Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мөнгө ба өрхийн төсөв

4,949 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to like this

мөнгө ба өрхийн төсөв

 1. 1. “ Татвар бидний амьдралд” хичээл <ul><li>Агуулга </li></ul><ul><li>Өмнөх хичээлээ бататгах </li></ul><ul><li>2.1. Мөнгө гэж юу вэ ? Мөнгөний эх үүсвэр </li></ul><ul><li>2.2. Мөнгөний үнэ цэнэ </li></ul><ul><li>2.3. Мөнгөний хэрэгцээ шаардлага, зарцуулалт </li></ul><ul><li>2.4. Халаасны мөнгө, хуримтлал үүсгэх нь </li></ul>
 2. 3. Çîðèëãî
 3. 4. 2.1. Мөнгө гэж юу вэ?
 4. 5. <ul><li>“ Хүний гар дахь мөнгө бол түүний хүндэтгэлийн хэрэгсэл” Ж.Ж.Руссо </li></ul><ul><li>“ Би бүхий л амьдралынхаа туршид мөнгө бодож галзуурах шахаж явсан. Тиймээс ч мөнгө олох шинэ арга замыг олж нээсээр явтал надад боловсрол, мэдлэг олж авах цаг зав үлдээгүй” Конелиус Вандербильт </li></ul><ul><li>Таны санхүү таны юуг ч зогсоохгүй байхын нотолгоо. </li></ul>
 5. 6. Арилжааны хэрэгсэл Хуримтлалын хэрэгсэл Төлбөрийн хэрэгсэл Өртгийн хэмжүүр 1 2 3 4 Мөнгөний гүйцэтгэх үүрэг
 6. 7. Эх үүсвэр <ul><li>Öàëèí õºëñ ò¿¿íòýé àäèëòãàõ îðëîãî </li></ul><ul><li>Çýýë </li></ul><ul><li>Õàíäèâ òóñëàìæ </li></ul><ul><li>Îëç </li></ul><ul><li>Òýòãýâýð òýòãýìæ çýðýã </li></ul>Та бүхний мөнгөний эх үүсвэр юу вэ?
 7. 8. Эх үүсвэр Îðëîãî Ñàð Æèë Öàëèí 645800 7749600 ХХЭО (Òàxi) 336000 4032000 Ä¿í 981800 11781600 Миний мөнгөний эх үүсвэр ... 981800 ₮
 8. 9. Эх үүсвэр Өрх гэр бүлийн амьжиргаа нь аав ээжийн орлого байдаг.
 9. 10. Та өрхийн төсвийнхөө хэдэн хувийг олж, хэдэн хувийг зарцуулдаг вэ ? 900000 ₮ òºëáºðòýé ñóðãóóëüä ñóðíà. ºäºðò äóíäæààð 2000 ₮ õàëààñíû ìºí㺠àâíà æèëä 396000 ₮ Òóõàéí ºðõèéí íèéò îðëîãûí 5-10 õóâèéã õàëààñíû ìºí㺠ýçýëæ áàéíà. Ýíý ìºíãèéã îëîõûí òóëä ýýæ íü 420 öàã áóþó 2 ñàðûí òóðø
 10. 12. Мөнгө мөнгөө далладаг.
 11. 13. Ө ðõèéí íèéò îðëîãûí 5-10 õóâèéã õàëààñíû ìºí㺠ýçýëæ áàéíà.
 12. 14. <ul><li>Өдрийн дундаж халаасны мөнгө 2500₮ </li></ul><ul><li>Унаа: 300₮ +300 ₮ = 600₮ </li></ul><ul><li>Хоол: 1700₮ </li></ul><ul><li>Үргүй зардал = хуримтлалд: 300₮ </li></ul><ul><li>Бусад : 400₮ </li></ul><ul><li>Үргүй зардлаа = Хуримтлал болгоё ! </li></ul><ul><li>Өдөрт: 300₮ </li></ul><ul><li>7 хоногт : 2100₮ </li></ul><ul><li>Сард: 9000₮ </li></ul><ul><li>Жилд: 109500₮х10% =120450 ₮ </li></ul>Жилийн 10 % хүүтэй хадгаламж 5 жилд: 193985.9295₮ 1 дэх жилд: 109500х10% = 120450₮ 2 дахь жилд : ( 120450₮х10% )+109500 ₮ = 241995₮ 3 дахь жилд : ( 241995₮ х10% )+ 109500 ₮ = 375694.5₮ 4 дэх жилд: ( 375694.5 ₮х10% )+ 109500 ₮ = 522763.95₮ 5 дахь жилд : ( 522763.95₮х10% )+ 109500 ₮ = 684540.345₮ <ul><li>Тамхи татдаг хүүхэд: </li></ul><ul><li>Өдөрт: 3шх100₮ = 300₮ </li></ul><ul><li>7 хоногт: 300₮х7 = 2100₮ </li></ul><ul><li>Сард: 300₮х30 = 9000₮ </li></ul><ul><li>Жилд: 300₮х365 = 109500₮ </li></ul><ul><li>5 жилд: 300₮х1825 = 547500₮ </li></ul>
 13. 15. Хэрэв:
 14. 16. Мөнгөний үнэ цэнэ Бяцхан захирал: Гэртээ болон сургууль дээр өөрийн үүргээ ухамсарласан хүүхдийг шилэн хоргоны системээр урамшуулах нь Сонирхолтой жишээ дурьдъя ! Хуримтлал үүсгэн мөнгөө үр дүнтэй зарцуулах арга
 15. 17. <ul><li>“ Сурагч” хадгаламж </li></ul><ul><li>Жилийн хүү 14% </li></ul><ul><li>Сурагч улирлын эцэст A , B , C , D үнэлгээнээс A , B гэсэн үнэлгээг авсан тохиолдолд сурагч бүр дээр амжилтыг тооцон, хадгаламжийн бодогдох хүү нь тухайн улиралд </li></ul><ul><li>B үнэлгээтэй төгссөн бол 2%-иар өсөж тооцогдох </li></ul><ul><li>A үнэлгээтэй төгссөн бол 4%-иар нэмэгдсэнээр жилийн 16, 18% болох жишээтэй. </li></ul>
 16. 18. A B C D A B B A Банкны хүүгийн түвшин 14% Үнэлгээ

×