Successfully reported this slideshow.
1.Хүйтэн дайны үед дэлхийн бодлого 2 туйлт системээс бүрэлдэж байсан бол 1985оноос социализм нуран
унасан нь хэдэн туйлт с...
13.Монгол улсаас ”Дэлхийн байгаль соёлын холимог өв”-д, “Дэлхийн соёлын өв”-д тус тус нэр дэвшүүлсэн
зүйлийг ол
A. Орхоны ...
A. Даян дэлхийд энх тайвныг сахин хамгаалах
B. Үндэстэн, ард түмний хооронд нөхөрсөг харилцааг хөгжүүлэх
C. Хүний эрх эрх ...
A. Европын холбооны анхдагч гишүүн улсууд
B. ОПЕК-ийн гишүүн улсууд эвсэл
C. Дэлхийн эдийн засгийн хүчин чадлаар тэргүүлэг...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test

1,543 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1. 1.Хүйтэн дайны үед дэлхийн бодлого 2 туйлт системээс бүрэлдэж байсан бол 1985оноос социализм нуран унасан нь хэдэн туйлт системийг бий болгосон бэ? A. Олон туйлт систем B. Хоёр туйлт систем C. Нэг туйлт систем D. Хараахан үүсээгүй E. Хоёр ба олон туйлт системийн завсрын шинжтэй байсан 2.Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуул 1.Олон улсын шүүх а.Хүрээлэн буй орчин хүний эрхийн тухай асуудал, эдийн засгийн хөгжил 2.Ерөнхий Ассамблей b.Хилийн хяналт, энх тайвныг тогтоох, тусламжийн бараа хүргэх үйл ажиллагаа 3.Нарийн бичгийн с.Ерөнхий Ассамблей, Аюулгүйн зөвлөл 2оос Дарга нарын газар сонгогдсон гишүүд улс хоорондын маргаантай асуудлыг шийднэ 4.Эдийн засаг, нийгмийн d.Дэлхий дахины холбогдолтой аливаа асуудлаар Бодлогын зөвлөл нийгмийн зөвлөл хэлэлцэн санал бодлоо солилцох, чуулга уулзалт явуулах 5.Энхийг сахиулах е.Гишүүн орнуудын хоорондын хүч хамтын ажиллагааг зохицуулах A.1d 2a 3c 4b 5e B.1c 2d 3e 4a 5b C.1e 2d 3a 4b 5c D.1d 2e 3a 4c 5b E.1d 2a 3e 4c 5b 3.Салбар үйлдвэр аж ахуйн газар нь олон оронд байрладаг үйлдвэрлэл, том үйлчилгээний байгууллагууд ордог олон улсын харилцааны субъект аль нь вэ? A.Олон улсын байгууллагууд B.Ард түмэн C.Иргэн D.Үндэстэн дамнасан байгууллага E.Төр 4.Уламжлалт хэлбэрээс эхлэн дээд түвшний дипломат харилцаа, хэлэлцээр олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг нь гадаад бодлогын хэрэгжилтэнд тавьсан зорилтуудыг биелүүлэхэд ашиглах хэрэгслийн алинд нь хамаарах вэ? A.Мэдээлэл суртал нэвтрүүлгийн B.Улс төрийн C.Эдийн засгийн D.Цэргийн E.Соёлын 5.Азийн хамтарсан хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээний механизм аль нь вэ? A.АСЕАН B.АСD C.АПЕК D.АРФ E.АСЕМ 6.Монгол улсын “Гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-д гадаад улс төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 6-н үндсэн чиглэлийг заасан.Түүнээс эн тэргүүний зорилтыг олно уу? A. АНУ,Япон, ХБНГУ зэрэг орнуудтай найрсаг харилцаагаа хөгжүүлэх B. ОХУ, ХБНХАУ-тай найрсаг харилцаа тогтоох C. Азийн бүс нутагт байр сууриа бататгах D. НҮБ түүний төрөлжсөн байгууллагуудтай хамтран ажиллах E. Тусгаар тогтносон улсуудтай харилцах 7.