Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ผูกซุง<br />ใช้ปลายเชือกผูก ไม่เปลืองเชือกผูกง่าย แก้ง่าย<br />ประโยชน์ 1. ใช้ลากซุง 2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม...
การผูกเงื่อน
การผูกเงื่อน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การผูกเงื่อน

6,351 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

การผูกเงื่อน

  1. 1. ผูกซุง<br />ใช้ปลายเชือกผูก ไม่เปลืองเชือกผูกง่าย แก้ง่าย<br />ประโยชน์ 1. ใช้ลากซุง 2. ใช้มัดลากวัตถุทรงกระบอก หรือทรงกลม 3. ใช้ผูกกับหินเพื่อใช้ถ่วงเป็นสมอเรือ 4. ใช้ผูกกับหินเพื่อแทนสมอบก <br />78105043815<br />ตะกรุดเบ็ด<br />เป็นเงื่อนผูกแน่นแต่แก้ง่าย ใช้ผูกของ ผูกหลัก ผูกตอม่อ เป็นเงื่อนเริ่มต้นของการผูกแน่น<br />ประโยชน์ 1. ใช้แขวนรอก 2. ผูกเชือกกับสมอเรือ 3. ผูกก้อนหินที่ใช้แทนสมอเรือ <br />38099139699<br />ผูกกากบาท ( Square Lashing )<br />ส่วมมากใช้ผูกไม้ที่ไขว้กันในลักษณะกากบาทกัน<br />ประโยชน์ - ใช้ในงานก่อสร้าง ทำนั่งร้านทาสีอาคาร - ใช้ในงานสร้างค่ายพักแรม<br />วิธีการผูก 1. ขึ้นต้นด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด แล้วแต่งงานเชือก 2. พันไม้สลับกันทั้ง 4 ด้าน แบบเรียงเส้น 3. พันหักคอไก่ 4. ลงท้ายด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด <br />257175-4445<br />ผูกทแยง ( Diagonal Lashing )<br />ส่วนมากใช้ผูกไม้ที่มีลักษณะไขว้กันที่ไม่เป็นมุมฉากกัน ( กากบาท )<br />ประโยชน์ - ใช้ในงานก่อสร้าง - ใช้ค้ำ หรือยัน ป้องกันมิให้ล้ม <br />วิธีการผูก 1. ขึ้นต้นด้วยเงื่อนผูกซุง โดยควบไม้ทั้ง 2 ท่อน 2. พันขวางไม้ทั้ง 2 ด้าน 3. พันหักคอไก่ 4. ลงท้ายด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด <br />104775180340<br />

×