Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

roadsafetyinthaicontext

1,245 views

Published on

bridging the know-do gaps for road safety in a middle-income country

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

roadsafetyinthaicontext

 1. 1. 15 เดือน บนเส้นทางจุดประกายพลังขับเคลื่อนเพื่อถนนปลอดภัย จรป. คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
 2. 2. Recent Trends in “Driving Factors” affecting safety
 3. 3. Motorisation and Road Safety
 4. 4. WHO country office, Thailand 2004 Adult per capita consumption (age 15+)
 5. 5. Economic crisis recovery Bubble economy Economic crisis MOPH Thailand Health Profile 1997-1998; www.police.go.th D B H Enforce: H=helmet; B=seat belt; D=drink drive Trends of traffic injury in Thailand 1984-2002 Coordinating bodies = Action plan Coordinating bodies
 6. 6. <ul><li>injury </li></ul><ul><li>death </li></ul><ul><li>disability </li></ul>Human vehicle Road & environment Resource allocation/ governance Implementing agencies Interventions Policy & plan Proximal determinants Distal determinants feedback rhetoric inefficient Non responsive Sporadic & futile
 7. 7. กติกาการทำงาน ร่วมกัน ??? บริบท ศอปถ ครม . ธรรมาภิบาล สตง สน . นายกฯ สว . สส . บอร์ดสสส . สนง . สสส บอร์ดจรป ข้อตกลง ประเมินผล ภายนอก มูลนิธิรามาฯ สำนักงานจรป .
 8. 8. Expected outputs <ul><li>Core group </li></ul><ul><li>Network </li></ul><ul><li>Knowledge </li></ul><ul><li>System instruments </li></ul><ul><li>Management Information System </li></ul><ul><li>Pilot provinces </li></ul><ul><li>KPI for national and local agencies </li></ul><ul><li>Big meeting…Advocacy, public education </li></ul><ul><li>Future plan </li></ul>Reference : TOR between HPF & Ramathibodi Foundation
 9. 9. จังหวัดนำร่อง MIS Evaluation/kpi Policy advocacy วิจัย นโยบาย ปฏิบัติใหม่ๆ เครือข่าย กลุ่มแกน capacity building Law, finance
 10. 10. 180 ล้านบาท (75%) key areas % year 1 year 2 subtotal 1.Core group 3 1,200,000 6,000,000 7,200,000 2.Network 5 2,000,000 10,000,000 12,000,000 3.Knowledge 10 4,000,000 20,000,000 24,000,000 4.System instruments 5 2,000,000 10,000,000 12,000,000 5.Management Information System 7 2,800,000 14,000,000 16,800,000 6.Pilot provinces 35 14,000,000 70,000,000 84,000,000 7.KPI for national and local agencies 5 2,000,000 10,000,000 12,000,000 9.Future plan 5 2,000,000 10,000,000 12,000,000 10.capacity building 10 4,000,000 20,000,000 24,000,000 11.policy advocacy 15 6,000,000 30,000,000 36,000,000 sum 100 40,000,000 200,000,000 240,000,000
 11. 11. จังหวัดนำร่อง MIS Evaluation/kpi Policy advocacy วิจัย นโยบาย ปฏิบัติใหม่ๆ เครือข่าย กลุ่มแกน capacity building Law, finance
 12. 12. องค์ประกอบของนโยบาย <ul><li>บริบท </li></ul><ul><li>สาระ </li></ul><ul><li>กระบวนการ </li></ul><ul><li>การนำสู่การปฏิบัติ </li></ul>
 13. 13. Policy arena technocrat mass media civic private sector International agencies member of the parliament PM Deputy PM bureaucrats Core secretary ministers
 14. 14. 06/04/09 อำนาจต่อรอง ความใส่ใจต่อความปลอดภัย หอการค้า บาร์เบียร์ ผู้ว่าฯ ตำรวจ โรงเรียน สาธารณสุข คิวจักรยานยนต์ อปท . หมวดการทางฯ ผู้บาดเจ็บและครอบครัว ขนส่ง จว . ธุรกิจรถโดยสาร ผังวิเคราะห์จุดยืนผู้มีส่วนได้เสีย สื่อมวลชน
 15. 15. Facts missing/mismatch Unexpected relevant Value system leadership Working hypotheses policy strategies Action plan deployment outputs outcomes Knowledge
