โครงงาน

1,996 views

Published on

โครงงาน

Published in: Art & Photos
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
68
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ภาพสังเกตรอบแรก
 • ภาพคำถามและกิจกรรมการปรับคำถาม
 • ออกแบบการทดลอง
 • ทำการทดลองและเก็บข้อมูล
 • นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน
 • นิยามเชิงปฏิบัติการสำหรับคำว่าขนาดเราจะวัดยังไง นิยามให้ชัดเจน
 • รูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย เช่น ใช้กราฟเส้นแทน ไม่ทำลายตัวอย่าง ไม่สรุปผลไปเกินกว่าขอบเขตที่เราได้ทำการทดลองมา
 • การนำเสนอ
 • - จากที่ได้ที่ได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดทั้งสองวัน จะให้อาจารย์ได้ลองคิดว่า คำว่าวิชาโครงงานวิทย์ อาจารย์จะสอนนักเรียนในแต่ละขั้นอย่างไร และจะใช้เวลาเท่าใด ให้ทำงานกับเป็นคู่ โดยจุคู่สาขาเดียวกัน ให้เวลา ครึ่งชั่วโมง และเรามีแบบฟอร์มให้อาจารย์บันทึกลงไป ซึ่งอยู่ในแฟ้มของอาจารย์ เราจะสุ่มตัวอย่างออกมานำเสนอและร่วมอภิปรายกัน
 • โครงงาน

