Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sukan berprestasi tinggi

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sukan berprestasi tinggi

 1. 1. SukanBerprestasiTinggiDefinisiBermaksudsukan yang berkemampuanuntukdikembangkankeperingkatantarabangsaDi Malaysia, sukan yang terselahpadaperingkatantarabangsaialah :  Badminton  Skuasy  Angkatberat  Gimnastik  Hoki
 2. 2. Badminton  sejenis sukan raket yang dimainkan oleh sama ada dua orang pemain bertentangan (perseorangan) ataupun dua pasangan bertentangan (beregu), yang manaposisipemainialahbertentangan di dalamsebuahgelanggangempatsegi yang dibahagikanolehjaring  memungutmatamelaluipukulanbulutangkismenggunakanraketmerekadapatmelepasiatasjari ngdanjatuh di kawasanpihaklawanPukulanraliberhentiselepasbulutangkisjatuh di ataslantai,danbulutangkishanyabolehdipukulsekalibagisetiapsisisebelumiamelepasiatasjaring.limadisipin yang kompetitifperseoranganlelakidanwanita, beregulelakidanwanita,danberegucampuran, yang manasetiappasangannyaialahlelakidanperempuanpemainmemerlukan stamina aerobik, ketangkasan, kekuatan, kelajuan, danketelitian.Iajugamerupakansebuahsukanteknikal, yang memerlukankoordinasibadan yang baik,kemahiranteknikal, dankecanggihankemahiranpenggunaanraket.Datuk Lee Chong WeiPemain No.1 NegaraRekodperseoranganlelaki
 3. 3. SkuasyCiri-ciriSkuasy  Skuasyialahsatusukanberraketdalaman yang manadulunyadikenalisebagai "Squash Rackets", saturujukankepada bola lembut yang bolehdipenyek ,digunakandalamperlawananskuasy.  dimainkanolehduapemain (ataudalamsesuatumasaempatpemainbagiberegu) denganraket piawai dalamgelanggangberdindingempatdengansatu bola getah yang kecildanberongga.GelanggangSkuasyPemain No. 1 DuniaGimnastik
 4. 4. Ciri-ciriGimnastikGimnastikadalahsatusukan yang melibatkanprestasipergerakan yang berulang-ulang,malahiamemerlukankekuatanfizikal, kebolehlenturan (flexibility),dankesedarankinestetiksepertihamburtangandandiriantangan.  GimnastikModen , seperti yang dikawalolehPersekutuan GimnastikAntarabangsamenggabungkanenamdisiplin yang berbeza:  Gimnastikartistik (lanjutannyadiklasifikasikansebagaiGimnastikartistiklelakidanGimnastikartistikwanita)  Gimnastikberirama  Sukanaerobik  Sukanakrobatik  Trampolin  GimnastikUmum  Power TumblingatletgimnastikartistikPENCAPAIAN1 PingatEmas, 1 Pingat Perak dan 1 PingatGangsapadaSUKMA 1998 di Selangor1 PingatEmas, 2 Pingat Perak dan 3 PingatGangsapada SUKMA 2000 di Pulau Pinang1 PingatEmas, 2 Pingat Perak dan 1 PingatGangsapada SUKMA 2002 di Sabah3 PingatEmaspadaSukan Sea 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia2 PingatEmaspadaSukan Sea 2003 di Hanoi, Vietnam1 PingatEmas, 1 Pingat Perak dan 1 PingatGangsapadaSukan Sea 2005 di Manila, Filipina2 PingatGangsapadaSukan Sea 2007 di Korat, ThailandHoki
 5. 5. Terdapatduajenishoki, iaitusatujenis yang dimain di ataspadangrumput, dansejenislagi yang dimaindi dalamgelanggangaishokiaistidakbegitumenonjol, jenishoki yang dimain didalampadangrumputdikenalidenganmudahsebagai "hoki",manakala di negara yangmempunyaihokiais, sukanitudikenalisebagaihokipadangnamahokiberasaldaripadabahasaPerancis, iaitu "hoquet", yangkemudiannyaditerjemahkepadabahasaInggerismenjadi "hockey".

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

3,392

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

22

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×