 16. 17. การบาดเจ็บที่ศีรษะ จากรถมอเตอร์ไซด์ 112,000 42 % สวมหมวกนิรภัย 95 % 36,960 67 % 89,600 20* % * การศึกษา นพ . วิทยา ชาติบัญชาชัย รพ . ศูนย์ขอนแก่น
 17. 18. Enforcement เครื่องมือ <ul><li>ศาลจราจร บทลงโทษเมา รางวัลนำจับ </li></ul><ul><li>สุรา ... ห้ามขาย ห้ามโฆษณา คำเตือน สปอนเซอร์กีฬา </li></ul><ul><li>ตัดแต้มมุ่งสู่ on line </li></ul>ครุภัณฑ์ <ul><li>เครื่องตรวจ แอลกอฮอล ความเร็ว </li></ul><ul><li>วิดีโอ </li></ul>
 18. 19. Education ให้ความรู้ <ul><li>คู่มือการเรียน ประถม มัธยม อาชีวะ </li></ul><ul><li>ผสานสื่อสารสาธารณะกับกฎหมาย </li></ul>ประชาสัมพันธ์ <ul><li>ส่วนกลางผลิต </li></ul><ul><ul><li>ประกวดเวปไซด์ในนักเรียน นศ . </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ใช้แรงงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป </li></ul></ul><ul><li>๑๐จังหวัดนำร่อง </li></ul>
 19. 21. Engineering มาตรการ <ul><li>เลนจักรยานยนต์ </li></ul><ul><li>ขจัดจุดเสี่ยงอันตราย </li></ul><ul><li>ตรวจสอบมาตรฐานรถเมล์ รถรร . </li></ul>เครื่องมือ <ul><li>พัฒนาบุคลากรด้าน Road safety audit </li></ul>
 20. 22. Evaluation IT <ul><li>เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบรายงานข้อมูลรายวัน </li></ul>สำรวจ <ul><li>พฤติกรรมเสี่ยง ๓ม ๑ข </li></ul>
 21. 23. Trends of target behaviors BAC=blood alcohol concentration in ER injured; drink drive data based on observer nose test % drink drive
 22. 24. ตัวอย่างตัวชี้วัดที่สถาบันพระปกเกล้ากำลังพัฒนา ดัชนีวัดสมรรถนะหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาค
 23. 25. Emergency Services เครื่องมือ <ul><li>รถพยาบาล จังหวัดนำร่อง </li></ul><ul><li>การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ </li></ul>
 24. 27. จรป . ผลักดันนโยบายอย่างไร <ul><li>สังเคราะห์ความรู้ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ภาคี (political mapping) </li></ul><ul><li>จับกระแสสังคม </li></ul><ul><li>เสนอแนะ / อภิปรายนโยบาย (policy debate) </li></ul><ul><ul><li>เวทีทางการ </li></ul></ul><ul><ul><li>เวทีไม่ทางการ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>สื่อมวลชน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>หารือระดับบุคคล </li></ul></ul></ul>Position, concern, argument
 25. 28. โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับ สินค้าที่ใช้งบโฆษณาสูงสุด ประจำปี 2543 <ul><li>มูลค่าโฆษณา ( ล้านบาท ) </li></ul><ul><li>(3) เบียร์ช้าง 317.82 </li></ul><ul><li>(4) เบียร์สิงห์ 315.56 </li></ul><ul><li>(6) ลีโอเบียร์ 263.47 </li></ul><ul><li>(13) เบียร์มิตต์ไวด้า 204.53 </li></ul><ul><li>(14) เบียร์อัมสเทล 200.83 </li></ul><ul><li>(31) เบียร์ไฮเนเก้น 124.69 </li></ul><ul><li>(50) เบียร์คาร์ลเบอร์ก 90.28 </li></ul>Source: Advertising Expenditure in Thailand
 26. 29. เบียร์ที่ผู้บาดเจ็บดื่มก่อนประสบอุบัติภัย Source: งานวิจัยของ รศ . นพ . ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
 27. 30. 67 บทความ ( >4/ เดือน )
 28. 31. 06/04/09 67 บทความ ( >4/ เดือน )
 29. 33. 06/04/09 วัยรุ่นจยย . รถเมล์เขียว เมาไม่ขับ นักวิชาการ ข้าราชการ ธุรกิจน้ำเมา
 30. 34. จังหวัดนำร่อง MIS Evaluation/kpi Policy advocacy วิจัย นโยบาย ปฏิบัติใหม่ๆ เครือข่าย กลุ่มแกน capacity building Law, finance
 31. 35. จังหวัดนำร่อง
 32. 36. ศูนย์นเรนทร กระทรวงสาธารณสุข http :// 203.157.25.80 / accessed 31 กค 47
 33. 37. Figure 7 Trends of injuries and deaths during New Year festivals 2000 2005 2004 2003 2002 2001 tsunami death injury No. injured No. death