НҮБ-ын төв байр АНУ-н Нью-Йорк хотод байрладаг.Түүний гол үндсэн байгууллагаас нэг нь Голландын ГАга хотод байрладаг. Зөв хариуг ол A.Ерөнхий Ассамблей B.Аюулгүйн зөвлөл C.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл D.Асрамжийн зөвлөл E.Олон улсын зөвлөл 8.Цэрэг цагдаагийн албан хаагчийг НҮБ-ын энхийг сахиулах болон олон улсын бусад үйл ажиллагаанд оролцуулах тухай Монгол улсын УИХ-р 2002 онд баталсан хуулийн хүрээнд Монгол улсын цэрэг хаана хаана ямар үйл ажиллагаа явуулсан бэ? A. Африкын 3н оронд хэрэгжүүлж буй энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд ажиглагчаар оролцсон B. Гадаад 10 гаруй оронтой хамтарсан хээрийн сургалт дадлагын ажлыг зохион байгуулсан C. 2006оноос Сьерро Леон улсад 250хүнтэй уэргийн баг илгээсэн D. 2003оноос Ирак, Афгинистанд энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд ороцож байна E. Бүгд зөв 9.1989оны 5сарын 16нд Хятад-Зөвлөлтийн дээд хэмжээний уулзалтанд ЗСБНХУ-ын сүүлчийн ерөнхийлөгч М.С.Горбачев Хятадын төрийн тэргүүн Дэн Сяодин нар оролцсон нь 2 улсын хоорондын зөрчлийг албан ёсоор эцэс болгожээ.Энэ уулзалт олон улсын харилцааны аль төрөл хэлбэрт хамаарах вэ? A. 2 талт олон улс төрийн харилцаа B. 2 талт эдийн засгийн харилцаа C. Олон талт эдийн засгийн харилцаа D. Олон талт улс төрийн харилцаа E. 2 талт хүмүүнлэгийн харилцаа 10.НҮБ-ын нарийн бичгийн дарга нарын газрын бүрэлдэхүүн аль нь вэ? A. Ерөнхий ассемблейн бүх төлөөлөгчид B. Гишүүн орнуудын төлөөлөгчид C. Зөвхөн өөрийн орон биш, харин НҮБ-ын гишүүн бүх улсад хүчин зүтгэх үүрэгтэй олон улсын энгийн албан хаагчид D. Олон улсын энх тайвныг сахиулах үүрэгтэй төлөөлөгчид E. Гишүүн орнууд дахь дэлхий дахины асуудлаар хэлэлцэн санаа бодлоо солилцох үүрэгтэй төлөөлөгч гишүүд 11.Монголчууд Хүннүгийн үеэс эхлэн хөрш орнуудтай элч илгээх, бичиг захидал солилцох, худалдаа наймаа хийх, худ ураг бололцох, найрамдах дайтах зэргээр харилцаж ирсэн.Чухам энэ үеэс Монгол улсын гадаад харилцааны үндсэн чиглэл тогтсон гэж үздэг.Энэ ямар чиглэл вэ? A. “Хэн хүчтэй бол түүний зөв ”гэсэн дайнч бодол B. “Хүр хорхой навч идэх адил” хөршийхөө нутгийг эзлэх C. Бусад үндэстнийг эрхшээлдээ авч уусган мөхөөх D. Энхийг эрхэмлэсэн шинжтэй бодлого E. Бусдын өмгөөлөл хамгаалалд орж амар аж төрөх 12.Монгол улсын гадаад бодлогын үйл ажиллагааг хамрах салбараар нь хэрхэн ангилдаг вэ? A. Улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-технологи, соёл-хүмүүнлэгийн B. Улс төр, эдийн засаг, боловсрол соёлын, хүмүүнлэгийн C. Хоёр талын ба олон талын хамтын ажиллагаа D. Бүс нутгийн ба тив дамнасан E. Бүс нутгийн, олон улсын, тив дамнасан