  1. 1. การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน วัฒนธรรมวิจัย
  2. 2. <ul><li>โครงงานคืออะไร ? </li></ul>10/06/11
  3. 3. โครงงานหมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ ในสิ่งที่ต้องการรู้ โดยใช้ กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบ ในเรื่องนั้น ๆ
  4. 4. กระบวนการ วิธีการศึกษา ที่เป็นระบบ เป็นอย่างไร ?
  5. 5. กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน <ul><li>ตั้งคำถาม ( สิ่งที่อยากรู้ ) </li></ul><ul><li>เตรียมการค้นหาคำตอบ </li></ul><ul><li>ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ </li></ul><ul><li>สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ </li></ul>
  6. 6. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ <ul><li>1. กำหนดปัญหา ( สิ่งที่อยากรู้ ) </li></ul><ul><li>2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>3. เก็บรวบรวมข้อมูล </li></ul><ul><li>4. วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล </li></ul><ul><li>5. สรุปลงความเห็นจากข้อมูล </li></ul>
  7. 7. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. กำหนดปัญหา ( สิ่งที่อยากรู้ ) 2. วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เก็บรวบรวมข้อมูล 4. วิเคราะห์และสื่อความหมายข้อมูล 5. สรุปลงความเห็นจากข้อมูล 1. ตั้งคำถาม ( สิ่งที่อยากรู้ ) 2. เตรียมการค้นหาคำตอบ 3. ดำเนินการค้นหาและตรวจสอบคำตอบ 4. สรุปและนำเสนอผลการค้นหาคำตอบ กระบวนการวิจัย 4 ขั้นตอน
  8. 8. 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ 2 . โครงงานตามความสนใจ ประเภทของโครงงาน
  9. 9. โครงงานวิทยาศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  10. 10. โครงงานภาษาไทยหมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาษาไทย ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้ กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  11. 11. โครงงานคณิตศาสตร์หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ ที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากยิ่งขึ้นโดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ จนได้ข้อสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆซึ่งนักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  12. 12. 1. โครงงานสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภททฤษฎี ประเภทของโครงงาน ตามการได้มาของคำตอบ
  13. 13. <ul><li>สำรวจปริมาณการทิ้งขยะของนักเรียน </li></ul><ul><li>สำรวจชนิดของขนมที่นักเรียนชอบรับประทาน </li></ul><ul><li>สำรวจการใช้โทรศัพท์ </li></ul><ul><li>สำรวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>สำรวจชนิดของปลาที่พบในลำน้ำปิง </li></ul>ตัวอย่างโครงงานสำรวจ
  14. 14. โครงงานประเภทสำรวจ <ul><li>มีลักษณะสำคัญคือ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนต้องการเพียง สำรวจ และรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน </li></ul>
  15. 15. <ul><li>2. โครงงานประเภททดลอง </li></ul><ul><li>การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน </li></ul><ul><li>ไขเค็มสูตรใหม่ </li></ul><ul><li>ยากันยุงจากพืชสมุนไพร </li></ul><ul><li>ยาหม่องน้ำ </li></ul><ul><li>น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน </li></ul><ul><li>ย้อมผ้าสีจากสารสกัดจากดอกไม้ </li></ul><ul><li>ปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหาร </li></ul>
  16. 16. โครงงานประเภททดลอง <ul><li>ลักษณะสำคัญคือ เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยต้อง </li></ul><ul><li>ออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบที่ต้องการจะศึกษา </li></ul><ul><li>มีการจัดกระทำกับตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขั้นตอน </li></ul><ul><li>- กำหนดปัญหา </li></ul><ul><li> - ตั้งสมมติฐาน </li></ul><ul><li> - ออกแบบการทดลอง </li></ul><ul><li>- ดำเนินการทดลอง </li></ul><ul><li>- แปลความหมายและสรุปผล </li></ul>
  17. 17. <ul><li>3. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ </li></ul><ul><li>เครื่องหรี่ไฟฟ้า </li></ul><ul><li>เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่ </li></ul><ul><li>แกะสลักลายกระจก / หินอ่อน </li></ul><ul><li>กำไลจากขวดพลาสติก </li></ul><ul><li>กรอบรูปวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์จากเรซิ่น </li></ul><ul><li>ชั้นวางของเอนกประสงค์ </li></ul><ul><li>เพ้นท์สีลงบนแก้วและกระจก </li></ul><ul><li>ผ้าบาติก / ผ้ามัดย้อม </li></ul>
  18. 18. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ <ul><li>ลักษณะสำคัญคือ เป็นการนำความรู้ </li></ul><ul><li>ที่มีอยู่มาพัฒนา หรือประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ </li></ul>
  19. 19. ลำดับขั้นของการทำโครงงาน 1. การคิดหาปัญหาหรือหัวข้อที่จะทำศึกษา 2. การวางแผนทำโครงงาน ( เขียนเค้าโครง ) 3. การลงมือศึกษา / ทำโครงงาน 4. การเขียนรายงาน 5. การนำเสนอผลงาน
  20. 20. การเลือกปัญหาที่จะทำโครงงาน * จากการวิเคราะห์โครงงานที่มีผู้จัดทำไว้ * จากการศึกษาเอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ * จากการสำรวจปัญหาในชุมชน * จากการศึกษาชุมชน * จากสาระการเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ * จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  21. 21. ขั้นที่ 1 ตั้งคำถาม / กำหนดปัญหา สำคัญมาก เพราะ เป็นจุดเริ่มต้น ของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ กลยุทธ์
  22. 22. จุดประกายความคิด จาการสังเกตสิ่งรอบตัว
  23. 23. <ul><li>Why </li></ul>What How