 34. 38. การสนับสนุนจังหวัดนำร่อง <ul><li>Input </li></ul><ul><li>ทุน </li></ul><ul><li>เครื่องมือ </li></ul><ul><li>ที่ปรึกษาทางวิชาการ </li></ul><ul><li>เอกสารวิชาการ </li></ul><ul><li>สื่อปชส . รูปแบบต่างๆ </li></ul><ul><li>Process </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Peer review & feedback : protocol & progress report </li></ul><ul><li>Onsite & distant consultation </li></ul><ul><li>Shaping central gov. policy </li></ul>
 35. 40. นพ . อนุชา เศรษฐเสถียร : รพ . อุดรธานี อุดรธานีกับปัญหาอุบัติเหตุจราจร หนึ่งกรอบกับอีกสามกระบวนการ
 36. 41. <ul><ul><ul><li>- แรงงาน 22.4% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- นักเรียน 20.9% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- เกษตรกร 17.0 % </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- จักรยานยนต์เป็นสาเหตุ 78% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- การใช้แอลกอฮอล์ 40% ในช่วงเวลาทั่วไป </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>และ 50-70% ในช่วงเทศกาล </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- การไม่สวมหมวกนิรภัยถึง 90% </li></ul></ul></ul>เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ลดเจ็บจาก 898 เป็น 662 และตายจาก 22 เป็น 13 เมื่อปีใหม่ 2547 อุดรธานี
 37. 42. อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2545 – 2546 จังหวัดอุดรธานี แหล่งข้อมูล - สสจ . อุดรธานี ทุนสสส / จรป ทุนสสส / จรป บาดเจ็บ เสียชีวิต ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 1,000 898 662 21 22 13
 38. 43. นครราชสีมา การ จับกุมดำเนินคดี เทศกาลสงกรานต์ 9 - 18 เมษายน 2547 วันที่ ไม่สวมหมวกนิรภัย จยย . ไม่ปลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด รวม รวม 4,114 425 687 2,525 3,219 838 11,808
 39. 44. นครราชสีมา วันที่ 9 – 18 เมษายน จำนวนผู้เสียชีวิต / บาดเจ็บ พ . ศ . 2546 ( คน ) พ . ศ . 2547 ( คน ) ลดลง ( คน ) % ลดลง ผู้เสียชีวิต 41 36 5 12 ผู้บาดเจ็บ 1,712 1,005 707 41 รวม 1,753 1,041 712 40.6
 40. 45. ผลการจับกุมความผิดกฎหมายจราจร สภอ . เมืองจันทบุรี เดือน ปี 2546 ปี 2547 ผลการจับกุม เพิ่ม / ลด ( ราย ) จำนวนการ ตั้งจุดตรวจ ( ครั้ง ) ผลการปฏิบัติงาน ( ราย ) จำนวนการตั้งจุดตรวจ ( ครั้ง ) ผลการปฏิบัติงาน ( ราย ) มกราคม 40 2,325 60 6,144 +3,189 กุมภาพันธ์ 40 2,235 60 5,282 +3,047 มีนาคม 40 1,982 60 5,600 +3,618 เมษายน 40 1,661 60 5,585 +3,924 พฤษภาคม 40 1,362 60 5,052 +3,690 มิถุนายน 40 1,302 60 4,200 +2,898 รวม 240 10,867 360 31,863 +20,996(+193 % )
 41. 46. ผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎจราจร สภอ . เมืองจันทบุรี
 42. 48. จังหวัดนำร่อง MIS Evaluation/kpi Policy advocacy วิจัย นโยบาย ปฏิบัติใหม่ๆ เครือข่าย กลุ่มแกน capacity building Law, finance
 43. 49. เป้าหมาย <ul><li>ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค </li></ul><ul><li>นักวิชาการ </li></ul><ul><li>สื่อมวลชน </li></ul><ul><li>ผู้ปฏิบัติ </li></ul><ul><li>สังคม </li></ul>
 44. 50. Capacity building <ul><li>Input </li></ul><ul><li>ทุน </li></ul><ul><li>เอกสารวิชาการ </li></ul><ul><li>สะพานเชื่อมระหว่างสาขา / หน่วยงาน / จังหวัด </li></ul><ul><li>Process </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Peer review & feedback : protocol & progress report </li></ul><ul><li>Onsite & distant consultation </li></ul><ul><li>Shaping central gov. policy </li></ul><ul><li>Mass communication </li></ul>
 45. 52. ช่วงถนน สถานที่สำคัญ ข้อมูล IS ทางแยก
 46. 54. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม การศึกษาการจัดทำระบบมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านการจราจรและขนส่ง ระยะที่ 2 แนะนำโครงการ
 47. 55.