  2. 2. 13.Монгол улсаас ”Дэлхийн байгаль соёлын холимог өв”-д, “Дэлхийн соёлын өв”-д тус тус нэр дэвшүүлсэн зүйлийг ол A. Орхоны хөндийн түүх археологийн дурсгалууд B. Говь гурван сайхны байгалийн цогцолбор газар C. Увсын Их нуурын хотгорын байгалийн цогцолбор газар D. Хөвсгөл нуур ба бөө мөргөлтэй цаатангуудын газар E. A ба D зөв 14.Зөв харгалзуул 1.ЮНЕСКО a.НҮБ-ын Хүүхдийн сан 2.UNHCHR b.НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын газар 3.ЮНИДО c.НҮБ-ын боловсрол, шинжлэх ухаан соёлын байгууллага 4.ЮНИСЕФ d.Үйлдвэр хөгжлийн байгууллага A.1a 2c 3b 4d B.1b 2d 3a 4c C.1d 2a 3c 4b D.1d 2c 3a 4b E.1c 2b 3d 4a 15.Бүс нутаг, салбар бүс нутгийн интеграцчлал хүчтэй явагдаж эдийн засгийн хөгжилд тулгуурласан хүчний төвүүд бий болж байна. Ийм байгууллагад хамааралгүй өгөгдлийг ол. A.Европын холбоо B.Зүүн өмнөд Азийн орнуудын холбоо C.Ази Европын уулзалт D.Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллага E.Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага 16.”Монгол улсын үндэсний эрх ашиг аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах үүднээс аль болох олон гүрэнтэй хамтын ажиллагаагаа өрнүүлж тэдний ашиг сонирхлыг Монголд бүрдүүлэхийг чиглэсэн бодлого байна” гэсэн зарчим аль нь вэ? A.Олон тулгуурт B.Идэвхитэй C. Тэнцвэртэй D.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн E. Эдгээрээс өөр 17.Эдгээр байгууллагуудын гол үүрэгт дараах үйл ажиллагааны чиглэлүүд багтана. 1.ЮНИСЕФ a.Өнөөгийн дэлхий нийтийн хөгжлийн гол чиглэлийг дэмжих, оюуны болон ёс суртахууны чиглүүлэгч хүч болох 2.Хүн амын сан b.Хүмүүсийн дунд нөхөн үржихүйн зөв таатай орчинг бүрдүүлэх 3.НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр c.Хүүхдийн эрхийг хамгаалах, тэдний үндсэн хэрэгцээг хангахад туслах 4.ЮНЕСКО d.Дэлхийн хөгжиж буй орнуудад ядуурлыг бууруулахыг чухалчлах 5.Хүний эрхийн дэд комиссарын газар e.Гэрээг амьдралд хэрэгжүүлэх талаар гишүүн орнуудын авч явуулсан арга хэмжээний илтгэлийг судлах A.1d 2b 3c 4a 5e B. 1e 2b 3a 4c 5d C.1b 2a 3c 4d 5b D.1c 2b 3d 4a 5e E. 1b 2d 3c 4a 5e 18.Дэлхийн улс орнууд социалист,капиталист гэсэн бие биендээ дайсагнасан 2 лагерьт хуваагдан үзэл суртал, зэр зэвсгийн талаар сөргөлдөн тэмцэж байсныг түүхэнд юу гэж нэрлэдэг вэ? A.Зэвсэглэлээр хөөцөлдөж байсан үе B.Олон улсын харилцааны зөрчилтэй үе C.Дайны үе D.Хүйтэн дайны үе E.Эдгээрээс өөр болно 19.Дараах өгөгдлийг зөв харгалзуул 1.Идэвхитэй гадаад бодлого a.Дэлхийн улс гүрнүүдтэй аль болох хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх тэдний ашиг сонирхлыг монголд бүрдүүлхэд чиглэсэн бодлого 2.Үндэсний эрх ашигт нийцсэн гадаад бодлого b.Бодлогын хүрээ, бодлогын зорилтыг томъёолсон, зорилгодоо хүрэх стратегийг боловсруулсан,түүнийг хэрэгжүүлэх механизмыг тодорхойлсон бодлого 3.Тэнцвэртэй гадаад бодлого c.Стратегийн ач холбогдол бүхий гүрнүүдийн монгол дахь эдийн засгийн болон бусад сонирхлыг 1 түвшинд барихад чиглэсэн бодлого 4.Олон тулгуурт гадаад бодлого d.