Teletreball

694 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teletreball

 1. 1. Estudi del Teletreball al Solsonès “Aquest projecte està subvencionat pel programa de Projectes Innovadors d’acord amb l’Ordre TRE/337/2008 i està patrocinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu”
 2. 2. El teletreball és un nou sistema d'organització del treball en què la persona treballadora desenvolupa una part important de la seva feina fora de l'empresa i per mitjans telemàtics. Per teletreballar només cal disposar d'un ordinador personal, un mòdem i una connexió a Internet.
 3. 3. FINALITAT Aquest estudi vol valorar la situació de les persones que teletreballen a la comarca del Solsonès per tal d’analitzar les seves condicions laborals i personals així com esbrinar si els usos de les TIC és una alternativa laboral en les zones rurals.
 4. 4. OBJECTIUS Els Objectius bàsics d’aquesta investigació són: • Estudiar el grau d’implantació del teletreball a la comarca • Conèixer i analitzar les diferents situacions en les que es troben els teletreballadors a la comarca del Solsonès • Analitzar les necessitats dels teletreballadors • Identificar nous jaciments d’ocupació que afavoreixin el teletreball • Analitzar les competències clau que es requereixen per realitzar aquestes activitats professionals
 5. 5. METODOLOGIA La Metodologia que s’ha utilitzat consta de quatre fases: 1. Una primera fase de consulta documental i detecció de les possibles persones teletreballadores. 2. Una fase intermèdia de confecció de l’enquesta i la seva validació per part de tècnics del CTFC. 3. La tercera fase va consistir en la realització de les enquestes. 4. En la darrera fase s’han analitzat les dades obtingudes i s’ha redactat l’estudi.
 6. 6. POBLACIÓ D’ESTUDI • Aquest estudi s’ha basat en les opinions de teletreballadors de la comarca del Solsonès • S’han realitzat entrevistes a 14 persones procedents de les següents activitats: Estudis ambientals: 1 Materials de construcció i tancaments d’alumini: 1 Redacció de projectes de l’àmbit forestal i agrícola: 1 Educadora: 1 Productor d’audiovisuals: 1 Traductora: 1 Agroturisme: 1 Anàlisi financer: 1
 7. 7. CONDICIONS PERSONALS EDAT 50% 50,00% 40,00% 28,57% 30,00% 20,00% 14,28% 10,00% 7,15% 0% 0,00% 20-30 31-40 41-50 51-60 Més de 60 7
 8. 8. CONDICIONS PERSONALS SEXE 71,43% 80,00% 60,00% 28,57% 40,00% 20,00% 0,00% Home Dona 8
 9. 9. CONDICIONS PERSONALS ESTAT CIVIL 50% 50,00% 42,85% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 7,15% 0% 0,00% Casat Separat Solter Altres 9
 10. 10. CONDICIONS PERSONALS TÉ FILLS 60,00% 57,14% 50,00% 40,00% 30,00% 21,43% 21,43% 20,00% 10,00% 0,00% 0% 0,00% No te fills Un fill Dos fills Tres fills Altres 10
 11. 11. 11 CONDICIONS PERSONALS 57,14% Llicenciatura 28,56% Diplomatura 7,15% 7,15% Cicles FORMACIÓ formatius Educació Secundària 0% Estudis bàsics 0% Sense estudis 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
 12. 12. CONDICIONS PERSONALS conclusions • Edad: El 50% es situa en una franja d’edat entre 31 i 40 anys. L’altre percentatge està repartit entre 28,57% (41-50 anys), 14,28% (20-30 anys) i la resta 7,15% oscil·la entre 51 i 60 anys. • Sexe: El percentatge de dones teletreballadors ( 71,43%) és clarament superior als homes (28,57%). • Estat civil: Els casats i solters es troben molt equiparats • Presència de fills: Més de 50% no tenen fills/es. La resta del percentatge es reparteix entre 1 i 2 fills/es • Formació: El 57% són llicenciats vers el 28,56% que són diplomats. El 14,30% restant tenen estudis bàsics i secundaris 12
 13. 13. LLOC DE TREBALL LLOC DE TREBALL 57,15% 60,00% 42,85% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Compte Propi Compte d'altres 13
 14. 14. LLOC DE TREBALL DEDICACIÓ SETMANAL AL TELETREBALL 50,00% 42,85% 40,00% 30,00% 28,57% 21,43% 20,00% Serie1 10,00% 7,15% 0% 0,00% <2 2a5 5 a 10 10 a 15 > 15 hores hores hores hores hores 14
 15. 15. LLOC DE TREBALL UBICACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 50,00% 43,75% 40,00% 31,25% 25% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Casa Telecentre Altres 15