 48. 56. Road safety and health <ul><li>FIFTY-SEVENTH </li></ul><ul><li>WORLD HEALTH ASSEMBLY </li></ul><ul><li>WHA57.10 </li></ul><ul><li>Agenda item 12.7 </li></ul><ul><li>22 May 2004 </li></ul>
 49. 57. RECOMMENDS Member States: (1) to integrate traffic injuries prevention into public health programmes; (2) to assess the national situation concerning the burden of road traffic injury, and to assure that the resources available are commensurate with the extent of the problem ;
 50. 58. (3) if they have not yet done so, to prepare and implement a national strategy on prevention of road traffic injury and appropriate action plans ; (4) to establish government leadership in road safety, including designating a single agency or focal point for road safety or through another effective mechanism according to the national context;
 51. 59. (5) to facilitate multisectoral collaboration between different ministries and sectors, including private transportation companies, communities and civil society; (6) to strengthen emergency and rehabilitation services ; (7) to raise awareness about risk factors in particular the effects of alcohol abuse,psychoactive drugs and the use of mobile phones while driving;
 52. 60. to take specific measures to prevent and control mortality and morbidity due to road traffic crashes, and to evaluate the impact of such measures; (9) to enforce existing traffic laws and regulations , and to work with schools, employers and other organizations to promote road-safety education to drivers and pedestrians alike;
 53. 61. (10) to use the forthcoming world report on traffic injury prevention as a tool to plan and implement appropriate strategies for prevention of road traffic injury; (11) to ensure that ministries of health are involved in the framing of policy on the prevention of road traffic injuries;
 54. 62. (12) especially developing countries, to legislate and strictly enforce wearing of crash helmets by motorcyclists and pillion riders, and to make mandatory both provision of seat belts by automobile manufacturers and wearing of seat belts by drivers; (13) explore the possibilities to increase funding for road safety, including through the creation of a fund;
 55. 63. Meeting the WHA resolution ( WHA 57.10 Agenda item 12.7 ; 22 May 2004 ) Figure 9 Benchmarking Thai traffic-safety policy profiles
 56. 64. วิเคราะห์บริบทของแผนงานฯ <ul><li>ความไม่แน่นอนของการสืบสานความเคลื่อนไหวเพื่อถนนปลอดภัยในรัฐบาลหน้า </li></ul>ความชะงักงัน / ความเฉี่อยของการแปรยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะรักษาแรงเหวี่ยง ( momentum) ของความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาอย่างไร ฝ่ายนำทางการเมืองในปัจจุบันเป็นความหวัง 1/13 แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทจำกัด ไม่ต่อเนื่อง
 57. 65. Low cost, quick return, highly visible
 58. 66. การรักษาแรงเหวี่ยง <ul><li>กระแสสังคม </li></ul><ul><ul><li>ความคืบหน้าของการดำเนินยุทธศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>การตอบสนองกับข่าวเฉพาะหน้า </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปิดประเด็นแปลกใหม่ที่โยงกับยุทธศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ความเร็ว </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มาตรฐานทางถนน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บทบาทของท้องถิ่น / กทม . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บทบาทของชุมชนรากหญ้า </li></ul></ul></ul>publicity
