes. Stikkord: samarbeid og kommunikasjon DET HASTER KOMMUNIKASJON Proff kommunikasjon og team bestående av jurister og kommunikatører. INNFLYTELSE Reindriften kan få større innflytelse gjennom å: * bygge tillit * samarbeide SAMARBEID Muligheten for å påvirke * kommunisere bedre beslutningene før det er for sent. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 13 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 14. 14. Omdømme Arenaen er ikke media... makt Dersom reindriften i framtiden skal ha kraft til overlevese, må kampen vinnes i oponionen. Slagmarket for denne kampen står i ikke først og fremst i mediene - verken de tradisjonelle og de nye - som Facebook, Twitter ol. Strategi Kulturkompetanse Reindriften og dens organisasjoner Reindriften og dens organisasjoner må lage en omforent og realistisk sliter med å forstå og beherske strategi og et planverk for hvordan spillereglene for det politiske spillet i omdømmet skal sikres. et moderne demokrati, og må sikres gjennom rekruttering av rett Kommunikasjonsenhet kompetanse. Profesjonelle kommunikatører og Næringen må endre kultur. kommunikasjonsmetoder må inn for Fiendskap må erstattes med å sikre at reindriftens budskap når EN MEDIEKRIG? vennskap, konflikter med samarbeid. fram i den offentlige samtalen. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 14 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 15. 15. Omdømme ... men der vedtak fattes makt De reelle beslutningene fattes ikke i medienes spalter, i høringsprosesser eller ved forhandlingsbordet. Når sakene kommer dit, er de reélle beslutningene allerede for lengst fattet. Rettsliggjøring. Amatørenes aften er Flere jurister og flere saker for over. domstolene vil øke konfliktnivået. Reindriften og dens organisasjoner Dette må kompenseres med større sliter med å forstå og beherske fokus på samarbeid og spillereglene for det politiske spillet i kommunikasjon. et moderne demokrati, og må sikres Samfunnskontakt. gjennom rekruttering av rett kompetanse. Dialogen mellom næring og Fiendskap må erstattes med HVOR BLE DENNE  omverden må profesjonaliseres ogBESLUTNINGEN FATTET? vennskap, konflikter med samarbeid. systematiseres. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 15 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 16. 16. Omdømme Målet er... overlevelse! makt Målet for reindriften bør være å komme i posisjon og i en situasjon hvor næringen deltar likeverdig på arenaene hvor beslutningene faktisk fattes. Middelet er makt Verktøyet er Hensikten med makt for reindriften, kommunikasjon er å sikre at riktige beslutninger i Korrekte analyser av omverden og størst grad blir fattet - beslutninger muligheter, samt evner og som ellers ikke vil blir fattet uten kompetanse til effektiv næringens bidrag og samarbeid. kommunikasjon er de viktigste Metoden er samarbeid verktøyene for reindriftens framtid og overlevelse. Næringen behøver venner og «Noen av oss har snakket partnere. Slike får man baresammen, og vi er blitt enige om at...» gjennom samarbeid, ikke krig. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 16 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 17. 17. Omdømme Avslutningsvis: tips maktANALYSE STRATEGI KOMMUNIKASJON ORGANISASJON Analyse og Helhetlig plan for Plan for budskap, Implementere kartlegging av hva som ønskes medier og kanaler anayser, planer aktører, arenaer, oppnådd - og - egen fagenhet. og kultur i mål og problemer. hvordan. organisasjonen. Sosiale medier, Ressurser og Med hvem, hvor tradisjonelle mv. Alle må med. kompetanse. og når. PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 17 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 18. 18. Spørsmål ?
 19. 19. Omdømme Ta kontakt makt Jeg arbeider med kommunikasjon, sosiale medier - og samiske saker. Adresse Nettside Møllerstuveien 2, 1415 Oppegård www.hivand.no Telefon Epost (+47) 932 46 605 pal.hivand@gmail.com Pål Hivand PålHivand Kontakt meg: Epost: pal.hivand@gmail.com, Facebook: www.facebook.com/palhivand 19 mob. 932 46 605 Twitter: www.twitter.com/PalHivand. Nettside: www.hivand.no
 20. 20. Takk for meg

×