Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Дөрөв:“Монгол улсын татварын тогтолцоо” “ Татварын бидний амьдралд” цуврал хичээл
 
 
4.1 Монгол улсын татварын түүхэн үечлэлийн онцлог Харьяат ардууд эзлэгдсэн аймаг Олзлогсод Биеэр бүтээгдэхүүнээр хөрөнгөө...
4.2 Монгол улсын татварын бүтэц
 
 
 
 
 
Татвар төлөгч Орлогын Шууд бус татвар Шууд татвар хөрөнгийн Нийгмийн даатгалын Хэрэглээний Хэрэглэгчийн төлбөр хураамж ...
Орлогын Шууд татвар ААНОАТ ХХОАТ Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүсийн бизнесийн үйл ажиллагааны явцад олсон орлого
Шууд татвар хөрөнгийн ҮХХАТ Бууны АТ АТБӨЯХАТ Байгууллага, иргэнд
Шууд татвар Нийгмийн даатгалын ЭМДШ НДШ
Шууд бус татвар Хэрэглээний Гаалийн АТ НӨАТ Авто бензин дизелийг түлш Онцгой АТ
Шууд бус татвар Хэрэглэгчийн төлбөр хураамж Байгалийн ургамал, агнуурын нөөц ашигласны Ойгоос хэрэглээний мод,ашигласны Ус...
4.3 Монгол улсын татварын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг
Улсын төсөвт татварын орлогыг бүрдүүлэхэд ҮТЕГ, ГЕГ, НДЕГ болон тэдгээрийн харъяа байгууллагууд үүрэг гүйцэтгэдэг. Татвар...
Татварын албадын гүйцэтгэх үүрэг: <ul><li>Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, сургалт сурталчилгаа явуулах </li></ul><u...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

монгол улсын татварын тогтолцоо

11,332 views

Published on

 • Be the first to comment

монгол улсын татварын тогтолцоо

 1. 1. Дөрөв:“Монгол улсын татварын тогтолцоо” “ Татварын бидний амьдралд” цуврал хичээл
 2. 4. 4.1 Монгол улсын татварын түүхэн үечлэлийн онцлог Харьяат ардууд эзлэгдсэн аймаг Олзлогсод Биеэр бүтээгдэхүүнээр хөрөнгөөр зоосоор Монгол хаад ноёд харьяат ардууд Биеээр бүтээгдэхүүнээр хөрөнгөөр зоосоор Харьяат ардууд Биеэр бүтээгдэхүүнээр хөрөнгөөр зоосоор Баян ядуу гэхгүй бүх иргэд байгууллага Хөрөнгө мөнгө Иргэн байгууллага Мөнгө Эртний болон Чингис хаан түүний залгамжлагчийн үе Манжийн үе Богд хаант Монгол улсын үе Социалист нийгмийн харилцааны үе Ардчилсан төрийн үеийн татвар Түүхэн үечлэл Татвар ногдох зүйлс Татвар төлөгч Төлөх хэлбэр
 3. 5. 4.2 Монгол улсын татварын бүтэц
 4. 11. Татвар төлөгч Орлогын Шууд бус татвар Шууд татвар хөрөнгийн Нийгмийн даатгалын Хэрэглээний Хэрэглэгчийн төлбөр хураамж ААНОАТ ХХОАТ ҮХХАТ Бууны АТ АТБӨЯХАТ ЭМДШ НДШ Гаалийн АТ НӨАТ Байгалийн ургамал, агнуурын нөөц ашигласны Ойгоос хэрэглээний мод,ашигласны Ус рашаан ашигласны тэмдэгтийн газрын Авто бензин дизелийг түлш Онцгой АТ
 5. 12. Орлогын Шууд татвар ААНОАТ ХХОАТ Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүсийн бизнесийн үйл ажиллагааны явцад олсон орлого
 6. 13. Шууд татвар хөрөнгийн ҮХХАТ Бууны АТ АТБӨЯХАТ Байгууллага, иргэнд
 7. 14. Шууд татвар Нийгмийн даатгалын ЭМДШ НДШ
 8. 15. Шууд бус татвар Хэрэглээний Гаалийн АТ НӨАТ Авто бензин дизелийг түлш Онцгой АТ
 9. 16. Шууд бус татвар Хэрэглэгчийн төлбөр хураамж Байгалийн ургамал, агнуурын нөөц ашигласны Ойгоос хэрэглээний мод,ашигласны Ус рашаан ашигласны тэмдэгтийн газрын
 10. 17. 4.3 Монгол улсын татварын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг
 11. 18. Улсын төсөвт татварын орлогыг бүрдүүлэхэд ҮТЕГ, ГЕГ, НДЕГ болон тэдгээрийн харъяа байгууллагууд үүрэг гүйцэтгэдэг. Татварын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг нь:
 12. 19. Татварын албадын гүйцэтгэх үүрэг: <ul><li>Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, сургалт сурталчилгаа явуулах </li></ul><ul><li>Татварын хяналт тавих, татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих </li></ul><ul><li>Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх </li></ul>

×