 59. 67. Expected outputs <ul><li>Core group </li></ul><ul><li>Network </li></ul><ul><li>Knowledge </li></ul><ul><li>System instruments </li></ul><ul><li>Management Information System </li></ul><ul><li>Pilot provinces </li></ul><ul><li>KPI for national and local agencies </li></ul><ul><li>Big meeting…Advocacy, public education </li></ul><ul><li>Future plan </li></ul>Reference : TOR between HPF & Ramathibodi Foundation เติม 2 จังหวัด และเน้นเก็บบทเรียน ... ส่งเสริมสถาบันวิชาการท้องถิ่น เวทีสาธารณะ สังเคราะห์ , วิจัยหนุนการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า , วิจัยชี้นำประเด็นใหม่ ( ง่วงแล้วขับ ) ระบบสารสนเทศระดับจังหวัด ... สาธิต พัฒนานักวิชาการ กฎหมาย ( รพ . รายงานระดับแอลกอฮอล , รองรับกล้องถ่ายภาพความเร็ว )
 60. 68. วิเคราะห์บริบทของแผนงานฯ ภาคประชาสังคมยังมีบทบาทจำกัด แนวคิดที่มอง ประชาชนเป็นฝ่ายรับ รัฐเป็นฝ่ายให้ Victim blaming approach ความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆ ... เมืองน่าอยู่ อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียม
 61. 69. <ul><li>Economic sustainability </li></ul><ul><li>– innovation and efficiency </li></ul><ul><li>Signals to transport suppliers, level-playing field market opportunities in cities </li></ul><ul><li>Private and public operators financially sustainable </li></ul>Governance Sustainability Clear Laws Clearly Enforced Maintain Progress During Political Change Stability of Financial Support <ul><li>Environmental sustainability – health of future citizens </li></ul><ul><ul><li>No environmental problems left for future generations </li></ul></ul><ul><ul><li>Externalities internalized </li></ul></ul><ul><ul><li>Clear standards on equipment, fuels </li></ul></ul><ul><li>Social sustainability </li></ul><ul><li>– equity </li></ul><ul><li>Access for the poor, both genders, etc. </li></ul><ul><li>Heavy vehicles don’t crowd out lighter (or non motorized ) </li></ul>Sustainable Transport: Three Pillars and a Roof
 62. 70. <ul><li>Pollution/Air quality </li></ul><ul><li>Policy </li></ul><ul><li>Health risk/morbidity from pollution /exposure </li></ul><ul><li>Concentrations in air of mobile source pollution </li></ul><ul><li>Health costs/GDP </li></ul><ul><li>Emissions/km from vehicles </li></ul><ul><li>Current/proposed standards and policies </li></ul><ul><li>Predictive </li></ul><ul><li>Emissions coefficients and driving cycles </li></ul><ul><li>Number of vehicles and distance/vehicle </li></ul><ul><li>Verification </li></ul><ul><li>Socio-demographic and socio-economic variables </li></ul><ul><li>Congestion/Access </li></ul><ul><li>Policy </li></ul><ul><li>Time lost in traffic; </li></ul><ul><li>Economic costs of congestion rel. to GDP; </li></ul><ul><li>Proximity to rapid transport nodes </li></ul><ul><li>Modal splits by trips and distances </li></ul><ul><li>Predictive </li></ul><ul><li>Road hierarchy </li></ul><ul><li>Non-road transport infrastructure (rail, etc.) </li></ul><ul><li>Lane or road-km per vehicle and per sq.km of city space </li></ul><ul><li>Number of light duty vehicles </li></ul><ul><li>Accidents/Safety </li></ul><ul><li>Policy </li></ul><ul><li>Deaths or accidents per vehicle </li></ul><ul><li>Deaths or accidents per km driven or traveled </li></ul><ul><li>Accident Costs/GDP </li></ul><ul><li>Predictive </li></ul><ul><li>Engineering (seatbelts, safety devices, road barriers, etc) </li></ul><ul><li>Education (drier ed, drunken driving) </li></ul><ul><li>Enforcement (drunken driving, safety inspections;speed and other violations) </li></ul>Indicators of Sustainable Transport

×