LEV MANOVICH<br />El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />FONAMENTS I EVOLUCIÓ DE LA MULTIMÈDIA <br />P...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />En aquest llibre Lev Manovichanalitza el llengua...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Manovich compara l’impacte que va tenir l’imprem...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Tot i que l’abast és difícil de delimitar, aques...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Evolució i convergència de les tecnologies infor...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Evolució i convergència de les tecnologies infor...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Diferències entre els vells i els nous mitjans. ...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Representació numèrica<br />Elsobject...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Modularitat<br />Els elements mediàti...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Automatizació<br />La codificació num...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Automatizació<br />En Lev Manovich di...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Variabilitat<br />Ambelsmitjansvells ...
LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Variabilitat - Casos particulars<br /...
 	Es poden crear interfíciesdiferents a partir de les mateixesdades. Es separen el contingut de la interfície
 	Es potutilitzar la informació sobre l’usuari per a adaptar la 	composició del mitjà (per exempleinformació sobre el 	nav...
 	El hipermedia és una forma variabilitatmés, en quan a que 	podem considerar que les diferents rutes per a accedir a un 	...
Actualitzacionsperiòdiques, jasigui de software o llocs web.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lev Manovich - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

301 views

Published on

PAC1 Fonaments i Evolució de les multimedia

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lev Manovich - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació

