Deseño por computadora

195 views

Published on

Por medio destas sinxelas actividades aprenderemos conceptos moi sinxelos do deseño asistido por ordenador. Busca información na web e contesta a cada cuestión.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Deseño por computadora

  1. 1. Diseño asistido por ordenador
  2. 2. ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO• ¿Que programas se necesitan para poder debuxar co ordenador?• ¿Que tipo de programa utilizarías para as seguintes operacións?: 1. Construír un cubo tridimensional. 2. Cambiar o diámetro dunha circunferencia 3. Colorear coma se se tratase dun pincel o interior dunha figura. Sinala un exemplo de cada un.• ¿Que tres tipos de imaxes se poden facer co ordenador?• Indica o nome das seguintes iconas da barra de ferramentas: a) b) c)• ¿Que vantaxes posúen os programas de deseño gráfico vectoriais fronte aos de mapa de bits?• Indica se as seguintes extensións se corresponden cun programa de mapa de puntos ou vectorial: png, bmp, gif, jpg, psd, fh, cdr, swz, tif, ai, dxz.• Indica que a qué tipo de debuxo corresponde cada unha das seguintes imaxes:• Os debuxos realizados con programas de deseño almacénanse como arquivos. ¿De que depende o tamaño dos devanditos arquivos?• Investiga se os programas de deseño son exclusivamente de mapa de bits ou vectoriais ou se, pola contra, hai programas que inclúen as dúas posibilidades.• ¿Que son os pixeis e con qué tipo de programas de deseño están relacionados?
  3. 3. • Os programas de deseño permiten xerar debuxos. Investiga cales son os distintos formatos que se lles poden dar aos arquivos de debuxo e que propiedades xerais ten cada un deles.• Localiza a ventá de parágrafo e comenta as súas aplicacións• Comenta as posibilidades que ofrece o menú inserir en draw
  4. 4. • Comenta as aplicacións da barra de GIMP• Na foto prodúzase o fenómeno de ollos vermellos e utiliza o GIMP para retocala.• Intenta reproducir a cara seguinte con DRAW. Cando o teñas agrupa todos os obxectos nun. Estira o debuxo dende unha das esquinas. ¿Existe perdida de calidade? Cal é o motivo.• Realiza o seguinte debuxo con draw
  5. 5. • Indica qué diferenza hai entre os dous debuxos seguintes:• Indica dúas formas para deseñar a seguinte figura• ¿Que debe facerse para deixar de ter seleccionado un obxecto?• ¿Como se consegue que as formas predefinidas como cadrados e círculos saian perfectos?• ¿En que se diferencian as dúas imaxes seguintes?
  6. 6. • ¿De onde provén o nome de GIMP?• Indica a extensión do programa GIMP• ¿Que significa que QCAD sexa un programa de código aberto?• ¿Permite QCAD debuxar en dúas dimensións e en tres? ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN• Profundiza no uso doutros programas de debuxo coma CorelDRAW e responde as seguintes cuestións: a) ¿Que é o taboleiro de debuxo? b) ¿Que permite a opción cuadrícula do menú ver? c) ¿Para que serve a barra de propiedades e como se activa? d) ¿Sempre que abres CorelDRAW aparece a mesma pantalla inicial? e) Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas. No caso das falsas xustifica a túa resposta: Un dos programas de debuxo de mapa de bits máis empregado é CorelDRAW. Todo o presente na área de debuxo de CorelDRAW se imprime. A barra de menús contén as operacións de CorelDRAW, agrupadas en menús despregables. En CorelDRAW existen unhas ventás chamadas ventás acoplables que permiten especificar diferentes características dos obxectos debuxados. f) ¿Que vantaxes ten poder debuxar doadamente figuras predefinidas con CorelDRAW? g) ¿Para que serve a función encaixar? h) Explica como representarías un pentágono. i) Sinala o nome das seguintes iconas: j) ¿Que debe facerse para deixar de ter seleccionado un obxecto?
  7. 7. • ¿Como se pasa do primeiro ao segundo utilizando as ferramentas dadas por DRAW?• Debuxa un cubo recortable con QCAD• Co mesmo programa crea un pentágono recortable. ACTIVIDADES DE REFORZO• Localiza a icona inserir cadros e elipses en Draw e utilízaos para facer un debuxo.• ¿Que extensión utiliza Draw para gardar os arquivos?• Explica como representarías un pentágono.• Identifica os elementos que aparecen en pantalla
  8. 8. • Indica qué diferenza hai entre os dous debuxos seguintes:• Indica dúas formas para deseñar a seguinte figura• ¿Que debe facerse para deixar de ter seleccionado un obxecto?• ¿Como se consegue que as formas predefinidas como cadrados e círculos saian perfectos?• ¿En que se diferencian as dúas imaxes seguintes?

×