Тусгаар тогтнолыг сахин хамгаалах эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого A.1a 2c 3b 4d B.1b 2d 3a 4c C.1d 2a 3c 4b D.1d 2c 3a 4b E.1b 2d 3c 4a 20.Эдийн засгийн чадавхийг бусдын эдийн засагт улмаар улс төрийн бодлогод нөлөөлөхөд ашиглах зэрэг нь гадаад бодлогын хэрэгжилтэнд тавьсан зорилтуудыг биелүүлэхэд ашиглах хэрэгслийн алинд нь хамаарах вэ? A.Мэдээлэл, суртал нэвтрүүлгийн B.Улс төрийн C.Эдийн засгийн D.Цэргийн E.Соёлын 21.1945оны X сарын 23-ны өдөр НҮБ гэсэн нэртэй олон улсын шинж чанартай байгууллага байгуулагдаж дүрмээ баталсан байна.Энэ үйл явдал хаана болсон бэ? A.ЗХУ-ын Москва B.АНУ-ын Сан Франциско C.АНУ-ын Нью-Йорк D.Английн Лондон E.Швейцарын Женев 22.Ази, Номхон далайн бүс нутгийг бүхэлд нь хамаарсан өргөн хүрээтэй үйл ажилагаа явуулдаг бүсийн чуулга аль нь вэ? A.АСЕАН B.ШХАБ C. АПЕК D. АРФ E. АСЕМ 23.Дайн ба энхийн асуудал, нийгмийн хоцрогдол, ядуурлыг арилгахад чиглэсэн улс төрийн хамтын үйл ажиллагааг юу гэж нэрлэдэг вэ? A.Олон улсын харилцаа B.Дэлхийн улс төрийн бодлого C.Олон улсын байгууллага D.Глобальчлал E.Гадаад бодлого 24.НҮБ хэдийд байгуулагдсан бэ? A.1945 B.1952 C.1942 D.1946 E.1943 25.1990 онд Ирак улс Кувейт улсад халдан довтолсны улмаас олон улсын хамтын нийгэмлэгээс Иракийн эсрэг цэргийн хүч хэрэглэх шийдвэрийг аль байгууллага гаргасан бэ? A.НҮБ-ын Асрамжын зөвлөл B.НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей C.Олон улсын шүүх D.НҮБ-ын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Дарга E.НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөл 1.НҮБ-ын үндсэн зорилтыг тэмдэглээрэй.
  3. 3. A. Даян дэлхийд энх тайвныг сахин хамгаалах B. Үндэстэн, ард түмний хооронд нөхөрсөг харилцааг хөгжүүлэх C. Хүний эрх эрх чөлөөг бүдүүлгээр үй олноор тэмцэх, бичиг үсэг үл мэдэх явдал, өвчин эмгэг, өлсгөлөн ядуурлыг даван туулахад туслах хамтран ажиллах D. Гишүүн орнуудыхаа тавьж буй зорилтыг хэрэгжүүлэхэд туслах E. Дээрх бүгд 2.Монгол улс европын холбоотой хэдэн онд дипломат харилцаа тогтоосон бэ? A.1989 B.1990 C.1991 D.1993 E.1995 3. АНУ, Их Британи, Франц,Итали, Бельги, Нидерланд, Люксембург, Канад, Португали, Норвеги, Дани, Исланд, Туркр, Испани, ХБНГУ зэрэг улсууд бүрэлдэхүүнд нь ордог цэргийн том эвслийг өгөдлөөс олно уу. A.АСЕАН B.Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага C.НАТО D.НҮБ E.АПЕК 4. Гадаад улс орнуудтай аялал жуулчлал хөгжүүлэх нь гадаад бодлогын аль салбарт багтах вэ? A.Гадаад улс төрийн харилцаа B.Эдийн засгийн гадаад харилцаа C.Шинжлэх ухаан технологийн гадаад харилцаа D.Соёл-Хүмүүнлэгийн гадаад харилцаа E.А хариулт 5. Олон улсын харилцаанд төвийг сахих гэж юуг хэлэх вэ? A. Маргаантай улс орнуудын хооронд зуучлах B. Маргаантай зөрчилтэй улс орнуудын дотоод хэрэгт үл оролцох C. Маргаантай зөрчилтэй улс орнуудын хооронд зохицуулах бодлого баримтлах D.Бүгд зөв E.