 16. 16. INTERÉS PER CONTINUAR TELETREBALLANT AMB L'EXPERIÈNCIA QUE TÉ, CREU QUE SEGUIRÀ ACOLLIT A AQUESTA MODALITAT DE TELETREBALL? Si 14 No 0 16
 17. 17. LLOC DE TREBALL conclusions • Manera de realització: Més del 57% treballa per compte propi mentre que un 42% per compte d’altres. • La dedicació al teletreball: Mentre que més d’un 42% es dedica plenament al teletreball (42,85%) la resta treballa 10 o menys hores a la setmana i desenvolupa altres tasques. • Ubicació: Un 43,75% treballa des de casa i un 25% al Telecentre del Solsonès. La resta utilitza diferents ubicacions (biblioteques, mòbils, etc). •El 100% volen continuar teletreballant. 17
 18. 18. VALORACIÓ DEL TELETREBALL AVANTATGES Del total de persones enquestades la valoració que han fet dels ítems relacionats amb els avantatges del Teletreball ha estat la següent de major a menor importància: Em puc organitzar els temps i les 9 tasques Flexibilitat horària 9 Comoditat 7 Conciliació de la vida laboral i familiar 6 Satisfacció en el treball 5 Estalvi de temps en desplaçaments 3 18
 19. 19. VALORACIÓ DEL TELETREBALL INCONVENIENTS Del total de persones enquestades la valoració que han fet dels ítems relacionats amb els inconvenients del Teletreball ha estat la següent de major a menor importància: Pèrdua de relació amb els companys 6 Treballar més hores 3 Cap inconvenient 2 Problemes tècnics 2 Aïllament de l’empresa 1 Preparació personal 1 Opinió dels clients del teletreball com 0 activitat no seriosa Espai 0 19
 20. 20. VALORACIÓ DEL TELETREBALL conclusions • Entre els avantatges més valorats es troba: l’organització dels temps i les tasques i la flexibilitat horària. Els menys valorats són la satisfacció pel treball i l’estalvi de temps en desplaçaments • Els inconvenients que més destaquen els enquestats són la manca de interrelació amb els companys i treballar més hores 20
 21. 21. COMPETÈNCIES TÈCNIQUES Competències tècniques 1 2 3 Saber utilitzar el correu electrònic 1 Saber navegar per Internet 1 Saber utilitzar una intranet 1 Saber comunicar-se per videoconferència 1 Saber utilitzar altres softwares 1 Tenir una bona expressió escrita 1 Saber treballar amb nombre matemàtics 1 Saber idiomes 1 Saber transferir coneixements a situacions noves 1 Saber recórrer a professionals per solucionar altres 1 problemes 21
 22. 22. COMPETÈNCIES TÈCNIQUES conclusions • Les competències tècniques que més es destaquen en relació al teletreball és la utilització del correu electrònic i la navegació per Internet • Les menys valorades són la utilització de la videoconferència i altres softwares 22
 23. 23. UTILITZACIÓ D’EINES TIC A LA FEINA QUINES EINES TIC FA SERVIR A LA SEVA FEINA? Impressora 12 Connexió a Internet Banda Ampla 11 Ordinador taula 11 Telèfon Mòbil 8 Ordinador Portàtil 7 Fax 7 Escàner 5 Connexió a Internet telefònica per mòdem 4 PDA 2 Plotter 1 Software Lliure 1 23
 24. 24. UTILITZACIÓ D’EINES TIC A LA FEINA Conclusions • Les eines Tic més valorades per desenvolupar les seves tasques son per ordre de prioritat: l’impressora, connexió a banda ampla, ordinadors de taula i portàtil i fax 24
 25. 25. SERVEIS DEL TELECENTRE SI TREBALLA AL TELECENTRE, QUINS D’AQUESTS SERVEIS UTILITZA? Equipament 7 Programari 5 Assessorament informàtic 5 Formació 2 Compartir despatxos del Viver d’Empreses per hores 1 Sales reunió 0 25
 26. 26. SERVEIS DEL TELECENTRE Conclusions • Els serveis que més utilitzen els teletreballadors que fan servir el telecentre per treballar són els següents: equipament, programari i assessorament informàtic 26
 27. 27. PERFIL TELETREBALLADOR •Dona, entre 31 i 40 anys •Estudis superiors •Treballa per compte propi a casa o al telecentre •Valora l’organització del seu temps i la flexibilitat horària •Necessita d’uns equipaments bàsics 27
 28. 28. ANNEX: ENQUESTA 28
 29. 29. ANNEX: ENQUESTA 29
 30. 30. ANNEX: ENQUESTA 30
 31. 31. ANNEX: ENQUESTA 31
 32. 32. ANNEX: ENQUESTA 32
 33. 33. ANNEX: ENQUESTA 33
 34. 34. ANNEX: ENQUESTA 34
 35. 35. Autores: Paloma Hernández Sánchez, Mª Àngels Montilla Maldonado, Mónica Romero Ruiz Col·laboradors/es: Rosa M. Florensa Guiu, Francesc Altès Nolla, Isabel Rodríguez Castillo ISBN: 978-84-692-3279-8 Nº. Registre: 09/56849 Solsona, Juny de 2009 35

×