  24. 24. Why? What? How?
  25. 25.
  26. 26. ทำไมใบพลูด่างที่ระดับความสูงต่างกันมีขนาดต่างกัน คำถามทั่วไป ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามเชิงวิจัย
  27. 27. ขั้นที่ 2 เตรียมการหาคำตอบ / วางแผนเก็บข้อมูล ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งสมมติฐาน กำหนดตัวแปร ออกแบบการทดลอง แบบบันทึกข้อมูล
  28. 29. <ul><li>ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพลูด่าง </li></ul><ul><li>เทคนิคการวัด </li></ul><ul><li>พันธุ์ของพลูด่าง </li></ul>ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  29. 30. <ul><li>ออกแบบอย่างมีระบบ </li></ul><ul><li>ตั้งสมมติฐาน </li></ul><ul><li>ระบุตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อตีกรอบการศึกษา </li></ul>ถ้าเปลี่ยน ตัวแปรต้น แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับ ตัวแปรตาม ต้องควบคุมสิ่งอื่นให้เหมือนกัน กลยุทธ์
  30. 31. สมติฐาน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างจะมีขนาดต่างกัน ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามวิจัย
  31. 32. ตัวแปรต้น : ระดับความสูง ตัวแปรตาม : ขนาดของใบ ควบคุม : วิธีการวัดขนาดของใบ บริเวณที่ศึกษาต้นพลูด่าง ความสมบูรณ์ของใบ ที่ระดับความสูงต่างกัน ใบพลูด่างมีขนาดต่างกันหรือไม่ คำถามวิจัย
  32. 33. BE A SCIENTIST กลยุทธ์ ทำตามแผน ทำตามระบบ บันทึกผลทุกครั้ง ทำการทดลองซ้ำ ขั้นที่ 3 ค้นหาคำตอบ / เก็บรวบรวมข้อมูล
  33. 36. นิยามขนาด ให้ชัดเจน เพิ่มระดับความสูงที่จะวัด จำนวนใบที่จะวัด
  34. 38. เพิ่มหน่วย ค่าเฉลี่ย เพิ่มระดับความสูง
  35. 39. ขั้นที่ 4 สรุปและนำเสนอผลการศึกษา กลยุทธ์ ต้องซื่อสัตย์ : ยึดผลการทดลองเป็นหลัก เปลี่ยนผลการทดลองเพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐาน อย่า
  36. 40. นำเสนอแบบกราฟ ไม่สรุปเกินกว่าที่ทดลอง ไม่ทำลายตัวอย่าง
  37. 41. จัดเวทีให้เผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ <ul><li>วารสารวิชาการ </li></ul><ul><li>งานประชุมวิชาการ เช่น วทร . วทท . </li></ul><ul><li>การประกวดโครงงาน </li></ul>แหล่งเผยแพร่
  38. 43. 10/06/11 แผนการจัดกิจกรรม โครงงาน <ul><li>ระยะเริ่มต้นโครงงาน </li></ul><ul><li>ระยะพัฒนาโครงงาน </li></ul><ul><li>ระยะการเสนอผลการศึกษา </li></ul>
  39. 44. บทบาทของครู <ul><li>ระยะที่ 1 </li></ul><ul><li>เริ่มต้นสร้างความสนใจ </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากหาคำตอบ </li></ul><ul><li>กระคุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถาม </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้ผู้เรียนหาคำตอบ </li></ul>
  40. 45. ระยะที่ 2 พัฒนาเป็นโครงงาน <ul><li>* กระตุ้นให้ผู้เรียนวางแผนหาคำตอบ </li></ul><ul><li>* กระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นทางเลือกที่หลากหลายในการหาคำตอบ </li></ul><ul><li>* ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>* ให้กำลังใจ </li></ul>
  41. 46. ระยะที่ 3 สรุป / เสนอผลการเรียนรู้ <ul><li>กระตุ้นให้ผู้เรียนรวบรวม / สรุปผลการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน </li></ul><ul><li>จัดเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงผลงาน </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul>
  42. 47. กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการโครงงาน ( จำนวนคาบ .... / ...... ภาคเรียน ) สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เวลาที่ใช้ ( คาบ )
  43. 48. <ul><li>เรียนรู้ ( ทดลอง ) ด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>ตามความถนัดและสนใจของนักเรียน </li></ul><ul><li>คำนึงถึงทรัพยากรท้องถิ่น </li></ul>เคล็ด ( ไม่ ) ลับสำหรับครู
  44. 49. การเริ่มต้น <ul><li>ปรับพื้นฐานด้านทักษะ / กระบวนการทำงาน </li></ul><ul><li>จัดการเรียนรู้ที่ฝึกการใช้วิธีการวิจัย </li></ul><ul><li>เริ่มต้นจากสาระการเรียนรู้ในบทเรียน </li></ul><ul><li>ปรับเวลาในหน่วยการเรียนเพื่อฝึกโครงงาน </li></ul><ul><li>ทำในศักยภาพ / บริบทของโรงเรียนและชุมชน </li></ul>
  45. 50. เป็นเรื่องที่นักเรียนสนใจ สงสัยต้องการคำตอบ มีการศึกษาอย่างลุ่มลึก ด้วยวิธีการและใช้แหล่งการเรียนรู้หลากหลาย มีกระบวนการหาคำตอบที่เป็นระบบ เป็นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ ผู้เรียนจะต้องใช้ความสามารถหลายด้าน ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง ลักษณะสำคัญ ของโครงงาน
  46. 51. มีวิธีการบันทึกกระกวนการปฏิบัติงานอย่างไร นักเรียนมีความสนใจทำโครงงานในเรื่องใด มีวิธีการวางแผนการจัดทำโครงงานอย่างไร โครงงานที่ทำมีประโยชน์อย่างไร มีวิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องการทำงานอย่างไร เหตุผลที่ต้องเลือกทำโครงงานนี้ มีขั้นตอนการปฏิบัติโครงงานอย่างไร เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานี้ มีวิธีการการนำเสนอผลงงานอย่างไร บทบาทของครู ที่จะตั้งคำถาม
  47. 52. พัฒนากระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การแสวงหา ข้อมูล / ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการคิด ทักษะทางสังคม ส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพ ทักษะการสื่อสาร มีบทบาทและมีส่วนร่วม ในกระบวนการเรียนรู้ นิสัยที่ดีในการทำงาน ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้โครงงาน โครงงาน
  48. 53. สวัสดี
  49. 54. โครงงานประเภททฤษฎี <ul><li>ลักษณะที่สำคัญคือ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องการนำเสนอแนวคิดใหม่ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล โดยมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎีสนับสนุน </li></ul>

  ×