А ба В хариулт зөв 6. Хүн амын өсөлтийн түвшинтэй холбоотой асуудлуудад анхаарлаа төвлөрүүлдэг, энэ талаар хөгжиж буй орнуудад өөрсдийнх нь хүсэлтээр туслалцаа үзүүлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн түвшинг сайжруулах зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага: A.Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага B.НҮБ-ийн хүний эрхийн дээд комиссарын газар C.НҮБ-ийн хүн амын сан D.НҮБ-ийн хүүхдийн сан E.НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр 7. Монгол улсын зэвсэгт хүчний зарим бүрэлдэхүүн Ирак улсын сэргээн босголтын үйл хэрэгт оролцож буй нь манай улсад ямар ач холбогдолтой вэ? A. Олон улсын хамтын нийгэмлэгдэх байр суурь бэхжинэ B. Хоёр талын хамтын ажиллагаа нэмэгдэнэ C. Өөрийн улсын аюулгүй байдал баталгаажина D. Бусад улс орнуудтай харилцаа өргөжинө E. Бүгд зөв 8. Олон улсын гэрээ хэлэлцээр, улс төрийн хүчнүүдийн хамтарсан шийдвэр гаргахад өргөн хэрэглэгддэг арга: A.Харилцан зөвшилцөх арга B.Дэс дараалсан харицуулалтын арга C.Оновчтой бодлогын арга D.Санал хураах арга E.Д хариулт 9. Аль нь монгол улсын гадаад бодлогын өнөөгийн зарчим биш вэ? A.Үндэсний эрх ашгийг дээдлэх B.Идэвхитэй C.Нээлттэй D.Энх тайванаар зэрэгцэн орших E.Олон тулгуурт 10. Дараах боломжуудын аль нь “олон улсын байгууллага” хэмээх ойлголтыг тодорхойлохгүй вэ? A. Хоёр ба түүнээс дээш тооны улс оролцож байгуулсан хамтын байгууллага B. Олон улсын эрх зүйн хүрээнд үүсгэн байгуулагчдын хэлэлцэн тохирсон хэм хэмжээг удирдлага болгон үйл ажилллагаа явуулна C. Улс улсын аж ахуйн байгууллагатай харилцахаас гадна нилээд тохиолдолд төрийн байгууллагуудтай харилцан, заримдаа гэрээ хэлэлцээр байгуулан ажиллана D. Улсууд өөрсдийн сонирхол хэрэгцээг хангахад нийцтэй байдлыг бий болгох, хүчин чармайлтаа нэгтгэх зорилгоор бий болгодог E. В ба D хариулт тодорхойлохгүй 11. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын баталгаа нь: A. Монголын ард түмэн өөрөө, монгол улсын тусгаар тогтнол B. Монгол улсын төр мөн C. Монгол улсын үндсэн хууль мөн D. Монголын ард түмэн өөрөө монгол улсын төр мөн E. Монголын ард түмэн өөрөө монгол улсын үндсэн хууль мөн 12. Монгол улс гадаад харилцаагаа либералчилсан үе аль нь вэ? A.1921-1924 B.1924-1945 C.1945-1961 D.1961-1990 E.1990оноос хойш 13. Дэлхийн зөн ямар байгууллага вэ? A. Төрийн бус байгууллага B. Олон улсын төрийн бус байгууллага C. Олон улсын засгийн газар хоорондын байгууллаг D. Үндэстэн дамнасан хөдөлгөөн E. Улс төрийн байгууллага 14. Улс хоорондын харилцааны хэлбэрүүд янз бүр байдагийн дотроос нилээд давамгайлж ирсэн хэлбэр бол… юм. A.Хамтын ажиллагаа B.Өрсөлдөөн C.Хараат байдал D.Дайн E.Түншлэл 15. “Энхийн төлөөх түншлэл” хөтөлбөрийг боловсруулан дэлхийн энх тайвны төлөө ажиллах болсон олон улсын байгууллага аль нь вэ? A.АСЕАН B.ШХАБ C.АПЕК D.НАТО E.Олон улсын энхийг сахиулах хүчин 16. Их долоо гэдэг ойлголт юуг илэрхийлдэг вэ?