 1. 1. LEV MANOVICH<br />El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />FONAMENTS I EVOLUCIÓ DE LA MULTIMÈDIA <br />PAC 1 Susana Palacios<br />
 2. 2. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />En aquest llibre Lev Manovichanalitza el llenguatge dels nous mitjans vs els mitjans antics. <br />És el nou llenguatge diferent al vell? <br />Com actuen els objectes dels nous mitjans sobre l’espectador? Documentant i plasmant els fets i la teoria de la “revolució” que suposa el metamedi de l’ordinador digital i l’apropiació de la cultura per part dels ordinadors, reflexiona sobre la seva possible evolució en el context actual i futur, en el moment que s’està produint aquesta “revolució”.<br />
 3. 3. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Manovich compara l’impacte que va tenir l’impremta (segle XIV) i la fotografia (XIX) sobre la societat i el desenvolupament cultural amb el canvi<br />en la manera de produir, distribuir i comunicar actual amb l’ordinador. Insisteix en que és un error pensar que els nous mitjans tants sols modifiquen la forma de distribució i exhibició, ja que la revolució dels mitjans informàtics afecta a totes les fases de la comunicació i compren la producció, captació, manipulació, emmagatzematge i distribució i també afecta els mitjans de tots tipus (text, imatges fixes i en moviment, só, etc.) <br />
 4. 4. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Tot i que l’abast és difícil de delimitar, aquestes són algunes disciplines dels nous mitjans<br />Llocs web<br />Videojocs<br />cine<br />Móns virtuals<br />Interfases entre l’home i l’ordinador<br />Vídeo digital<br />Entorns interactius <br />Animació per ordinador<br />
 5. 5. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Evolució i convergència de les tecnologies informàtiques i mediàtiques<br />
 6. 6. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Evolució i convergència de les tecnologies informàtiques i mediàtiques<br />Totselsmitjans es tradueixen a dadesnumèriques a les que es potaccedir per ordinador -> l’ordinadoresdevé un sintetitzador i manipulador de mitjans i dónalloc a gràfics en moviment, sons, formes, espais i textos que es composend’unconjunt de dadesinformàtiques.<br />Ada Augusta (considerada la primera programadora informàtica) diu: La máquina analítica teje patrones algebraicos igual que el telar de Jacquard teje flores y hojas».<br />
 7. 7. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Diferències entre els vells i els nous mitjans. Els 5 principis (tendències) dels nous mitjans:<br />
 8. 8. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Representació numèrica<br />Elsobjectesdelsnousmitjanssónrepresentacionsnumèriques, jasigui una imatge o un text<br />totssón programables<br />tots poden ser descrits en termes matemàtics<br />
 9. 9. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Modularitat<br />Els elements mediàtics (imatges, sons, formes, compartiments) es representen mitjançant píxels, polígons, voxels, caràcters, scripts, etc. i formen els objectes, que agrupant-los i combinant-los amb d’altres formen objectes més grans, tot i mantenint l’estructura individual. Així podem trobar que les pàgines web es composen de diversos objectes com scripts, imatges, Flash, etc. Un altra exemple són els objectes que podem insertar en el Microsoft Office, Word, ja que no varien i segueixen mantenint la seva estructura.<br />
 10. 10. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Automatizació<br />La codificació numèrica i l’estructura modular fan possible que màquines i/o ordinadors puguin accedir, crear i manipular els nous mitjans de forma automatitzada. <br />
 11. 11. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Automatizació<br />En Lev Manovich diferencia l’automatització per:<br />Automatització de baix nivell com pot ser el software d’edició d’imatges (retocs i modificacions d’imatges per Photoshop), gràfics 3D, processament de text, maquetació, generació de les pàgines web <br />Automatització d’alt nivell, es refereix a la investigació en l’intel·ligència artificial. Ja s’utilitzen motors d’intel·ligència artificial sobretot en la creació mediàtica dels videojocs als noranta. Entorn virtual on l’usuari interactua amb personatges animats.<br />Classificació i cerca d’objectes mediàtics. En la immensa quantitat d’informació (base de dades, imatges, etc) que existeix, sobretot a Internet, es fa necessari crear processos automatitzats de cerca i accés, per tal de trobar els objectes mediàtics i poder-los reutilitzar. <br />
 12. 12. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Variabilitat<br />Ambelsmitjansvells es podia crear tantescòpies de l’objecte original com es volia, però no era gairefàcil crear diferentsversions. Gràcies a la codificaciónumèrica i l’estructura modular poden existir infinitesversions i representacionsd’unobjecte. <br />Així, les dades de cotització en borsa es poden, per exemple, mostrar amb un gràfic o en forma de llistat. El principi de variabilitatofereix a l’usuarimoltespossibilitats de modificar un programa o un objectemediatic. <br />
 13. 13. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Variabilitat - Casos particulars<br /><ul><li> A partir de les dadesd’una base de dades es poden crear tot un seguitd’objectesfinals, segons les necessitats de l’usuari final i que poden variar en forma, resolució i contingut
 14. 14. Es poden crear interfíciesdiferents a partir de les mateixesdades. Es separen el contingut de la interfície
 15. 15. Es potutilitzar la informació sobre l’usuari per a adaptar la composició del mitjà (per exempleinformació sobre el navegador utilitzat per a carregar una pàgina web)</li></li></ul><li>LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Variabilitat - Casos particulars<br /><ul><li> La interactivitatarbòria o interactivitat basada en un menú consisteix en la disposició que tenenelsobjectes que es poden visitar en forma d’arbre i que quanarribem a un objecte en particular ensofereixdiferentsopcions a triar.
 16. 16. El hipermedia és una forma variabilitatmés, en quan a que podem considerar que les diferents rutes per a accedir a un document son variacions.
 17. 17. Actualitzacionsperiòdiques, jasigui de software o llocs web.
 18. 18. L’ escalabilitatpermet crear versionsd’escala/tamany o nivell de detalldivers (p.ex.mapes) </li></li></ul><li>LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Transcodificació<br />SegonsLevManovichla transcodificacióés la conseqüènciamésimportant de la informatitzaciódelsmedis, ja que elsconverteix en dadesd’ordinador. <br />Per una banda elsmedissegueixensentreconeixibles per a les persones (imatges, textos, etc.), però per un altra banda esdevenendades i informació que tenen un recorregutdiferent i que entren en diàlegambaltresarxiusinformàtics. <br />
 19. 19. LEV MANOVICH - El llenguatge dels nous mitjans de comunicació (2005)<br />Principi – Transcodificació<br />Així es potdir que elsnousmedis consten de dues capes:<br />CAPA INFORMÀTICA<br />L’estructura de dadesInformàtiques, la funció, el procés i el llenguatgenformàtic, ...<br />Capa cultural<br />Enciclopèdia, la història, la Trama, la composició i el punt de vista<br />Ja que elsnousmitjans es creen, modifiquen, distribueixen i es desen en ordinadors, ésd’esperar que la lògica del funcionament de l’ordinadorcondicioni la lògica tradicional de la cultura. Les dues capes s’influeixenmútuament<br />
 20. 20. Recursos:<br />Diapositiva 1: ImatgepredisenyadaClipart<br />Diapositiva 3: Foto baixada de flickr.com. Disposa d’alguns drets reservats per NYC WandererCC 2.0 BY-SA<br />Diapositiva 12: ImatgepredisenyadaClipart<br />

×