  4. 4. A. Европын холбооны анхдагч гишүүн улсууд B. ОПЕК-ийн гишүүн улсууд эвсэл C. Дэлхийн эдийн засгийн хүчин чадлаар тэргүүлэгч улсууд D. Цөмийн зэвсэг бүхий дэлхийн улс гүрнүүд E. НҮБ-ийн аюулгүйн зөвлөлийн байнгын гишүүд 17. Дараах хариултаас буруу холбоосыг олно уу? A. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага-НҮБийн эрүүл мэндийн төрөлжсөн байгууллага B. Дэлхийн банк-НҮБийн төрөлжсөн салбар байгууллага C. Дэлхийн зөн-Олон улсын төрийн бус байгууллага D. АСЕАН-зүүн өмнөд азийн улсуудын холбоо E. НАТО-НҮБийн батлан хамгаалах төрөлжсөн байгууллага 18. Олон улсын харилцааны онолуудыг зөв харгалзуулна уу? 1.Идеализм а.Олон улсын харилцаанд улсууд олон улсын байгууллагууд үндэстэн дамнасан аж ахуй олон нийтийн бүтцүүд идэвхитэй оролцох болсон бөгөөд өөр хоорондоо нягт холбогдсон харилцан хамааралтай байна гэж үздэг 2 Реализм b.Мөргөлдөөнийг багасгах хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үндэстнүүдийн хоорондын харилцааг нэмэгдүүлэхэд анхаарсан 3. Плюрализм c.пролетарын хувьсгал хийж дэлхий дээр үндэстэн үндэстний улс үгүй болно. 4.Марксизм d. олон улсын харилцааны мөн чанар бол тусгаар улсуудын өөрийгөө хамгаалах сонирхолоо хэрэгжүүлэх эрмэлзэл өрсөлдөөн хүчний тэнцвэр гэж үзсэн A. 1b 2d 3a 4c B. 1b 2c 3d 4a C. 1c 2d 3b 4a D. 1c 2d 3a 4b E. 1c 2a 3d 4b 19. Аль нь НҮБ-ийн зорилго вэ? A. Олон улсын аюцлгүй байдал, энх тайвныг бататган бэхжүүлэх B. Улсуудын харилцаа хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах C. Хүний эрх эрх чөлөөг дэмжин тэтгэх D. Хүмүүсийн тэгш эрх болон тусгаар тогтнолыг хүндэтгэх E.Дээрх бүгд 20. НҮБ-ийн “Асрамжийн зөвлөл” одоогоор ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байгаа вэ? A. Асрамжийн газар нутгийн үйл ажиллагааг хянан явуулах B. Асрамжийн системийн аргаар хуучин колон байсан улсуудыг тусгаар тогтнолоо олоход нь чиглүүлэх C. Уг зөвлөл үйл ажиллагаагаа түр зогсоогоод байгаа D. Шинээр элсэн орсон гишүүн орнуудыг өөрийн эвээлдээ авах E. Шинээр тусгаар тогтносон орнуудыг гишүүнээр элсүүлэх 21. Монгол улс 1997онд дэлхийн худалдааны байгууллагад гишүүнээр элссэн нь A. Нээлттэй эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд чухал алхам болсон B. Худалдааны таатай нөхцөлүүдийг бий болгосон C. Хөгжлийн тусламж авах боломж нэмэгдсэн D.А болон В зөв E.Дээрх бүгд зөв 22. Шинжлэх ухаан боловсрол техникийн салбардах харилцааг олон улсын харилцааны сонгодог хэлбэрийн алинд нь хамруулдаг вэ? A. Олон улсын улс төрийн харилцаа B. Олон улсын эдийн засгийн харилцаа C. Олон улсын соёлын харилцаа D. Бүгдэд нь E.Эдгээрээс өөр 23. Дэлхийн улс орнууд зайлшгүй харилцах шаардлагад хамаарахгүй аль нь вэ? A. Бусад улстай харилцсанаар өөрийн байр суурийг дэлхийд таниулах B. Үндэсний соёл уламжлалаа хөгжүүлэх C. Гадаад орчинтой харилцаж байж зарим хэрэгцээгээ хангаж байдаг D. Улс орныхоо аюулгүй байдлыг батлан хамгаалах E. Улс орнуудын түүх соёлыг судлах суралцах боломж нээгддэг 24. Монгол улсын гадаад бодлого эвсэл үл нэгдэх зарчим тулгуурладаг нь дараах байдлаар хэрэгждэг A. Улсуудын аливаа холбоо, гэрээнд үл нэгдэх B. Ямарваа цэргийн эвсэл холбоонд үл нэгдэх C. Хоёр хөршийн хоорондын маргаанд үл татагдах D. Олон улсын аливаа зөрчил мөргөлдөөнд төвийг сахих E. B болон D зөв 25. 1961 онд монгол улс НҮБ-д элсэх хүртэл манай улсын зүгээс тус байгууллагад элсэхийг хүссэн өргөдөлөө удаа дараа өгч байсан боловч хойшлогдож байсан шалтгаан юу вэ? A. Монгол улс НҮБ-ийн гишүүн байх болзолийг хангаагүй B. Их гүрнүүдийн ашиг сонирхолын зөрчил C. Дипломатчидийн үйл ажиллагаа сул байсан D. Дэлхийн ихэнх улс орнууд дэмжихгүй байсан E. А болон С

×